t2-server 1.2.0 → 1.3.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MDViZjcxNjNjYzgwNjJkNThmYzEwMjcyOWRjZTYzM2ZlNGNmNzRmYg==
4
+ MTc3MWJiMzdjNWRjMmY1NGNmNjQyNWU5NmM3MTAwZTAwMjExMjljYg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MjMyMWEzOGM2N2Q1YWQ1YTYwYmRjMGIyZGY1OGViY2IxMzAzM2NkYQ==
6
+ YzI2ZmQ2M2U0NmVkOWE5OTYxNzQxMWZmOTYyOTgyY2M5MmEzZWE1NA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- Yzk5ZmFiYWE5NThmYzYyNDdjYzhkMjQ3ODAwNThkOTEwMDBkZjI4ZmY4ZjU4
10
- YWQ2N2Q2N2EzN2VhNWU1OGNmYTFkMmVmMzFlOWQ3ZWQ3MTI2ZGY1NGZiMWZi
11
- MGQ4MDcyMjRkYTkyNjU2NWFkZjM3YTVjOWU4ZmYwMWMzNDg3ZGM=
9
+ YTcyYjIzYjZmMDZiZTFmMWUwMWJkZDAzNmQ2ZGVjOTM3NDk4NTg1YmM3ZWY0
10
+ NGZiYjE3MDBjNDVjY2ZjZjA3ZWE1MDgxMzQyNjYwNjcwMjAzNTNkMjYxNmEz
11
+ YzJkY2U3OWE4NWFlN2M1OWE1MjM3YjI4MWJlMGMxNWFhZGZiMDU=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- Mzk5NTU3MWE5ZjczMzM0YWViNTYyYTE5OWFiMzc5MzA4ZWEzODkzMWYwZThm
14
- MGU5OGI4NjdjNmFlMzgzZjlkYzFlZjFjNjNhNDdmYjk3MWYyZDdjMDMzY2Y1
15
- Yzk2MmE0YjVjZDAzMjc3ZGQyNjNkNzViNDNhODMxZTI1ODcxNDM=
13
+ OGU5NTIyNjRiMDE5YWMwY2VjNDYzYmJlNzk3ZDQyNmZjNDIxNDkyMDdhMDU4
14
+ ZDUxOTM3ZDg1ZWMzMzEyNjU0Zjc3MjAyM2Y1YjI5ZmIxZDc5MzY3YTQxMTJi
15
+ ODEzYjI3YTQ3ZTczZGEzZmYzYmQ5OGU1YjcwN2VlOWYzNDJjNDQ=
@@ -1,11 +1,17 @@
1
1
  language: ruby
2
- cache: bundler
2
+
3
3
  rvm:
4
4
  - 1.9.3
5
5
  - 2.0.0
6
- - 2.1.2
6
+ - 2.1.5
7
+ - 2.2.0
7
8
  - rbx-2
8
9
  - ruby-head
10
+
11
+ sudo: false
12
+
13
+ cache: bundler
14
+
9
15
  matrix:
10
16
  allow_failures:
11
17
  - rvm: rbx-2
@@ -1,5 +1,16 @@
1
1
  = Changes log for the T2 Ruby Gem
2
2
 
3
+ == Version 1.3.0
4
+
5
+ * Fix time-based tests for timezone changes (again).
6
+ * Add the test-unit gem so that we can test in ruby 2.2.
7
+ * Tie down the webmock version number more carefully.
8
+ * Update Travis config to test against ruby 2.1.5.
9
+ * Update README with more precise version matching.
10
+ * Update to ratom version 0.9.
11
+ * Add ruby 2.2 to the Travis config.
12
+ * Update ruby testing info in README.
13
+
3
14
  == Version 1.2.0
4
15
 
5
16
  * Test provenance collection on version 2.5.4 and up only.
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- Copyright (c) 2010-2014 The University of Manchester, UK.
1
+ Copyright (c) 2010-2015 The University of Manchester, UK.
2
2
 
3
3
  All rights reserved.
4
4
 
@@ -4,12 +4,12 @@ Authors:: Robert Haines
4
4
  Contact:: mailto:support@mygrid.org.uk
5
5
  URL:: http://www.taverna.org.uk/
6
6
  Licence:: BSD (See LICENCE or http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php)
7
- Copyright:: (c) 2010-2014 The University of Manchester, UK
7
+ Copyright:: (c) 2010-2015 The University of Manchester, UK
8
8
 
9
9
  {<img src="https://badge.fury.io/rb/t2-server.svg" alt="Gem Version" />}[http://badge.fury.io/rb/t2-server]
10
10
  {<img src="https://codeclimate.com/github/myGrid/t2-server-gem/badges/gpa.svg" />}[https://codeclimate.com/github/myGrid/t2-server-gem]
11
11
  {<img src="https://travis-ci.org/myGrid/t2-server-gem.svg?branch=master" alt="Build Status" />}[https://travis-ci.org/myGrid/t2-server-gem]
12
- {<img src="https://coveralls.io/repos/myGrid/t2-server-gem/badge.png?branch=master" alt="Coverage Status" />}[https://coveralls.io/r/myGrid/t2-server-gem?branch=master]
12
+ {<img src="https://coveralls.io/repos/myGrid/t2-server-gem/badge.svg?branch=master" alt="Coverage Status" />}[https://coveralls.io/r/myGrid/t2-server-gem?branch=master]
13
13
 
14
14
  == Synopsis
15
15
 
@@ -54,14 +54,16 @@ Server, but if that is not possible right now then these are the recommended
54
54
  version pairings:
55
55
  * pre Taverna Server 2.3, use version 0.6.1 of the gem
56
56
  * 2.3, use version 0.9.3
57
- * 2.4 and up, use version 1.0.0 and up.
57
+ * 2.4, use version 1.0.0 and up.
58
+ * 2.5 and up, use version 1.2.0 and up.
58
59
 
59
60
  === Ruby
60
61
 
61
62
  This library is known to work with the following versions of Ruby:
62
63
  * 1.9.3 +*
63
64
  * 2.0.0 +*
64
- * 2.1.2 +*
65
+ * 2.1.5 +*
66
+ * 2.2.0 +*
65
67
  * rbx 2.2 +
66
68
 
67
69
  Those marked with an asterisk (*) are fully supported and bugs found against
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- # Copyright (c) 2010-2014 The University of Manchester, UK.
1
+ # Copyright (c) 2010-2015 The University of Manchester, UK.
2
2
  #
3
3
  # All rights reserved.
4
4
  #
@@ -60,10 +60,11 @@ Gem::Specification.new do |s|
60
60
  s.add_development_dependency('rdoc', '~> 4.1')
61
61
  s.add_development_dependency('launchy', '~> 2.2')
62
62
  s.add_development_dependency('hirb', '~> 0.7')
63
- s.add_development_dependency('webmock', '~> 1.17')
63
+ s.add_development_dependency('test-unit', '~> 3.0')
64
+ s.add_development_dependency('webmock', '~> 1.19.0')
64
65
  s.add_development_dependency('coveralls')
65
66
  s.add_runtime_dependency('net-http-persistent', '~> 2.6')
66
67
  s.add_runtime_dependency('taverna-baclava', '~> 1.0')
67
- s.add_runtime_dependency('ratom', '~> 0.8.2')
68
+ s.add_runtime_dependency('ratom', '~> 0.9')
68
69
  s.add_runtime_dependency('libxml-ruby', '~> 2.6')
69
70
  end
@@ -30,10 +30,9 @@
30
30
  #
31
31
  # Author: Robert Haines
32
32
 
33
- # For time-based tests to run we have to mangle the timezone to match the
34
- # local server. Sigh.
35
- def timezone
36
- z = Time.zone_offset(Time.now.zone) / 3600
37
- s = z.abs < 10 ? "0#{z.abs.to_s}" : z.abs.to_s
38
- z < 0 ? "-#{s}" : "+#{s}"
33
+ # For time-based tests we need to mangle the time strings for uploading to
34
+ # Taverna Server.
35
+ def mangle_time(time)
36
+ date_str = time.xmlschema(2)
37
+ date_str = date_str[0..-4] + date_str[-2..-1]
39
38
  end
@@ -33,7 +33,7 @@
33
33
  require 'mocked-server-responses/mocks'
34
34
  require 't2-server'
35
35
 
36
- require 'helpers/timezone'
36
+ require 'helpers/mangle-time'
37
37
  require 'helpers/test-cache'
38
38
 
39
39
  class TestRun < Test::Unit::TestCase
@@ -42,9 +42,10 @@ class TestRun < Test::Unit::TestCase
42
42
  WKF_PASS = "test/workflows/pass_through.t2flow"
43
43
 
44
44
  # Some expiry times, mangled to work in different timezones.
45
- TIME_STR = "2014-05-08 17:41:57 #{timezone}00" # Ruby time format
46
- TIME_RET = "2014-05-08T17:41:57.00#{timezone}:00" # Server return format
47
- TIME_SET = "2014-05-08T17:41:57.00#{timezone}00" # Server update format
45
+ TIME_OBJ = Time.now # Ruby time object
46
+ TIME_STR = TIME_OBJ.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%2N %z") # Ruby time string
47
+ TIME_RET = TIME_OBJ.xmlschema(2) # Server return format
48
+ TIME_SET = mangle_time(TIME_OBJ) # Server update format
48
49
 
49
50
  # Need to lock down the run UUID so recorded server responses make sense.
50
51
  RUN_UUID = "a341b87f-25cc-4dfd-be36-f5b073a6ba74"
@@ -134,7 +135,7 @@ class TestRun < Test::Unit::TestCase
134
135
  :status => 200, :body => TIME_SET, :credentials => $userinfo)
135
136
 
136
137
  @run.expiry = TIME_STR
137
- @run.expiry = Time.parse(TIME_STR)
138
+ @run.expiry = TIME_OBJ
138
139
 
139
140
  assert_requested exp, :times => 2
140
141
  end
@@ -1,4 +1,4 @@
1
1
  ---
2
2
  :major: 1
3
- :minor: 2
3
+ :minor: 3
4
4
  :patch: 0
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: t2-server
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.2.0
4
+ version: 1.3.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Robert Haines
@@ -9,7 +9,7 @@ authors:
9
9
  autorequire:
10
10
  bindir: bin
11
11
  cert_chain: []
12
- date: 2014-09-24 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2015-02-26 00:00:00.000000000 Z
13
13
  dependencies:
14
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
15
  name: rake
@@ -81,20 +81,34 @@ dependencies:
81
81
  - - ~>
82
82
  - !ruby/object:Gem::Version
83
83
  version: '0.7'
84
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
85
+ name: test-unit
86
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
87
+ requirements:
88
+ - - ~>
89
+ - !ruby/object:Gem::Version
90
+ version: '3.0'
91
+ type: :development
92
+ prerelease: false
93
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
94
+ requirements:
95
+ - - ~>
96
+ - !ruby/object:Gem::Version
97
+ version: '3.0'
84
98
  - !ruby/object:Gem::Dependency
85
99
  name: webmock
86
100
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
87
101
  requirements:
88
102
  - - ~>
89
103
  - !ruby/object:Gem::Version
90
- version: '1.17'
104
+ version: 1.19.0
91
105
  type: :development
92
106
  prerelease: false
93
107
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
94
108
  requirements:
95
109
  - - ~>
96
110
  - !ruby/object:Gem::Version
97
- version: '1.17'
111
+ version: 1.19.0
98
112
  - !ruby/object:Gem::Dependency
99
113
  name: coveralls
100
114
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -143,14 +157,14 @@ dependencies:
143
157
  requirements:
144
158
  - - ~>
145
159
  - !ruby/object:Gem::Version
146
- version: 0.8.2
160
+ version: '0.9'
147
161
  type: :runtime
148
162
  prerelease: false
149
163
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
150
164
  requirements:
151
165
  - - ~>
152
166
  - !ruby/object:Gem::Version
153
- version: 0.8.2
167
+ version: '0.9'
154
168
  - !ruby/object:Gem::Dependency
155
169
  name: libxml-ruby
156
170
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -217,9 +231,9 @@ files:
217
231
  - lib/t2-server/xml/xpath_cache.rb
218
232
  - t2-server.gemspec
219
233
  - test/helpers/fake-run.rb
234
+ - test/helpers/mangle-time.rb
220
235
  - test/helpers/test-cache.rb
221
236
  - test/helpers/test-xml.rb
222
- - test/helpers/timezone.rb
223
237
  - test/mocked-server-responses/.gitattributes
224
238
  - test/mocked-server-responses/get-admin.raw
225
239
  - test/mocked-server-responses/get-rest-policy-runlimit.raw
@@ -310,9 +324,9 @@ specification_version: 4
310
324
  summary: Support for interacting with Taverna 2 Server.
311
325
  test_files:
312
326
  - test/helpers/fake-run.rb
327
+ - test/helpers/mangle-time.rb
313
328
  - test/helpers/test-cache.rb
314
329
  - test/helpers/test-xml.rb
315
- - test/helpers/timezone.rb
316
330
  - test/mocked-server-responses/.gitattributes
317
331
  - test/mocked-server-responses/get-admin.raw
318
332
  - test/mocked-server-responses/get-rest-policy-runlimit.raw