tinymce-rails-langs 4.20190124 → 5.20200505

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (90) hide show
 1. checksums.yaml +4 -4
 2. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar.js +212 -54
 3. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bg_BG.js +187 -29
 4. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ca.js +194 -36
 5. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs.js +194 -36
 6. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cy.js +333 -145
 7. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/da.js +201 -43
 8. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de.js +195 -37
 9. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eo.js +0 -0
 10. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es.js +190 -32
 11. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_ES.js +370 -0
 12. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_MX.js +206 -48
 13. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eu.js +191 -33
 14. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa.js +357 -125
 15. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa_IR.js +197 -69
 16. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fi.js +188 -30
 17. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_FR.js +207 -49
 18. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gl.js +155 -20
 19. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/he_IL.js +201 -43
 20. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hr.js +211 -46
 21. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hu_HU.js +195 -37
 22. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/id.js +199 -41
 23. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it.js +208 -50
 24. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it_IT.js +370 -0
 25. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ja.js +198 -40
 26. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kk.js +335 -147
 27. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko_KR.js +208 -50
 28. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lt.js +179 -21
 29. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nb_NO.js +197 -39
 30. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nl.js +206 -48
 31. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pl.js +184 -26
 32. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_BR.js +193 -35
 33. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_PT.js +189 -31
 34. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro.js +337 -149
 35. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro_RO.js +370 -0
 36. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru.js +210 -52
 37. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sk.js +202 -37
 38. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl.js +400 -0
 39. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl_SI.js +303 -145
 40. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sv_SE.js +194 -36
 41. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta.js +179 -21
 42. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta_IN.js +179 -21
 43. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/th_TH.js +196 -38
 44. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr.js +189 -31
 45. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr_TR.js +154 -26
 46. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk.js +206 -48
 47. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi.js +173 -131
 48. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_CN.js +192 -34
 49. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_TW.js +197 -39
 50. metadata +7 -49
 51. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/af_ZA.js +0 -230
 52. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar_SA.js +0 -194
 53. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/az.js +0 -261
 54. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/be.js +0 -261
 55. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bn_BD.js +0 -261
 56. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bs.js +0 -197
 57. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs_CZ.js +0 -260
 58. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de_AT.js +0 -261
 59. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/dv.js +0 -230
 60. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_CA.js +0 -261
 61. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_GB.js +0 -261
 62. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/et.js +0 -261
 63. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fo.js +0 -219
 64. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_CH.js +0 -219
 65. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ga.js +0 -261
 66. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gd.js +0 -219
 67. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hi_IN.js +0 -219
 68. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hy.js +0 -200
 69. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/is_IS.js +0 -200
 70. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ka_GE.js +0 -230
 71. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kab.js +0 -261
 72. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/km_KH.js +0 -253
 73. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko.js +0 -219
 74. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku.js +0 -197
 75. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku_IQ.js +0 -200
 76. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lb.js +0 -200
 77. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lv.js +0 -260
 78. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mk_MK.js +0 -219
 79. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml.js +0 -179
 80. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml_IN.js +0 -179
 81. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mn_MN.js +0 -179
 82. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru_RU.js +0 -54
 83. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/si_LK.js +0 -179
 84. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sr.js +0 -261
 85. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tg.js +0 -197
 86. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tt.js +0 -200
 87. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ug.js +0 -260
 88. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk_UA.js +0 -261
 89. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uz.js +0 -260
 90. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi_VN.js +0 -260
@@ -1,230 +1,388 @@
1
1
  tinymce.addI18n('sl_SI',{
2
+ "Redo": "Ponovno uveljavi",
3
+ "Undo": "Razveljavi",
2
4
  "Cut": "Izre\u017ei",
3
- "Heading 5": "Podnaslov 5",
4
- "Header 2": "Naslov 2",
5
- "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Varnostne nastavitve brskalnika ne dopu\u0161\u010dajo direktnega dostopa do odlo\u017ei\u0161\u010da. Uporabite kombinacijo tipk Ctrl+X\/C\/V na tipkovnici.",
6
- "Heading 4": "Podnaslov 4",
7
- "Div": "Div",
8
- "Heading 2": "Podnaslov 2",
5
+ "Copy": "Kopiraj",
9
6
  "Paste": "Prilepi",
10
- "Close": "Zapri",
11
- "Font Family": "Dru\u017eina pisav",
12
- "Pre": "Predformat",
13
- "Align right": "Desna poravnava",
7
+ "Select all": "Izberi vse",
14
8
  "New document": "Nov dokument",
15
- "Blockquote": "Zamik besedila",
9
+ "Ok": "V redu",
10
+ "Cancel": "Prekli\u010di",
11
+ "Visual aids": "Vizualni pripomo\u010dki",
12
+ "Bold": "Krepko",
13
+ "Italic": "Po\u0161evno",
14
+ "Underline": "Pod\u010drtano",
15
+ "Strikethrough": "Pre\u010drtano",
16
+ "Superscript": "Nadpisano",
17
+ "Subscript": "Podpisano",
18
+ "Clear formatting": "Odstrani oblikovanje",
19
+ "Align left": "Leva poravnava",
20
+ "Align center": "Sredinska poravnava",
21
+ "Align right": "Desna poravnava",
22
+ "Justify": "Obojestranska poravnava",
23
+ "Bullet list": "Ozna\u010den seznam",
16
24
  "Numbered list": "O\u0161tevil\u010den seznam",
17
- "Heading 1": "Podnaslov 1",
18
- "Headings": "Podnaslovi",
25
+ "Decrease indent": "Zmanj\u0161aj zamik",
19
26
  "Increase indent": "Pove\u010daj zamik",
27
+ "Close": "Zapri",
20
28
  "Formats": "Oblika",
29
+ "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Varnostne nastavitve brskalnika ne dopu\u0161\u010dajo direktnega dostopa do odlo\u017ei\u0161\u010da. Uporabite kombinacijo tipk Ctrl + X\/C\/V na tipkovnici.",
21
30
  "Headers": "Naslovi",
22
- "Select all": "Izberi vse",
23
- "Header 3": "Naslov 3",
24
- "Blocks": "Grupe",
25
- "Undo": "Razveljavi",
26
- "Strikethrough": "Pre\u010drtano",
27
- "Bullet list": "Ozna\u010den seznam",
28
31
  "Header 1": "Naslov 1",
29
- "Superscript": "Nadpisano",
30
- "Clear formatting": "Odstrani oblikovanje",
31
- "Font Sizes": "Velikosti pisave",
32
- "Subscript": "Podpisano",
32
+ "Header 2": "Naslov 2",
33
+ "Header 3": "Naslov 3",
34
+ "Header 4": "Naslov 4",
35
+ "Header 5": "Naslov 5",
33
36
  "Header 6": "Naslov 6",
34
- "Redo": "Ponovi",
35
- "Paragraph": "Odstavek",
36
- "Ok": "V redu",
37
- "Bold": "Krepko",
37
+ "Headings": "Naslovi",
38
+ "Heading 1": "Naslov 1",
39
+ "Heading 2": "Naslov 2",
40
+ "Heading 3": "Naslov 3",
41
+ "Heading 4": "Naslov 4",
42
+ "Heading 5": "Naslov 5",
43
+ "Heading 6": "Naslov 6",
44
+ "Preformatted": "Predformatirano",
45
+ "Div": "Div",
46
+ "Pre": "Pre",
38
47
  "Code": "Koda",
39
- "Italic": "Le\u017ee\u010de",
40
- "Align center": "Sredinska poravnava",
41
- "Header 5": "Naslov 5",
42
- "Heading 6": "Podnaslov 6",
43
- "Heading 3": "Podnaslov 3",
44
- "Decrease indent": "Zmanj\u0161aj zamik",
45
- "Header 4": "Naslov 4",
46
- "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Odlagali\u0161\u010de je zdaj v tekstovnem na\u010dinu. Vsebina bo preslikana kot golo besedilo brez oblike, dokler te mo\u017enosti ne izklju\u010dite.",
47
- "Underline": "Pod\u010drtano",
48
- "Cancel": "Prekli\u010di",
49
- "Justify": "Obojestranska poravnava",
48
+ "Paragraph": "Odstavek",
49
+ "Blockquote": "Blockquote",
50
50
  "Inline": "Med besedilom",
51
- "Copy": "Kopiraj",
52
- "Align left": "Leva poravnava",
53
- "Visual aids": "Vizualni pripomo\u010dki",
54
- "Lower Greek": "Male gr\u0161ke \u010drke",
55
- "Square": "Kvadratek",
51
+ "Blocks": "Bloki",
52
+ "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Odlagali\u0161\u010de je zdaj v tekstovnem na\u010dinu. Vsebina bo preslikana kot golo besedilo brez oblike, dokler te mo\u017enosti ne izklju\u010dite.",
53
+ "Fonts": "Pisave",
54
+ "Font Sizes": "Velikosti pisave",
55
+ "Class": "Razred",
56
+ "Browse for an image": "Prebrskaj za sliko",
57
+ "OR": "ALI",
58
+ "Drop an image here": "Spusti sliko sem",
59
+ "Upload": "Nalo\u017ei",
60
+ "Block": "Blok",
61
+ "Align": "Poravnava",
56
62
  "Default": "Privzeto",
57
- "Lower Alpha": "Male tiskane \u010drke",
58
63
  "Circle": "Pikica",
59
64
  "Disc": "Kroglica",
65
+ "Square": "Kvadratek",
66
+ "Lower Alpha": "Male tiskane \u010drke",
67
+ "Lower Greek": "Male gr\u0161ke \u010drke",
68
+ "Lower Roman": "Male rimske \u0161tevilke",
60
69
  "Upper Alpha": "Velike tiskane \u010drke",
61
70
  "Upper Roman": "Velike rimske \u0161tevilke",
62
- "Lower Roman": "Male rimske \u0161tevilke",
63
- "Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id se mora za\u010deti s \u010drko, sledijo samo \u010drke, \u0161tevilke, pomi\u0161ljaj, pike, dvopi\u010dje ali pod\u010drtaj.",
71
+ "Anchor...": "Sidro ...",
64
72
  "Name": "Naziv zaznamka",
65
- "Anchor": "Zaznamek",
66
73
  "Id": "Id",
74
+ "Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id se mora za\u010deti s \u010drko, sledijo samo \u010drke, \u0161tevilke, pomi\u0161ljaj, pike, dvopi\u010dje ali pod\u010drtaj.",
67
75
  "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Imate neshranjene spremembe. Ste prepri\u010dati, da \u017eelite zapustiti stran?",
68
76
  "Restore last draft": "Obnovi zadnji osnutek",
69
- "Special character": "Posebni znaki",
77
+ "Special characters...": "Posebni znaki ...",
70
78
  "Source code": "Izvorna koda",
71
- "Language": "Jezik",
72
79
  "Insert\/Edit code sample": "Vstavi\/Uredi vzor\u010dno kodo",
73
- "B": "B",
80
+ "Language": "Jezik",
81
+ "Code sample...": "Vzor\u010dna koda ...",
82
+ "Color Picker": "Izbirnik barve",
74
83
  "R": "R",
75
84
  "G": "G",
76
- "Color": "Barva",
77
- "Right to left": "Od desne proti levi",
85
+ "B": "B",
78
86
  "Left to right": "Od leve proti desni",
79
- "Emoticons": "Sme\u0161ki",
80
- "Robots": "Robotki",
81
- "Document properties": "Lastnosti dokumenta",
87
+ "Right to left": "Od desne proti levi",
88
+ "Emoticons...": "\u010custveni simboli ...",
89
+ "Metadata and Document Properties": "Metapodatki in lastnosti dokumenta",
82
90
  "Title": "Naslov",
83
91
  "Keywords": "Klju\u010dne besede",
84
- "Encoding": "Kodiranje",
85
92
  "Description": "Opis",
93
+ "Robots": "Robotki",
86
94
  "Author": "Avtor",
95
+ "Encoding": "Kodiranje",
87
96
  "Fullscreen": "\u010cez cel zaslon",
97
+ "Action": "Dejanje",
98
+ "Shortcut": "Bli\u017enjica",
99
+ "Help": "Pomo\u010d",
100
+ "Address": "Naslov",
101
+ "Focus to menubar": "Poudarek na menijski vrstici",
102
+ "Focus to toolbar": "Poudarek na orodni vrstici",
103
+ "Focus to element path": "Poudarek na poti elementa",
104
+ "Focus to contextual toolbar": "Poudarek na kontekstualni orodni vrstici",
105
+ "Insert link (if link plugin activated)": "Vstavi povezavo (\u010de je aktiviran vti\u010dnik za povezavo)",
106
+ "Save (if save plugin activated)": "Shrani (\u010de je aktiviran vti\u010dnik za shranjevanje)",
107
+ "Find (if searchreplace plugin activated)": "I\u0161\u010di (\u010de je aktiviran vti\u010dnik za iskanje\/zamenjavo)",
108
+ "Plugins installed ({0}):": "Name\u0161\u010deni vti\u010dniki ({0}):",
109
+ "Premium plugins:": "Premium vti\u010dniki:",
110
+ "Learn more...": "Ve\u010d ...",
111
+ "You are using {0}": "Uporabljate {0}",
112
+ "Plugins": "Vti\u010dniki",
113
+ "Handy Shortcuts": "Uporabne bli\u017enjice",
88
114
  "Horizontal line": "Vodoravna \u010drta",
89
- "Horizontal space": "Vodoravni prostor",
90
115
  "Insert\/edit image": "Vstavi\/uredi sliko",
91
- "General": "Splo\u0161no",
92
- "Advanced": "Napredno",
116
+ "Image description": "Opis slike",
93
117
  "Source": "Pot",
94
- "Border": "Obroba",
118
+ "Dimensions": "Dimenzije",
95
119
  "Constrain proportions": "Obdr\u017ei razmerje",
96
- "Vertical space": "Navpi\u010dni prostor",
97
- "Image description": "Opis slike",
120
+ "General": "Splo\u0161no",
121
+ "Advanced": "Napredno",
98
122
  "Style": "Slog",
99
- "Dimensions": "Dimenzije",
123
+ "Vertical space": "Navpi\u010dni prostor",
124
+ "Horizontal space": "Vodoravni prostor",
125
+ "Border": "Obroba",
100
126
  "Insert image": "Vnesi sliko",
101
- "Image": "Slika",
102
- "Zoom in": "Pove\u010daj",
103
- "Contrast": "Kontrast",
104
- "Back": "Nazaj",
105
- "Gamma": "Gama",
106
- "Flip horizontally": "Obrni vodoravno",
107
- "Resize": "Spremeni velikost",
108
- "Sharpen": "Izostri",
109
- "Zoom out": "Pomanj\u0161aj",
110
- "Image options": "Mo\u017enosti slike",
111
- "Apply": "Uporabi",
112
- "Brightness": "Svetlost",
113
- "Rotate clockwise": "Zavrti v smeri urinega kazalca",
127
+ "Image...": "Slika ...",
128
+ "Image list": "Seznam slik",
114
129
  "Rotate counterclockwise": "Zavrti v nasprotni smeri urnega kazalca",
130
+ "Rotate clockwise": "Zavrti v smeri urinega kazalca",
131
+ "Flip vertically": "Obrni navpi\u010dno",
132
+ "Flip horizontally": "Obrni vodoravno",
115
133
  "Edit image": "Uredi sliko",
116
- "Color levels": "Barvni nivo",
134
+ "Image options": "Mo\u017enosti slike",
135
+ "Zoom in": "Pove\u010daj",
136
+ "Zoom out": "Pomanj\u0161aj",
117
137
  "Crop": "Obre\u017ei",
138
+ "Resize": "Spremeni velikost",
118
139
  "Orientation": "Usmerjenost",
119
- "Flip vertically": "Obrni navpi\u010dno",
140
+ "Brightness": "Svetlost",
141
+ "Sharpen": "Izostri",
142
+ "Contrast": "Kontrast",
143
+ "Color levels": "Barvni nivo",
144
+ "Gamma": "Gama",
120
145
  "Invert": "Obrni",
121
- "Date\/time": "Datum\/\u010das",
146
+ "Apply": "Uporabi",
147
+ "Back": "Nazaj",
122
148
  "Insert date\/time": "Vstavi datum\/\u010das",
123
- "Remove link": "Odstrani povezavo",
124
- "Url": "Povezava",
149
+ "Date\/time": "Datum\/\u010das",
150
+ "Insert\/Edit Link": "Vstavi\/uredi povezavo",
151
+ "Insert\/edit link": "Vstavi\/uredi povezavo",
125
152
  "Text to display": "Prikazno besedilo",
126
- "Anchors": "Sidra",
127
- "Insert link": "Vstavi povezavo",
128
- "Link": "Povezava",
129
- "New window": "Novo okno",
153
+ "Url": "Povezava",
154
+ "Open link in...": "Odpri povezavo v ...",
155
+ "Current window": "Trenutno okno",
130
156
  "None": "Brez",
131
- "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Vne\u0161eni URL predstavlja zunanjo povezavo. Ali \u017eelite dodati \"http:\/\/\" predpono?",
157
+ "New window": "Novo okno",
158
+ "Remove link": "Odstrani povezavo",
159
+ "Anchors": "Sidra",
160
+ "Link...": "Povezava ...",
132
161
  "Paste or type a link": "Prilepite ali vnesite povezavo",
133
- "Target": "Cilj",
134
162
  "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Vne\u0161eni URL predstavlja e-po\u0161tni naslov. Ali \u017eelite dodati potrebno \"mailto:\" predpono?",
135
- "Insert\/edit link": "Vstavi\/uredi povezavo",
163
+ "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Vne\u0161eni URL predstavlja zunanjo povezavo. Ali \u017eelite dodati \"http:\/\/\" predpono?",
164
+ "Link list": "Seznam povezav",
165
+ "Insert video": "Vstavi video",
136
166
  "Insert\/edit video": "Vstavi\/uredi video",
137
- "Media": "Medij",
167
+ "Insert\/edit media": "Vstavi\/uredi medij",
138
168
  "Alternative source": "Nadomestni vir",
169
+ "Alternative source URL": "Nadomestni vir URL",
170
+ "Media poster (Image URL)": "Medijski poster (URL slike)",
139
171
  "Paste your embed code below:": "Prilepite kodo za vdelavo:",
140
- "Insert video": "Vstavi video",
141
- "Poster": "Poster",
142
- "Insert\/edit media": "Vstavi\/uredi medij",
143
172
  "Embed": "Vdelaj",
173
+ "Media...": "Mediji ...",
144
174
  "Nonbreaking space": "Nedeljivi presledek",
145
175
  "Page break": "Prelom strani",
146
176
  "Paste as text": "Vnesi kot besedilo",
147
177
  "Preview": "Predogled",
148
- "Print": "Natisni",
178
+ "Print...": "Natisni ...",
149
179
  "Save": "Shrani",
150
- "Could not find the specified string.": "Iskanje ni vrnilo rezultatov.",
151
- "Replace": "Zamenjaj",
152
- "Next": "Naprej",
153
- "Whole words": "Cele besede",
154
- "Find and replace": "Poi\u0161\u010di in zamenjaj",
155
- "Replace with": "Zamenjaj z",
156
180
  "Find": "I\u0161\u010di",
181
+ "Replace with": "Zamenjaj z",
182
+ "Replace": "Zamenjaj",
157
183
  "Replace all": "Zamenjaj vse",
184
+ "Previous": "Prej\u0161nja",
185
+ "Next": "Naprej",
186
+ "Find and replace...": "Najdi in zamenjaj ...",
187
+ "Could not find the specified string.": "Iskanje ni vrnilo rezultatov.",
158
188
  "Match case": "Ujemanje malih in velikih \u010drk",
159
- "Prev": "Nazaj",
160
- "Spellcheck": "Preverjanje \u010drkovanja",
161
- "Finish": "Zaklju\u010di",
162
- "Ignore all": "Prezri vse",
189
+ "Find whole words only": "I\u0161\u010di samo cele besede",
190
+ "Spell check": "\u010crkovanje",
163
191
  "Ignore": "Prezri",
192
+ "Ignore all": "Prezri vse",
193
+ "Finish": "Zaklju\u010di",
164
194
  "Add to Dictionary": "Dodaj v slovar",
165
- "Insert row before": "Vstavi vrstico pred",
166
- "Rows": "Vrstice",
167
- "Height": "Vi\u0161ina",
168
- "Paste row after": "Prilepi vrstico za",
169
- "Alignment": "Poravnava",
170
- "Border color": "Barva obrobe",
171
- "Column group": "Grupiranje stolpcev",
195
+ "Insert table": "Vstavi tabelo",
196
+ "Table properties": "Lastnosti tabele",
197
+ "Delete table": "Izbri\u0161i tabelo",
198
+ "Cell": "Celica",
172
199
  "Row": "Vrstica",
173
- "Insert column before": "Vstavi stolpec pred",
200
+ "Column": "Stolpec",
201
+ "Cell properties": "Lastnosti celice",
202
+ "Merge cells": "Zdru\u017ei celice",
174
203
  "Split cell": "Razdeli celico",
175
- "Cell padding": "Polnilo med celicami",
176
- "Cell spacing": "Razmik med celicami",
177
- "Row type": "Tip vrstice",
178
- "Insert table": "Vstavi tabelo",
179
- "Body": "Vsebina",
180
- "Caption": "Naslov",
181
- "Footer": "Noga",
204
+ "Insert row before": "Vstavi vrstico pred",
205
+ "Insert row after": "Vstavi vrstico za",
182
206
  "Delete row": "Izbri\u0161i vrstico",
207
+ "Row properties": "Lastnosti vrstice",
208
+ "Cut row": "Izre\u017ei vrstico",
209
+ "Copy row": "Kopiraj vrstico",
183
210
  "Paste row before": "Prilepi vrstico pred",
211
+ "Paste row after": "Prilepi vrstico za",
212
+ "Insert column before": "Vstavi stolpec pred",
213
+ "Insert column after": "Vstavi stolpec za",
214
+ "Delete column": "Izbri\u0161i stolpec",
215
+ "Cols": "Stolpci",
216
+ "Rows": "Vrstice",
217
+ "Width": "\u0160irina",
218
+ "Height": "Vi\u0161ina",
219
+ "Cell spacing": "Razmik med celicami",
220
+ "Cell padding": "Polnilo med celicami",
221
+ "Show caption": "Poka\u017ei napis",
222
+ "Left": "Levo",
223
+ "Center": "Sredinsko",
224
+ "Right": "Desno",
225
+ "Cell type": "Tip celice",
184
226
  "Scope": "Obseg",
185
- "Delete table": "Izbri\u0161i tabelo",
227
+ "Alignment": "Poravnava",
186
228
  "H Align": "Horizontalna poravnava",
229
+ "V Align": "Vertikalna poravnava",
187
230
  "Top": "Vrh",
188
- "Header cell": "Celica glave",
189
- "Column": "Stolpec",
190
- "Row group": "Grupiranje vrstic",
191
- "Cell": "Celica",
192
231
  "Middle": "Sredina",
193
- "Cell type": "Tip celice",
194
- "Copy row": "Kopiraj vrstico",
195
- "Row properties": "Lastnosti vrstice",
196
- "Table properties": "Lastnosti tabele",
197
232
  "Bottom": "Dno",
198
- "V Align": "Vertikalna poravnava",
233
+ "Header cell": "Celica glave",
234
+ "Row group": "Grupiranje vrstic",
235
+ "Column group": "Grupiranje stolpcev",
236
+ "Row type": "Tip vrstice",
199
237
  "Header": "Glava",
200
- "Right": "Desno",
201
- "Insert column after": "Vstavi stolpec za",
202
- "Cols": "Stolpci",
203
- "Insert row after": "Vstavi vrstico za",
204
- "Width": "\u0160irina",
205
- "Cell properties": "Lastnosti celice",
206
- "Left": "Levo",
207
- "Cut row": "Izre\u017ei vrstico",
208
- "Delete column": "Izbri\u0161i stolpec",
209
- "Center": "Sredinsko",
210
- "Merge cells": "Zdru\u017ei celice",
211
- "Insert template": "Vstavi predlogo",
238
+ "Body": "Vsebina",
239
+ "Footer": "Noga",
240
+ "Border color": "Barva obrobe",
241
+ "Insert template...": "Vstavi predlogo ...",
212
242
  "Templates": "Predloge",
243
+ "Template": "Predloga",
244
+ "Text color": "Barva besedila",
213
245
  "Background color": "Barva ozadja",
214
246
  "Custom...": "Po meri ...",
215
247
  "Custom color": "Barva po meri",
216
248
  "No color": "Brezbarvno",
217
- "Text color": "Barva besedila",
249
+ "Remove color": "Odstrani barvo",
218
250
  "Table of Contents": "Kazalo",
219
251
  "Show blocks": "Prika\u017ei bloke",
220
252
  "Show invisible characters": "Prika\u017ei skrite znake",
253
+ "Word count": "\u0160tevilo besed",
221
254
  "Words: {0}": "Besed: {0}",
222
- "Insert": "Vstavi",
255
+ "{0} words": "{0} besed",
223
256
  "File": "Datoteka",
224
257
  "Edit": "Uredi",
225
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Bogato besedilo. Pritisnite ALT-F9 za meni. Pritisnite ALT-F10 za orodno vrstico. Pritisnite ALT-0 za pomo\u010d",
226
- "Tools": "Orodja",
258
+ "Insert": "Vstavi",
227
259
  "View": "Pogled",
260
+ "Format": "Oblika",
228
261
  "Table": "Tabela",
229
- "Format": "Oblika"
262
+ "Tools": "Orodja",
263
+ "Powered by {0}": "Uporablja tehnologijo {0}",
264
+ "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Bogato besedilo. Pritisnite ALT-F9 za meni. Pritisnite ALT-F10 za orodno vrstico. Pritisnite ALT-0 za pomo\u010d",
265
+ "Image title": "Naslov slike",
266
+ "Border width": "\u0160irina obrobe",
267
+ "Border style": "Slog obrobe",
268
+ "Error": "Napaka",
269
+ "Warn": "Opozorilo",
270
+ "Valid": "Veljavno",
271
+ "To open the popup, press Shift+Enter": "Za odpiranje pojavnega okna pritisnite Shift + Enter.",
272
+ "Rich Text Area. Press ALT-0 for help.": "Bogato besedilo. Pritisnite ALT-0 za pomo\u010d.",
273
+ "System Font": "Sistemska pisava",
274
+ "Failed to upload image: {0}": "Napaka nalaganja slike: {0}",
275
+ "Failed to load plugin: {0} from url {1}": "Napaka nalaganja vti\u010dnika: {0} z url {1}",
276
+ "Failed to load plugin url: {0}": "Napaka nalaganja url: {0}",
277
+ "Failed to initialize plugin: {0}": "Napaka inicializacije vti\u010dnika: {0}",
278
+ "example": "primer",
279
+ "Search": "Iskanje",
280
+ "All": "Vse",
281
+ "Currency": "Valuta",
282
+ "Text": "Besedilo",
283
+ "Quotations": "Citati",
284
+ "Mathematical": "Matemati\u010dno",
285
+ "Extended Latin": "Raz\u0161irjena latinica",
286
+ "Symbols": "Simboli",
287
+ "Arrows": "Pu\u0161\u010dice",
288
+ "User Defined": "Uporabnik dolo\u010den",
289
+ "dollar sign": "znak za dolar",
290
+ "currency sign": "znak za valuto",
291
+ "euro-currency sign": "znak za evro",
292
+ "colon sign": "znak za dvopi\u010dje",
293
+ "cruzeiro sign": "znak za cruzeiro",
294
+ "french franc sign": "znak za francoski frank",
295
+ "lira sign": "znak za liro",
296
+ "mill sign": "znak za mill",
297
+ "naira sign": "znak za nairo",
298
+ "peseta sign": "znak za peseto",
299
+ "rupee sign": "znak za rupijo",
300
+ "won sign": "znak za won",
301
+ "new sheqel sign": "znak za novi \u0161ekl",
302
+ "dong sign": "znak za dong",
303
+ "kip sign": "znak za kip",
304
+ "tugrik sign": "znak za tugrik",
305
+ "drachma sign": "znak za drahmo",
306
+ "german penny symbol": "znak za nem\u0161ki peni",
307
+ "peso sign": "znak za peso",
308
+ "guarani sign": "znak za guarani",
309
+ "austral sign": "znak za austral",
310
+ "hryvnia sign": "znak za hrivnijo",
311
+ "cedi sign": "znak za cedi",
312
+ "livre tournois sign": "znak za livre tournois",
313
+ "spesmilo sign": "znak za spesmilo",
314
+ "tenge sign": "znak za tenge",
315
+ "indian rupee sign": "znak za indijsko rupijo",
316
+ "turkish lira sign": "znak za tur\u0161ko liro",
317
+ "nordic mark sign": "znak za nordijsko marko",
318
+ "manat sign": "znak za manat",
319
+ "ruble sign": "znak za rubelj",
320
+ "yen character": "znak za jen",
321
+ "yuan character": "znak za yuan",
322
+ "yuan character, in hong kong and taiwan": "znak za yuan, v Hongkongu in na Tajvanu",
323
+ "yen\/yuan character variant one": "znak za jen\/yuan, prva razli\u010dica",
324
+ "Loading emoticons...": "Nalaganje \u010dustvenih simbolov ...",
325
+ "Could not load emoticons": "\u010custvenih simbolov ni mogo\u010de nalo\u017eiti.",
326
+ "People": "Ljudje",
327
+ "Animals and Nature": "\u017divali in narava",
328
+ "Food and Drink": "Hrana in pija\u010da",
329
+ "Activity": "Dejavnost",
330
+ "Travel and Places": "Potovanja in kraji",
331
+ "Objects": "Predmeti",
332
+ "Flags": "Zastave",
333
+ "Characters": "Znaki",
334
+ "Characters (no spaces)": "Znaki (brez presledkov)",
335
+ "Error: Form submit field collision.": "Napaka: navzkri\u017eje polja za oddajo obrazca",
336
+ "Error: No form element found.": "Napaka: elementa oblike ni mogo\u010de najti",
337
+ "Update": "Posodobitev",
338
+ "Color swatch": "Vzorec barv",
339
+ "Turquoise": "Turkizna",
340
+ "Green": "Zelena",
341
+ "Blue": "Modra",
342
+ "Purple": "\u0160krlatna",
343
+ "Navy Blue": "Mornarsko modra",
344
+ "Dark Turquoise": "Temno turkizna",
345
+ "Dark Green": "Temno zelena",
346
+ "Medium Blue": "Srednje modra",
347
+ "Medium Purple": "Srednje \u0161krlatna",
348
+ "Midnight Blue": "Polno\u010dno modra",
349
+ "Yellow": "Rumena",
350
+ "Orange": "Oran\u017ena",
351
+ "Red": "Rde\u010da",
352
+ "Light Gray": "Svetlo siva",
353
+ "Gray": "Siva",
354
+ "Dark Yellow": "Temno rumena",
355
+ "Dark Orange": "Temno oran\u017ena",
356
+ "Dark Red": "Temno rde\u010da",
357
+ "Medium Gray": "Srednje siva",
358
+ "Dark Gray": "Temno siva",
359
+ "Black": "\u010crna",
360
+ "White": "Bela",
361
+ "Switch to or from fullscreen mode": "Preklopi v ali iz celozaslonskega na\u010dina",
362
+ "Open help dialog": "Odpri pogovorno okno za pomo\u010d",
363
+ "history": "zgodovina",
364
+ "styles": "slogi",
365
+ "formatting": "oblikovanje",
366
+ "alignment": "poravnava",
367
+ "indentation": "zamik",
368
+ "permanent pen": "permanentno pisalo",
369
+ "comments": "komentarji",
370
+ "Anchor": "Zaznamek",
371
+ "Special character": "Posebni znaki",
372
+ "Color": "Barva",
373
+ "Emoticons": "Sme\u0161ki",
374
+ "Document properties": "Lastnosti dokumenta",
375
+ "Image": "Slika",
376
+ "Insert link": "Vstavi povezavo",
377
+ "Link": "Povezava",
378
+ "Target": "Cilj",
379
+ "Media": "Medij",
380
+ "Poster": "Poster",
381
+ "Print": "Natisni",
382
+ "Whole words": "Cele besede",
383
+ "Find and replace": "Poi\u0161\u010di in zamenjaj",
384
+ "Prev": "Nazaj",
385
+ "Spellcheck": "Preverjanje \u010drkovanja",
386
+ "Caption": "Naslov",
387
+ "Insert template": "Vstavi predlogo"
230
388
  });