uwn-api 0.0.1 → 0.0.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA1:
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NmNjYTZhOTJjMGU4YTVlM2VmNWVkNTA4NWFlMDgzYjAxN2IxN2Y3Mg==
4
+ M2E4NTU1MDFhMzEzNjI5ZmExNjcwNTRiNTcwYzA2NjViODdmZDE0Mw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NmNiMmU0NmExZmZhNzI2MzUxYTEwNzY3MzBkYmMxNjAxMmY0ODJiNA==
6
+ MjBjYjEwM2YyMjFkNzg3MDQ2N2Y5OGFmZTcyMGJjMTU5MzAyZGEzMQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- Y2JlMDI2ZDIwNmIwMDc1Y2UyMzc1MWUyZjYwNzNjZWU3OGU0MWFmMjZiNjYz
10
- NzliNGY3NDhkYWYxZjFmYzFkZWEyZGRhNDAzNGUwOGZmOGE5YTMzZWM0ZTQ4
11
- YzRkZmFjZThhMTk4NWZmMzMyOGQyMTg5ZTZkNGM2MmE0NGM2ZTE=
9
+ YzdkOGE0YTA0ZTA5ZGQwNTZhZDYyMWUzNTViYjkyZjAxZTllYTkyNzIyZjc0
10
+ MzBmMDcyMmVmNjA2NmExY2E3MDM5ODgyMWY3OWJlMDFjOTM1MGNmNmQ4YjBj
11
+ ZTU4ODJlNDRlNDE1NDU4NWYwYWVhOTE1MGI1NDM2OGI5NGYzNTE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- M2Y2ODFlOGM5ZmYwMzM3OWFkZjYwYTY0NzBiMzkzMzliODQ5NGRiNDFhOWVm
14
- NDIyYjNlNWU1NTljMWI4Y2U5MDYwOWUyZDkzY2U4ZTUwZmM2MTNiYjgyMDAx
15
- MDE4MzVkZWRhYjhkNmIxYzllZjljMmFhYWFmODk4ZDI4MGE5OGU=
13
+ NTY0ZWUyNTZiOGY5NDc4NzU4OTQ0ZWVkZDkwYTYzYTlmY2Q1NmQ0NDFmMjYw
14
+ NWU4NjI4MTBhZTBhZmI3MDUwNWI4N2QyNTJmOTBlOTBiODg2MDFjM2VlMjg5
15
+ YjI2ZDhlZmY3YTYyYmZjMWNhNzdlZTk3OWRkNjRjYzczY2ZmZGQ=
data/README.md CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  # Uwn::Api
2
2
 
3
- This project is a Ruby on Rails (gem) wrapper for the UWN database (build from Wordnet), using JRuby (Java) and uwnapi.jar (which are included). Ruby MRI users will NOT be successful using this gem!!
3
+ This project is a Ruby on Rails (gem) wrapper for the UWN database (build from Wordnet), using JRuby (Java) and uwnapi.jar (included). Ruby MRI users will NOT be successful using this gem!!
4
4
 
5
5
  * UWN/MENTA: Towards a Universal Multilingual Wordnet API.
6
6
  * http://www.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/uwn/downloads.html
@@ -19,10 +19,16 @@ Or install it yourself as (RubyGems):
19
19
 
20
20
  $ gem install uwn-api
21
21
 
22
+ ## Changelog
23
+
24
+ * Version (0.0.2)
25
+
26
+ Bug fix, meaning with missing synset (Java Nullpointer Exception)
27
+
22
28
 
23
29
  ## Roadmap
24
30
 
25
- * Version (0.0.2)
31
+ * Version (0.0.3)
26
32
 
27
33
  Depth query on synset subclasses
28
34
 
@@ -118,6 +118,7 @@ module Uwn
118
118
 
119
119
  # get predicates (with or without name filter)
120
120
  def predicate_match predicate_name = nil
121
+ return [] if self.synset.nil?
121
122
  sts = self.lookup_synset self.synset
122
123
  sts.map!{|s| Statement.new(parent: self, object: s) }
123
124
  return sts.reject{|t| t.predicate.to_s != predicate_name} unless predicate_name.nil?
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Uwn
2
2
  module Api
3
- VERSION = "0.0.1"
3
+ VERSION = "0.0.2"
4
4
  end
5
5
  end
@@ -42,4 +42,5 @@ class UwnVerifyStatement < Test::Unit::TestCase
42
42
  assert statement.weight.is_a?(Float), "expected Float"
43
43
  end
44
44
  end
45
+
45
46
  end
@@ -124,4 +124,15 @@ class UwnVerifyTree < Test::Unit::TestCase
124
124
  end
125
125
  end
126
126
 
127
+ def test_predicate_match_for_empty_synset
128
+ meaning = @uwn.meaning("loot", "eng")
129
+ begin
130
+ meaning.synsets.each do |synset|
131
+ assert synset.is_a?(Uwn::Api::Statement), "expected a statement"
132
+ end
133
+ rescue Exception => e
134
+ assert false, "crashing on predicate_match"
135
+ end
136
+ end
137
+
127
138
  end
data/uwn-api.gemspec CHANGED
@@ -22,9 +22,5 @@ Gem::Specification.new do |spec|
22
22
  spec.add_development_dependency "rake"
23
23
 
24
24
  # dependencies
25
- spec.add_dependency 'nokogiri', "~> 1.5.0"
26
- spec.add_dependency 'json', "~> 1.6.1"
27
-
28
-
29
25
  spec.add_development_dependency "test-unit", "~> 2.0.0"
30
26
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: uwn-api
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.1
4
+ version: 0.0.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Dennis Blommesteijn
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-04-11 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-04-16 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: bundler
@@ -38,34 +38,6 @@ dependencies:
38
38
  version: '0'
39
39
  prerelease: false
40
40
  type: :development
41
- - !ruby/object:Gem::Dependency
42
- name: nokogiri
43
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
44
- requirements:
45
- - - "~>"
46
- - !ruby/object:Gem::Version
47
- version: 1.5.0
48
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
49
- requirements:
50
- - - "~>"
51
- - !ruby/object:Gem::Version
52
- version: 1.5.0
53
- prerelease: false
54
- type: :runtime
55
- - !ruby/object:Gem::Dependency
56
- name: json
57
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
58
- requirements:
59
- - - "~>"
60
- - !ruby/object:Gem::Version
61
- version: 1.6.1
62
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
63
- requirements:
64
- - - "~>"
65
- - !ruby/object:Gem::Version
66
- version: 1.6.1
67
- prerelease: false
68
- type: :runtime
69
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
42
  name: test-unit
71
43
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement