ztk 1.17.4 → 1.18.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- M2ZkMDdkYTc2ZjMyOTQ3ZTFhYThmZGRlNDhhMzMyNzVjZmExOWJiZg==
4
+ ZTdlMWFhZjVjYjllYjMzMjExOWZlNDI5ZjM1OWE1Mjk0Nzc3ZGEyMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- N2Y2ZWY4YWMzMWQwYWU1NjRhNDk0N2YwMDg2NTVjZmViMjVmOTliZg==
6
+ ODg4YWYxMjhiMDg0OTgzZWNlOTcxMzRhOTM4YmYzZWJkNWYwZDU0Nw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MTQyOWM2NDFmMDc1YjdlMmI1MTNjNDNiMWQzMWVhZWIxY2Q5MTBjNzBkNTBm
10
- OGNjYmQ0NTc5YzQxYmU5ZWRiY2Q5OGJmZDRiMDZhMzJkZTkzOWY0ZWIyY2Q5
11
- YWQzZTBlNGYwNjM5YzFlMDkyYzk5YzRkYmQ4MDZhMGMxMDEwZGU=
9
+ ZjYyN2YzNjJmYzQ4YzI3M2FlOTE3NWE1NjRhNDhjMjNkOTM2Njg4MDQzZDZk
10
+ YjhmZmMwZjFkMWNjODcyZjUzOTcxYzE0NDAwZDE4YWY5NTYzOWZkN2FjYzE5
11
+ ZWRhMGI2Y2I0OGE1NjE5YTZiYzM0ZmY4ZjY2OGE3Y2U5MzMzOTc=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NDQ2ODg5M2U3MzY4ZDY3MmJmZjVlMGUwNjFiNTNkMmMwYzJlOGJjOGU2MzE4
14
- ZDQxYTU4YzlkZmVjMTBjYWJlMDI2NmU5MDZlMmI0M2Q0YjZjYTAzNzliZDAz
15
- ZWRiODRiYjljNzJkZWJkNGM4ZjBjZTBiZWQ5Zjg5YTJjYzcwZDc=
13
+ MWViZWEwOWJiZTkzODIyOTYzOTIyMjE2MTYwYTg4ZTNjZGMzZGZjZWVjZjg5
14
+ Y2E1NDFiYWE1MGFmNmRiZjRjZjc2YzNjMTFmYzA1MmE5OGQ3NDQ2N2M4YzA3
15
+ NGRiMTE3MjIxNDljNmFkNTA5YWI2NGM1YWZlYzU4ZGFkNmQ1OWQ=
data/lib/ztk/ansi.rb CHANGED
@@ -175,6 +175,27 @@ module ZTK
175
175
  end
176
176
  end
177
177
 
178
+ def reset(string=nil, &block)
179
+ result = Array.new
180
+
181
+ result << %(\e[2J)
182
+ if block_given?
183
+ result << block.call
184
+ elsif string.respond_to?(:to_str)
185
+ result << string.to_str
186
+ elsif respond_to?(:to_str)
187
+ result << to_str
188
+ else
189
+ return result
190
+ end
191
+
192
+ result.join
193
+ end
194
+
195
+ def goto(x=0, y=0)
196
+ %(\e[#{x};#{y}H)
197
+ end
198
+
178
199
  extend self
179
200
 
180
201
  build_ansi_methods(ANSI_COLORS)
data/lib/ztk/parallel.rb CHANGED
@@ -146,7 +146,7 @@ module ZTK
146
146
 
147
147
  %w( kill term int hup ).map(&:upcase).each do |signal|
148
148
  Signal.trap(signal) do
149
- $stderr.puts("SIG#{signal} received by PID##{Process.pid}; aborting parallel executing...")
149
+ $stderr.puts("SIG#{signal} received by PID##{Process.pid}; signaling child processes...")
150
150
 
151
151
  signal_all(signal)
152
152
  exit!(1)
@@ -216,10 +216,10 @@ module ZTK
216
216
  # @return [Array<pid, status, data>] An array containing the pid,
217
217
  # status and data returned from the process block. If wait2() fails nil
218
218
  # is returned.
219
- def wait
219
+ def wait(flags=0)
220
220
  config.ui.logger.debug { "wait" }
221
221
  config.ui.logger.debug { "forks(#{@forks.inspect})" }
222
- pid, status = (Process.wait2(-1) rescue nil)
222
+ pid, status = (Process.wait2(-1, flags) rescue nil)
223
223
 
224
224
  if !pid.nil? && !status.nil? && !(fork = @forks.select{ |f| f[:pid] == pid }.first).nil?
225
225
  data = (Marshal.load(Base64.decode64(fork[:reader].read.to_s)) rescue nil)
data/lib/ztk/ssh/core.rb CHANGED
@@ -67,8 +67,8 @@ module ZTK
67
67
 
68
68
  # Attempts to close the gateway session if it is valid.
69
69
  def close_gateway
70
- if (!@gateway.nil? && !@gateway.closed?)
71
- config.ui.logger.debug { "gateway object is valid and not shutdown" }
70
+ if (!@gateway.nil?)
71
+ config.ui.logger.debug { "gateway object is valid" }
72
72
 
73
73
  begin
74
74
  config.ui.logger.debug { "attempting to shutdown" }
data/lib/ztk/version.rb CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module ZTK
2
2
 
3
3
  # ZTK Version String
4
- VERSION = "1.17.4"
4
+ VERSION = "1.18.0"
5
5
 
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ztk
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.17.4
4
+ version: 1.18.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten