valley-rails-generator 0.0.3 → 0.0.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YWFmOGE5YTc2ZmYyZGUxMzhjMTQwZTg2ZTZlMWRkY2RhOTZiNzhjOQ==
4
+ MWNlYjM0ODMzMzhmMjE3ZjU5YzU1OTkxMTc5ZjMzYjQ2YjQzYjRkNw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MTg5YzgxYzAyMjYzYTRkOTVlYjExNjE5MWM0YWI0OTMyOWRmMGQyMA==
6
+ NDUyMDk3OGYyM2EzZDRhMDAzNTIwOGUxZDAwNGQ0ZmMzZTFkMzE5Zg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NzY0MDU3N2IxOWJiZDc0ZGUyMzhiNDFjNGE5NTczMmQ2OGQzYzg0ODE5YmEy
10
- NTUxNDRiZGQwMTMxY2ZmNDhhZDc5NGYyNzFiNWE1YTBkYWI2MDI0OGY3Y2Uw
11
- NDJjNTk2NWVlYzE5ZDQxMzRmOGQyMzQ3ODYxYzA0YmU3OWY0MTA=
9
+ ZGQ1ZmE5NmQzZjE3N2FhYWRlYTUzNDhkMzRhYTc4YTMzZTgyZDI3OTUxMGIy
10
+ MDMwOGZmMGQwZTI1NTQ4MDc3ZmJhNmJhYzQ4Y2Y0OTZlMWJiNDAwNzgxYzlm
11
+ OGFlMTI4Yjg0YzliZmIyZDk4NTUzYzYwNDQ1NzIzMzg3NzJiZWY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZTdlMzRiY2IwYzBhYTkxMDk1NGVmYTZiM2JhYzExNmNhNWUzNTYxZjNiMDI4
14
- MzU5NzAyOTJjZmE3YTIyMzhjN2RmOTNmZjQxYmMxNDhiOWY1MzhkNTk3ZjE3
15
- YmRmMDk5MGI3MzYyNWFjN2FhMzBmNTY4YzBjYTk5MGEwZWFlZDA=
13
+ OTY3YzNkMWFkYzlkNmM3MmZjYmYyNDI1MjQ3ZTE0OTVjOGNiMjI4NWZlMGI0
14
+ Y2VhNmM3ZWMwYmI2MGJlM2FkYzUwMDEyY2JlMGRiMDQwNDQ3YjQwOWYwOTI4
15
+ NGFiMWYwZmZjMWI5ZTRkMzRmZDdmOWM5MWVmMjU3ZWRhZGQ1YTA=
@@ -109,6 +109,10 @@ module ValleyRailsGenerator
109
109
  copy_file 'database_cleaner_rspec.rb', 'spec/support/database_cleaner.rb'
110
110
  end
111
111
 
112
+ def configure_capybara
113
+ copy_file 'capybara.rb', 'spec/support/capybara.rb'
114
+ end
115
+
112
116
  def configure_rspec
113
117
  remove_file '.rspec'
114
118
  copy_file 'rspec', '.rspec'
@@ -75,6 +75,7 @@ module ValleyRailsGenerator
75
75
  build :configure_rspec
76
76
  build :enable_database_cleaner
77
77
  build :configure_poltergeist
78
+ build :configure_capybara
78
79
  build :setup_guard
79
80
  end
80
81
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module ValleyRailsGenerator
2
- VERSION = '0.0.3'
2
+ VERSION = '0.0.4'
3
3
  end
@@ -30,6 +30,7 @@ group :development, :test do
30
30
  end
31
31
 
32
32
  group :test do
33
+ gem 'capybara'
33
34
  gem 'poltergeist'
34
35
  gem 'database_cleaner'
35
36
  gem 'shoulda-matchers'
@@ -0,0 +1,4 @@
1
+ require 'capybara/rails'
2
+ require 'capybara/rspec'
3
+ require 'capybara/poltergeist'
4
+ Capybara.javascript_driver = :poltergeist
@@ -1,3 +1,2 @@
1
- Spring::Commands::RSpec.preloads = []
2
1
  Spring.watch "#{File.expand_path File.dirname(__FILE__)}/../spec/factories"
3
2
  Spring.watch "#{File.expand_path File.dirname(__FILE__)}/../spec/spec_helper.rb"
@@ -26,5 +26,6 @@ defaults.
26
26
  s.require_paths = ['lib']
27
27
  s.summary = "Generates a rails app with OSU Valley Library's defaults."
28
28
  s.test_files = `git ls-files -- {test,spec,features}/*`.split("\n")
29
+ s.license = 'MIT'
29
30
  s.version = ValleyRailsGenerator::VERSION
30
31
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: valley-rails-generator
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.3
4
+ version: 0.0.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - OSU Libraries & Press
@@ -67,6 +67,7 @@ files:
67
67
  - templates/README.md.erb
68
68
  - templates/_flashes.html.erb
69
69
  - templates/_javascript.html.erb
70
+ - templates/capybara.rb
70
71
  - templates/config_locales_en.yml
71
72
  - templates/database_cleaner_rspec.rb
72
73
  - templates/disable_xml_params.rb
@@ -87,7 +88,8 @@ files:
87
88
  - templates/valley_layout.html.erb.erb
88
89
  - valley-rails-generator.gemspec
89
90
  homepage: http://github.com/osulp/valley-rails-generator
90
- licenses: []
91
+ licenses:
92
+ - MIT
91
93
  metadata: {}
92
94
  post_install_message:
93
95
  rdoc_options: