ucf 2.0.0 → 2.0.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ZDM5YTE4OGEzZTkwYTZjZGQ0ODNlZmRmYzI1ZjFhYzdmYmNjMDBiMA==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- NTNiMmFkYWM3NmMxODY1MGQ2OTVlODNmZGIyYjFhNDk1YzRhYTI4Mw==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 81a50f8960f19d341c1f94fea31dcb930b3f1c8a
4
+ data.tar.gz: 2e4887c9b5263584538f03f40a043749b2b9ed68
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- MDU2YTJlZDk0MGZjYjZiNDU5OTBjOWUyOThiYWZjMjZiYTUwYTI1MjZkOTYx
10
- NjJlZGNhNDZjOTU3YjRjY2M2NjI2NDIzZDlmZDM0ZjM3MDI1NDJkODI4NWY1
11
- N2M0NmIyZmE3MDIxOTc5ZDY1ZTBjMWMzMTBhM2ViNTZjMjY5NmI=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- ZDY0NjYzNTc2MzQyM2YxNTVkOGJhMDAzYzcwODIzYTg5M2VlNWM1OTM3Mjcy
14
- MmQwNjUwYWE3Y2NlMmI3ODY4MjBiODQxZWIwODUzMmM4ZjJiNWM1NzAwZTg2
15
- NGUyNTVmYTVlNGUwMjliODcwMTA4ODJkZmMyYTdmOWMwYmRlZmQ=
6
+ metadata.gz: f59e654930c31b81e7c6537cef4fdc24ff71bbbc08293a36c55ecc4ccd4d18200ff3999f758fb9862710da6db4e80046aa79032f48913bb09754ae14ab30f7b3
7
+ data.tar.gz: b8ee942bac570b2f23ccd15e6171f6fa3657429a553888216a5b059ae4053f55a01a6eacf7682a79a9a862d82ae2cc94563c2a6298c8ee13edcaa1ff42fb27d0
@@ -1,2 +1 @@
1
1
  ucf
2
-
@@ -1,2 +1 @@
1
- ruby-1.9.3
2
-
1
+ ruby-2.2.1
@@ -4,7 +4,7 @@ rvm:
4
4
  - 1.9.3
5
5
  - 2.0.0
6
6
  - 2.1.5
7
- - 2.2.0
7
+ - 2.2.1
8
8
  - ruby-head
9
9
  - rbx-2
10
10
 
@@ -14,5 +14,6 @@ cache: bundler
14
14
 
15
15
  matrix:
16
16
  allow_failures:
17
+ - rvm: 1.9.3
17
18
  - rvm: ruby-head
18
19
  - rvm: rbx-2
@@ -1,5 +1,9 @@
1
1
  = Changes log for the UCF Ruby Gem
2
2
 
3
+ == Version 2.0.1
4
+
5
+ * Update zip-container dependency to fix rubyzip security vulnerability.
6
+
3
7
  == Version 2.0.0
4
8
 
5
9
  * Add ruby 2.2.0 to the Travis test matrix.
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- # Copyright (c) 2013-2015 The University of Manchester, UK.
1
+ # Copyright (c) 2013-2018 The University of Manchester, UK.
2
2
  #
3
3
  # All rights reserved.
4
4
  #
@@ -37,7 +37,7 @@ require "ucf/version"
37
37
  Gem::Specification.new do |s|
38
38
  s.name = "ucf"
39
39
  s.version = UCF::Version::STRING
40
- s.authors = ["Robert Haines"]
40
+ s.authors = ["Robert Haines", "Finn Bacall"]
41
41
  s.email = ["support@mygrid.org.uk"]
42
42
  s.homepage = "http://mygrid.github.io/ruby-ucf/"
43
43
  s.platform = Gem::Platform::RUBY
@@ -62,5 +62,5 @@ Gem::Specification.new do |s|
62
62
  s.add_development_dependency "test-unit", "~> 3.0"
63
63
  s.add_development_dependency "coveralls"
64
64
  s.add_development_dependency "nokogiri", "~> 1.6"
65
- s.add_runtime_dependency "zip-container", "~> 3.0.1"
65
+ s.add_runtime_dependency "zip-container", "~> 3.0.2"
66
66
  end
@@ -1,4 +1,4 @@
1
1
  ---
2
2
  :major: 2
3
3
  :minor: 0
4
- :patch: 0
4
+ :patch: 1
metadata CHANGED
@@ -1,113 +1,114 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ucf
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.0.0
4
+ version: 2.0.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Robert Haines
8
+ - Finn Bacall
8
9
  autorequire:
9
10
  bindir: bin
10
11
  cert_chain: []
11
- date: 2015-02-02 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2018-01-19 00:00:00.000000000 Z
12
13
  dependencies:
13
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
15
  name: rake
15
16
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
17
  requirements:
17
- - - ~>
18
+ - - "~>"
18
19
  - !ruby/object:Gem::Version
19
20
  version: '10.4'
20
21
  type: :development
21
22
  prerelease: false
22
23
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
24
  requirements:
24
- - - ~>
25
+ - - "~>"
25
26
  - !ruby/object:Gem::Version
26
27
  version: '10.4'
27
28
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
29
  name: bundler
29
30
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
31
  requirements:
31
- - - ~>
32
+ - - "~>"
32
33
  - !ruby/object:Gem::Version
33
34
  version: '1.5'
34
35
  type: :development
35
36
  prerelease: false
36
37
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
38
  requirements:
38
- - - ~>
39
+ - - "~>"
39
40
  - !ruby/object:Gem::Version
40
41
  version: '1.5'
41
42
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
43
  name: rdoc
43
44
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
45
  requirements:
45
- - - ~>
46
+ - - "~>"
46
47
  - !ruby/object:Gem::Version
47
48
  version: '4.1'
48
49
  type: :development
49
50
  prerelease: false
50
51
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
52
  requirements:
52
- - - ~>
53
+ - - "~>"
53
54
  - !ruby/object:Gem::Version
54
55
  version: '4.1'
55
56
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
57
  name: test-unit
57
58
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
59
  requirements:
59
- - - ~>
60
+ - - "~>"
60
61
  - !ruby/object:Gem::Version
61
62
  version: '3.0'
62
63
  type: :development
63
64
  prerelease: false
64
65
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
66
  requirements:
66
- - - ~>
67
+ - - "~>"
67
68
  - !ruby/object:Gem::Version
68
69
  version: '3.0'
69
70
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
71
  name: coveralls
71
72
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
73
  requirements:
73
- - - ! '>='
74
+ - - ">="
74
75
  - !ruby/object:Gem::Version
75
76
  version: '0'
76
77
  type: :development
77
78
  prerelease: false
78
79
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
80
  requirements:
80
- - - ! '>='
81
+ - - ">="
81
82
  - !ruby/object:Gem::Version
82
83
  version: '0'
83
84
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
85
  name: nokogiri
85
86
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
87
  requirements:
87
- - - ~>
88
+ - - "~>"
88
89
  - !ruby/object:Gem::Version
89
90
  version: '1.6'
90
91
  type: :development
91
92
  prerelease: false
92
93
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
94
  requirements:
94
- - - ~>
95
+ - - "~>"
95
96
  - !ruby/object:Gem::Version
96
97
  version: '1.6'
97
98
  - !ruby/object:Gem::Dependency
98
99
  name: zip-container
99
100
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
101
  requirements:
101
- - - ~>
102
+ - - "~>"
102
103
  - !ruby/object:Gem::Version
103
- version: 3.0.1
104
+ version: 3.0.2
104
105
  type: :runtime
105
106
  prerelease: false
106
107
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
108
  requirements:
108
- - - ~>
109
+ - - "~>"
109
110
  - !ruby/object:Gem::Version
110
- version: 3.0.1
111
+ version: 3.0.2
111
112
  description: A Ruby library for working with Universal Container Format files - a
112
113
  type of EPUB document. See the UCF specification (https://learn.adobe.com/wiki/display/PDFNAV/Universal+Container+Format)
113
114
  for details. They are very similar, although not as restrictive, as the EPUB Open
@@ -121,11 +122,11 @@ extra_rdoc_files:
121
122
  - Licence.rdoc
122
123
  - ReadMe.rdoc
123
124
  files:
124
- - .gitignore
125
- - .ruby-env
126
- - .ruby-gemset
127
- - .ruby-version
128
- - .travis.yml
125
+ - ".gitignore"
126
+ - ".ruby-env"
127
+ - ".ruby-gemset"
128
+ - ".ruby-version"
129
+ - ".travis.yml"
129
130
  - Changes.rdoc
130
131
  - Gemfile
131
132
  - Licence.rdoc
@@ -166,24 +167,24 @@ licenses:
166
167
  metadata: {}
167
168
  post_install_message:
168
169
  rdoc_options:
169
- - -N
170
- - --tab-width=2
171
- - --main=ReadMe.rdoc
170
+ - "-N"
171
+ - "--tab-width=2"
172
+ - "--main=ReadMe.rdoc"
172
173
  require_paths:
173
174
  - lib
174
175
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
175
176
  requirements:
176
- - - ! '>='
177
+ - - ">="
177
178
  - !ruby/object:Gem::Version
178
179
  version: 1.9.3
179
180
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
180
181
  requirements:
181
- - - ! '>='
182
+ - - ">="
182
183
  - !ruby/object:Gem::Version
183
184
  version: '0'
184
185
  requirements: []
185
186
  rubyforge_project:
186
- rubygems_version: 2.2.2
187
+ rubygems_version: 2.4.8
187
188
  signing_key:
188
189
  specification_version: 4
189
190
  summary: Universal Container Format (UCF) Ruby Library