tinymce-rails-langs 4.20190124 → 5.20200505

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (90) hide show
 1. checksums.yaml +4 -4
 2. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar.js +212 -54
 3. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bg_BG.js +187 -29
 4. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ca.js +194 -36
 5. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs.js +194 -36
 6. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cy.js +333 -145
 7. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/da.js +201 -43
 8. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de.js +195 -37
 9. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eo.js +0 -0
 10. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es.js +190 -32
 11. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_ES.js +370 -0
 12. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_MX.js +206 -48
 13. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eu.js +191 -33
 14. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa.js +357 -125
 15. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa_IR.js +197 -69
 16. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fi.js +188 -30
 17. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_FR.js +207 -49
 18. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gl.js +155 -20
 19. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/he_IL.js +201 -43
 20. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hr.js +211 -46
 21. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hu_HU.js +195 -37
 22. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/id.js +199 -41
 23. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it.js +208 -50
 24. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it_IT.js +370 -0
 25. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ja.js +198 -40
 26. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kk.js +335 -147
 27. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko_KR.js +208 -50
 28. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lt.js +179 -21
 29. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nb_NO.js +197 -39
 30. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nl.js +206 -48
 31. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pl.js +184 -26
 32. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_BR.js +193 -35
 33. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_PT.js +189 -31
 34. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro.js +337 -149
 35. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro_RO.js +370 -0
 36. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru.js +210 -52
 37. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sk.js +202 -37
 38. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl.js +400 -0
 39. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl_SI.js +303 -145
 40. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sv_SE.js +194 -36
 41. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta.js +179 -21
 42. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta_IN.js +179 -21
 43. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/th_TH.js +196 -38
 44. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr.js +189 -31
 45. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr_TR.js +154 -26
 46. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk.js +206 -48
 47. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi.js +173 -131
 48. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_CN.js +192 -34
 49. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_TW.js +197 -39
 50. metadata +7 -49
 51. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/af_ZA.js +0 -230
 52. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar_SA.js +0 -194
 53. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/az.js +0 -261
 54. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/be.js +0 -261
 55. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bn_BD.js +0 -261
 56. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bs.js +0 -197
 57. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs_CZ.js +0 -260
 58. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de_AT.js +0 -261
 59. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/dv.js +0 -230
 60. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_CA.js +0 -261
 61. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_GB.js +0 -261
 62. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/et.js +0 -261
 63. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fo.js +0 -219
 64. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_CH.js +0 -219
 65. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ga.js +0 -261
 66. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gd.js +0 -219
 67. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hi_IN.js +0 -219
 68. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hy.js +0 -200
 69. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/is_IS.js +0 -200
 70. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ka_GE.js +0 -230
 71. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kab.js +0 -261
 72. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/km_KH.js +0 -253
 73. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko.js +0 -219
 74. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku.js +0 -197
 75. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku_IQ.js +0 -200
 76. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lb.js +0 -200
 77. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lv.js +0 -260
 78. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mk_MK.js +0 -219
 79. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml.js +0 -179
 80. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml_IN.js +0 -179
 81. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mn_MN.js +0 -179
 82. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru_RU.js +0 -54
 83. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/si_LK.js +0 -179
 84. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sr.js +0 -261
 85. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tg.js +0 -197
 86. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tt.js +0 -200
 87. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ug.js +0 -260
 88. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk_UA.js +0 -261
 89. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uz.js +0 -260
 90. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi_VN.js +0 -260
@@ -1,219 +0,0 @@
1
- tinymce.addI18n('gd',{
2
- "Cut": "Gearr \u00e0s",
3
- "Heading 5": "Ceann-sgr\u00ecobhadh 5",
4
- "Header 2": "Bann-cinn 2",
5
- "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Chan eil am brabhsair agad a' cur taic ri inntrigeadh d\u00ecreach dhan st\u00f2r-bh\u00f2rd. Cleachd ath-ghoiridean a' mheur-chl\u00e0ir, Ctrl+X\/V\/V 'nan \u00e0ite.",
6
- "Heading 4": "Ceann-sgr\u00ecobhadh 4",
7
- "Div": "Div",
8
- "Heading 2": "Ceann-sgr\u00ecobhadh 2",
9
- "Paste": "Cuir ann",
10
- "Close": "D\u00f9in",
11
- "Font Family": "Teaghlach a' chrutha-chl\u00f2",
12
- "Pre": "Pre",
13
- "Align right": "Co-thaobhaich ris an l\u00e0imh dheas",
14
- "New document": "Sgr\u00ecobhainn \u00f9r",
15
- "Blockquote": "Bloc-luaidh",
16
- "Numbered list": "Liosta \u00e0ireamhaichte",
17
- "Heading 1": "Ceann-sgr\u00ecobhadh 1",
18
- "Headings": "Ceann-sgr\u00ecobhaidhean",
19
- "Increase indent": "Meudaich an eag",
20
- "Formats": "F\u00f2rmatan",
21
- "Headers": "Bannan-cinn",
22
- "Select all": "Tagh na h-uile",
23
- "Header 3": "Bann-cinn 3",
24
- "Blocks": "Blocaichean",
25
- "Undo": "Neo-dh\u00e8an",
26
- "Strikethrough": "Loidhne troimhe",
27
- "Bullet list": "Liosta pheilearaichte",
28
- "Header 1": "Bann-cinn 1",
29
- "Superscript": "Os-sgr\u00ecobhte",
30
- "Clear formatting": "Falamhaich am f\u00f2rmatadh",
31
- "Font Sizes": "Meudan nan cruthan-chl\u00f2",
32
- "Subscript": "Bun-sgr\u00ecobhte",
33
- "Header 6": "Bann-cinn 6",
34
- "Redo": "Ath-dh\u00e8an",
35
- "Paragraph": "Paragraf",
36
- "Ok": "Ceart ma-th\u00e0",
37
- "Bold": "Trom",
38
- "Code": "C\u00f2d",
39
- "Italic": "Eadailteach",
40
- "Align center": "Co-thaobhaich ris a' mheadhan",
41
- "Header 5": "Bann-cinn 5",
42
- "Heading 6": "Ceann-sgr\u00ecobhadh 6",
43
- "Heading 3": "Ceann-sgr\u00ecobhadh 3",
44
- "Decrease indent": "Lughdaich an eag",
45
- "Header 4": "Bann-cinn 4",
46
- "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Ma chuireas tu rud ann a-nis, th\u00e8id an t-susbaint a chur ann mar theacsa lom gus an cuir thu dheth an roghainn seo a-rithist.",
47
- "Underline": "Fo-loidhne",
48
- "Cancel": "Sguir dheth",
49
- "Justify": "Blocaich",
50
- "Inline": "Taobh a-staigh na loidhne",
51
- "Copy": "D\u00e8an lethbhreac",
52
- "Align left": "Co-thaobhaich ris an l\u00e0imh chl\u00ec",
53
- "Visual aids": "Taic l\u00e8irsinne",
54
- "Lower Greek": "Litrichean Greugach beaga",
55
- "Square": "Ce\u00e0rnag",
56
- "Default": "Bun-roghainn",
57
- "Lower Alpha": "Aibidileach is beag",
58
- "Circle": "Cearcall",
59
- "Disc": "Diosga",
60
- "Upper Alpha": "Aibidileach is m\u00f2r",
61
- "Upper Roman": "\u00c0ireamhan R\u00f2manach is m\u00f2r",
62
- "Lower Roman": "\u00c0ireamhan R\u00f2manach is beag",
63
- "Name": "Ainm",
64
- "Anchor": "Acair",
65
- "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Tha atharraichean gun s\u00e0bhaladh agad, a bheil thu cinnteach gu bheil thu airson gluasad air falbh?",
66
- "Restore last draft": "Aisig an dreach mu dheireadh",
67
- "Special character": "Caractar s\u00f2nraichte",
68
- "Source code": "An c\u00f2d t\u00f9sail",
69
- "B": "B",
70
- "R": "R",
71
- "G": "G",
72
- "Color": "Dath",
73
- "Right to left": "Deas gu cl\u00ec",
74
- "Left to right": "Cl\u00ec gu deas",
75
- "Emoticons": "Samhlaidhean-gn\u00f9ise",
76
- "Robots": "Robotairean",
77
- "Document properties": "Roghainnean na sgr\u00ecobhainne",
78
- "Title": "Tiotal",
79
- "Keywords": "Faclan-luirg",
80
- "Encoding": "C\u00f2dachadh",
81
- "Description": "Tuairisgeul",
82
- "Author": "\u00d9ghdar",
83
- "Fullscreen": "L\u00e0n-sgr\u00ecn",
84
- "Horizontal line": "Loidhne ch\u00f2mhnard",
85
- "Horizontal space": "\u00c0ite c\u00f2mhnard",
86
- "Insert\/edit image": "Cuir a-steach\/Deasaich an dealbh",
87
- "General": "Coitcheann",
88
- "Advanced": "Adhartach",
89
- "Source": "T\u00f9s",
90
- "Border": "Iomall",
91
- "Constrain proportions": "Cuingich na co-r\u00e8irean",
92
- "Vertical space": "\u00c0ite inghearach",
93
- "Image description": "Tuairisgeul an deilbh",
94
- "Style": "Stoidhle",
95
- "Dimensions": "Meudachd",
96
- "Insert image": "Cuir a-steach dealbh",
97
- "Zoom in": "S\u00f9m a-steach",
98
- "Contrast": "Iomsgaradh",
99
- "Back": "Air ais",
100
- "Gamma": "Gamma",
101
- "Flip horizontally": "Thoir flip air a\u2019 ch\u00f2mhnard",
102
- "Resize": "Atharraich am meud",
103
- "Sharpen": "Geuraich",
104
- "Zoom out": "S\u00f9m a-mach",
105
- "Image options": "Roghainnean an deilbh",
106
- "Apply": "Cuir an s\u00e0s",
107
- "Brightness": "Soilleireachd",
108
- "Rotate clockwise": "Cuairtich gu deiseil",
109
- "Rotate counterclockwise": "Cuairtich gu tuathail",
110
- "Edit image": "Deasaich an dealbh",
111
- "Color levels": "\u00ccrean nan dathan",
112
- "Crop": "Bearr",
113
- "Orientation": "Comhair",
114
- "Flip vertically": "Thoir flip gu inghearach",
115
- "Invert": "Ais-thionndaidh",
116
- "Insert date\/time": "Cuir a-steach ceann-l\u00e0\/\u00e0m",
117
- "Remove link": "Thoir air falbh an ceangal",
118
- "Url": "URL",
119
- "Text to display": "An teacsa a th\u00e8id a shealltainn",
120
- "Anchors": "Acraichean",
121
- "Insert link": "Cuir a-steach ceangal",
122
- "New window": "Uinneag \u00f9r",
123
- "None": "Chan eil gin",
124
- "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Tha coltas gu bheil an URL a chuir thu a-steach 'na cheangal ris an taobh a-muigh. A bheil thu airson an ro-leasachan http:\/\/ a chur ris? Tha feum air.",
125
- "Target": "Targaid",
126
- "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Tha coltas gu bheil an URL a chuir thu a-steach 'na she\u00f2ladh puist-d. A bheil thu airson an ro-leasachan mailto: a chur ris? Tha feum air.",
127
- "Insert\/edit link": "Cuir a-steach\/Deasaich an ceangal",
128
- "Insert\/edit video": "Cuir a-steach\/Deasaich a' video",
129
- "Poster": "P\u00f2stair",
130
- "Alternative source": "Roghainn eile de th\u00f9s",
131
- "Paste your embed code below:": "Cuir an c\u00f2d leabachaidh agad a-steach gu h-\u00ecosal:",
132
- "Insert video": "Cuir a-steach video",
133
- "Embed": "Leabaich",
134
- "Nonbreaking space": "Be\u00e0rn neo-bhristidh",
135
- "Page break": "Briseadh-duilleige",
136
- "Paste as text": "Cuir ann mar theacsa",
137
- "Preview": "Ro-shealladh",
138
- "Print": "Cl\u00f2-bhuail",
139
- "Save": "S\u00e0bhail",
140
- "Could not find the specified string.": "Cha b' urrainn dhuinn na dh'iarr thu a lorg.",
141
- "Replace": "Cuir 'na \u00e0ite",
142
- "Next": "Air adhart",
143
- "Whole words": "Faclan sl\u00e0na",
144
- "Find and replace": "Lorg is cuir 'na \u00e0ite",
145
- "Replace with": "Cuir na leanas 'na \u00e0ite",
146
- "Find": "Lorg",
147
- "Replace all": "Cuir an \u00e0ite na h-uile",
148
- "Match case": "Maids litrichean m\u00f2ra 's beaga",
149
- "Prev": "Air ais",
150
- "Spellcheck": "Dearbhaich an litreachadh",
151
- "Finish": "Cr\u00ecochnaich",
152
- "Ignore all": "Leig seachad na h-uile",
153
- "Ignore": "Leig seachad",
154
- "Add to Dictionary": "Cuir ris an fhaclair",
155
- "Insert row before": "Cuir a-steach r\u00e0gh roimhe",
156
- "Rows": "R\u00e0ghan",
157
- "Height": "\u00c0irde",
158
- "Paste row after": "Cuir ann r\u00e0gh 'na dh\u00e8idh",
159
- "Alignment": "Co-thaobhadh",
160
- "Border color": "Dath an iomaill",
161
- "Column group": "Buidheann cholbhan",
162
- "Row": "R\u00e0gh",
163
- "Insert column before": "Cuir a-steach colbh roimhe",
164
- "Split cell": "Sgoilt an cealla",
165
- "Cell padding": "Padadh nan ceallan",
166
- "Cell spacing": "Be\u00e0rnadh nan ceallan",
167
- "Row type": "Se\u00f2rsa an r\u00e0igh",
168
- "Insert table": "Cuir a-steach cl\u00e0r",
169
- "Body": "Bodhaig",
170
- "Caption": "Caipsean",
171
- "Footer": "Bann-coise",
172
- "Delete row": "Sguab \u00e0s an r\u00e0gh",
173
- "Paste row before": "Cuir ann r\u00e0gh roimhe",
174
- "Scope": "Sg\u00f2p",
175
- "Delete table": "Sguab \u00e0s an cl\u00e0r",
176
- "H Align": "Co-thaobhadh c\u00f2mhnard",
177
- "Top": "Barr",
178
- "Header cell": "Cealla a' bhanna-chinn",
179
- "Column": "Colbh",
180
- "Row group": "Buidheann r\u00e0ghan",
181
- "Cell": "Cealla",
182
- "Middle": "Meadhan",
183
- "Cell type": "Se\u00f2rsa a' chealla",
184
- "Copy row": "D\u00e8an lethbhreac dhen r\u00e0gh",
185
- "Row properties": "Roghainnean an r\u00e0igh",
186
- "Table properties": "Roghainnean a' chl\u00e0ir",
187
- "Bottom": "Bonn",
188
- "V Align": "Co-thaobhadh inghearach",
189
- "Header": "Bann-cinn",
190
- "Right": "Deas",
191
- "Insert column after": "Cuir a-steach colbh 'na dh\u00e8idh",
192
- "Cols": "Colbhan",
193
- "Insert row after": "Cuir a-steach r\u00e0gh 'na dh\u00e8idh",
194
- "Width": "Leud",
195
- "Cell properties": "Roghainnean a' chealla",
196
- "Left": "Cl\u00ec",
197
- "Cut row": "Gearr \u00e0s an r\u00e0gh",
198
- "Delete column": "Sguab \u00e0s an colbh",
199
- "Center": "Meadhan",
200
- "Merge cells": "Co-aonaich na ceallan",
201
- "Insert template": "Cuir a-steach teamplaid",
202
- "Templates": "Teamplaidean",
203
- "Background color": "Dath a\u2019 ch\u00f9laibh",
204
- "Custom...": "Gn\u00e0thaichte...",
205
- "Custom color": "Dath gn\u00e0thaichte",
206
- "No color": "Gun dath",
207
- "Text color": "Dath an teacsa",
208
- "Show blocks": "Seall na blocaichean",
209
- "Show invisible characters": "Seall na caractaran do-fhaicsinneach",
210
- "Words: {0}": "Faclan: {0}",
211
- "Insert": "Cuir a-steach",
212
- "File": "Faidhle",
213
- "Edit": "Deasaich",
214
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Raon Rich Text. Br\u00f9th ALT-F9 airson a' chl\u00e0ir-thaice. Br\u00f9th ALT-F10 airson a' bh\u00e0r-inneal. Br\u00f9th ALT-0 airson na cobharach.",
215
- "Tools": "Innealan",
216
- "View": "Sealladh",
217
- "Table": "Cl\u00e0r",
218
- "Format": "F\u00f2rmat"
219
- });
@@ -1,219 +0,0 @@
1
- tinymce.addI18n('hi_IN',{
2
- "Cut": "\u0915\u093e\u091f\u0947\u0902",
3
- "Heading 5": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 5",
4
- "Header 2": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 2",
5
- "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0906\u092a\u0915\u093e \u091c\u093e\u0932 \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930\u0915 \u0938\u0940\u0927\u0947 \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u0943\u092a\u092f\u093e \u0915\u0941\u0902\u091c\u0940\u092a\u091f\u0932 \u0915\u0947 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e Ctrl+X\/C\/V \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964",
6
- "Heading 4": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 4",
7
- "Div": "\u0921\u093f\u0935",
8
- "Heading 2": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 2",
9
- "Paste": "\u091a\u093f\u092a\u0915\u093e\u090f\u0901",
10
- "Close": "\u092c\u0902\u0926",
11
- "Font Family": "\u092b\u093c\u0949\u0928\u094d\u091f \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930",
12
- "Pre": "\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935",
13
- "Align right": "\u0926\u093e\u090f\u0901 \u0938\u0902\u0930\u0947\u0916\u0923",
14
- "New document": "\u0928\u092f\u093e \u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u093c",
15
- "Blockquote": "\u0916\u0902\u0921-\u0909\u0926\u094d\u0927\u0930\u0923",
16
- "Numbered list": "\u0915\u094d\u0930\u092e\u093e\u0902\u0915\u093f\u0924 \u0938\u0942\u091a\u0940",
17
- "Heading 1": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 1",
18
- "Headings": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915",
19
- "Increase indent": "\u0916\u0930\u094b\u091c \u092c\u095d\u093e\u090f\u0901",
20
- "Formats": "\u092a\u094d\u0930\u093e\u0930\u0942\u092a",
21
- "Headers": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915",
22
- "Select all": "\u0938\u092d\u0940 \u091a\u0941\u0928\u0947\u0902",
23
- "Header 3": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 3",
24
- "Blocks": "\u0916\u0902\u0921",
25
- "Undo": "\u092a\u0940\u091b\u0947",
26
- "Strikethrough": "\u092e\u0927\u094d\u092f \u0938\u0947 \u0915\u093e\u091f\u0947\u0902",
27
- "Bullet list": "\u0917\u094b\u0932\u0940 \u0938\u0942\u091a\u0940",
28
- "Header 1": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 1",
29
- "Superscript": "\u0909\u092a\u0930\u093f\u0932\u093f\u0916\u093f\u0924",
30
- "Clear formatting": "\u092a\u094d\u0930\u093e\u0930\u0942\u092a\u0923 \u0939\u091f\u093e\u090f\u0901",
31
- "Font Sizes": "\u092b\u093c\u0949\u0928\u094d\u091f \u0906\u0915\u093e\u0930",
32
- "Subscript": "\u0928\u093f\u091a\u0932\u0940\u0932\u093f\u0916\u093f\u0924",
33
- "Header 6": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 6",
34
- "Redo": "\u0906\u0917\u0947",
35
- "Paragraph": "\u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926",
36
- "Ok": "\u0920\u0940\u0915 \u0939\u0948",
37
- "Bold": "\u092e\u094b\u091f\u093e",
38
- "Code": "\u0938\u0902\u0915\u0947\u0924\u0932\u093f\u092a\u093f",
39
- "Italic": "\u091f\u0947\u095c\u093e",
40
- "Align center": "\u092e\u0927\u094d\u092f \u0938\u0902\u0930\u0947\u0916\u0923",
41
- "Header 5": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 5",
42
- "Heading 6": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 6",
43
- "Heading 3": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 3",
44
- "Decrease indent": "\u0916\u0930\u094b\u091c \u0915\u092e \u0915\u0930\u0947\u0902",
45
- "Header 4": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915 4",
46
- "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u091a\u093f\u092a\u0915\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0905\u092d\u0940 \u0938\u093e\u0926\u093e \u092a\u093e\u0920\u094d\u092f \u0939\u0948\u0964 \u0938\u093e\u092e\u0917\u094d\u0930\u0940 \u091a\u093f\u092a\u0915\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0935\u0939 \u0938\u093e\u0926\u0947 \u092a\u093e\u0920\u094d\u092f \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0917\u0940 \u091c\u092c \u0924\u0915 \u0906\u092a \u0907\u0938 \u0935\u093f\u0915\u0932\u094d\u092a \u0915\u094b \u092c\u0902\u0926 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930 \u0926\u0947\u0924\u0947\u0964",
47
- "Underline": "\u0905\u0927\u094b\u0930\u0947\u0916\u093e\u0902\u0915\u0928",
48
- "Cancel": "\u0930\u0926\u094d\u0926",
49
- "Justify": "\u0938\u092e\u0915\u0930\u0923",
50
- "Inline": "\u0930\u0947\u0916\u093e \u092e\u0947\u0902",
51
- "Copy": "\u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u0915\u0930\u0947\u0902",
52
- "Align left": "\u092c\u093e\u090f\u0901 \u0938\u0902\u0930\u0947\u0916\u0923",
53
- "Visual aids": "\u0926\u0943\u0936\u094d\u092f \u0938\u093e\u0927\u0928",
54
- "Lower Greek": "\u0928\u093f\u092e\u094d\u0928 \u0917\u094d\u0930\u0940\u0915",
55
- "Square": "\u0935\u0930\u094d\u0917",
56
- "Default": "\u092a\u0939\u0932\u0947 \u0938\u0947 \u091a\u0941\u0928\u093e \u0939\u0941\u0906",
57
- "Lower Alpha": "\u0928\u093f\u092e\u094d\u0928 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e",
58
- "Circle": "\u0935\u0943\u0924\u094d\u0924",
59
- "Disc": "\u092c\u093f\u0902\u092c",
60
- "Upper Alpha": "\u0909\u091a\u094d\u091a \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e",
61
- "Upper Roman": "\u0909\u091a\u094d\u091a \u0930\u094b\u092e\u0928",
62
- "Lower Roman": "\u0928\u093f\u092e\u094d\u0928 \u0930\u094b\u092e\u0928",
63
- "Name": "\u0928\u093e\u092e",
64
- "Anchor": "\u0932\u0902\u0917\u0930",
65
- "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u0906\u092a\u0915\u0947 \u0915\u0941\u091b \u0905\u0938\u0939\u0947\u091c\u0947 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0939\u0948\u0902, \u0915\u094d\u092f\u093e \u0906\u092a \u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u092f\u0939\u093e\u0901 \u0938\u0947 \u091c\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u094b?",
66
- "Restore last draft": "\u0906\u0916\u093f\u0930\u0940 \u092e\u0938\u094c\u0926\u093e \u092a\u0941\u0928\u0930\u094d\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902",
67
- "Special character": "\u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0935\u0930\u094d\u0923",
68
- "Source code": "\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930\u094b\u0924 \u0938\u0902\u0915\u0947\u0924\u0932\u093f\u092a\u093f",
69
- "B": "\u092c\u0940",
70
- "R": "\u0906\u0930",
71
- "G": "\u091c\u0940",
72
- "Color": "\u0930\u0902\u0917",
73
- "Right to left": "\u0926\u093e\u090f\u0901 \u0938\u0947 \u092c\u093e\u090f\u0901",
74
- "Left to right": "\u092c\u093e\u090f\u0901 \u0938\u0947 \u0926\u093e\u090f\u0901",
75
- "Emoticons": "\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e-\u092a\u094d\u0930\u0924\u0940\u0915",
76
- "Robots": "\u092f\u0902\u0924\u094d\u0930\u092e\u093e\u0928\u0935",
77
- "Document properties": "\u0926\u0938\u094d\u0924\u093e\u0935\u0947\u091c\u093c \u0917\u0941\u0923",
78
- "Title": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915",
79
- "Keywords": "\u0915\u0941\u0902\u091c\u0940\u0936\u092c\u094d\u0926",
80
- "Encoding": "\u0938\u0902\u0915\u0947\u0924\u0940\u0915\u0930\u0923",
81
- "Description": "\u0935\u093f\u0935\u0930\u0923",
82
- "Author": "\u0932\u0947\u0916\u0915",
83
- "Fullscreen": "\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0938\u094d\u0915\u094d\u0930\u0940\u0928",
84
- "Horizontal line": "\u0915\u094d\u0937\u0948\u0924\u093f\u091c \u0930\u0947\u0916\u093e",
85
- "Horizontal space": "\u0915\u094d\u0937\u0948\u0924\u093f\u091c \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928",
86
- "Insert\/edit image": "\u091b\u0935\u093f \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902\/\u0938\u092e\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0902",
87
- "General": "\u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f",
88
- "Advanced": "\u0909\u0928\u094d\u0928\u0924",
89
- "Source": "\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930\u094b\u0924",
90
- "Border": "\u0938\u0940\u092e\u093e",
91
- "Constrain proportions": "\u0905\u0928\u0941\u092a\u093e\u0924 \u0935\u093f\u0935\u0936",
92
- "Vertical space": "\u090a\u0930\u094d\u0927\u094d\u0935\u093e\u0927\u0930 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928",
93
- "Image description": "\u091b\u0935\u093f \u0935\u093f\u0935\u0930\u0923",
94
- "Style": "\u0936\u0948\u0932\u0940",
95
- "Dimensions": "\u0906\u092f\u093e\u092e",
96
- "Insert image": "\u091b\u0935\u093f \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
97
- "Zoom in": "\u0926\u0942\u0930\u0940 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0947\u0902",
98
- "Contrast": "\u0935\u093f\u0937\u092e\u0924\u093e",
99
- "Back": "\u092a\u0940\u091b\u0947",
100
- "Gamma": "\u0917\u093e\u092e\u093e",
101
- "Flip horizontally": "\u0915\u094d\u0937\u0948\u0924\u093f\u091c \u0915\u0930\u0947\u0902",
102
- "Resize": "\u0906\u0915\u093e\u0930 \u092c\u0926\u0932\u0947\u0902",
103
- "Sharpen": "\u0928\u0941\u0915\u0940\u0932\u093e\u092a\u0928",
104
- "Zoom out": "\u0926\u0942\u0930\u0940 \u092c\u095d\u093e\u090f\u0901",
105
- "Image options": "\u091b\u0935\u093f \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0915\u0932\u094d\u092a",
106
- "Apply": "\u0932\u093e\u0917\u0942 \u0915\u0930\u0947\u0902",
107
- "Brightness": "\u091a\u092e\u0915\u0940\u0932\u093e\u092a\u0928",
108
- "Rotate clockwise": "\u0918\u095c\u0940 \u0915\u0940 \u0926\u093f\u0936\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0918\u0941\u092e\u093e\u0913",
109
- "Rotate counterclockwise": "\u0918\u095c\u0940 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092a\u0930\u0940\u0924 \u0918\u0941\u092e\u093e\u0913",
110
- "Edit image": "\u091b\u0935\u093f \u0938\u092e\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928",
111
- "Color levels": "\u0930\u0902\u0917 \u0938\u094d\u0924\u0930",
112
- "Crop": "\u0915\u093e\u091f\u0947\u0902",
113
- "Orientation": "\u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u0947\u0936\u0915 \u0930\u0947\u0916\u093e",
114
- "Flip vertically": "\u0916\u095c\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902",
115
- "Invert": "\u0909\u0932\u091f\u0947\u0902",
116
- "Insert date\/time": "\u0926\u093f\u0928\u093e\u0902\u0915\/\u0938\u092e\u092f \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
117
- "Remove link": "\u0915\u095c\u0940 \u0939\u091f\u093e\u090f\u0901",
118
- "Url": "\u091c\u093e\u0932\u0938\u094d\u0925\u0932 \u092a\u0924\u093e",
119
- "Text to display": "\u0926\u093f\u0916\u093e\u0928\u0947 \u0939\u0947\u0924\u0941 \u092a\u093e\u0920\u094d\u092f",
120
- "Anchors": "\u0932\u0902\u0917\u0930",
121
- "Insert link": "\u0915\u095c\u0940 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
122
- "New window": "\u0928\u0908 \u0916\u093f\u095c\u0915\u0940",
123
- "None": "\u0915\u094b\u0908 \u0928\u0939\u0940\u0902",
124
- "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "\u0906\u092a\u0928\u0947 \u091c\u094b \u0915\u095c\u0940 \u0921\u093e\u0932\u0940 \u0939\u0948 \u0935\u0939 \u092c\u093e\u0939\u0930\u0940 \u0915\u095c\u0940 \u0915\u0947 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0926\u093f\u0916 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0906\u092a http:\/\/ \u092a\u0939\u0932\u0947 \u091c\u094b\u095c\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948?",
125
- "Target": "\u0932\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f",
126
- "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "\u0906\u092a\u0928\u0947 \u091c\u094b \u0915\u095c\u0940 \u0921\u093e\u0932\u0940 \u0939\u0948 \u0935\u0939 \u0908\u092e\u0947\u0932 \u092a\u0924\u093e \u0915\u0947 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0926\u093f\u0916 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0906\u092a mailto: \u092a\u0939\u0932\u0947 \u091c\u094b\u095c\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948?",
127
- "Insert\/edit link": "\u0915\u095c\u0940 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902\/\u0938\u0902\u092a\u093e\u0926\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902",
128
- "Insert\/edit video": "\u091a\u0932\u091a\u093f\u0924\u094d\u0930 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902\/\u0938\u092e\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928 \u0915\u0930\u0947\u0902",
129
- "Poster": "\u092a\u094b\u0938\u094d\u091f\u0930",
130
- "Alternative source": "\u0935\u0948\u0915\u0932\u094d\u092a\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0930\u094b\u0924",
131
- "Paste your embed code below:": "\u0926\u093f\u0916\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0938\u0902\u0915\u0947\u0924 \u0915\u094b \u0928\u0940\u091a\u0947 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902:",
132
- "Insert video": "\u091a\u0932\u091a\u093f\u0924\u094d\u0930 \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
133
- "Embed": "\u0926\u093f\u0916\u093e\u0928\u093e",
134
- "Nonbreaking space": "\u0905\u0935\u093f\u0930\u093e\u092e\u093f\u0924 \u091c\u0917\u0939",
135
- "Page break": "\u092a\u0943\u0937\u094d\u0920 \u0935\u093f\u0930\u093e\u092e",
136
- "Paste as text": "\u092a\u093e\u0920\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u091a\u093f\u092a\u0915\u093e\u090f\u0901",
137
- "Preview": "\u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0935\u0932\u094b\u0915\u0928",
138
- "Print": "\u092e\u0941\u0926\u094d\u0930\u0923",
139
- "Save": "\u0938\u0939\u0947\u091c\u0947\u0902",
140
- "Could not find the specified string.": "\u0928\u093f\u0930\u094d\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u093e\u0964",
141
- "Replace": "\u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928",
142
- "Next": "\u0905\u0917\u0932\u093e",
143
- "Whole words": "\u0938\u0902\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0936\u092c\u094d\u0926",
144
- "Find and replace": "\u0922\u0942\u0901\u0922\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u092c\u0926\u0932\u0947\u0902",
145
- "Replace with": "\u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902",
146
- "Find": "\u0916\u094b\u091c",
147
- "Replace all": "\u0938\u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902",
148
- "Match case": "\u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u093f\u0932\u093e\u090f\u0901",
149
- "Prev": "\u092a\u093f\u091b\u0932\u093e",
150
- "Spellcheck": "\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928\u0940\u0936\u094b\u0927\u0915",
151
- "Finish": "\u0938\u092e\u093e\u092a\u094d\u0924",
152
- "Ignore all": "\u0938\u092d\u0940 \u0915\u0940 \u0909\u092a\u0947\u0915\u094d\u0937\u093e",
153
- "Ignore": "\u0909\u092a\u0947\u0915\u094d\u0937\u093e",
154
- "Add to Dictionary": "\u0936\u092c\u094d\u0926\u0915\u094b\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u094b\u095c\u0947\u0902",
155
- "Insert row before": "\u092a\u0939\u0932\u0947 \u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
156
- "Rows": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0901",
157
- "Height": "\u090a\u0901\u091a\u093e\u0908",
158
- "Paste row after": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u091a\u093f\u092a\u0915\u093e\u090f\u0901",
159
- "Alignment": "\u0938\u0902\u0930\u0947\u0916\u0923",
160
- "Border color": "\u0938\u0940\u092e\u093e \u0930\u0902\u0917",
161
- "Column group": "\u0938\u094d\u0924\u0902\u092d \u0938\u092e\u0942\u0939",
162
- "Row": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f",
163
- "Insert column before": "\u092a\u0939\u0932\u0947 \u0938\u094d\u0924\u0902\u092d \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
164
- "Split cell": "\u0916\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0935\u093f\u092d\u093e\u091c\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902",
165
- "Cell padding": "\u0916\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0942\u0930\u0940",
166
- "Cell spacing": "\u0916\u093e\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093f\u0915\u094d\u0924\u093f",
167
- "Row type": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930",
168
- "Insert table": "\u0924\u093e\u0932\u093f\u0915\u093e \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
169
- "Body": "\u0936\u0930\u0940\u0930",
170
- "Caption": "\u0905\u0928\u0941\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915",
171
- "Footer": "\u092a\u093e\u0926 \u0932\u0947\u0916",
172
- "Delete row": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0939\u091f\u093e\u090f\u0902",
173
- "Paste row before": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u091a\u093f\u092a\u0915\u093e\u090f\u0901",
174
- "Scope": "\u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930",
175
- "Delete table": "\u0924\u093e\u0932\u093f\u0915\u093e \u0939\u091f\u093e\u090f\u0901",
176
- "H Align": "\u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u093f\u091c \u0938\u0902\u0930\u0947\u0916\u093f\u0924",
177
- "Top": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937",
178
- "Header cell": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937 \u0916\u093e\u0928\u093e",
179
- "Column": "\u0938\u094d\u0924\u0902\u092d",
180
- "Row group": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0938\u092e\u0942\u0939",
181
- "Cell": "\u0915\u094b\u0936\u093f\u0915\u093e",
182
- "Middle": "\u092e\u0927\u094d\u092f",
183
- "Cell type": "\u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0915\u093e\u0930",
184
- "Copy row": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0932\u093f\u092a\u093f \u0932\u0947\u0902",
185
- "Row properties": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0917\u0941\u0923",
186
- "Table properties": "\u0924\u093e\u0932\u093f\u0915\u093e \u0915\u0947 \u0917\u0941\u0923",
187
- "Bottom": "\u0928\u0940\u091a\u0947",
188
- "V Align": "\u090a\u0930\u094d\u0927\u094d\u0935\u093e\u0927\u0930 \u0938\u0902\u0930\u0947\u0916\u093f\u0924",
189
- "Header": "\u0936\u0940\u0930\u094d\u0937\u0915",
190
- "Right": "\u0926\u093e\u092f\u093e\u0901",
191
- "Insert column after": "\u092c\u093e\u0926 \u0938\u094d\u0924\u0902\u092d \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
192
- "Cols": "\u0938\u094d\u0924\u0902\u092d",
193
- "Insert row after": "\u092c\u093e\u0926 \u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
194
- "Width": "\u091a\u094c\u0921\u093c\u093e\u0908",
195
- "Cell properties": "\u0915\u094b\u0936\u093f\u0915\u093e \u0917\u0941\u0923",
196
- "Left": "\u092c\u093e\u092f\u093e\u0901",
197
- "Cut row": "\u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u093e\u091f\u0947\u0902",
198
- "Delete column": "\u0938\u094d\u0924\u0902\u092d \u0939\u091f\u093e\u090f\u0901",
199
- "Center": "\u092e\u0927\u094d\u092f",
200
- "Merge cells": "\u0916\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u093e\u090f\u0902",
201
- "Insert template": "\u0938\u093e\u0901\u091a\u093e \u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
202
- "Templates": "\u0938\u093e\u0901\u091a\u0947",
203
- "Background color": "\u092a\u0943\u0937\u094d\u0920\u092d\u0942\u092e\u093f \u0915\u093e \u0930\u0902\u0917",
204
- "Custom...": "\u0905\u0928\u0941\u0915\u0942\u0932\u093f\u0924...",
205
- "Custom color": "\u0905\u0928\u0941\u0915\u0942\u0932\u093f\u0924 \u0930\u0902\u0917",
206
- "No color": "\u0930\u0902\u0917\u0939\u0940\u0928",
207
- "Text color": "\u092a\u093e\u0920\u094d\u092f \u0930\u0902\u0917",
208
- "Show blocks": "\u0921\u092c\u094d\u092c\u0947 \u0926\u093f\u0916\u093e\u090f\u0901",
209
- "Show invisible characters": "\u0905\u0926\u0943\u0936\u094d\u092f \u0905\u0915\u094d\u0937\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u093f\u0916\u093e\u090f\u0901",
210
- "Words: {0}": "\u0936\u092c\u094d\u0926: {0}",
211
- "Insert": "\u0921\u093e\u0932\u0947\u0902",
212
- "File": "\u0928\u0924\u094d\u0925\u0940",
213
- "Edit": "\u0938\u092e\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928",
214
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u0938\u0902\u092a\u0928\u094d\u0928 \u092a\u093e\u0920 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u0964 \u092e\u0947\u0928\u0942 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f ALT-F9 \u0926\u092c\u093e\u090f\u0901\u0964 \u0909\u092a\u0915\u0930\u0923 \u092a\u091f\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f ALT-F10 \u0926\u092c\u093e\u090f\u0901\u0964 \u0938\u0939\u093e\u092f\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f ALT-0 \u0926\u092c\u093e\u090f\u0901\u0964",
215
- "Tools": "\u0909\u092a\u0915\u0930\u0923",
216
- "View": "\u0926\u0947\u0916\u0947\u0902",
217
- "Table": "\u0924\u093e\u0932\u093f\u0915\u093e",
218
- "Format": "\u092a\u094d\u0930\u093e\u0930\u0942\u092a"
219
- });
@@ -1,200 +0,0 @@
1
- tinymce.addI18n('hy',{
2
- "Cut": "\u053f\u057f\u0580\u0565\u056c",
3
- "Heading 5": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 5",
4
- "Header 2": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 2",
5
- "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "\u0541\u0565\u0580 \u0562\u0580\u0561\u0578\u0582\u0566\u0565\u0580\u0568 \u0579\u056b \u0561\u057a\u0561\u0570\u0578\u057e\u0578\u0582\u0574 \u0561\u0576\u0574\u056b\u057b\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0565\u056c\u0584 \u0583\u0578\u056d\u0561\u0576\u0561\u056f\u0574\u0561\u0576 \u0562\u0578\u0582\u0586\u0565\u0580\u056b\u0576\u0589 \u053d\u0576\u0564\u0580\u0578\u0582\u0574 \u0565\u0576\u0584 \u0585\u0563\u057f\u057e\u0565\u056c Ctrl+X\/C\/V \u057d\u057f\u0565\u0572\u0576\u0565\u0580\u056b\u0581\u0589",
6
- "Heading 4": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 4",
7
- "Div": "Div",
8
- "Heading 2": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 2",
9
- "Paste": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c",
10
- "Close": "\u0553\u0561\u056f\u0565\u056c",
11
- "Font Family": "\u054f\u0561\u057c\u0561\u057f\u0565\u057d\u0561\u056f",
12
- "Pre": "Pre",
13
- "Align right": "\u0531\u057b\u0561\u056f\u0578\u0572\u0574\u0575\u0561 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
14
- "New document": "\u0546\u0578\u0580 \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0578\u0582\u0572\u0569",
15
- "Blockquote": "\u0544\u0565\u057b\u0562\u0565\u0580\u0578\u0582\u0574",
16
- "Numbered list": "\u0540\u0561\u0574\u0561\u0580\u0561\u056f\u0561\u056c\u057e\u0561\u056e \u0581\u0578\u0582\u0581\u0561\u056f",
17
- "Heading 1": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 1",
18
- "Headings": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u0580\u0565\u0580",
19
- "Increase indent": "\u0544\u0565\u056e\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u0571\u0561\u056d \u0565\u0566\u0580\u056b \u0570\u0565\u057c\u0561\u057e\u0578\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0568",
20
- "Formats": "\u0556\u0578\u0580\u0574\u0561\u057f\u0576\u0565\u0580",
21
- "Headers": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u0580\u0565\u0580",
22
- "Select all": "\u0546\u0577\u0565\u056c \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568",
23
- "Header 3": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 3",
24
- "Blocks": "\u0532\u056c\u0578\u056f\u0576\u0565\u0580",
25
- "Undo": "\u0546\u0561\u056d\u0578\u0580\u0564 \u0584\u0561\u0575\u056c",
26
- "Strikethrough": "\u0531\u0580\u057f\u0561\u0563\u056e\u057e\u0561\u056e",
27
- "Bullet list": "\u0549\u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0561\u056f\u0561\u056c\u057e\u0561\u056e \u0581\u0578\u0582\u0581\u0561\u056f",
28
- "Header 1": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 1",
29
- "Superscript": "\u054e\u0565\u0580\u056b\u0576 \u056b\u0576\u0564\u0565\u0584\u057d",
30
- "Clear formatting": "\u0544\u0561\u0584\u0580\u0565\u056c \u0586\u0578\u0580\u0574\u0561\u057f\u0561\u057e\u0578\u0580\u0578\u0582\u0574\u0568",
31
- "Font Sizes": "\u054f\u0561\u057c\u056b \u0579\u0561\u0583",
32
- "Subscript": "\u054d\u057f\u0578\u0580\u056b\u0576 \u056b\u0576\u0564\u0565\u0584\u057d",
33
- "Header 6": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 6",
34
- "Redo": "\u0540\u0561\u057b\u0578\u0580\u0564 \u0584\u0561\u0575\u056c",
35
- "Paragraph": "\u054a\u0561\u0580\u0562\u0565\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
36
- "Ok": "Ok",
37
- "Bold": "\u0539\u0561\u057e\u0561\u057f\u0561\u057c",
38
- "Code": "\u053f\u0578\u0564",
39
- "Italic": "\u0547\u0565\u0572\u0561\u057f\u0561\u057c",
40
- "Align center": "\u053f\u0565\u0576\u057f\u0580\u0578\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
41
- "Header 5": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 5",
42
- "Heading 6": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 6",
43
- "Heading 3": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 3",
44
- "Decrease indent": "\u0553\u0578\u0584\u0580\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u0571\u0561\u056d \u0565\u0566\u0580\u056b \u0570\u0565\u057c\u0561\u057e\u0578\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0568",
45
- "Header 4": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580 4",
46
- "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "\u054f\u0565\u0584\u057d\u057f\u056b \u057f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0578\u0582\u0574\u0568 \u056f\u0561\u057f\u0561\u0580\u057e\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0567 \u0570\u0561\u057d\u0561\u0580\u0561\u056f \u057f\u0565\u0584\u057d\u057f\u056b \u057c\u0565\u056a\u056b\u0574\u0578\u057e\u0589 \u054a\u0561\u057f\u0573\u0565\u0576\u057e\u0561\u056e \u057f\u0565\u0584\u057d\u057f\u0568 \u057f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u057e\u0565\u056c\u0578\u0582 \u0567 \u0570\u0561\u057d\u0561\u0580\u0561\u056f \u057f\u0565\u0584\u057d\u057f\u056b \u0571\u0587\u0578\u057e \u0574\u056b\u0576\u0579\u0587 \u0561\u0575\u057d \u057c\u0565\u056a\u056b\u0574\u056b \u0561\u0576\u057b\u0561\u057f\u0578\u0582\u0574\u0568\u0589",
47
- "Underline": "\u0538\u0576\u0564\u0563\u056e\u057e\u0561\u056e",
48
- "Cancel": "\u0553\u0561\u056f\u0565\u056c",
49
- "Justify": "\u0535\u0580\u056f\u056f\u0578\u0572\u0574\u0561\u0576\u056b \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
50
- "Inline": "\u054f\u0578\u0572\u0561\u0575\u056b\u0576",
51
- "Copy": "\u054a\u0561\u057f\u0573\u0565\u0576\u0565\u056c",
52
- "Align left": "\u0541\u0561\u056d\u0561\u056f\u0578\u0572\u0574\u0575\u0561 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
53
- "Visual aids": "\u0551\u0578\u0582\u0581\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u056f\u0578\u0576\u057f\u0578\u0582\u0580\u0576\u0565\u0580\u0568",
54
- "Lower Greek": "\u0553\u0578\u0584\u0580\u0561\u057f\u0561\u057c \u0570\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057f\u0561\u057c\u0565\u0580",
55
- "Square": "\u0554\u0561\u057c\u0561\u056f\u0578\u0582\u057d\u056b",
56
- "Default": "\u054d\u057f\u0561\u0576\u0564\u0561\u0580\u057f",
57
- "Lower Alpha": "\u0553\u0578\u0584\u0580\u0561\u057f\u0561\u057c \u056c\u0561\u057f\u056b\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057f\u0561\u057c\u0565\u0580",
58
- "Circle": "\u0547\u0580\u057b\u0561\u0576",
59
- "Disc": "\u053f\u056c\u0578\u0580",
60
- "Upper Alpha": "\u0544\u0565\u056e\u0561\u057f\u0561\u057c \u056c\u0561\u057f\u056b\u0576\u0565\u0580\u0565\u0576 \u057f\u0561\u057c\u0565\u0580",
61
- "Upper Roman": "\u0544\u0565\u056e\u0561\u057f\u0561\u057c \u0570\u057c\u0578\u0574\u0565\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0569\u057e\u0565\u0580",
62
- "Lower Roman": "\u0553\u0578\u0584\u0580\u0561\u057f\u0561\u057c \u0570\u057c\u0578\u0574\u0565\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0569\u057e\u0565\u0580",
63
- "Name": "\u0531\u0576\u0578\u0582\u0576",
64
- "Anchor": "\u053d\u0561\u0580\u056b\u057d\u056d",
65
- "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "\u053f\u0561\u0576 \u0579\u057a\u0561\u0570\u057a\u0561\u0576\u057e\u0561\u056e \u0583\u0578\u0583\u0578\u056d\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0589 \u0534\u0578\u0582\u0584 \u056b\u0580\u0578\u055e\u0584 \u0578\u0582\u0566\u0578\u0582\u0574 \u0565\u0584 \u0564\u0578\u0582\u0580\u057d \u0563\u0561\u056c",
66
- "Restore last draft": "\u054e\u0565\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0563\u0576\u0565\u056c \u057e\u0565\u0580\u057b\u056b\u0576 \u0576\u0561\u056d\u0561\u0563\u056b\u056e\u0568",
67
- "Special character": "\u0540\u0561\u057f\u0578\u0582\u056f \u057d\u056b\u0574\u057e\u0578\u056c\u0576\u0565\u0580",
68
- "Source code": "\u053e\u0580\u0561\u0563\u0580\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056f\u0578\u0564",
69
- "Color": "\u0533\u0578\u0582\u0575\u0576",
70
- "Right to left": "\u0531\u057b\u056b\u0581 \u0571\u0561\u056d",
71
- "Left to right": "\u0541\u0561\u056d\u056b\u0581 \u0561\u057b",
72
- "Emoticons": "\u054d\u0574\u0561\u0575\u056c\u056b\u056f\u0576\u0565\u0580",
73
- "Robots": "Robots",
74
- "Document properties": "\u0553\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0572\u0569\u056b \u0570\u0561\u057f\u056f\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568",
75
- "Title": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580",
76
- "Keywords": "\u0548\u0580\u0578\u0576\u0578\u0572\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0562\u0561\u057c\u0565\u0580",
77
- "Encoding": "\u053f\u0578\u0564\u0561\u057e\u0578\u0580\u0578\u0582\u0574",
78
- "Description": "\u0546\u056f\u0561\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
79
- "Author": "\u0540\u0565\u0572\u056b\u0576\u0561\u056f",
80
- "Fullscreen": "\u0531\u0574\u0562\u0578\u0572\u057b \u0567\u056f\u0580\u0561\u0576\u0578\u057e",
81
- "Horizontal line": "\u0540\u0578\u0580\u056b\u0566\u0578\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0563\u056b\u056e",
82
- "Horizontal space": "\u0540\u0578\u0580\u056b\u0566\u0578\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
83
- "B": "B",
84
- "Insert\/edit image": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c\/\u056d\u0574\u0562\u0561\u0563\u0580\u0565\u056c \u0576\u056f\u0561\u0580",
85
- "General": "\u0533\u056c\u056d\u0561\u057e\u0578\u0580",
86
- "Advanced": "\u053c\u0580\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u056b\u0579",
87
- "G": "G",
88
- "R": "R",
89
- "Source": "\u0546\u056f\u0561\u0580\u056b \u0570\u0561\u057d\u0581\u0565",
90
- "Border": "\u0535\u0566\u0580\u0561\u0563\u056b\u056e",
91
- "Constrain proportions": "\u054a\u0561\u0570\u057a\u0561\u0576\u0565\u056c \u0574\u0561\u0577\u057f\u0561\u0562\u0561\u057e\u0578\u0580\u0578\u0582\u0574\u0568",
92
- "Vertical space": "\u0548\u0582\u0572\u0572\u0561\u0570\u0561\u0575\u0561\u0581 \u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
93
- "Image description": "\u0546\u056f\u0561\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
94
- "Style": "\u0548\u0573",
95
- "Dimensions": "\u0549\u0561\u0583\u0565\u0580",
96
- "Insert image": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0576\u056f\u0561\u0580",
97
- "Insert date\/time": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0561\u0574\u057d\u0561\u0569\u056b\u057e\/\u056a\u0561\u0574\u0561\u0576\u0561\u056f",
98
- "Remove link": "\u054b\u0576\u057b\u0565\u056c \u0570\u0572\u0578\u0582\u0574\u0568",
99
- "Url": "Url",
100
- "Text to display": "\u0540\u0572\u0574\u0561\u0576 \u057f\u0565\u0584\u057d\u057f",
101
- "Anchors": "\u053d\u0561\u0580\u056b\u057d\u056d\u0576\u0565\u0580",
102
- "Insert link": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0570\u0572\u0578\u0582\u0574",
103
- "New window": "\u0546\u0578\u0580 \u057a\u0561\u057f\u0578\u0582\u0570\u0561\u0576",
104
- "None": "\u0548\u0579\u056b\u0576\u0579",
105
- "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "\u0544\u0578\u0582\u057f\u0584\u0561\u0563\u0580\u057e\u0561\u056e \u0570\u0572\u0578\u0582\u0574\u0568 \u056f\u0561\u0580\u056e\u0565\u057d \u0561\u0580\u057f\u0561\u0584\u056b\u0576 \u0570\u0572\u0578\u0582\u0574 \u0567: \u0534\u0578\u0582\u0584 \u056f\u0581\u0561\u0576\u056f\u0561\u0576\u0561\u0584 \u0561\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c http:\/\/ \u0570\u0572\u0574\u0561\u0576 \u057d\u056f\u0566\u0562\u0578\u0582\u0574",
106
- "Target": "\u0539\u056b\u0580\u0561\u056d",
107
- "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "\u0544\u0578\u0582\u057f\u0584\u0561\u0563\u0580\u057e\u0561\u056e \u0570\u0572\u0578\u0582\u0574\u0568 \u056f\u0561\u0580\u056e\u0565\u057d \u0537\u056c. \u0583\u0578\u057d\u057f\u056b \u0570\u0561\u057d\u0581\u0565 \u0567: \u0534\u0578\u0582\u0584 \u056f\u0581\u0561\u0576\u056f\u0561\u0576\u0561\u0584 \u0561\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c mailto: \u0570\u0572\u0574\u0561\u0576 \u057d\u056f\u0566\u0562\u0578\u0582\u0574",
108
- "Insert\/edit link": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c\/\u056d\u0574\u0562\u0561\u0563\u0580\u0565\u056c \u0570\u0572\u0578\u0582\u0574",
109
- "Insert\/edit video": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c\/\u056d\u0574\u0562\u0561\u0563\u0580\u0565\u056c \u057e\u056b\u0564\u0565\u0578",
110
- "Poster": "\u054a\u0561\u057d\u057f\u0561\u057c",
111
- "Alternative source": "\u0531\u0575\u056c\u0568\u0576\u057f\u0580\u0561\u0576\u0584\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056f\u0578\u0564",
112
- "Paste your embed code below:": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u0584 \u0541\u0565\u0580 \u056f\u0578\u0564\u0568 \u0561\u0575\u057d\u057f\u0565\u0572\u055d",
113
- "Insert video": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u057e\u056b\u0564\u0565\u0578",
114
- "Embed": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u057e\u0578\u0572 \u056f\u0578\u0564",
115
- "Nonbreaking space": "\u0531\u057c\u0561\u0576\u0581 \u0576\u0578\u0580 \u057f\u0578\u0572\u056b \u0562\u0561\u0581\u0561\u057f",
116
- "Page break": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0567\u057b\u056b \u0561\u0576\u057b\u0561\u057f\u056b\u0579",
117
- "Paste as text": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0578\u0580\u057a\u0565\u057d \u057f\u0565\u0584\u057d\u057f",
118
- "Preview": "\u0546\u0561\u056d\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0564\u056b\u057f\u0578\u0582\u0574",
119
- "Print": "\u054f\u057a\u0565\u056c",
120
- "Save": "\u054a\u0561\u0570\u057a\u0561\u0576\u0565\u056c",
121
- "Could not find the specified string.": "\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057f\u0565\u0584\u057d\u057f\u0568 \u0579\u056b \u0563\u057f\u0576\u057e\u0565\u056c",
122
- "Replace": "\u0553\u0578\u056d\u0561\u0580\u056b\u0576\u0565\u056c",
123
- "Next": "\u0540\u0561\u057b\u0578\u0580\u0564",
124
- "Whole words": "\u0532\u0561\u057c\u0565\u0580\u0568 \u0561\u0574\u0562\u0578\u0572\u057b\u0578\u0582\u0569\u0575\u0561\u0574\u0562",
125
- "Find and replace": "\u0553\u0576\u057f\u0580\u0565\u056c \u0587 \u0583\u0578\u056d\u0561\u0580\u056b\u0576\u0565\u056c",
126
- "Replace with": "\u0553\u0578\u056d\u0561\u0580\u056b\u0576\u0565\u056c",
127
- "Find": "\u0553\u0576\u057f\u0580\u0565\u056c",
128
- "Replace all": "\u0553\u0578\u056d\u0561\u0580\u056b\u0576\u0565\u056c \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568",
129
- "Match case": "\u0540\u0561\u0577\u057e\u056b \u0561\u057c\u0576\u0565\u056c \u057c\u0565\u0563\u056b\u057d\u057f\u0578\u0580\u0568",
130
- "Prev": "\u0546\u0561\u056d\u0578\u0580\u0564",
131
- "Spellcheck": "\u0548\u0582\u0572\u0572\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
132
- "Finish": "\u0531\u057e\u0561\u0580\u057f\u0565\u056c",
133
- "Ignore all": "\u0531\u0576\u057f\u0565\u057d\u0565\u056c \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568",
134
- "Ignore": "\u0531\u0576\u057f\u0565\u057d\u0565\u056c",
135
- "Add to Dictionary": "\u0531\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u0562\u0561\u057c\u0561\u0580\u0561\u0576\u0578\u0582\u0574",
136
- "Insert row before": "\u0531\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572 \u057e\u0565\u0580\u0587\u0578\u0582\u0574",
137
- "Rows": "\u054f\u0578\u0572\u0565\u0580",
138
- "Height": "\u0532\u0561\u0580\u0571\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
139
- "Paste row after": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572\u0568 \u0576\u0565\u0580\u0584\u0587\u0578\u0582\u0574",
140
- "Alignment": "\u0540\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0565\u0581\u0578\u0582\u0574",
141
- "Border color": "\u0535\u0566\u0580\u0561\u0563\u056b\u056e",
142
- "Column group": "\u054d\u0575\u0578\u0582\u0576\u0575\u0561\u056f\u0576\u0565\u0580\u056b \u056d\u0578\u0582\u0574\u0562",
143
- "Row": "\u054f\u0578\u0572",
144
- "Insert column before": "\u0531\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u0576\u0578\u0580 \u057d\u0575\u0578\u0582\u0576 \u0571\u0561\u056d\u056b\u0581",
145
- "Split cell": "\u0532\u0561\u056a\u0561\u0576\u0565\u056c \u057e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f\u0568",
146
- "Cell padding": "\u0546\u0565\u0580\u0584\u056b\u0576 \u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
147
- "Cell spacing": "\u0531\u0580\u057f\u0561\u0584\u056b\u0576 \u057f\u0561\u0580\u0561\u056e\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
148
- "Row type": "\u054f\u0578\u0572\u056b \u057f\u056b\u057a",
149
- "Insert table": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0561\u0572\u0575\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f",
150
- "Body": "\u054a\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
151
- "Caption": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580",
152
- "Footer": "\u0531\u0572\u0575\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u056b \u057d\u057f\u0578\u0580\u056b\u0576 \u0570\u0561\u057f\u057e\u0561\u056e",
153
- "Delete row": "\u054b\u0576\u057b\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572\u0568",
154
- "Paste row before": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572\u0568 \u057e\u0565\u0580\u0587\u0578\u0582\u0574",
155
- "Scope": "Scope",
156
- "Delete table": "\u054b\u0576\u057b\u0565\u056c \u0561\u0572\u0575\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u0568",
157
- "H Align": "\u0540. \u0540\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0565\u0581\u0578\u0582\u0574",
158
- "Top": "\u054e\u0565\u0580\u0587",
159
- "Header cell": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u0580\u056b \u057e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f\u0576\u0565\u0580",
160
- "Column": "\u054d\u0575\u0578\u0582\u0576\u0575\u0561\u056f",
161
- "Row group": "\u054f\u0578\u0572\u0565\u0580\u056b \u056d\u0578\u0582\u0574\u0562",
162
- "Cell": "\u054e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f",
163
- "Middle": "\u0544\u0565\u057b\u057f\u0565\u0572",
164
- "Cell type": "\u054e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f\u056b \u057f\u056b\u057a",
165
- "Copy row": "\u054a\u0561\u057f\u0573\u0565\u0576\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572\u0568",
166
- "Row properties": "\u054f\u0578\u0572\u056b \u0570\u0561\u057f\u056f\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568",
167
- "Table properties": "\u0531\u0572\u0575\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u056b \u0570\u0561\u057f\u056f\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568",
168
- "Bottom": "\u0546\u0565\u0580\u0584\u0587",
169
- "V Align": "\u0548\u0582. \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580\u0565\u0581\u0578\u0582\u0574",
170
- "Header": "\u054e\u0565\u0580\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580",
171
- "Right": "\u0531\u057b",
172
- "Insert column after": "\u0531\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u0576\u0578\u0580 \u057d\u0575\u0578\u0582\u0576 \u0561\u057b\u056b\u0581",
173
- "Cols": "\u054d\u0575\u0578\u0582\u0576\u0575\u0561\u056f\u0576\u0565\u0580",
174
- "Insert row after": "\u0531\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572 \u0576\u0565\u0580\u0584\u0587\u0578\u0582\u0574",
175
- "Width": "\u053c\u0561\u0575\u0576\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576",
176
- "Cell properties": "\u054e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f\u056b \u0570\u0561\u057f\u056f\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568",
177
- "Left": "\u0541\u0561\u056d",
178
- "Cut row": "\u053f\u057f\u0580\u0565\u056c \u057f\u0578\u0572\u0568",
179
- "Delete column": "\u0541\u0576\u057b\u0565\u056c \u057d\u0575\u0578\u0582\u0576\u0568",
180
- "Center": "\u053f\u0565\u0576\u057f\u0580\u0578\u0576",
181
- "Merge cells": "\u0544\u056b\u0561\u057e\u0578\u0580\u0565\u056c \u057e\u0561\u0576\u0564\u0561\u056f\u0576\u0565\u0580\u0568",
182
- "Insert template": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0571\u0587\u0561\u0576\u0574\u0578\u0582\u0577",
183
- "Templates": "\u0541\u0587\u0561\u0576\u0574\u0578\u0582\u0577\u0576\u0565\u0580",
184
- "Background color": "\u0556\u0578\u0576\u056b \u0563\u0578\u0582\u0575\u0576",
185
- "Custom...": "\u0531\u0575\u056c...",
186
- "Custom color": "\u0531\u0575\u056c \u0563\u0578\u0582\u0575\u0576",
187
- "No color": "\u0531\u0576\u0563\u0578\u0582\u0575\u0576",
188
- "Text color": "\u054f\u0561\u057c\u056b \u0563\u0578\u0582\u0575\u0576",
189
- "Show blocks": "\u0551\u0578\u0582\u0581\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c \u0562\u056c\u0578\u056f\u0576\u0565\u0580\u0568",
190
- "Show invisible characters": "\u0551\u0578\u0582\u0575\u0581 \u057f\u0561\u056c \u0561\u0576\u057f\u0565\u057d\u0561\u0576\u0565\u056c\u056b \u057d\u056b\u0574\u057e\u0578\u056c\u0576\u0565\u0580\u0568",
191
- "Words: {0}": "\u0532\u0561\u057c\u0565\u0580\u056b \u0584\u0561\u0576\u0561\u056f: {0}",
192
- "Insert": "\u054f\u0565\u0572\u0561\u0564\u0580\u0565\u056c",
193
- "File": "\u0556\u0561\u0575\u056c",
194
- "Edit": "\u053d\u0574\u0562\u0561\u0563\u0580\u0565\u056c",
195
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u054f\u0565\u0584\u057d\u057f\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0564\u0561\u0577\u057f\u0589 \u054d\u0565\u0572\u0574\u0565\u0584 ALT-F9 \u0574\u0565\u0576\u0575\u0578\u0582\u056b \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0589 ALT-F10 \u0563\u0578\u0580\u056e\u056b\u0584\u0576\u0565\u0580\u056b \u057e\u0561\u0570\u0561\u0576\u0561\u056f\u0589 \u054d\u0565\u0572\u0574\u0565\u0584 ALT-0 \u0585\u0563\u0576\u0578\u0582\u0569\u0575\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580",
196
- "Tools": "\u0533\u0578\u0580\u056e\u056b\u0584\u0576\u0565\u0580",
197
- "View": "\u054f\u0565\u057d\u0584",
198
- "Table": "\u0531\u0572\u0575\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f",
199
- "Format": "\u0556\u0578\u0580\u0574\u0561\u057f"
200
- });