veewee 0.4.5 → 0.4.5.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NTk1NWY3MjZjOGUzMmNjY2FlMDRjOTI3MjllYmYyODQwODY2ZjI4YQ==
4
+ Nzk4NzUyZDE4NTc4N2M0MmNkZGU1MmVlMmE1ZjYxMjVlYzZmYzhiMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OTA4Nzg0YjAxZDE1YjI1MjQxNjMzYmU4ZDBhZDI3MTc1YjIxOTM2NQ==
6
+ YmYxNTQ5ZjU4MDgxZDk3ZDhiM2E5YWExZTE4YjI1ODVhNmJjNTQ1OA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- M2I2MTdmMTY3ZmU4NzJhNDQzOGY4MzQzZDM0MjU4ZDhiZDRhOGU2NjVhMmQ1
10
- NzQ2ZDBiMzE2OWMzMGE1NjAzNzIzN2QwY2VmZjI3NDQwMjVjNWFmY2RjNzhj
11
- YTE4N2QxOGRmZDk2MjgxYzE4NzliYjg3MWI1MWYxNTkzMzY2ODU=
9
+ NjQ5ZDczYWI1MTc1ODEyYWQ0MWYzMTY5MDdlNGFlYWFjZDMyYmQzZmY3MjI4
10
+ OTBkYjllMGUzNmViOTRlMGRiYjkwMmU3OTMxOTE4MGVhNWUwMWM4NmU2OTE2
11
+ NTZhZDIzYzQxODgyMTljYmIzZWNkNGM4NmJlNGIwZDBlNzNiZjQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NDk0YjAxMjkxZGVkYjhjMTU1ZDcxMzIzNDNiNmY0ZjdlMjFiODM0YWZkMjkz
14
- ODAwZmY0OTUxNDFkMjhlYjExNWNhZGU5YWZhNjg1ZTA3ZTViMmRlNDMzOTUy
15
- MTI4YWFmN2ViNTdiZjQ3ZGYwZDI5NTk0NGQ5Y2VhNTQ0YjA2NzI=
13
+ MTM5NjhjYWMxNjk5Zjk4YmNmNzE3Yjg5NmMwNjQzN2RmMTBlMTdkZGY0NDg4
14
+ NTE0OTE0MTljNmNkMDRiZTExZWM2MTg5NzRhNjRkN2Y1ZGM1Y2Y3M2IyYTMx
15
+ ODUwZTY2YzhmNjQ1MzRmZWJmMWYyNWU4M2I2MGY3MzZiYmFmMGY=
@@ -225,7 +225,7 @@ module Veewee
225
225
 
226
226
  case definition.kickstart_file
227
227
  when Array then kickstartfiles = definition.kickstart_file
228
- when String then kickstartfiles = definition.kickstartfiles.split
228
+ when String then kickstartfiles = definition.kickstart_file.split
229
229
  when nil then kickstartfiles = []
230
230
  else raise "Do not know how to handle kickstart_file: #{kickstart_file.inspect}"
231
231
  end
@@ -4,5 +4,5 @@ end
4
4
 
5
5
  # Only set the version constant if it wasn't set before
6
6
  unless defined?(Veewee::VERSION)
7
- ::Veewee::VERSION="0.4.5"
7
+ ::Veewee::VERSION="0.4.5.1"
8
8
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: veewee
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.4.5
4
+ version: 0.4.5.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Patrick Debois