tinymce-rails-langs 4.20190124 → 5.20200505

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (90) hide show
 1. checksums.yaml +4 -4
 2. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar.js +212 -54
 3. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bg_BG.js +187 -29
 4. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ca.js +194 -36
 5. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs.js +194 -36
 6. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cy.js +333 -145
 7. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/da.js +201 -43
 8. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de.js +195 -37
 9. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eo.js +0 -0
 10. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es.js +190 -32
 11. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_ES.js +370 -0
 12. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/es_MX.js +206 -48
 13. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/eu.js +191 -33
 14. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa.js +357 -125
 15. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fa_IR.js +197 -69
 16. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fi.js +188 -30
 17. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_FR.js +207 -49
 18. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gl.js +155 -20
 19. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/he_IL.js +201 -43
 20. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hr.js +211 -46
 21. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hu_HU.js +195 -37
 22. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/id.js +199 -41
 23. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it.js +208 -50
 24. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/it_IT.js +370 -0
 25. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ja.js +198 -40
 26. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kk.js +335 -147
 27. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko_KR.js +208 -50
 28. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lt.js +179 -21
 29. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nb_NO.js +197 -39
 30. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/nl.js +206 -48
 31. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pl.js +184 -26
 32. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_BR.js +193 -35
 33. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/pt_PT.js +189 -31
 34. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro.js +337 -149
 35. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ro_RO.js +370 -0
 36. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru.js +210 -52
 37. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sk.js +202 -37
 38. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl.js +400 -0
 39. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sl_SI.js +303 -145
 40. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sv_SE.js +194 -36
 41. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta.js +179 -21
 42. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ta_IN.js +179 -21
 43. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/th_TH.js +196 -38
 44. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr.js +189 -31
 45. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tr_TR.js +154 -26
 46. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk.js +206 -48
 47. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi.js +173 -131
 48. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_CN.js +192 -34
 49. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/zh_TW.js +197 -39
 50. metadata +7 -49
 51. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/af_ZA.js +0 -230
 52. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ar_SA.js +0 -194
 53. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/az.js +0 -261
 54. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/be.js +0 -261
 55. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bn_BD.js +0 -261
 56. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/bs.js +0 -197
 57. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/cs_CZ.js +0 -260
 58. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/de_AT.js +0 -261
 59. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/dv.js +0 -230
 60. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_CA.js +0 -261
 61. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/en_GB.js +0 -261
 62. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/et.js +0 -261
 63. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fo.js +0 -219
 64. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/fr_CH.js +0 -219
 65. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ga.js +0 -261
 66. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/gd.js +0 -219
 67. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hi_IN.js +0 -219
 68. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/hy.js +0 -200
 69. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/is_IS.js +0 -200
 70. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ka_GE.js +0 -230
 71. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/kab.js +0 -261
 72. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/km_KH.js +0 -253
 73. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ko.js +0 -219
 74. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku.js +0 -197
 75. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ku_IQ.js +0 -200
 76. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lb.js +0 -200
 77. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/lv.js +0 -260
 78. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mk_MK.js +0 -219
 79. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml.js +0 -179
 80. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ml_IN.js +0 -179
 81. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/mn_MN.js +0 -179
 82. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ru_RU.js +0 -54
 83. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/si_LK.js +0 -179
 84. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/sr.js +0 -261
 85. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tg.js +0 -197
 86. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/tt.js +0 -200
 87. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/ug.js +0 -260
 88. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uk_UA.js +0 -261
 89. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/uz.js +0 -260
 90. data/vendor/assets/javascripts/tinymce/langs/vi_VN.js +0 -260
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  tinymce.addI18n('pl',{
2
- "Redo": "Pon\u00f3w",
2
+ "Redo": "Powt\u00f3rz",
3
3
  "Undo": "Cofnij",
4
4
  "Cut": "Wytnij",
5
5
  "Copy": "Kopiuj",
@@ -19,7 +19,7 @@ tinymce.addI18n('pl',{
19
19
  "Align left": "Wyr\u00f3wnaj do lewej",
20
20
  "Align center": "Wyr\u00f3wnaj do \u015brodka",
21
21
  "Align right": "Wyr\u00f3wnaj do prawej",
22
- "Justify": "Do lewej i prawej",
22
+ "Justify": "Wyjustuj",
23
23
  "Bullet list": "Lista wypunktowana",
24
24
  "Numbered list": "Lista numerowana",
25
25
  "Decrease indent": "Zmniejsz wci\u0119cie",
@@ -41,16 +41,16 @@ tinymce.addI18n('pl',{
41
41
  "Heading 4": "Nag\u0142\u00f3wek 4",
42
42
  "Heading 5": "Nag\u0142\u00f3wek 5",
43
43
  "Heading 6": "Nag\u0142\u00f3wek 6",
44
- "Preformatted": "Sformatowany tekst",
44
+ "Preformatted": "Wst\u0119pne formatowanie",
45
45
  "Div": "Div",
46
- "Pre": "Sformatowany tekst",
47
- "Code": "Kod \u017ar\u00f3d\u0142owy",
46
+ "Pre": "Pre",
47
+ "Code": "Kod",
48
48
  "Paragraph": "Akapit",
49
49
  "Blockquote": "Blok cytatu",
50
50
  "Inline": "W tek\u015bcie",
51
51
  "Blocks": "Bloki",
52
52
  "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "Wklejanie jest w trybie tekstowym. Zawarto\u015b\u0107 zostanie wklejona jako zwyk\u0142y tekst dop\u00f3ki nie wy\u0142\u0105czysz tej opcji.",
53
- "Font Family": "Kr\u00f3j fontu",
53
+ "Fonts": "Fonty",
54
54
  "Font Sizes": "Rozmiar fontu",
55
55
  "Class": "Klasa",
56
56
  "Browse for an image": "Przegl\u0105daj za zdj\u0119ciem",
@@ -68,25 +68,25 @@ tinymce.addI18n('pl',{
68
68
  "Lower Roman": "Ma\u0142e rzymskie",
69
69
  "Upper Alpha": "Wielkie litery",
70
70
  "Upper Roman": "Wielkie rzymskie",
71
- "Anchor": "Kotwica",
71
+ "Anchor...": "Kotwica...",
72
72
  "Name": "Nazwa",
73
73
  "Id": "Identyfikator",
74
74
  "Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Identyfikator powinien zaczyna\u0107 si\u0119 liter\u0105, dozwolone s\u0105 tylko litery, numery, uko\u015bniki, kropki, dwukropki i podkre\u015blniki - tzw. pod\u0142ogi",
75
75
  "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Masz niezapisane zmiany. Czy na pewno chcesz opu\u015bci\u0107 stron\u0119?",
76
76
  "Restore last draft": "Przywr\u00f3\u0107 ostatni szkic",
77
- "Special character": "Znak specjalny",
77
+ "Special character...": "Znak specjalny...",
78
78
  "Source code": "Kod \u017ar\u00f3d\u0142owy",
79
79
  "Insert\/Edit code sample": "Dodaj\/Edytuj przyk\u0142adowy kod",
80
80
  "Language": "J\u0119zyk",
81
- "Code sample": "Przyk\u0142ad kodu \u017ar\u00f3d\u0142owego",
82
- "Color": "Kolor",
81
+ "Code sample...": "Przyk\u0142ad kodu...",
82
+ "Color Picker": "Selektor kolor\u00f3w",
83
83
  "R": "R",
84
84
  "G": "G",
85
85
  "B": "B",
86
86
  "Left to right": "Od lewej do prawej",
87
87
  "Right to left": "Od prawej do lewej",
88
- "Emoticons": "Ikony emocji",
89
- "Document properties": "W\u0142a\u015bciwo\u015bci dokumentu",
88
+ "Emoticons...": "Emotikony...",
89
+ "Metadata and Document Properties": "Metadane i w\u0142a\u015bciwo\u015bci dokumentu",
90
90
  "Title": "Tytu\u0142",
91
91
  "Keywords": "S\u0142owa kluczowe",
92
92
  "Description": "Opis",
@@ -124,7 +124,7 @@ tinymce.addI18n('pl',{
124
124
  "Horizontal space": "Odst\u0119p poziomy",
125
125
  "Border": "Ramka",
126
126
  "Insert image": "Wstaw obrazek",
127
- "Image": "Obraz",
127
+ "Image...": "Obraz...",
128
128
  "Image list": "Lista obrazk\u00f3w",
129
129
  "Rotate counterclockwise": "Obr\u00f3\u0107 w lewo",
130
130
  "Rotate clockwise": "Obr\u00f3\u0107 w prawo",
@@ -147,16 +147,17 @@ tinymce.addI18n('pl',{
147
147
  "Back": "Cofnij",
148
148
  "Insert date\/time": "Wstaw dat\u0119\/czas",
149
149
  "Date\/time": "Data\/Czas",
150
- "Insert link": "Wstaw \u0142\u0105cze",
150
+ "Insert\/Edit Link": "Wstaw\/Edytuj \u0142\u0105cze",
151
151
  "Insert\/edit link": "Wstaw\/edytuj \u0142\u0105cze",
152
152
  "Text to display": "Tekst do wy\u015bwietlenia",
153
153
  "Url": "URL",
154
- "Target": "Cel",
154
+ "Open link in...": "Otw\u00f3rz \u0142\u0105cze w...",
155
+ "Current window": "Bie\u017c\u0105ce okno",
155
156
  "None": "\u017baden",
156
157
  "New window": "Nowe okno",
157
158
  "Remove link": "Usu\u0144 \u0142\u0105cze",
158
159
  "Anchors": "Kotwice",
159
- "Link": "Adres \u0142\u0105cza",
160
+ "Link...": "\u0141\u0105cze...",
160
161
  "Paste or type a link": "Wklej lub wpisz adres \u0142\u0105cza",
161
162
  "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "URL, kt\u00f3ry wprowadzi\u0142e\u015b wygl\u0105da na adres e-mail. Czy chcesz doda\u0107 mailto: jako prefiks?",
162
163
  "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "URL, kt\u00f3ry wprowadzi\u0142e\u015b wygl\u0105da na link zewn\u0119trzny. Czy chcesz doda\u0107 http:\/\/ jako prefiks?",
@@ -165,27 +166,28 @@ tinymce.addI18n('pl',{
165
166
  "Insert\/edit video": "Wstaw\/edytuj wideo",
166
167
  "Insert\/edit media": "Wstaw\/Edytuj media",
167
168
  "Alternative source": "Alternatywne \u017ar\u00f3d\u0142o",
168
- "Poster": "Plakat",
169
+ "Alternative source URL": "Alternatywny URL \u017ar\u00f3d\u0142a",
170
+ "Media poster (Image URL)": "Plakat (URL obrazu)",
169
171
  "Paste your embed code below:": "Wklej tutaj kod do osadzenia:",
170
172
  "Embed": "Osad\u017a",
171
- "Media": "Media",
173
+ "Media...": "Multimedia...",
172
174
  "Nonbreaking space": "Nie\u0142amliwa spacja",
173
175
  "Page break": "Podzia\u0142 strony",
174
176
  "Paste as text": "Wklej jako zwyk\u0142y tekst",
175
177
  "Preview": "Podgl\u0105d",
176
- "Print": "Drukuj",
178
+ "Print...": "Drukuj...",
177
179
  "Save": "Zapisz",
178
180
  "Find": "Znajd\u017a",
179
181
  "Replace with": "Zamie\u0144 na",
180
182
  "Replace": "Zamie\u0144",
181
183
  "Replace all": "Zamie\u0144 wszystko",
182
- "Prev": "Poprz.",
184
+ "Previous": "Poprzedni",
183
185
  "Next": "Nast.",
184
- "Find and replace": "Znajd\u017a i zamie\u0144",
186
+ "Find and replace...": "Znajd\u017a i zamie\u0144...",
185
187
  "Could not find the specified string.": "Nie znaleziono szukanego tekstu.",
186
188
  "Match case": "Dopasuj wielko\u015b\u0107 liter",
187
- "Whole words": "Ca\u0142e s\u0142owa",
188
- "Spellcheck": "Sprawdzanie pisowni",
189
+ "Find whole words only": "Znajd\u017a tylko ca\u0142e wyrazy",
190
+ "Spell check": "Sprawd\u017a pisowni\u0119",
189
191
  "Ignore": "Ignoruj",
190
192
  "Ignore all": "Ignoruj wszystko",
191
193
  "Finish": "Zako\u0144cz",
@@ -216,7 +218,7 @@ tinymce.addI18n('pl',{
216
218
  "Height": "Wysoko\u015b\u0107",
217
219
  "Cell spacing": "Odst\u0119py kom\u00f3rek",
218
220
  "Cell padding": "Dope\u0142nienie kom\u00f3rki",
219
- "Caption": "Tytu\u0142",
221
+ "Show caption": "Poka\u017c podpis",
220
222
  "Left": "Lewo",
221
223
  "Center": "\u015arodek",
222
224
  "Right": "Prawo",
@@ -236,7 +238,7 @@ tinymce.addI18n('pl',{
236
238
  "Body": "Tre\u015b\u0107",
237
239
  "Footer": "Stopka",
238
240
  "Border color": "Kolor ramki",
239
- "Insert template": "Wstaw szablon",
241
+ "Insert template...": "Wstaw szablon...",
240
242
  "Templates": "Szablony",
241
243
  "Template": "Szablon",
242
244
  "Text color": "Kolor tekstu",
@@ -244,9 +246,15 @@ tinymce.addI18n('pl',{
244
246
  "Custom...": "Niestandardowy...",
245
247
  "Custom color": "Kolor niestandardowy",
246
248
  "No color": "Bez koloru",
249
+ "Remove color": "Usu\u0144 kolor",
247
250
  "Table of Contents": "Spis tre\u015bci",
248
251
  "Show blocks": "Poka\u017c bloki",
249
252
