testlab 1.20.5 → 1.20.6

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZGVmYjE2YjI2NmI0MWEwMDA1NWQ3NjQ4NTI3NWQxNGE3OTMyZWVmYw==
4
+ NzdkNTRlYjFjMTU3MGExNDgzZjE0MDliMjc1ZTBjNzJkMjQwNGY5YQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YTY0Y2FhMWZhMmMzMmE2ZGZkNTRjODUxODgzMDk5ZGRjYmU4YjUwZg==
6
+ NDRiMmZkMGExMWUyNzhmZTQ4YzAwMTkxOTZiNzcxZTY4ODUxMDc4NA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NzFlNzQ1ZGQ1MGJkOWM0ZDQwNTI4MDYxMDFiNGE1Nzg4NDk3YTRlNGJmNzQx
10
- ZjM1YTAwMjkyNmQxN2E5YjVjYmNiYmRhZjczMWFjMDM3NmI0OGJmM2M0MjM2
11
- NWY1NTFiYWIxZDZlNzAzNjYxMjZjZGU3OTNkNzczMGE1MGFjNTk=
9
+ YWY0NTZiZWQ1ZDRjNTc5NzljNGFhMTE3MWNlYzkxZTBkYjRmMjg4YTQ4NWU4
10
+ ODMyNWI2MGRiNTEyNDgxOGZjMWJhYzI0NmI4MDI3Yjg3YTU1NGVmYzBkNmM1
11
+ OGQ1YTRkNjYyNmJlMTUyZmIwN2VhNGFlMzUyZmZmMTg5NTI2ZTA=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MzFjMTU3NDliYmVlMDgyZDM2NGE5YjA4YzBiNzVhNDBlMDA2NTA2NGQ1ZmM1
14
- MTkxYTA4NDNhMDk2NjdmY2E4N2FhZDI1MWNmNDdjMzMzMTljMzRjMGQwYzc5
15
- ZTI4NmFiMzBiMmY2ZDQwODYzMjgyOGFhNGE4ZjM4NjY2ZTUyY2Y=
13
+ NDI4NDliNjYwMzY4MjNhZDZjOTFmZDEyNWY0MDM0ODdkNDdmZGExMjJmNzI1
14
+ YTRhOWI1YWU4N2M3ZjUxMWRhNWY0ODdjZTIzZWNmNmEyYTg1M2NkMzYxMjBh
15
+ YWUwY2I4NDJkMGRjMGU4YzQ1M2E4N2FmYTlkYTc3ZGExNDcxOWI=
@@ -15,8 +15,8 @@ export
15
15
  mkdir -p ${CHEF_SOLO_ROOT}
16
16
  cd ${CHEF_SOLO_ROOT}
17
17
 
18
- apt-get -y --force-yes update
19
- apt-get -y --force-yes install build-essential expect wget curl libgecode-dev ca-certificates
18
+ apt-get -y update
19
+ apt-get -y install build-essential expect wget curl libgecode-dev ca-certificates
20
20
 
21
21
  mkdir -pv /etc/chef /var/log/chef ${HOME}/.chef
22
22
 
@@ -13,8 +13,8 @@ export
13
13
 
14
14
  cd /tmp
15
15
 
16
- apt-get -y --force-yes update
17
- apt-get -y --force-yes install ca-certificates ruby1.8 rubygems
16
+ apt-get -y update
17
+ apt-get -y install ca-certificates ruby1.8 rubygems
18
18
 
19
19
  mkdir -pv /etc/chef/
20
20
 
@@ -14,8 +14,8 @@ export
14
14
  mkdir -pv ${CHEF_SOLO_ROOT}
15
15
  cd ${CHEF_SOLO_ROOT}
16
16
 
17
- apt-get -y --force-yes update
18
- apt-get -y --force-yes install build-essential expect wget curl libgecode-dev ca-certificates ruby1.8 rubygems
17
+ apt-get -y update
18
+ apt-get -y install build-essential expect wget curl libgecode-dev ca-certificates ruby1.8 rubygems
19
19
 
20
20
  mkdir -pv /etc/chef /var/log/chef ${HOME}/.chef
21
21
 
@@ -1,9 +1,9 @@
1
1
  export DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
2
2
 
3
3
  # Update APT and ensure our required packages are installed
4
- apt-get -qq update
4
+ apt-get -y update
5
5
  <% %w(lxc apparmor bridge-utils debootstrap yum iptables iptables-persistent ntpdate ntp pbzip2).each do |package| -%>
6
- dpkg --status <%= package %> &> /dev/null || apt-get -qq install <%= package %>
6
+ dpkg --status <%= package %> &> /dev/null || apt-get -y install <%= package %>
7
7
  <% end -%>
8
8
 
9
9
  # Ensure the default lxc networking services are off
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  class TestLab
2
2
  unless const_defined?(:VERSION)
3
3
  # TestLab Gem Version
4
- VERSION = "1.20.5"
4
+ VERSION = "1.20.6"
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: testlab
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.20.5
4
+ version: 1.20.6
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten