testlab 1.22.0 → 1.22.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MTVjZGJiNGZlZjVkNDU5MzQ5OTkxMWIxZDljNDA0M2IyMWM0MTkyMA==
4
+ Y2ZjOTlmZDhmYTIyOTAyNzFmOGZiOGQzOWE1OTU5ODI2YjQyNTg3OQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NjkwOTZhNjNlMTljMjY3ZThkMTg2ZGNhZjM5OTMzZDk5N2E1YTA3NQ==
6
+ Y2Y0NTliMjU3YThiODE3ODFlODI1MWFkYWUxMzIzZWMxY2U5NzkyYg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NjYxMDExOWM3YWE5NDAxMzJlMThmYjVhMDRhMDc4ZjE1NmY1NGZlMjk3NWIz
10
- YWFjNGQ0OTA5NjFkYmQ5ODkyYjNiMGY4MTZhZmJiMDgxNTlkYmU2YTJhYjAw
11
- MmZjMjlkNTdlZDkzNWRhZmVhMWE1NzA0YjAzMTIwY2Q0MjAzY2U=
9
+ NzJmMmQ0ZmRmMGYyNWQ4NTVkYmEzZGNjYTgwMzY3ODczZDkzMGNiMTVkMTZl
10
+ OGI0ZWVjMjY5OTc3NTI1MzE1MmQ0MzQ0OWE3ZjU4ZWU3Y2UwZWQ1YTU1YWE1
11
+ MmUyMDZiZjc2ZjZlOTE1Yzc1YmJmMjQ5ZDU0ZDBmNDBjYTI2MTE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NmYzNDJjMWE3OGIxNzc0NTVmODAxMWU4ZTkyZDgxZmQ0NTgzMzk1ZjM2ZGFj
14
- Mjg0NjQwYmQ5ZjIwMGI2ZjA2MTE0ZDdhY2E1YjRkYjk4NzExMDU1NmFiOTY0
15
- ZGEwODNiODEwNjhjMjc2ZTgzMmRlYjNmMzBhMDZiZjA3MzMyMjY=
13
+ NjNhMTc5NmYzNTY5YzVlZTcyZjEzYWMyOGFmY2VjMGVjNzg2N2ZlMDAxM2Y3
14
+ NzNkNzhlYWY1MjhkZmU1NTI0NjkzZWU0NzgxYWY5MzNmZTJmMDM5YTRhM2Nh
15
+ Mzc3MzIwNDYyYWYzNzUxMGM0ZDk3NDU0NzRhZTJhMzI0YWNkY2U=
@@ -160,7 +160,7 @@ class TestLab
160
160
 
161
161
  if self.priority.nil? && (self.template == false)
162
162
  $priority_counter ||= 0
163
- self.priority ||= (1000 - $priority_counter)
163
+ self.priority = (1000 - $priority_counter)
164
164
  $priority_counter += 1
165
165
  end
166
166
 
@@ -171,7 +171,7 @@ class TestLab
171
171
 
172
172
  parent = TestLab::Container.first(self.inherit)
173
173
  if parent.nil?
174
- raise ContainerError, "Could not find the container you specified to inherit attributes from!"
174
+ raise ContainerError, "Could not find the container you specified to inherit attributes from! (#{self.inherit.inspect})"
175
175
  end
176
176
 
177
177
  # Inherit the containers attributes
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  class TestLab
2
2
  unless const_defined?(:VERSION)
3
3
  # TestLab Gem Version
4
- VERSION = "1.22.0"
4
+ VERSION = "1.22.1"
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: testlab
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.22.0
4
+ version: 1.22.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten