w3c_validators 1.3.1 → 1.3.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YWFjNTU0OWFlMTA4ZGZlYTliNjRkYWE0MjE2ZjQ1N2RjMjA4ODU4OA==
4
+ MzJiNDFhMmU0NzMyZTE5MTJkMTQ5YTIyMTMxMDM4NjI1ZGFlOTJkMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YTQwZjFlNWI4MWViYzhlZmQwYmY5ZmUxODJhMTU0YjJlZmUyN2I0NA==
6
+ ZGJjNmI4NDNhMGY1ZWNkZDkyNDg2MGM1N2MyMjI1YzU1ZWYyYzk1Zg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NjY2OGFjOTAwNmNiNGFmNGFhMTNkMWY4MWNmNzViYzU4ZTRhYmUyNzkyYzYw
10
- YTFjMDI5NWZjZGU3ZTUyOTc3NDcwZTFlNWI1OWRkNjZlOTE3OTFlY2Y4OTY0
11
- OWJhOTVhZWU5NWMwY2VlNGI2OTM5NmQyYTA1MjZjNGU3ZGVlYjU=
9
+ YWU1OWYyZGY1YTRjNDEwYThhZjg3Mjc2ODZiNWY5YzUxYmQ1NmRjNzFmOTEw
10
+ ZDI1YWQyMDBmZjRmZThmMzkxY2Q1NTdhMGM1MjEyMTRhZjFlYTYzOTVmZTJk
11
+ OWE4ODBhMmEwMDVlZDU1MmYwYmNmMTQyZTM0OWY5MGUwOTUxYzc=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OTE1OGJhNzhhYWYwYTNjOGEyYThkMmZhZTU1Nzg5ODFlNWYzNGNhZGJhMWNk
14
- Nzk5MDRlYzRhYWE4NWE5Zjk3N2U1Njg0MDY0MGE5MDJlZjY2OGI1NzdmZmY1
15
- ZjhmYWI2NmViMzViYjBiNGU0ZjliNmVmOGQwY2Y4MGExMGZkNzI=
13
+ MTRiNzU0MDlhODFjZjk0MDk2OGE2MTAyZjJlZjY5ZDRlYmJjYTNkYjU5N2M1
14
+ YzcyNjVhZjhlMzg1ZGQzZDkzNTdjODQ5ZDBmYzgyMzIyMmJiNzdlOWVhYTg3
15
+ Yzc1NWEwNDVmYzc1YWI0Zjc5ZTRlZjM4MWVlZGMwZmU1OTM0YjA=
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  language: ruby
2
2
  rvm:
3
- - 2.3.1
4
- - 2.2.5
3
+ - 2.4.0
4
+ - 2.3.3
5
+ - 2.2.6
5
6
  - 2.1.9
6
- - 2.0.0
7
7
 
data/CHANGELOG CHANGED
@@ -54,3 +54,7 @@
54
54
  * update gemspec
55
55
  * update test to point to project gh-pages
56
56
 
57
+ == Version 1.3.2
58
+ * relax constraint on json gem to >=1.8 instead of ~>2.0
59
+ * add test of ruby 2.4.0 + drop test of ruby 2.0.0
60
+
@@ -153,7 +153,7 @@ protected
153
153
 
154
154
  # Convert booleans to integers
155
155
  [:fbc, :fbd, :verbose, :debug, :ss, :outline].each do |k|
156
- if options.has_key?(k) and not options[k].kind_of?(Fixnum)
156
+ if options.has_key?(k) and not options[k].kind_of?(Integer)
157
157
  options[k] = options[k] ? 1 : 0
158
158
  end
159
159
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module W3CValidators
2
- VERSION = "1.3.1"
2
+ VERSION = "1.3.2"
3
3
  end
@@ -15,7 +15,7 @@ Gem::Specification.new do |gem|
15
15
  gem.required_ruby_version = '~>2.0'
16
16
 
17
17
  gem.add_dependency 'nokogiri', '~> 1.6'
18
- gem.add_dependency 'json', '~> 2.0'
18
+ gem.add_dependency 'json', '>= 1.8'
19
19
 
20
20
  gem.add_development_dependency 'rake'
21
21
  gem.add_development_dependency 'vcr'
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: w3c_validators
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.3.1
4
+ version: 1.3.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Alex Dunae
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2016-12-18 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2017-01-21 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: nokogiri
@@ -28,16 +28,16 @@ dependencies:
28
28
  name: json
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ~>
31
+ - - ! '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
- version: '2.0'
33
+ version: '1.8'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ~>
38
+ - - ! '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
- version: '2.0'
40
+ version: '1.8'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: rake
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement