tinymce-rails-langs 4.20190124 → 5.20200505

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (90) hide show
 1. checksums.yaml +4 -4
 2. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar.js +212 -54
 3. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bg_BG.js +187 -29
 4. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ca.js +194 -36
 5. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs.js +194 -36
 6. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cy.js +333 -145
 7. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/da.js +201 -43
 8. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de.js +195 -37
 9. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eo.js +0 -0
 10. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es.js +190 -32
 11. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_ES.js +370 -0
 12. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_MX.js +206 -48
 13. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eu.js +191 -33
 14. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa.js +357 -125
 15. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa_IR.js +197 -69
 16. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fi.js +188 -30
 17. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_FR.js +207 -49
 18. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gl.js +155 -20
 19. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/he_IL.js +201 -43
 20. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hr.js +211 -46
 21. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hu_HU.js +195 -37
 22. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/id.js +199 -41
 23. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it.js +208 -50
 24. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it_IT.js +370 -0
 25. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ja.js +198 -40
 26. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kk.js +335 -147
 27. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko_KR.js +208 -50
 28. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lt.js +179 -21
 29. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nb_NO.js +197 -39
 30. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nl.js +206 -48
 31. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pl.js +184 -26
 32. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_BR.js +193 -35
 33. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_PT.js +189 -31
 34. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro.js +337 -149
 35. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro_RO.js +370 -0
 36. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru.js +210 -52
 37. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sk.js +202 -37
 38. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl.js +400 -0
 39. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl_SI.js +303 -145
 40. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sv_SE.js +194 -36
 41. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta.js +179 -21
 42. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta_IN.js +179 -21
 43. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/th_TH.js +196 -38
 44. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr.js +189 -31
 45. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr_TR.js +154 -26
 46. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk.js +206 -48
 47. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi.js +173 -131
 48. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_CN.js +192 -34
 49. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_TW.js +197 -39
 50. metadata +7 -49
 51. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/af_ZA.js +0 -230
 52. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar_SA.js +0 -194
 53. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/az.js +0 -261
 54. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/be.js +0 -261
 55. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bn_BD.js +0 -261
 56. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bs.js +0 -197
 57. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs_CZ.js +0 -260
 58. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de_AT.js +0 -261
 59. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/dv.js +0 -230
 60. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_CA.js +0 -261
 61. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_GB.js +0 -261
 62. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/et.js +0 -261
 63. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fo.js +0 -219
 64. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_CH.js +0 -219
 65. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ga.js +0 -261
 66. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gd.js +0 -219
 67. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hi_IN.js +0 -219
 68. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hy.js +0 -200
 69. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/is_IS.js +0 -200
 70. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ka_GE.js +0 -230
 71. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kab.js +0 -261
 72. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/km_KH.js +0 -253
 73. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko.js +0 -219
 74. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku.js +0 -197
 75. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku_IQ.js +0 -200
 76. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lb.js +0 -200
 77. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lv.js +0 -260
 78. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mk_MK.js +0 -219
 79. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml.js +0 -179
 80. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml_IN.js +0 -179
 81. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mn_MN.js +0 -179
 82. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru_RU.js +0 -54
 83. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/si_LK.js +0 -179
 84. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sr.js +0 -261
 85. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tg.js +0 -197
 86. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tt.js +0 -200
 87. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ug.js +0 -260
 88. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk_UA.js +0 -261
 89. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uz.js +0 -260
 90. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi_VN.js +0 -260
@@ -1,32 +1,32 @@
1
1
  tinymce.addI18n('nb_NO',{
2
- "Redo": "Utf\u00f8r likevel",
2
+ "Redo": "Gj\u00f8r om",
3
3
  "Undo": "Angre",
4
4
  "Cut": "Klipp ut",
5
5
  "Copy": "Kopier",
6
6
  "Paste": "Lim inn",
7
7
  "Select all": "Marker alt",
8
8
  "New document": "Nytt dokument",
9
- "Ok": "OK",
9
+ "Ok": "Ok",
10
10
  "Cancel": "Avbryt",
11
11
  "Visual aids": "Visuelle hjelpemidler",
12
- "Bold": "Halvfet",
12
+ "Bold": "Fet",
13
13
  "Italic": "Kursiv",
14
- "Underline": "Understreket",
15
- "Strikethrough": "Gjennomstreket",
14
+ "Underline": "Understreking",
15
+ "Strikethrough": "Gjennomstreking",
16
16
  "Superscript": "Hevet skrift",
17
17
  "Subscript": "Senket skrift",
18
18
  "Clear formatting": "Fjern formateringer",
19
- "Align left": "Venstrejustert",
20
- "Align center": "Midtstilt",
21
- "Align right": "H\u00f8yrejustert",
22
- "Justify": "Juster alle linjer",
19
+ "Align left": "Venstrejuster",
20
+ "Align center": "Midtstill",
21
+ "Align right": "H\u00f8yrejuster",
22
+ "Justify": "Blokkjuster",
23
23
  "Bullet list": "Punktliste",
24
24
  "Numbered list": "Nummerliste",
25
25
  "Decrease indent": "Reduser innrykk",
26
26
  "Increase indent": "\u00d8k innrykk",
27
27
  "Close": "Lukk",
28
28
  "Formats": "Stiler",
29
- "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Nettleseren din st\u00f8tter ikke direkte tilgang til utklippsboken. Bruk istedet tastatur-snarveiene Ctrl+X\/C\/V, eller Cmd+X\/C\/V p\u00e5 Mac.",
29
+ "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Nettleseren din st\u00f8tter ikke direkte tilgang til utklippsboken. Bruk istedet tastatursnarveiene Ctrl+X\/C\/V.",
30
30
  "Headers": "Overskrifter",
31
31
  "Header 1": "Overskrift 1",
32
32
  "Header 2": "Overskrift 2",
@@ -42,19 +42,19 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
42
42
  "Heading 5": "Overskrift 5",
43
43
  "Heading 6": "Overskrift 6",
44
44
  "Preformatted": "Forh\u00e5ndsformatert",
45
- "Div": "Delblokk <div>",
46
- "Pre": "Definert <pre>",
47
- "Code": "Kode <code>",
48
- "Paragraph": "Avsnitt <p>",
49
- "Blockquote": "Sitatblokk <blockquote>",
50
- "Inline": "Innkapslet <span>",
45
+ "Div": "Div",
46
+ "Pre": "Pre",
47
+ "Code": "Kode",
48
+ "Paragraph": "Avsnitt",
49
+ "Blockquote": "Blockquote",
50
+ "Inline": "Innkapslet",
51
51
  "Blocks": "Blokker",
52
52
  "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Lim inn er n\u00e5 i ren-tekst modus. Kopiert innhold vil bli limt inn som ren tekst inntil du sl\u00e5r av dette valget.",
53
- "Font Family": "Skriftsnitt",
54
- "Font Sizes": "St\u00f8rrelse",
53
+ "Fonts": "Fonter",
54
+ "Font Sizes": "Fontst\u00f8rrelser",
55
55
  "Class": "Klasse",
56
56
  "Browse for an image": "S\u00f8k etter bilde",
57
- "OR": "ELLER",
57
+ "OR": "OR",
58
58
  "Drop an image here": "Slipp et bilde her",
59
59
  "Upload": "Last opp",
60
60
  "Block": "Blokk",
@@ -68,25 +68,25 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
68
68
  "Lower Roman": "Romerske minuskler",
69
69
  "Upper Alpha": "Versaler",
70
70
  "Upper Roman": "Romerske versaler",
71
- "Anchor": "Anker",
71
+ "Anchor...": "Lenke",
72
72
  "Name": "Navn",
73
73
  "Id": "Id",
74
74
  "Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id burde starte med en bokstav, bare fulgt av bokstaver, nummer, streker, punktum, koloner eller understreker.",
75
75
  "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Du har ikke arkivert endringene. Vil du fortsette uten \u00e5 arkivere?",
76
76
  "Restore last draft": "Gjenopprett siste utkast",
77
- "Special character": "Spesialtegn",
77
+ "Special character...": "Spesialtegn...",
78
78
  "Source code": "Kildekode",
79
79
  "Insert\/Edit code sample": "Sett inn\/endre kodeeksempel",
80
80
  "Language": "Spr\u00e5k",
81
- "Code sample": "Kodeeksempel",
82
- "Color": "Farge",
81
+ "Code sample...": "Kodeeksempel",
82
+ "Color Picker": "Fargevelger",
83
83
  "R": "R",
84
84
  "G": "G",
85
85
  "B": "B",
86
86
  "Left to right": "Venstre til h\u00f8yre",
87
87
  "Right to left": "H\u00f8yre til venstre",
88
- "Emoticons": "Hum\u00f8rfjes",
89
- "Document properties": "Dokumentegenskaper",
88
+ "Emoticons...": "Emoticons..",
89
+ "Metadata and Document Properties": "Metadata og dokumentverdier",
90
90
  "Title": "Tittel",
91
91
  "Keywords": "N\u00f8kkelord",
92
92
  "Description": "Beskrivelse",
@@ -124,7 +124,7 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
124
124
  "Horizontal space": "Horisontal marg",
125
125
  "Border": "Ramme",
126
126
  "Insert image": "Sett inn bilde",
127
- "Image": "Bilde",
127
+ "Image...": "Bilde...",
128
128
  "Image list": "Bildeliste",
129
129
  "Rotate counterclockwise": "Roter mot venstre",
130
130
  "Rotate clockwise": "Roter mot h\u00f8yre",
@@ -147,16 +147,17 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
147
147
  "Back": "Tilbake",
148
148
  "Insert date\/time": "Sett inn dato\/tid",
149
149
  "Date\/time": "Dato\/tid",
150
- "Insert link": "Sett inn lenke",
150
+ "Insert\/Edit Link": "Sett inn \/ Rediger lenke",
151
151
  "Insert\/edit link": "Sett inn\/endre lenke",
152
152
  "Text to display": "Tekst som skal vises",
153
153
  "Url": "Url",
154
- "Target": "M\u00e5l",
154
+ "Open link in...": "\u00c5pne lenke i..",
155
+ "Current window": "N\u00e5v\u00e6rende vindu",
155
156
  "None": "Ingen",
156
157
  "New window": "Nytt vindu",
157
158
  "Remove link": "Fjern lenke",
158
159
  "Anchors": "Anker",
159
- "Link": "Lenke",
160
+ "Link...": "Lenke...",
160
161
  "Paste or type a link": "Lim inn eller skriv en lenke",
161
162
  "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "Oppgitte URL ser ut til \u00e5 v\u00e6re en epost-adresse. \u00d8nsker du \u00e5 sette inn p\u00e5krevet mailto: prefiks forran epost-adressen?",
162
163
  "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "Oppgitt URL ser ut til \u00e5 v\u00e6re en e-postadresse. \u00d8nsker du \u00e5 sette inn p\u00e5krevd mailto:-prefiks foran e-postadressen?",
@@ -165,27 +166,28 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
165
166
  "Insert\/edit video": "Sett inn\/rediger video",
166
167
  "Insert\/edit media": "Sett inn\/endre media",
167
168
  "Alternative source": "Alternativ kilde",
168
- "Poster": "Plakatbilde",
169
+ "Alternative source URL": "Alternativ kilde URL",
170
+ "Media poster (Image URL)": "Mediaposter (bilde-URL)",
169
171
  "Paste your embed code below:": "Lim inn inkluderings-koden nedenfor",
170
172
  "Embed": "Inkluder",
171
- "Media": "Media",
173
+ "Media...": "Media..",
172
174
  "Nonbreaking space": "Hardt mellomrom",
173
175
  "Page break": "Sideskifte",
174
176
  "Paste as text": "Lim inn som tekst",
175
177
  "Preview": "Forh\u00e5ndsvisning",
176
- "Print": "Skriv ut",
178
+ "Print...": "Skriv ut...",
177
179
  "Save": "Arkiver",
178
180
  "Find": "Finn",
179
181
  "Replace with": "Erstatt med",
180
182
  "Replace": "Erstatt",
181
183
  "Replace all": "Erstatt alle",
182
- "Prev": "Forrige",
184
+ "Previous": "Forrige",
183
185
  "Next": "Neste",
184
- "Find and replace": "Finn og erstatt",
186
+ "Find and replace...": "Finn og erstatt...",
185
187
  "Could not find the specified string.": "Kunne ikke finne den spesifiserte teksten",
186
188
  "Match case": "Match store og sm\u00e5 bokstaver",
187
- "Whole words": "Hele ord",
188
- "Spellcheck": "Stavekontroll",
189
+ "Find whole words only": "Finn kun hele ord",
190
+ "Spell check": "Stavekontroll",
189
191
  "Ignore": "Ignorer",
190
192
  "Ignore all": "Ignorer alle",
191
193
  "Finish": "Avslutt",
@@ -216,7 +218,7 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
216
218
  "Height": "H\u00f8yde",
217
219
  "Cell spacing": "Celleavstand",
218
220
  "Cell padding": "Cellemarg",
219
- "Caption": "Tittel",
221
+ "Show caption": "Vis bildetekst",
220
222
  "Left": "Venstre",
221
223
  "Center": "Midtstilt",
222
224
  "Right": "H\u00f8yre",
@@ -236,7 +238,7 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
236
238
  "Body": "Br\u00f8dtekst",
237
239
  "Footer": "Bunntekst",
238
240
  "Border color": "Rammefarge",
239
- "Insert template": "Sett inn mal",
241
+ "Insert template...": "Sett inn mal..",
240
242
  "Templates": "Maler",
241
243
  "Template": "Mal",
242
244
  "Text color": "Tekstfarge",
@@ -244,9 +246,15 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
244
246
  "Custom...": "Tilpass...",
245
247
  "Custom color": "Tilpasset farge",
246
248
  "No color": "Ingen farge",
249
+ "Remove color": "Fjern farge",
247
250
  "Table of Contents": "Innholdsfortegnelse",
248
251
  "Show blocks": "Vis blokker",
249
252
  "Show invisible characters": "Vis skjulte tegn",
253
+ "Word count": "Ordtelling",
254
+ "Count": "Opptelling",
255
+ "Document": "Dokument",
256
+ "Selection": "Utvalg",
257
+ "Words": "Ord",
250
258
  "Words: {0}": "Antall ord: {0}",
251
259
  "{0} words": "{0} ord",
252
260
  "File": "Arkiv",
@@ -257,5 +265,155 @@ tinymce.addI18n('nb_NO',{
257
265
  "Table": "Tabell",
258
266
  "Tools": "Verkt\u00f8y",
259
267
  "Powered by {0}": "Redigert med {0}",
260
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Tekstredigering. Tast ALT-F9 for meny. Tast ALT-F10 for verkt\u00f8ys-rader. Tast ALT-0 for hjelp."
268
+ "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Tekstredigering. Tast ALT-F9 for meny. Tast ALT-F10 for verkt\u00f8ys-rader. Tast ALT-0 for hjelp.",
269
+ "Image title": "Bildetittel",
270
+ "Border width": "Bordbredde",
271
+ "Border style": "Bordstil",
272
+ "Error": "Feil",
273
+ "Warn": "Advarsel",
274
+ "Valid": "Gyldig",
275
+ "To open the popup, press Shift+Enter": "For \u00e5 \u00e5pne popup, trykk Shift+Enter",
276
+ "Rich Text Area. Press ALT-0 for help.": "Rik-tekstomr\u00e5de. Trykk ALT-0 for hjelp.",
277
+ "System Font": "Systemfont",
278
+ "Failed to upload image: {0}": "Opplasting av bilde feilet: {0}",
279
+ "Failed to load plugin: {0} from url {1}": "Kunne ikke laste tillegg: {0} from url {1}",
280
+ "Failed to load plugin url: {0}": "Kunne ikke laste tillegg url: {0}",
281
+ "Failed to initialize plugin: {0}": "Kunne ikke initialisere tillegg: {0}",
282
+ "example": "eksempel",
283
+ "Search": "S\u00f8k",
284
+ "All": "Alle",
285
+ "Currency": "Valuta",
286
+ "Text": "Tekst",
287
+ "Quotations": "Sitater",
288
+ "Mathematical": "Matematisk",
289
+ "Extended Latin": "Utvidet latin",
290
+ "Symbols": "Symboler",
291
+ "Arrows": "Piler",
292
+ "User Defined": "Brukerdefinert",
293
+ "dollar sign": "dollartegn",
294
+ "currency sign": "valutasymbol",
295
+ "euro-currency sign": "Euro-valutasymbol",
296
+ "colon sign": "kolon-symbol",
297
+ "cruzeiro sign": "cruzeiro-symbol",
298
+ "french franc sign": "franske franc-symbol",
299
+ "lira sign": "lire-symbol",
300
+ "mill sign": "mill-symbol",
301
+ "naira sign": "naira-symbol",
302
+ "peseta sign": "peseta-symbol",
303
+ "rupee sign": "rupee-symbol",
304
+ "won sign": "won-symbol",
305
+ "new sheqel sign": "Ny sheqel-symbol",
306
+ "dong sign": "dong-symbol",
307
+ "kip sign": "kip-symbol",
308
+ "tugrik sign": "tugrik-symbol",
309
+ "drachma sign": "drachma-symbol",
310
+ "german penny symbol": "tysk penny-symbol",
311
+ "peso sign": "peso-symbol",
312
+ "guarani sign": "quarani-symbol",
313
+ "austral sign": "austral-symbol",
314
+ "hryvnia sign": "hryvina-symbol",
315
+ "cedi sign": "credi-symbol",
316
+ "livre tournois sign": "livre tournois-symbol",
317
+ "spesmilo sign": "spesmilo-symbol",
318
+ "tenge sign": "tenge-symbol",
319
+ "indian rupee sign": "indisk rupee-symbol",
320
+ "turkish lira sign": "tyrkisk lire-symbol",
321
+ "nordic mark sign": "nordisk mark-symbol",
322
+ "manat sign": "manat-symbol",
323
+ "ruble sign": "ruble-symbol",
324
+ "yen character": "yen-symbol",
325
+ "yuan character": "yuan-symbol",
326
+ "yuan character, in hong kong and taiwan": "yuan-symbol, i Hongkong og Taiwan",
327
+ "yen\/yuan character variant one": "yen\/yuan-symbol variant en",
328
+ "Loading emoticons...": "Laster emoticons..",
329
+ "Could not load emoticons": "Kunne ikke laste emoticons",
330
+ "People": "Mennesker",
331
+ "Animals and Nature": "Dyr og natur",
332
+ "Food and Drink": "Mat og drikke",
333
+ "Activity": "Aktivitet",
334
+ "Travel and Places": "Reise og steder",
335
+ "Objects": "Objekter",
336
+ "Flags": "Flagg",
337
+ "Characters": "Tegn",
338
+ "Characters (no spaces)": "Tegn (uten mellomrom)",
339
+ "{0} characters": "{0} tegn",
340
+ "Error: Form submit field collision.": "Feil: Skjemafelt innsendingskollisjon.",
341
+ "Error: No form element found.": "Feil: Intet skjemafelt funnet.",
342
+ "Update": "Oppdater",
343
+ "Color swatch": "Fargepalett",
344
+ "Turquoise": "Turkis",
345
+ "Green": "Gr\u00f8nn",
346
+ "Blue": "Bl\u00e5",
347
+ "Purple": "Lilla",
348
+ "Navy Blue": "Marinebl\u00e5",
349
+ "Dark Turquoise": "M\u00f8rk turkis",
350
+ "Dark Green": "M\u00f8rkegr\u00f8nn",
351
+ "Medium Blue": "Mellombl\u00e5",
352
+ "Medium Purple": "Medium lilla",
353
+ "Midnight Blue": "Midnattbl\u00e5",
354
+ "Yellow": "Gul",
355
+ "Orange": "Oransje",
356
+ "Red": "R\u00f8d",
357
+ "Light Gray": "Lys gr\u00e5",
358
+ "Gray": "Gr\u00e5",
359
+ "Dark Yellow": "M\u00f8rk gul",
360
+ "Dark Orange": "M\u00f8rk oransje",
361
+ "Dark Red": "M\u00f8rker\u00f8d",
362
+ "Medium Gray": "Medium gr\u00e5",
363
+ "Dark Gray": "M\u00f8rk gr\u00e5",
364
+ "Light Green": "Lys gr\u00f8nn",
365
+ "Light Yellow": "Lys gul",
366
+ "Light Red": "Lys r\u00f8d",
367
+ "Light Purple": "Lys lilla",
368
+ "Light Blue": "Lys bl\u00e5",
369
+ "Dark Purple": "M\u00f8rk lilla",
370
+ "Dark Blue": "M\u00f8rk bl\u00e5",
371
+ "Black": "Svart",
