trucker-cli 0.0.2 → 0.0.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZWMyM2FjMzI4NTZiMTllNTFlZDUxOTQwMDIxNjQ5Y2UxYTA2ZTMyNg==
4
+ ZTU5MTZiNmZlNDY5NzQ4OGQyNGM2OThmMmU3YWY1Mjc4MmI0Yjk4MQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NzQxMzUzYzdiNGI4OGNhOTNkMjE2MzViMmJjN2IwY2Y4YjMxNTFkMQ==
6
+ OGNhMGE0ODJjNzAxYzg3MzExYTA2Y2UwYWFiMTk4ZTk4MGNlODE1YQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MWEwZjUwOGRkYjA4MjZiODBiZDJkOTU4ZWZhODMyZGRkNmU0NGY4NWQ1Njky
10
- M2EwNzJjYWZiZGUwYTE5M2QxZDVjMWJhY2JlNWI4YzBhNWNiMzI1NTQ4NGY1
11
- ZTdkNmMzYTExODBmNDUzNzZlNDIyNjQ5ODc1N2Q1YzhkNjNiOTY=
9
+ YjA4OWU1N2U1ZjBhNjFjZDExZjVjM2Y2ZjE0Mzc0ZTcyNjg4YWFhNDZjMzUx
10
+ ODM0NTU4ZTliMGM1OTM5ODlmNGE2OWEwODQxNzdmYzkzYmUwZjE0NzhjOTdi
11
+ ZDhhMjYyZDUyZjAyYmNkNWE2ODIxOGJjNDkxN2Y5ZmFmMGEzZDA=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- Y2RkNzFlY2VkYmVkNDg5OGQyMjM0NmE5MDRlYmZhMTIwODAzNWUxMDlhYzRm
14
- M2QwOTMyYWQ0YWExNWI2NTRlNzVmNTQ2NTYxYTMyMGE5NDA4NTU0MzMyOTBk
15
- MDk0MjNjZDk5NmIzOTBmMDcxOGFiODgyNmQyMzQ5YjZmNWJkMTE=
13
+ YjI4YTQxNTdkYTBhNjUzMzNlZGFkYWQ4OTQwZWNlNTRhZjM0MTNiZTE5Nzgy
14
+ M2E3NDgyYTYxOGU4NWRjYWNmZmEwNWQyOTUxZjI5MmUyYjkwMTkyMTdiOGY2
15
+ ZTI1ZGU1YmFiOTRlYjQzYjg4YmRmNjU2YzM1MzI3ZWEyMWRlNjI=
@@ -47,11 +47,11 @@ module CF
47
47
  if already_exists
48
48
  line c("Space already exists!", :good)
49
49
  line
50
- line "#{b("cf switch-space #{space.name}")} # targets existing space"
50
+ line "#{b("truck switch-space #{space.name}")} # targets existing space"
51
51
  else
52
52
  line c("Space created!", :good)
53
53
  line
54
- line "#{b("cf switch-space #{space.name}")} # targets new space"
54
+ line "#{b("truck switch-space #{space.name}")} # targets new space"
55
55
  end
56
56
  end
57
57
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module CF
2
- VERSION = "0.0.2".freeze
2
+ VERSION = "0.0.3".freeze
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: trucker-cli
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.2
4
+ version: 0.0.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Trucker.io
@@ -10,7 +10,7 @@ authors:
10
10
  autorequire:
11
11
  bindir: bin
12
12
  cert_chain: []
13
- date: 2013-10-28 00:00:00.000000000 Z
13
+ date: 2013-11-07 00:00:00.000000000 Z
14
14
  dependencies:
15
15
  - !ruby/object:Gem::Dependency
16
16
  name: addressable