transip 0.3.4 → 0.3.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +15 -0
  2. data/lib/transip.rb +1 -1
  3. data/lib/transip/version.rb +1 -1
  4. metadata +5 -14
checksums.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ M2M1NTVkOWNiZWNjNjAwMWUwMDMxYjVmYmI2ZTVlMzYyNzZmOTk4MA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ ZDc4ZGNiODBmODE4Nzc0ODZhOTg0OTc0OTM4MzBlMzkyYTNhOGUwMg==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ MGY3NzI5NTg5ZjE0OGNjNmIwYjQ4MWM2NDM4Zjk1ZTUyMDRhZjUzMmI4YmYx
10
+ MDNjNTQyNWVhZWQwZWIxZDg3Y2Q2ZjA1ZTc3ZWRmYTVjMDhmM2VjM2Q2YjJl
11
+ Yjk5N2YxMDM4Zjg1MTRlOGQ4ZDcyODQ5NDFhYzU0ZDI1MDQyNWM=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ YzI4ZTYyNDNkNDcxN2M4MDRjMzI2OTQ4MjEwMTFkNDhlYzI4YzIyNmJlMzIy
14
+ OGYzNWQ2NTc3NmVkYmVjZjU2MjEwMTNkMGJiNTU1Nzk5NWE5N2RjNWQzMGI3
15
+ MmYxNzRjYWRkMTg0ODU4YTViMjdhYWRiMDNkOGI0NzAyYWMwMjE=
data/lib/transip.rb CHANGED
@@ -283,7 +283,7 @@ class Transip
283
283
 
284
284
  }
285
285
  input.merge!(options)
286
- raise "Invalid RSA key" unless @key =~ /-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----(.*)-----END RSA PRIVATE KEY-----/sim
286
+ raise "Invalid RSA key" unless @key =~ /-----BEGIN (RSA )?PRIVATE KEY-----(.*)-----END (RSA )?PRIVATE KEY-----/sim
287
287
  serialized_input = serialize_parameters(input)
288
288
 
289
289
  digest = Digest::SHA512.new.digest(serialized_input)
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  class Transip
2
- VERSION = "0.3.4"
2
+ VERSION = "0.3.5"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,8 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: transip
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.4
5
- prerelease:
4
+ version: 0.3.5
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Joost Hietbrink
@@ -10,12 +9,11 @@ authors:
10
9
  autorequire:
11
10
  bindir: bin
12
11
  cert_chain: []
13
- date: 2013-09-17 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2013-11-23 00:00:00.000000000 Z
14
13
  dependencies:
15
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
16
15
  name: savon
17
16
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
18
- none: false
19
17
  requirements:
20
18
  - - ! '>='
21
19
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -23,7 +21,6 @@ dependencies:
23
21
  type: :runtime
24
22
  prerelease: false
25
23
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
26
- none: false
27
24
  requirements:
28
25
  - - ! '>='
29
26
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -31,7 +28,6 @@ dependencies:
31
28
  - !ruby/object:Gem::Dependency
32
29
  name: curb
33
30
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
34
- none: false
35
31
  requirements:
36
32
  - - ! '>='
37
33
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -39,7 +35,6 @@ dependencies:
39
35
  type: :runtime
40
36
  prerelease: false
41
37
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
42
- none: false
43
38
  requirements:
44
39
  - - ! '>='
45
40
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -47,7 +42,6 @@ dependencies:
47
42
  - !ruby/object:Gem::Dependency
48
43
  name: facets
49
44
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
50
- none: false
51
45
  requirements:
52
46
  - - ! '>='
53
47
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -55,7 +49,6 @@ dependencies:
55
49
  type: :runtime
56
50
  prerelease: false
57
51
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
58
- none: false
59
52
  requirements:
60
53
  - - ! '>='
61
54
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -80,28 +73,26 @@ files:
80
73
  homepage: http://github.com/joost/transip
81
74
  licenses:
82
75
  - MIT
76
+ metadata: {}
83
77
  post_install_message:
84
78
  rdoc_options:
85
79
  - --charset=UTF-8
86
80
  require_paths:
87
81
  - lib
88
82
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
89
- none: false
90
83
  requirements:
91
84
  - - ! '>='
92
85
  - !ruby/object:Gem::Version
93
86
  version: '0'
94
87
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
95
- none: false
96
88
  requirements:
97
89
  - - ! '>='
98
90
  - !ruby/object:Gem::Version
99
91
  version: '0'
100
92
  requirements: []
101
93
  rubyforge_project:
102
- rubygems_version: 1.8.25
94
+ rubygems_version: 2.1.1
103
95
  signing_key:
104
- specification_version: 3
96
+ specification_version: 4
105
97
  summary: Ruby gem to use the full TransIP API (v4.2).
106
98
  test_files: []
107
- has_rdoc: true