testlab 1.22.1 → 1.22.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- Y2ZjOTlmZDhmYTIyOTAyNzFmOGZiOGQzOWE1OTU5ODI2YjQyNTg3OQ==
4
+ Mzk5ZWY5MjMxZTcyOWMwZTViNTA2ODQ0ZmFhYzc3YzBiYjk2MDQ3ZA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- Y2Y0NTliMjU3YThiODE3ODFlODI1MWFkYWUxMzIzZWMxY2U5NzkyYg==
6
+ ZWI2MmFiNzI2YzVmMDNkOTE5ZGI4ZDY3YmI4NDhhZmYzODFjZDBjMw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NzJmMmQ0ZmRmMGYyNWQ4NTVkYmEzZGNjYTgwMzY3ODczZDkzMGNiMTVkMTZl
10
- OGI0ZWVjMjY5OTc3NTI1MzE1MmQ0MzQ0OWE3ZjU4ZWU3Y2UwZWQ1YTU1YWE1
11
- MmUyMDZiZjc2ZjZlOTE1Yzc1YmJmMjQ5ZDU0ZDBmNDBjYTI2MTE=
9
+ OGI5NGM3NzFiZDNmNTFjNjg2MzZiYmFjODRhMjc3MDYzM2JmNDQ5Y2M2NGMx
10
+ MzkyNTg0MGMyNjI1MTg2MDdlMmIzNDFmYjIzYWU1MmM0NjRhMmNjNjJkMDYy
11
+ MWExODQ1ZTFhNzg4YWEwMWY4OTNmNTM4YzZmYjM2M2E2MTJkYTY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NjNhMTc5NmYzNTY5YzVlZTcyZjEzYWMyOGFmY2VjMGVjNzg2N2ZlMDAxM2Y3
14
- NzNkNzhlYWY1MjhkZmU1NTI0NjkzZWU0NzgxYWY5MzNmZTJmMDM5YTRhM2Nh
15
- Mzc3MzIwNDYyYWYzNzUxMGM0ZDk3NDU0NzRhZTJhMzI0YWNkY2U=
13
+ NmJjMDYwNjRmMTM5N2FlZDZjNGM2NDg3N2U2OTU4MmI4MTY2Y2MzZjg3YjM3
14
+ MDM3YWViN2UwMGE2YzMzZjczZjgxMTkzOWZjNjkzMDI2YzZlNzcwYmJiMjMx
15
+ NWQ0MGQxMzI5ZWM1NzkxZTJhOWNmNzI5OTQzMWNhYmJiMmYwNzg=
data/bin/tl CHANGED
@@ -106,11 +106,6 @@ pre do |global,command,options,args|
106
106
 
107
107
  (@verbose == true) and (ENV['LOG_LEVEL'] = 'DEBUG')
108
108
 
109
- File.exists?(global[:log]) and FileUtils.rm_f(global[:log])
110
- Dir[DEFAULT_LOG_GLOB].each do |log_filename|
111
- File.exists?(log_filename) and FileUtils.rm_f(log_filename)
112
- end
113
-
114
109
  logger = ZTK::Logger.new(global[:log])
115
110
  if ((@verbose == true) || (@quiet == false))
116
111
  logger.loggers << ::Logger.new(STDOUT)
@@ -252,6 +252,11 @@ command :bugreport do |bugreport|
252
252
 
253
253
  IO.write(report_file, content.flatten.compact.join("\n"))
254
254
 
255
+ File.exists?(DEFAULT_LOG_FILE) and FileUtils.rm_f(DEFAULT_LOG_FILE)
256
+ Dir[DEFAULT_LOG_GLOB].each do |log_filename|
257
+ File.exists?(log_filename) and FileUtils.rm_f(log_filename)
258
+ end
259
+
255
260
  @testlab.ui.stderr.puts("The bug report for your most recent execution of TestLab is located at #{report_file.inspect}.")
256
261
  end
257
262
  end
@@ -29,7 +29,7 @@ class TestLab
29
29
 
30
30
  klass_name = klass.to_s.split('::').last
31
31
  command = ZTK::Command.new(:silence => true, :ignore_exit_status => true)
32
- parallel = ZTK::Parallel.new(:ui => self.ui)
32
+ parallel = ZTK::Parallel.new(:ui => self.ui, :raise_exceptions => false)
33
33
  parallel.config do |config|
34
34
  config.before_fork = method(:before_fork)
35
35
  end
@@ -84,6 +84,13 @@ class TestLab
84
84
  end
85
85
  end
86
86
 
87
+ exception_count = parallel.results.count{ |result| (Exception === result) }
88
+ if (exception_count > 0)
89
+ message = "Encountered #{exception_count} exceptions during parallel operations! (See logs for details)"
90
+ self.ui.logger.fatal { message }
91
+ raise TestLabError, message
92
+ end
93
+
87
94
  true
88
95
  end
89
96
 
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  class TestLab
2
2
  unless const_defined?(:VERSION)
3
3
  # TestLab Gem Version
4
- VERSION = "1.22.1"
4
+ VERSION = "1.22.2"
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: testlab
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.22.1
4
+ version: 1.22.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-03-13 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-03-18 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: gli
@@ -390,7 +390,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
390
390
  version: '0'
391
391
  requirements: []
392
392
  rubyforge_project:
393
- rubygems_version: 2.2.1
393
+ rubygems_version: 2.2.2
394
394
  signing_key:
395
395
  specification_version: 4
396
396
  summary: A toolkit for building virtual computer labs