372
+ "White": "Hvit",
373
+ "Switch to or from fullscreen mode": "Bytt til eller fra fullskjermmodus",
374
+ "Open help dialog": "\u00c5pne hjelp-dialog",
375
+ "history": "historikk",
376
+ "styles": "stiler",
377
+ "formatting": "formatering",
378
+ "alignment": "justering",
379
+ "indentation": "innrykk",
380
+ "permanent pen": "permanent penn",
381
+ "comments": "kommentarer",
382
+ "Format Painter": "Kopier format",
383
+ "Insert\/edit iframe": "Sett inn \/ rediger iframe",
384
+ "Capitalization": "Store\/sm\u00e5 bokstaver",
385
+ "lowercase": "sm\u00e5 bokstaver",
386
+ "UPPERCASE": "STORE BOKSTAVER",
387
+ "Title Case": "Tittelbokstav",
388
+ "Permanent Pen Properties": "Permanente egenskaper for penn",
389
+ "Permanent pen properties...": "Permanente egenskaper for penn...",
390
+ "Font": "Skrift",
391
+ "Size": "St\u00f8rrelse",
392
+ "More...": "Mer...",
393
+ "Spellcheck Language": "Stavekontroller spr\u00e5k",
394
+ "Select...": "Velg...",
395
+ "Preferences": "Innstillinger",
396
+ "Yes": "Ja",
397
+ "No": "Nei",
398
+ "Keyboard Navigation": "Navigering med tastaturet",
399
+ "Version": "Versjon",
400
+ "Anchor": "Anker",
401
+ "Special character": "Spesialtegn",
402
+ "Code sample": "Kodeeksempel",
403
+ "Color": "Farge",
404
+ "Emoticons": "Hum\u00f8rfjes",
405
+ "Document properties": "Dokumentegenskaper",
406
+ "Image": "Bilde",
407
+ "Insert link": "Sett inn lenke",
408
+ "Target": "M\u00e5l",
409
+ "Link": "Lenke",
410
+ "Poster": "Plakatbilde",
411
+ "Media": "Media",
412
+ "Print": "Skriv ut",
413
+ "Prev": "Forrige",
414
+ "Find and replace": "Finn og erstatt",
415
+ "Whole words": "Hele ord",
416
+ "Spellcheck": "Stavekontroll",
417
+ "Caption": "Tittel",
418
+ "Insert template": "Sett inn mal"
261
419
  });
@@ -1,39 +1,39 @@
1
1
  tinymce.addI18n('nl',{
2
- "Redo": "Opnieuw",
2
+ "Redo": "Opnieuw uitvoeren",
3
3
  "Undo": "Ongedaan maken",
4
4
  "Cut": "Knippen",
5
5
  "Copy": "Kopi\u00ebren",
6
6
  "Paste": "Plakken",
7
7
  "Select all": "Alles selecteren",
8
8
  "New document": "Nieuw document",
9
- "Ok": "Ok\u00e9",
9
+ "Ok": "OK",
10
10
  "Cancel": "Annuleren",
11
- "Visual aids": "Hulpmiddelen",
11
+ "Visual aids": " Visuele hulpmiddelen",
12
12
  "Bold": "Vet",
13
13
  "Italic": "Cursief",
14
- "Underline": "Onderstreept",
14
+ "Underline": "Onderstrepen",
15
15
  "Strikethrough": "Doorhalen",
16
16
  "Superscript": "Superscript",
17
17
  "Subscript": "Subscript",
18
- "Clear formatting": "Opmaak verwijderen",
18
+ "Clear formatting": "Opmaak wissen",
19
19
  "Align left": "Links uitlijnen",
20
20
  "Align center": "Centreren",
21
21
  "Align right": "Rechts uitlijnen",
22
- "Justify": "Uitlijnen",
23
- "Bullet list": "Opsommingsteken",
24
- "Numbered list": "Nummering",
25
- "Decrease indent": "Inspringen verkleinen",
26
- "Increase indent": "Inspringen vergroten",
22
+ "Justify": "Uitvullen",
23
+ "Bullet list": "Lijst met opsommingstekens",
24
+ "Numbered list": "Genummerde lijst",
25
+ "Decrease indent": "Inspringing verkleinen",
26
+ "Increase indent": "Inspringing vergroten",
27
27
  "Close": "Sluiten",
28
- "Formats": "Opmaak",
29
- "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Uw browser ondersteunt geen toegang tot het clipboard. Gelieve ctrl+X\/C\/V sneltoetsen te gebruiken.",
28
+ "Formats": "Opmaken",
29
+ "Your browser doesn't support direct access to the clipboard. Please use the Ctrl+X\/C\/V keyboard shortcuts instead.": "Jouw browser ondersteunt geen rechtstreekse toegang tot het klembord. Gebruik in plaats daarvan de sneltoetsen Ctrl+X\/C\/V.",
30
30
  "Headers": "Kopteksten",
31
- "Header 1": "Kop 1",
32
- "Header 2": "Kop 2",
33
- "Header 3": "Kop 3",
34
- "Header 4": "Kop 4",
35
- "Header 5": "Kop 5",
36
- "Header 6": "Kop 6",
31
+ "Header 1": "Koptekst 1",
32
+ "Header 2": "Koptekst 2",
33
+ "Header 3": "Koptekst 3",
34
+ "Header 4": "Koptekst 4",
35
+ "Header 5": "Koptekst 5",
36
+ "Header 6": "Koptekst 6",
37
37
  "Headings": "Koppen",
38
38
  "Heading 1": "Kop 1",
39
39
  "Heading 2": "Kop 2",
@@ -41,21 +41,21 @@ tinymce.addI18n('nl',{
41
41
  "Heading 4": "Kop 4",
42
42
  "Heading 5": "Kop 5",
43
43
  "Heading 6": "Kop 6",
44
- "Preformatted": "Voor-opgemaakt",
44
+ "Preformatted": "Vooraf opgemaakt",
45
45
  "Div": "Div",
46
46
  "Pre": "Pre",
47
47
  "Code": "Code",
48
- "Paragraph": "Paragraaf",
49
- "Blockquote": "Quote",
50
- "Inline": "Inlijn",
51
- "Blocks": "Blok",
48
+ "Paragraph": "Alinea",
49
+ "Blockquote": "Blockquote",
50
+ "Inline": "Inline",
51
+ "Blocks": "Blokken",
52
52
  "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Plakken gebeurt nu als platte tekst. Tekst wordt nu ingevoegd zonder opmaak tot deze optie uitgeschakeld wordt.",
53
- "Font Family": "Lettertype",
54
- "Font Sizes": "Tekengrootte",
55
- "Class": "Class",
56
- "Browse for an image": "Zoek naar een afbeelding",
53
+ "Fonts": "Lettertypes",
54
+ "Font Sizes": "Tekengroottes",
55
+ "Class": "Klasse",
56
+ "Browse for an image": "Afbeelding zoeken",
57
57
  "OR": "OF",
58
- "Drop an image here": "Plaats hier een afbeelding",
58
+ "Drop an image here": "Hier een afbeelding neerzetten",
59
59
  "Upload": "Uploaden",
60
60
  "Block": "Blok",
61
61
  "Align": "Uitlijnen",
@@ -68,25 +68,25 @@ tinymce.addI18n('nl',{
68
68
  "Lower Roman": "Romeinse cijfers klein",
69
69
  "Upper Alpha": "Hoofdletters",
70
70
  "Upper Roman": "Romeinse cijfers groot",
71
- "Anchor": "Anker",
71
+ "Anchor...": "Anker...",
72
72
  "Name": "Naam",
73
73
  "Id": "ID",
74
74
  "Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "ID moet beginnen met een letter, gevolgd door letters, nummers, streepjes, punten, dubbele punten of underscores.",
75
75
  "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "U hebt niet alles opgeslagen bent u zeker dat u de pagina wenst te verlaten?",
76
76
  "Restore last draft": "Herstel het laatste concept",
77
- "Special character": "Speciale karakters",
77
+ "Special character...": "Speciaal teken...",
78
78
  "Source code": "Broncode",
79
79
  "Insert\/Edit code sample": "Broncode invoegen\/bewerken",
80
80
  "Language": "Programmeertaal",
81
- "Code sample": "Broncode voorbeeld",
82
- "Color": "Kleur",
81
+ "Code sample...": "Codevoorbeeld...",
82
+ "Color Picker": "Kleurenkiezer",
83
83
  "R": "Rood",
84
84
  "G": "Groen",
85
85
  "B": "Blauw",
86
86
  "Left to right": "Links naar rechts",
87
87
  "Right to left": "Rechts naar links",
88
- "Emoticons": "Emoticons",
89
- "Document properties": "Document eigenschappen",
88
+ "Emoticons...": "Emoticons...",
89
+ "Metadata and Document Properties": "Metadata en documenteigenschappen",
90
90
  "Title": "Titel",
91
91
  "Keywords": "Sleutelwoorden",
92
92
  "Description": "Omschrijving",
@@ -124,7 +124,7 @@ tinymce.addI18n('nl',{
124
124
  "Horizontal space": "Horizontale ruimte",
125
125
  "Border": "Rand",
126
126
  "Insert image": "Afbeelding invoegen",
127
- "Image": "Afbeelding",
127
+ "Image...": "Afbeelding...",
128
128
  "Image list": "Afbeeldingenlijst",
129
129
  "Rotate counterclockwise": "Linksom draaien",
130
130
  "Rotate clockwise": "Rechtsom draaien",
@@ -147,16 +147,17 @@ tinymce.addI18n('nl',{
147
147
  "Back": "Terug",
148
148
  "Insert date\/time": "Voeg datum\/tijd in",
149
149
  "Date\/time": "Datum\/tijd",
150
- "Insert link": "Hyperlink invoegen",
150
+ "Insert\/Edit Link": "Link invoegen\/bewerken",
151
151
  "Insert\/edit link": "Hyperlink invoegen\/bewerken",
152
152
  "Text to display": "Linktekst",
153
153
  "Url": "Url",
154
- "Target": "Doel",
154
+ "Open link in...": "Link openen in...",
155
+ "Current window": "Huidige venster",
155
156
  "None": "Geen",
156
157
  "New window": "Nieuw venster",
157
158
  "Remove link": "Link verwijderen",
158
159
  "Anchors": "Anker",
159
- "Link": "Link",
160
+ "Link...": "Link...",
160
161
  "Paste or type a link": "Plak of typ een link",
161
162
  "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "De ingegeven URL lijkt op een e-mailadres. Wil je er \"mailto:\" aan toevoegen?",
162
163
  "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "De ingegeven URL verwijst naar een extern adres. Wil je er \"http:\/\/\" aan toevoegen?",
@@ -165,27 +166,28 @@ tinymce.addI18n('nl',{
165
166
  "Insert\/edit video": "Video invoegen\/bewerken",
166
167
  "Insert\/edit media": "Media invoegen\/bewerken",
167
168
  "Alternative source": "Alternatieve bron",
168
- "Poster": "Poster",
169
+ "Alternative source URL": "Alternatief bron-URL",
170
+ "Media poster (Image URL)": "Mediaposter (afbeeldings-url)",
169
171
  "Paste your embed code below:": "Plak u in te sluiten code hieronder:",
170
172
  "Embed": "Insluiten",
171
- "Media": "Media",
173
+ "Media...": "Media...",
172
174
  "Nonbreaking space": "Vaste spatie invoegen",
173
175
  "Page break": "Pagina einde",
174
176
  "Paste as text": "Plakken als tekst",
175
177
  "Preview": "Voorbeeld",
176
- "Print": "Print",
178
+ "Print...": "Afdrukken... ",
177
179
  "Save": "Opslaan",
178
180
  "Find": "Zoeken",
179
181
  "Replace with": "Vervangen door",
180
182
  "Replace": "Vervangen",
181
183
  "Replace all": "Alles vervangen",
182
- "Prev": "Vorige",
184
+ "Previous": "Vorige",
183
185
  "Next": "Volgende",
184
- "Find and replace": "Zoek en vervang",
186
+ "Find and replace...": "Zoeken en vervangen...",
185
187
  "Could not find the specified string.": "Geen resultaten gevonden",
186
188
  "Match case": "Identieke hoofd\/kleine letters",
187
- "Whole words": "Alleen hele woorden",
188
- "Spellcheck": "Spellingscontrole",
189
+ "Find whole words only": "Alleen hele woorden zoeken",
190
+ "Spell check": "Spellingscontrole",
189
191
  "Ignore": "Negeren",
190
192
  "Ignore all": "Alles negeren",
191
193
  "Finish": "Einde",
@@ -216,7 +218,7 @@ tinymce.addI18n('nl',{
216
218
  "Height": "Hoogte",
217
219
  "Cell spacing": "Celruimte",
218
220
  "Cell padding": "Ruimte binnen cel",
219
- "Caption": "Onderschrift",
221
+ "Show caption": "Bijschrift weergeven",
220
222
  "Left": "Links",
221
223
  "Center": "Midden",
222
224
  "Right": "Rechts",
@@ -236,7 +238,7 @@ tinymce.addI18n('nl',{
236
238
  "Body": "Body",
237
239
  "Footer": "Voettekst",
238
240
  "Border color": "Randkleur",
239
- "Insert template": "Sjabloon invoegen",
241
+ "Insert template...": "Sjabloon invoegen...",
240
242
  "Templates": "Sjablonen",
241
243
  "Template": "Sjabloon",
242
244
  "Text color": "Tekstkleur",
@@ -244,9 +246,15 @@ tinymce.addI18n('nl',{
244
246
  "Custom...": "Eigen...",
245
247
  "Custom color": "Eigen kleur",
246
248
  "No color": "Geen kleur",
249
+ "Remove color": "Kleur verwijderen",
247
250
  "Table of Contents": "Inhoudsopgave",
248
251
  "Show blocks": "Blokken tonen",
249
252
  "Show invisible characters": "Onzichtbare karakters tonen",
253
+ "Word count": "Aantal woorden",
254
+ "Count": "Telling",
255
+ "Document": "Document",
256
+ "Selection": "Selectie",
257
+ "Words": "Woorden",
250
258
  "Words: {0}": "Woorden: {0}",
251
259
  "{0} words": "{0} woorden",
252
260
  "File": "Bestand",
@@ -257,5 +265,155 @@ tinymce.addI18n('nl',{
257
265
  "Table": "Tabel",
258
266
  "Tools": "Gereedschap",
259
267
  "Powered by {0}": "Gemaakt door {0}",
260
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Rich Text Area. Druk ALT-F9 voor het menu. Druk ALT-F10 voor de toolbar. Druk ALT-0 voor help."
268
+ "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Rich Text Area. Druk ALT-F9 voor het menu. Druk ALT-F10 voor de toolbar. Druk ALT-0 voor help.",
269
+ "Image title": "Afbeeldingstitel",
270
+ "Border width": "Randbreedte",
271
+ "Border style": "Randstijl",
272
+ "Error": "Fout",
273
+ "Warn": "Waarschuwen",
274
+ "Valid": "Geldig",
275
+ "To open the popup, press Shift+Enter": "Druk op Shift+Enter om de pop-up te openen",
276
+ "Rich Text Area. Press ALT-0 for help.": " Gebied met opgemaakte tekst. Druk op ALT-0 voor hulp.",
277
+ "System Font": "Systeemlettertype",
278
+ "Failed to upload image: {0}": "Niet gelukt om afbeelding te uploaden: {0}",
279
+ "Failed to load plugin: {0} from url {1}": "Niet gelukt om plug-in te laden: {0} vanaf URL {1}",
280
+ "Failed to load plugin url: {0}": "Niet gelukt om URL plug-in te laden: {0}",
281
+ "Failed to initialize plugin: {0}": "Niet gelukt om plug-in te initialiseren: {0}",
282
+ "example": "voorbeeld",
283
+ "Search": "Zoeken",
284
+ "All": "Alle",
285
+ "Currency": "Valuta",
286
+ "Text": "Tekst",
287
+ "Quotations": "Citaten",
288
+ "Mathematical": "Wiskundig",
289
+ "Extended Latin": "Latijn uitgebreid ",
290
+ "Symbols": "Symbolen",
291
+ "Arrows": "Pijlen",
292
+ "User Defined": "Door gebruiker gedefinieerd ",
293
+ "dollar sign": "dollarteken",
294
+ "currency sign": "valutateken",
295
+ "euro-currency sign": "euroteken",
296
+ "colon sign": "colon-teken",
297
+ "cruzeiro sign": "cruzeiro-teken",
298
+ "french franc sign": "franse franc-teken",
299
+ "lira sign": "lire-teken",
300
+ "mill sign": "mill-teken",
301
+ "naira sign": "naira-teken",
302
+ "peseta sign": "peseta-teken",
303
+ "rupee sign": "roepie-teken",
304
+ "won sign": "won-teken",
305
+ "new sheqel sign": "nieuwe sheqel-teken",
306
+ "dong sign": "dong-teken",
307
+ "kip sign": "kip-teken",
308
+ "tugrik sign": "tugrik-teken",
309
+ "drachma sign": "drachme-teken",
310
+ "german penny symbol": "duitse pfennig-teken",
311
+ "peso sign": "peso-teken",
312
+ "guarani sign": "guarani-teken",
313
+ "austral sign": "austral-teken",
314
+ "hryvnia sign": "hryvnia-teken",
315
+ "cedi sign": "cedi-teken",
316
+ "livre tournois sign": "livre tournois-teken",
317
+ "spesmilo sign": "spesmilo-teken",
318
+ "tenge sign": "tenge-teken",
319
+ "indian rupee sign": "indiaase roepie-teken",
320
+ "turkish lira sign": "turkse lire-teken",
321
+ "nordic mark sign": "noorse mark-teken",
322
+ "manat sign": "manat-teken",
323
+ "ruble sign": "roebel-teken",
324
+ "yen character": "yen-teken",
325
+ "yuan character": "yuan-teken",
326
+ "yuan character, in hong kong and taiwan": "yuan-teken (Hong Kong en Taiwan)",
327
+ "yen\/yuan character variant one": "yen\/yuan variant 1-teken",
328
+ "Loading emoticons...": "Emoticons laden...",
329
+ "Could not load emoticons": "Kan emoticons niet laden",
330
+ "People": "Personen",
331
+ "Animals and Nature": "Dieren en natuur",
332
+ "Food and Drink": "Eten en drinken",
333
+ "Activity": "Activiteit",
334
+ "Travel and Places": "Reizen en plaatsen",
335
+ "Objects": "Objecten",
336
+ "Flags": "Vlaggen",
337
+ "Characters": "Tekens",
338
+ "Characters (no spaces)": "Tekens (geen spaties)",
339
+ "{0} characters": "{0} karakters",
340
+ "Error: Form submit field collision.": "Fout: Veldconflict bij versturen formulier.",
341
+ "Error: No form element found.": "Fout: Geen formulierelement gevonden.",
342
+ "Update": "Bijwerken",
343
+ "Color swatch": "Kleurenwaaier",
344
+ "Turquoise": "Turquoise",
345
+ "Green": "Groen",
346
+ "Blue": "Blauw",
347
+ "Purple": "Paars",
348
+ "Navy Blue": "Marineblauw",
349
+ "Dark Turquoise": "Donkerturquoise",
350
+ "Dark Green": "Donkergroen",
351
+ "Medium Blue": "Middelblauw",
352
+ "Medium Purple": "Middelpaars",
353
+ "Midnight Blue": "Middernachtblauw",
354
+ "Yellow": "Geel",
355
+ "Orange": "Oranje",
356
+ "Red": "Rood",
357
+ "Light Gray": "Lichtgrijs",
358
+ "Gray": "Grijs",
359
+ "Dark Yellow": "Donkergeel",
360
+ "Dark Orange": "Donkeroranje",
361
+ "Dark Red": "Donkerrood",
362
+ "Medium Gray": "Middelgrijs",
363
+ "Dark Gray": "Donkergrijs",
364
+ "Light Green": "Lichtgroen",
365
+ "Light Yellow": "Lichtgeel",
366
+ "Light Red": "Lichtrood",
367
+ "Light Purple": "Lichtpaars",
368
+ "Light Blue": "Lichtblauw",
369
+ "Dark Purple": "Donkerpaars",
370
+ "Dark Blue": "Donkerblauw",
371
+ "Black": "Zwart",
372
+ "White": "Wit",
373
+ "Switch to or from fullscreen mode": "Overschakelen naar of vanuit de volledig scherm-modus",
374
+ "Open help dialog": "Help-scherm openen",
375
+ "history": "geschiedenis",
376
+ "styles": "stijlen",
377
+ "formatting": "opmaak",
378
+ "alignment": "uitlijning",
379
+ "indentation": "inspringing",
380
+ "permanent pen": "permanent pen",
381
+ "comments": "opmerkingen",
382
+ "Format Painter": "Opmaak overnemen",
383
+ "Insert\/edit iframe": "Iframe toevoegen\/aanpassen",
384
+ "Capitalization": "Hoofdletter gebruik",
385
+ "lowercase": "kleine letters",
386
+ "UPPERCASE": "HOOFDLETTERS",
387
+ "Title Case": "Titel hoofdletter gebruik",
388
+ "Permanent Pen Properties": "Permantente Pen eigenschappen",
389
+ "Permanent pen properties...": "Permantente pen eigenschappen...",
390
+ "Font": "Lettertype",
391
+ "Size": "Formaat",
392
+ "More...": "Meer...",
393
+ "Spellcheck Language": "Spellingscontrole taal",
394
+ "Select...": "Selecteer...",
395
+ "Preferences": "Voorkeuren",
396
+ "Yes": "Ja",
397
+ "No": "Nee",
398
+ "Keyboard Navigation": "Toetsenbord navigatie",
399
+ "Version": "Versie",
400
+ "Anchor": "Anker",
401
+ "Special character": "Speciale karakters",
402
+ "Code sample": "Broncode voorbeeld",
403
+ "Color": "Kleur",
404
+ "Emoticons": "Emoticons",
405
+ "Document properties": "Document eigenschappen",
406
+ "Image": "Afbeelding",
407
+ "Insert link": "Hyperlink invoegen",
408
+ "Target": "Doel",
409
+ "Link": "Link",
410
+ "Poster": "Poster",
411
+ "Media": "Media",
412
+ "Print": "Print",
413
+ "Prev": "Vorige",
414
+ "Find and replace": "Zoek en vervang",
415
+ "Whole words": "Alleen hele woorden",
416
+ "Spellcheck": "Spellingscontrole",
417
+ "Caption": "Onderschrift",
418
+ "Insert template": "Sjabloon invoegen"
261
419
  });