test-factory 0.5.2 → 0.5.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NjM5YzM1ZTU5OTNjNGI1OTQ2ODkxODg0ZTJlNDk2ZjIxMzZhMzRmNw==
4
+ OTI5MTNkMDYwODg5MDBlOTBmYTUyNjU1OTJjNTY2Y2IxNzA5ZDI1ZA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NjYwMmM4Y2IyMmE0NTgzNDBlYzMzYjZhMTM5OGM1OTE0MGYxMmIzYQ==
6
+ NGIwZjlhMDhlMzlmYzhiYWI4YWYzMDFlNTJhZTU3MGUyMjliM2U1Mg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NDUxMTI3NTZmYTA2MWIxM2VkOGExOWU1MTNkOWI2NzVkMTNjYjNkZTNhMmNm
10
- NTM5MGQ4YjBlNWY3MWVjMzM2YmUwM2FkYTViYzQzY2ZlYjVkZjY5NTQwZWRj
11
- NmE4ZDc2YTA5NGIzNmFhMWE1YjA4ZWI0Yjk4ZDA0ZGNkNzBhYmM=
9
+ YzFjYWYyZDAyYWUzODE4ZmYxNWJmMDAwYmM1ODFmOTk2MDNlYjBkNzk5M2Fm
10
+ YWM1NWE0YWI2ODhkM2Y2MmViNjU3OTAwZDE0M2Y3MTU3NzBhNTYwNTkzNzNj
11
+ MDI3N2IxYzllZmZmNDkxZDY5ODM0ZDBiNzg4M2I5NzU4ZTQyZTk=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OTc0ZmIzNzk2NDA3NjcwZWZiMWViNDg4ZDdjMTEyZTY2OTRkNDRiMTZmZDMw
14
- NWI4OGM1Yzg5YzliNTQ4OTk5MmQxNjkyMDJjMWRlZDk3NDJjMDgxM2Q0MDUw
15
- MjYzNTQwM2VkZTUyODkyNWQ5N2QzNjMyZTUzZWNiNWJmYWE3MmQ=
13
+ OTY3YzlmMmY5NmVkZmU2MTRkOTIwNTZkZGQzMmQ3ZWVmMmRjMzVlOGQwN2Zm
14
+ Y2QwNjExMGM1YjhjMzMzYmMxMzQwZGJjZjRiNjM4MTFmZDRlZGY1NTViMWEz
15
+ YzVjMTVlZWU2MTJhNjg2MjIwYTVlYWFjN2RkMmUzMTM0YmU3MGE=
@@ -32,7 +32,7 @@ class CollectionsFactory < Array
32
32
  #
33
33
  # Note that it's assumed that the target data object will have a
34
34
  # create method defined. If not, this will not work properly.
35
- define_method 'add' do |opts|
35
+ define_method 'add' do |opts={}|
36
36
  element = klass.new @browser, opts
37
37
  element.create
38
38
  self << element
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  spec = Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'test-factory'
3
- s.version = '0.5.2'
3
+ s.version = '0.5.3'
4
4
  s.summary = %q{rSmart's framework for creating automated testing scripts}
5
5
  s.description = %q{This gem provides a set of modules and methods to help quickly and DRYly create a test automation framework using Ruby and Watir (or watir-webdriver).}
6
6
  s.files = Dir.glob("**/**/**")
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: test-factory
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.5.2
4
+ version: 0.5.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Abraham Heward
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-08-01 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-08-20 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: watir-webdriver