testlab 1.20.0 → 1.20.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MjEwYmVkZDliOWFlMDFhZWFkOWU4NjVlYThiYzIwMzRmYTFkYzk1OQ==
4
+ NDYyYTJhNTUxNTcxN2UzYzc4OGE5YmQyNTU5NWIxZGZjMTk4NzI0Yg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MTE3ODJkZTM2OGEyNjYxN2U3M2M5NDc1NDhmZDZhMGJjMmJiM2I5Yg==
6
+ OGEzMWFiMDA2OGI2MWY1NjUzMDE2MDM4OWM2M2QyMjQxYzVmMzU4Nw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- Y2I4YzczOGVmYmVkY2YyOGM5ZDExOTY5YmUxNzBiMmNiNDUzMjhiMjVkYTE3
10
- YzBkNDQ4YjEwYWNiNTAxNTA4MDhmNjI5NDRlZDZmN2FiYjM0ZDU4NTE3MTU2
11
- MDU3MGNiM2FmNzFlNTBkZWRhZmU5YzYyNGJlYjRhYzg4YTlmMWM=
9
+ ZTk5OGRjZWJlMjQxZjJlYWY4YzVmY2UwYWUzZWU5MjgzYTVmNDBiYjE2Mjk0
10
+ N2MxYzA3MWJjNTU0MDhhYTI1ZWUzNTUxMDYwOTJhOTAxOTVlNGE5ODVjNTI0
11
+ MDJiYmZhZWU4MzE3NzhmN2YxZTc3ODc4NTRhMmRkNTU3NmUxYWQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZDI1Mjg2OTUyZmVlNzM0YWZhOGYxODMyODFmZWZhYWM0NTg1NjdkZDU2ZDc2
14
- ZmY4NWRlZDAyYTc2MGU3YjkzM2I5NWIwZTY5YzYzZTcyNGFjNTg0ZWQyZTkw
15
- MDhjZGY3ZjRmOGY3NDYyZjkxZGFhM2I4NTRmNzc5NzRiY2Q0Yzk=
13
+ MGYwZWY3NDEyMTAzOTljMjczMzZlZDk5YTlhY2I3YTAyZDQ0ZDc3Njc3Mzgw
14
+ MDk4Y2E3NjM1ZmMxMDE2ZWNmMTE4MmMwOGM5ZjUzZmNlM2NiZmMxZWI1MzJh
15
+ MWFiYzlmMzRjYjk0MDZkNjdkMTE1YmE1MDdjOWJlYzVkMDdhMzI=
data/bin/tl CHANGED
@@ -132,7 +132,7 @@ pre do |global,command,options,args|
132
132
  @testlab.boot
133
133
 
134
134
  if !@ui.quiet?
135
- message = format_message("TestLab v#{TestLab::VERSION} Loaded".black.bold)
135
+ message = format_message("TestLab v#{TestLab::VERSION} Loaded".magenta.bold)
136
136
  @ui.stdout.puts(message)
137
137
  @ui.logger.info { message }
138
138
  end
@@ -144,7 +144,7 @@ post do |global,command,options,args|
144
144
  testlab_run_time = (Time.now.utc - @testlab_start_time)
145
145
 
146
146
  if !@ui.quiet?
147
- message = format_message("TestLab v#{TestLab::VERSION} Finished (%0.4f seconds)".black.bold % testlab_run_time)
147
+ message = format_message("TestLab v#{TestLab::VERSION} Finished (%0.4f seconds)".magenta.bold % testlab_run_time)
148
148
  @ui.stdout.puts(message)
149
149
  @ui.logger.info { message }
150
150
  end
@@ -9,16 +9,10 @@ class TestLab
9
9
  # @author Zachary Patten <zachary AT jovelabs DOT com>
10
10
  module Misc
11
11
 
12
- def format_object(object, color)
13
- klass = object.class.to_s.split('::').last
14
-
15
- ["#{klass}:".upcase.send(color).bold, "#{object.id}".white.bold].join(' ')
16
- end
17
-
18
12
  def format_object_action(object, action, color)
19
13
  klass = object.class.to_s.split('::').last
20
14
 
21
- ["#{klass}".downcase.send(color).bold, "#{object.id}".white.bold, "#{action}".downcase.send(color).bold, ].join(' ')
15
+ "#{klass} #{object.id} #{action}".downcase.send(color).bold
22
16
  end
23
17
 
24
18
  def format_message(message)
@@ -38,12 +32,12 @@ class TestLab
38
32
  msg = format_message("#{message} ")
39
33
  length = msg.uncolor.length
40
34
  max = (length >= 60 ? (length+1) : (60 - length))
41
- mrk = ((' ' * max) + "# #{mark}\n".bold)
35
+ mrk = ((' ' * max) + "# #{mark}\n")
42
36
 
43
37
  if (ui.logger.respond_to?(:loggers) && ui.logger.loggers.is_a?(Array))
44
38
  if ui.logger.loggers.count > 1
45
39
  use_spinner = false
46
- mrk = format_message("#{message} / #{mark.bold}\n")
40
+ mrk = format_message("#{message} - #{mark}\n")
47
41
  msg = format_message("#{message}\n")
48
42
  end
49
43
  end
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  class TestLab
2
2
  unless const_defined?(:VERSION)
3
3
  # TestLab Gem Version
4
- VERSION = "1.20.0"
4
+ VERSION = "1.20.1"
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: testlab
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.20.0
4
+ version: 1.20.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Zachary Patten
@@ -389,7 +389,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
389
389
  version: '0'
390
390
  requirements: []
391
391
  rubyforge_project:
392
- rubygems_version: 2.1.11
392
+ rubygems_version: 2.2.1
393
393
  signing_key:
394
394
  specification_version: 4
395
395
  summary: A toolkit for building virtual computer labs