  "Show invisible characters": "Poka\u017c niewidoczne znaki",
253
+ "Word count": "Liczba s\u0142\u00f3w",
254
+ "Count": "Liczba",
255
+ "Document": "Dokument",
256
+ "Selection": "Zaznaczenie",
257
+ "Words": "S\u0142owa",
250
258
  "Words: {0}": "S\u0142\u00f3w: {0}",
251
259
  "{0} words": "{0} s\u0142\u00f3w",
252
260
  "File": "Plik",
@@ -257,5 +265,155 @@ tinymce.addI18n('pl',{
257
265
  "Table": "Tabela",
258
266
  "Tools": "Narz\u0119dzia",
259
267
  "Powered by {0}": "Powered by {0}",
260
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Obszar Edycji. ALT-F9 - menu. ALT-F10 - pasek narz\u0119dzi. ALT-0 - pomoc"
268
+ "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "Obszar Edycji. ALT-F9 - menu. ALT-F10 - pasek narz\u0119dzi. ALT-0 - pomoc",
269
+ "Image title": "Tytu\u0142 obrazu",
270
+ "Border width": "Grubo\u015b\u0107 ramki",
271
+ "Border style": "Styl ramki",
272
+ "Error": "B\u0142\u0105d",
273
+ "Warn": "Ostrze\u017cenie",
274
+ "Valid": "Prawid\u0142owe",
275
+ "To open the popup, press Shift+Enter": "Aby otworzy\u0107 okienko, naci\u015bnij Shift+Enter",
276
+ "Rich Text Area. Press ALT-0 for help.": "Obszar tekstu sformatowanego. Naci\u015bnij ALT-0, aby uzyska\u0107 pomoc.",
277
+ "System Font": "Font systemowy",
278
+ "Failed to upload image: {0}": "Nie uda\u0142o si\u0119 przes\u0142a\u0107 obrazu: {0}",
279
+ "Failed to load plugin: {0} from url {1}": "Nie uda\u0142o si\u0119 za\u0142adowa\u0107 dodatku: {0} spod adresu url {1}",
280
+ "Failed to load plugin url: {0}": "Nie uda\u0142o si\u0119 za\u0142adowa\u0107 adresu url dodatku: {0}",
281
+ "Failed to initialize plugin: {0}": "Nie mo\u017cna zainicjowa\u0107 dodatku: {0}",
282
+ "example": "przyk\u0142ad",
283
+ "Search": "Wyszukaj",
284
+ "All": "Wszystkie",
285
+ "Currency": "Waluta",
286
+ "Text": "Tekst",
287
+ "Quotations": "Cudzys\u0142owy",
288
+ "Mathematical": "Matematyczne",
289
+ "Extended Latin": "Rozszerzony \u0142aci\u0144ski",
290
+ "Symbols": "Symbole",
291
+ "Arrows": "Strza\u0142ki",
292
+ "User Defined": "W\u0142asny",
293
+ "dollar sign": "znak dolara",
294
+ "currency sign": "znak waluty",
295
+ "euro-currency sign": "znak euro",
296
+ "colon sign": "znak colon",
297
+ "cruzeiro sign": "znak cruzeiro",
298
+ "french franc sign": "znak franka francuskiego",
299
+ "lira sign": "znak liry",
300
+ "mill sign": "znak mill",
301
+ "naira sign": "znak nairy",
302
+ "peseta sign": "znak pesety",
303
+ "rupee sign": "znak rupii",
304
+ "won sign": "znak wona",
305
+ "new sheqel sign": "znak nowego szekla",
306
+ "dong sign": "znak donga",
307
+ "kip sign": "znak kipa",
308
+ "tugrik sign": "znak tugrika",
309
+ "drachma sign": "znak drachmy",
310
+ "german penny symbol": "znak feniga",
311
+ "peso sign": "znak peso",
312
+ "guarani sign": "znak guarani",
313
+ "austral sign": "znak australa",
314
+ "hryvnia sign": "znak hrywny",
315
+ "cedi sign": "znak cedi",
316
+ "livre tournois sign": "znak livre tournois",
317
+ "spesmilo sign": "znak spesmilo",
318
+ "tenge sign": "znak tenge",
319
+ "indian rupee sign": "znak rupii indyjskiej",
320
+ "turkish lira sign": "znak liry tureckiej",
321
+ "nordic mark sign": "znak nordic mark",
322
+ "manat sign": "znak manata",
323
+ "ruble sign": "znak rubla",
324
+ "yen character": "znak jena",
325
+ "yuan character": "znak juana",
326
+ "yuan character, in hong kong and taiwan": "znak juana w Hongkongu i na Tajwanie",
327
+ "yen\/yuan character variant one": "jen\/juan, wariant pierwszy",
328
+ "Loading emoticons...": "\u0141adowanie emotikon\u00f3w...",
329
+ "Could not load emoticons": "Nie mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 emotikon\u00f3w",
330
+ "People": "Ludzie",
331
+ "Animals and Nature": "Zwierz\u0119ta i natura",
332
+ "Food and Drink": "Jedzenie i picie",
333
+ "Activity": "Aktywno\u015b\u0107",
334
+ "Travel and Places": "Podr\u00f3\u017ce i miejsca",
335
+ "Objects": "Obiekty",
336
+ "Flags": "Flagi",
337
+ "Characters": "Znaki",
338
+ "Characters (no spaces)": "Znaki (bez spacji)",
339
+ "{0} characters": "{0} znak\u00f3w",
340
+ "Error: Form submit field collision.": "B\u0142\u0105d: kolizja pola przesy\u0142ania formularza.",
341
+ "Error: No form element found.": "B\u0142\u0105d: nie znaleziono elementu formularza.",
342
+ "Update": "Aktualizuj",
343
+ "Color swatch": "Pr\u00f3bka koloru",
344
+ "Turquoise": "Turkusowy",
345
+ "Green": "Zielony",
346
+ "Blue": "Niebieski",
347
+ "Purple": "Purpurowy",
348
+ "Navy Blue": "Ciemnoniebieski",
349
+ "Dark Turquoise": "Ciemnoturkusowy",
350
+ "Dark Green": "Ciemnozielony",
351
+ "Medium Blue": "\u015arednioniebieski",
352
+ "Medium Purple": "\u015aredniopurpurowy",
353
+ "Midnight Blue": "Nocny b\u0142\u0119kit",
354
+ "Yellow": "\u017b\u00f3\u0142ty",
355
+ "Orange": "Pomara\u0144czowy",
356
+ "Red": "Czerwony",
357
+ "Light Gray": "Jasnoszary",
358
+ "Gray": "Szary",
359
+ "Dark Yellow": "Ciemno\u017c\u00f3\u0142ty",
360
+ "Dark Orange": "Ciemnopomara\u0144czowy",
361
+ "Dark Red": "Ciemnoczerwony",
362
+ "Medium Gray": "\u015arednioszary",
363
+ "Dark Gray": "Ciemnoszary",
364
+ "Light Green": "Jasnozielony",
365
+ "Light Yellow": "Jasno\u017c\u00f3\u0142ty",
366
+ "Light Red": "Jasnoczerwony",
367
+ "Light Purple": "Jasnopurpurowy",
368
+ "Light Blue": "Jasnoniebieski",
369
+ "Dark Purple": "Ciemnopurpurowy",
370
+ "Dark Blue": "Ciemnoniebieski",
371
+ "Black": "Czarny",
372
+ "White": "Bia\u0142y",
373
+ "Switch to or from fullscreen mode": "W\u0142\u0105cz lub wy\u0142\u0105cz tryb pe\u0142noekranowy",
374
+ "Open help dialog": "Otw\u00f3rz okno dialogowe pomocy",
375
+ "history": "historia",
376
+ "styles": "style",
377
+ "formatting": "formatowanie",
378
+ "alignment": "wyr\u00f3wnanie",
379
+ "indentation": "wci\u0119cie",
380
+ "permanent pen": "marker",
381
+ "comments": "komentarze",
382
+ "Format Painter": "Malarz format\u00f3w",
383
+ "Insert\/edit iframe": "Wstaw\/edytuj iframe",
384
+ "Capitalization": "Jak w zdaniu",
385
+ "lowercase": "ma\u0142e litery",
386
+ "UPPERCASE": "WIELKIE LITERY",
387
+ "Title Case": "Jak Nazwy W\u0142asne",
388
+ "Permanent Pen Properties": "W\u0142a\u015bciwo\u015bci markera",
389
+ "Permanent pen properties...": "W\u0142a\u015bciwo\u015bci markera...",
390
+ "Font": "Font",
391
+ "Size": "Rozmiar",
392
+ "More...": "Wi\u0119cej...",
393
+ "Spellcheck Language": "J\u0119zyk sprawdzania pisowni",
394
+ "Select...": "Wybierz...",
395
+ "Preferences": "Ustawienia",
396
+ "Yes": "Tak",
397
+ "No": "Nie",
398
+ "Keyboard Navigation": "Nawigacja za pomoc\u0105 klawiatury",
399
+ "Version": "Wersja",
400
+ "Anchor": "Kotwica",
401
+ "Special character": "Znak specjalny",
402
+ "Code sample": "Przyk\u0142ad kodu \u017ar\u00f3d\u0142owego",
403
+ "Color": "Kolor",
404
+ "Emoticons": "Ikony emocji",
405
+ "Document properties": "W\u0142a\u015bciwo\u015bci dokumentu",
406
+ "Image": "Obraz",
407
+ "Insert link": "Wstaw \u0142\u0105cze",
408
+ "Target": "Cel",
409
+ "Link": "Adres \u0142\u0105cza",
410
+ "Poster": "Plakat",
411
+ "Media": "Media",
412
+ "Print": "Drukuj",
413
+ "Prev": "Poprz.",
414
+ "Find and replace": "Znajd\u017a i zamie\u0144",
415
+ "Whole words": "Ca\u0142e s\u0142owa",
416
+ "Spellcheck": "Sprawdzanie pisowni",
417
+ "Caption": "Tytu\u0142",
418
+ "Insert template": "Wstaw szablon"
261
419
  });
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  tinymce.addI18n('pt_BR',{
2
2
  "Redo": "Refazer",
3
3
  "Undo": "Desfazer",
4
- "Cut": "Recortar",
4
+ "Cut": "Cortar",
5
5
  "Copy": "Copiar",
6
6
  "Paste": "Colar",
7
7
  "Select all": "Selecionar tudo",
@@ -11,10 +11,10 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
11
11
  "Visual aids": "Ajuda visual",
12
12
  "Bold": "Negrito",
13
13
  "Italic": "It\u00e1lico",
14
- "Underline": "Sublinhar",
15
- "Strikethrough": "Riscar",
14
+ "Underline": "Sublinhado",
15
+ "Strikethrough": "Tachado",
16
16
  "Superscript": "Sobrescrito",
17
- "Subscript": "Subscrever",
17
+ "Subscript": "Subscrito",
18
18
  "Clear formatting": "Limpar formata\u00e7\u00e3o",
19
19
  "Align left": "Alinhar \u00e0 esquerda",
20
20
  "Align center": "Centralizar",
@@ -34,14 +34,14 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
34
34
  "Header 4": "Cabe\u00e7alho 4",
35
35
  "Header 5": "Cabe\u00e7alho 5",
36
36
  "Header 6": "Cabe\u00e7alho 6",
37
- "Headings": "Cabe\u00e7alhos",
38
- "Heading 1": "Cabe\u00e7alho 1",
39
- "Heading 2": "Cabe\u00e7alho 2",
40
- "Heading 3": "Cabe\u00e7alho 3",
41
- "Heading 4": "Cabe\u00e7alho 4",
42
- "Heading 5": "Cabe\u00e7alho 5",
43
- "Heading 6": "Cabe\u00e7alho 6",
44
- "Preformatted": "Preformatado",
37
+ "Headings": "T\u00edtulos",
38
+ "Heading 1": "T\u00edtulo 1",
39
+ "Heading 2": "T\u00edtulo 2",
40
+ "Heading 3": "T\u00edtulo 3",
41
+ "Heading 4": "T\u00edtulo 4",
42
+ "Heading 5": "T\u00edtulo 5",
43
+ "Heading 6": "T\u00edtulo 6",
44
+ "Preformatted": "Pr\u00e9-formatado",
45
45
  "Div": "Div",
46
46
  "Pre": "Pre",
47
47
  "Code": "C\u00f3digo",
@@ -50,12 +50,12 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
50
50
  "Inline": "Em linha",
51
51
  "Blocks": "Blocos",
52
52
  "Paste is now in plain text mode. Contents will now be pasted as plain text until you toggle this option off.": "O comando colar est\u00e1 agora em modo texto plano. O conte\u00fado ser\u00e1 colado como texto plano at\u00e9 voc\u00ea desligar esta op\u00e7\u00e3o.",
53
- "Font Family": "Fonte",
54
- "Font Sizes": "Tamanho",
53
+ "Fonts": "Fontes",
54
+ "Font Sizes": "Tamanhos da fonte",
55
55
  "Class": "Classe",
56
56
  "Browse for an image": "Procure uma imagem",
57
57
  "OR": "OU",
58
- "Drop an image here": "Arraste uma imagem aqui",
58
+ "Drop an image here": "Solte uma imagem aqui",
59
59
  "Upload": "Carregar",
60
60
  "Block": "Bloco",
61
61
  "Align": "Alinhamento",
@@ -68,25 +68,25 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
68
68
  "Lower Roman": "i. ii. iii. ...",
69
69
  "Upper Alpha": "A. B. C. ...",
70
70
  "Upper Roman": "I. II. III. ...",
71
- "Anchor": "\u00c2ncora",
71
+ "Anchor...": "\u00c2ncora...",
72
72
  "Name": "Nome",
73
73
  "Id": "Id",
74
74
  "Id should start with a letter, followed only by letters, numbers, dashes, dots, colons or underscores.": "Id deve come\u00e7ar com uma letra, seguido apenas por letras, n\u00fameros, tra\u00e7os, pontos, dois pontos ou sublinhados.",
75
75
  "You have unsaved changes are you sure you want to navigate away?": "Voc\u00ea tem mudan\u00e7as n\u00e3o salvas. Voc\u00ea tem certeza que deseja sair?",
76
76
  "Restore last draft": "Restaurar \u00faltimo rascunho",
77
- "Special character": "Caracteres especiais",
77
+ "Special character...": "Caractere especial...",
78
78
  "Source code": "C\u00f3digo fonte",
79
79
  "Insert\/Edit code sample": "Inserir\/Editar c\u00f3digo de exemplo",
80
80
  "Language": "Idioma",
81
- "Code sample": "Exemplo de c\u00f3digo",
82
- "Color": "Cor",
81
+ "Code sample...": "Exemplo de c\u00f3digo...",
82
+ "Color Picker": "Seletor de Cores",
83
83
  "R": "R",
84
84
  "G": "G",
85
85
  "B": "B",
86
86
  "Left to right": "Da esquerda para a direita",
87
87
  "Right to left": "Da direita para a esquerda",
88
- "Emoticons": "Emoticons",
89
- "Document properties": "Propriedades do documento",
88
+ "Emoticons...": "Emojis...",
89
+ "Metadata and Document Properties": "Metadados e Propriedades do Documento",
90
90
  "Title": "T\u00edtulo",
91
91
  "Keywords": "Palavras-chave",
92
92
  "Description": "Descri\u00e7\u00e3o",
@@ -124,7 +124,7 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
124
124
  "Horizontal space": "Espa\u00e7amento horizontal",
125
125
  "Border": "Borda",
126
126
  "Insert image": "Inserir imagem",
127
- "Image": "Imagem",
127
+ "Image...": "Imagem...",
128
128
  "Image list": "Lista de Imagens",
129
129
  "Rotate counterclockwise": "Girar em sentido hor\u00e1rio",
130
130
  "Rotate clockwise": "Girar em sentido anti-hor\u00e1rio",
@@ -147,16 +147,17 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
147
147
  "Back": "Voltar",
148
148
  "Insert date\/time": "Inserir data\/hora",
149
149
  "Date\/time": "data\/hora",
150
- "Insert link": "Inserir link",
150
+ "Insert\/Edit Link": "Inserir\/Editar Link",
151
151
  "Insert\/edit link": "Inserir\/editar link",
152
152
  "Text to display": "Texto para mostrar",
153
153
  "Url": "Url",
154
- "Target": "Alvo",
154
+ "Open link in...": "Abrir link em...",
155
+ "Current window": "Janela atual",
155
156
  "None": "Nenhum",
156
157
  "New window": "Nova janela",
157
158
  "Remove link": "Remover link",
158
159
  "Anchors": "\u00c2ncoras",
159
- "Link": "Link",
160
+ "Link...": "Link...",
160
161
  "Paste or type a link": "Cole ou digite um Link",
161
162
  "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?": "The URL you entered seems to be an email address. Do you want to add the required mailto: prefix?",
162
163
  "The URL you entered seems to be an external link. Do you want to add the required http:\/\/ prefix?": "A URL que voc\u00ea informou parece ser um link externo. Deseja incluir o prefixo http:\/\/?",
@@ -165,27 +166,28 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
165
166
  "Insert\/edit video": "Inserir\/editar v\u00eddeo",
166
167
  "Insert\/edit media": "Inserir\/editar imagem",
167
168
  "Alternative source": "Fonte alternativa",
168
- "Poster": "Autor",
169
+ "Alternative source URL": "Endere\u00e7o URL alternativo",
170
+ "Media poster (Image URL)": "Post de m\u00eddia (URL da Imagem)",
169
171
  "Paste your embed code below:": "Insira o c\u00f3digo de incorpora\u00e7\u00e3o abaixo:",
170
172
  "Embed": "Incorporar",
171
- "Media": "imagem",
173
+ "Media...": "M\u00eddia...",
172
174
  "Nonbreaking space": "Espa\u00e7o n\u00e3o separ\u00e1vel",
173
175
  "Page break": "Quebra de p\u00e1gina",
174
176
  "Paste as text": "Colar como texto",
175
177
  "Preview": "Pr\u00e9-visualizar",
176
- "Print": "Imprimir",
178
+ "Print...": "Imprimir...",
177
179
  "Save": "Salvar",
178
180
  "Find": "Localizar",
179
181
  "Replace with": "Substituir por",
180
182
  "Replace": "Substituir",
181
183
  "Replace all": "Substituir tudo",
182
- "Prev": "Anterior",
184
+ "Previous": "Anterior",
183
185
  "Next": "Pr\u00f3ximo",
184
- "Find and replace": "Localizar e substituir",
186
+ "Find and replace...": "Encontrar e substituir...",
185
187
  "Could not find the specified string.": "N\u00e3o foi poss\u00edvel encontrar o termo especificado",
186
188
  "Match case": "Diferenciar mai\u00fasculas e min\u00fasculas",
187
- "Whole words": "Palavras inteiras",
188
- "Spellcheck": "Corretor ortogr\u00e1fico",
189
+ "Find whole words only": "Encontrar somente palavras inteiras",
190
+ "Spell check": "Verifica\u00e7\u00e3o ortogr\u00e1fica",
189
191
  "Ignore": "Ignorar",
190
192
  "Ignore all": "Ignorar tudo",
191
193
  "Finish": "Finalizar",
@@ -216,7 +218,7 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
216
218
  "Height": "Altura",
217
219
  "Cell spacing": "Espa\u00e7amento da c\u00e9lula",
218
220
  "Cell padding": "Espa\u00e7amento interno da c\u00e9lula",
219
- "Caption": "Legenda",
221
+ "Show caption": "Mostrar descri\u00e7\u00e3o",
220
222
  "Left": "Esquerdo",
221
223
  "Center": "Centro",
222
224
  "Right": "Direita",
@@ -236,7 +238,7 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
236
238
  "Body": "Corpo",
237
239
  "Footer": "Rodap\u00e9",
238
240
  "Border color": "Cor da borda",
239
- "Insert template": "Inserir modelo",
241
+ "Insert template...": "Inserir modelo...",
240
242
  "Templates": "Modelos",
241
243
  "Template": "Modelo",
242
244
  "Text color": "Cor do texto",
@@ -244,9 +246,15 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
244
246
  "Custom...": "Personalizado...",
245
247
  "Custom color": "Cor personalizada",
246
248
  "No color": "Nenhuma cor",
249
+ "Remove color": "Remover cor",
247
250
  "Table of Contents": "\u00edndice de Conte\u00fado",
248
251
  "Show blocks": "Mostrar blocos",
249
252
  "Show invisible characters": "Exibir caracteres invis\u00edveis",
253
+ "Word count": "Contador de palavras",
254
+ "Count": "Contar",
255
+ "Document": "Documento",
256
+ "Selection": "Sele\u00e7\u00e3o",
257
+ "Words": "Palavras",
250
258
  "Words: {0}": "Palavras: {0}",
251
259
  "{0} words": "{0} palavras",
252
260
  "File": "Arquivo",
@@ -257,5 +265,155 @@ tinymce.addI18n('pt_BR',{
257
265
  "Table": "Tabela",
258
266
  "Tools": "Ferramentas",
259
267
  "Powered by {0}": "Distribu\u00eddo por {0}",
260
- "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u00c1rea de texto formatado. Pressione ALT-F9 para exibir o menu, ALT-F10 para exibir a barra de ferramentas ou ALT-0 para exibir a ajuda"
268
+ "Rich Text Area. Press ALT-F9 for menu. Press ALT-F10 for toolbar. Press ALT-0 for help": "\u00c1rea de texto formatado. Pressione ALT-F9 para exibir o menu, ALT-F10 para exibir a barra de ferramentas ou ALT-0 para exibir a ajuda",
269
+ "Image title": "T\u00edtulo da imagem",
270
+ "Border width": "Espessura da borda",
271
+ "Border style": "Estilo da borda",
272
+ "Error": "Erro",
273
+ "Warn": "Aviso",
274
+ "Valid": "V\u00e1lido",
275
+ "To open the popup, press Shift+Enter": "Para abrir a popup, aperte Shit+Enter",
276
+ "Rich Text Area. Press ALT-0 for help.": "\u00c1rea Rich Text. Aperte ALT-0 para ajuda.",
277
+ "System Font": "Fonte do sistema",
278
+ "Failed to upload image: {0}": "Falha no upload da imagem: {0}",
279
+ "Failed to load plugin: {0} from url {1}": "Falha ao carregar plugin: {0} da url {1}",
280
+ "Failed to load plugin url: {0}": "Falha ao carregar url do plugin: {0}",
281
+ "Failed to initialize plugin: {0}": "Falha ao inicializar plugin: {0}",
282
+ "example": "exemplo",
283
+ "Search": "Pesquisar",
284
+ "All": "Tudo",
285
+ "Currency": "Moeda",
286
+ "Text": "Texto",
287
+ "Quotations": "Cita\u00e7\u00f5es",
288
+ "Mathematical": "Matem\u00e1tico",
289
+ "Extended Latin": "Latino estendido",
290
+ "Symbols": "S\u00edmbolos",
291
+ "Arrows": "Setas",
292
+ "User Defined": "Definido pelo Usu\u00e1rio",
293
+ "dollar sign": "s\u00edmbolo de d\u00f3lar",
294
+ "currency sign": "s\u00edmbolo de moeda",
295
+ "euro-currency sign": "s\u00edmbolo de euro",
296
+ "colon sign": "s\u00edmbolo de dois pontos",
297
+ "cruzeiro sign": "s\u00edmbolo de cruzeiro",
298
+ "french franc sign": "s\u00edmbolo de franco franc\u00eas",
299
+ "lira sign": "s\u00edmbolo de lira",
300
+ "mill sign": "s\u00edmbolo do mill",
301
+ "naira sign": "s\u00edmbolo da naira",
302
+ "peseta sign": "s\u00edmbolo da peseta",
303
+ "rupee sign": "s\u00edmbolo da r\u00fapia",
304
+ "won sign": "s\u00edmbolo do won",
305
+ "new sheqel sign": "s\u00edmbolo do novo sheqel",
306
+ "dong sign": "s\u00edmbolo do dong",
307
+ "kip sign": "s\u00edmbolo do kip",
308
+ "tugrik sign": "s\u00edmbolo do tugrik",
309
+ "drachma sign": "s\u00edmbolo do drachma",
310
+ "german penny symbol": "s\u00edmbolo de centavo alem\u00e3o",
311
+ "peso sign": "s\u00edmbolo do peso",
312
+ "guarani sign": "s\u00edmbolo do guarani",
313
+ "austral sign": "s\u00edmbolo do austral",
314
+ "hryvnia sign": "s\u00edmbolo do hryvnia",
315
+ "cedi sign": "s\u00edmbolo do cedi",
316
+ "livre tournois sign": "s\u00edmbolo do livre tournois",
317
+ "spesmilo sign": "s\u00edmbolo do spesmilo",
318
+ "tenge sign": "s\u00edmbolo do tenge",
319
+ "indian rupee sign": "s\u00edmbolo de r\u00fapia indiana",
320
+ "turkish lira sign": "s\u00edmbolo de lira turca",
321
+ "nordic mark sign": "s\u00edmbolo do marco n\u00f3rdico",
322
+ "manat sign": "s\u00edmbolo do manat",
323
+ "ruble sign": "s\u00edmbolo do rublo",
324
+ "yen character": "caractere do yen",
325
+ "yuan character": "caractere do yuan",
326
+ "yuan character, in hong kong and taiwan": "caractere do yuan, em Hong Kong e Taiwan",
327
+ "yen\/yuan character variant one": "varia\u00e7\u00e3o do caractere de yen\/yuan",
328
+ "Loading emoticons...": "Carregando emojis...",
329
+ "Could not load emoticons": "N\u00e3o foi poss\u00edvel carregar emojis",
330
+ "People": "Pessoas",
331
+ "Animals and Nature": "Animais e Natureza",
332
+ "Food and Drink": "Comida e Bebida",
333
+ "Activity": "Atividade",
334
+ "Travel and Places": "Viagem e Lugares",
335
+ "Objects": "Objetos",
336
+ "Flags": "Bandeiras",
337
+ "Characters": "Caracteres",
338
+ "Characters (no spaces)": "Caracteres (sem espa\u00e7os)",
339
+ "{0} characters": "{0} caracteres",
340
+ "Error: Form submit field collision.": "Erro: colis\u00e3o de bot\u00e3o de envio do formul\u00e1rio.",
341
+ "Error: No form element found.": "Erro: elemento de formul\u00e1rio n\u00e3o encontrado.",
342
+ "Update": "Atualizar",
343
+ "Color swatch": "Amostra de cor",
344
+ "Turquoise": "Turquesa",
345
+ "Green": "Verde",
346
+ "Blue": "Azul",
347
+ "Purple": "Roxo",
348
+ "Navy Blue": "Azul marinho",
349
+ "Dark Turquoise": "Turquesa escuro",
350
+ "Dark Green": "Verde escuro",
351
+ "Medium Blue": "Azul m\u00e9dio",
352
+ "Medium Purple": "Roxo m\u00e9dio",
353
+ "Midnight Blue": "Azul meia-noite",
354
+ "Yellow": "Amarelo",
355
+ "Orange": "Laranja",
356
+ "Red": "Vermelho",
357
+ "Light Gray": "Cinza claro",
358
+ "Gray": "Cinza",
359
+ "Dark Yellow": "Amarelo escuro",
360
+ "Dark Orange": "Laranja escuro",
361
+ "Dark Red": "Vermelho escuro",
362
+ "Medium Gray": "Cinza m\u00e9dio",
363
+ "Dark Gray": "Cinza escuro",
364
+ "Light Green": "Verde claro",
365
+ "Light Yellow": "Amarelo claro",
366
+ "Light Red": "Vermelho claro",
367
+ "Light Purple": "Roxo claro",
368
+ "Light Blue": "Azul claro",
369
+ "Dark Purple": "Roxo escuro",
370
+ "Dark Blue": "Azul escuro",
371
+ "Black": "Preto",
372
+ "White": "Branco",
373
+ "Switch to or from fullscreen mode": "Abrir ou fechar modo de tela cheia",
374
+ "Open help dialog": "Abrir janela de ajuda",
375
+ "history": "hist\u00f3rico",
376
+ "styles": "estilos",
377
+ "formatting": "formata\u00e7\u00e3o",
378
+ "alignment": "alinhamento",
379
+ "indentation": "indenta\u00e7\u00e3o",
380
+ "permanent pen": "caneta permanente",
381
+ "comments": "coment\u00e1rios",
382
+ "Format Painter": "Pincel de Formata\u00e7\u00e3o",
383
+ "Insert\/edit iframe": "Inserir\/editar iframe",
384
+ "Capitalization": "Capitaliza\u00e7\u00e3o",
385
+ "lowercase": "min\u00fasculos",
386
+ "UPPERCASE": "MAI\u00daSCULAS",
387
+ "Title Case": "T\u00edtulo do caso",
388
+ "Permanent Pen Properties": "Propriedades da caneta permanente",
389
+ "Permanent pen properties...": "Propriedades de caneta permanentes...",
390
+ "Font": "Fonte",
391
+ "Size": "Tamanho",
392
+ "More...": "Mais...",
393
+ "Spellcheck Language": "Idioma de verifica\u00e7\u00e3o ortogr\u00e1fica",
394
+ "Select...": "Selecionar...",
395
+ "Preferences": "Prefer\u00eancias",
396
+ "Yes": "Sim",
397
+ "No": "N\u00e3o",
398
+ "Keyboard Navigation": "Navega\u00e7\u00e3o por Teclado",
399
+ "Version": "Vers\u00e3o",
400
+ "Anchor": "\u00c2ncora",
401
+ "Special character": "Caracteres especiais",
402
+ "Code sample": "Exemplo de c\u00f3digo",
403
+ "Color": "Cor",
404
+ "Emoticons": "Emoticons",
405
+ "Document properties": "Propriedades do documento",
406
+ "Image": "Imagem",
407
+ "Insert link": "Inserir link",
408
+ "Target": "Alvo",
409
+ "Link": "Link",
410
+ "Poster": "Autor",
411
+ "Media": "imagem",
412
+ "Print": "Imprimir",
413
+ "Prev": "Anterior",
414
+ "Find and replace": "Localizar e substituir",
415
+ "Whole words": "Palavras inteiras",
416
+ "Spellcheck": "Corretor ortogr\u00e1fico",
417
+ "Caption": "Legenda",
418
+ "Insert template": "Inserir modelo"
261
419
  });