statsd-ruby 1.2.0 → 1.2.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NjhjMzVkODc3OGI5MDRkOGIzNTE4NzMwY2Q3NWU4YjAzYWRhYTg0MQ==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ OTU3NjZmN2NhOGQ3ZWM5OGQwNjIyNDg0ZDc2ZTAzZWEyMjMzNjA3Zg==
7
+ !binary "U0hBNTEy":
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ OTNkNWQ4NTAwZTA5NzY2MDk3Njg5ZjJhODM2Mjg1MTZmYmE1YmNjNDg5Mjc0
10
+ YzU5OWZjMWIxY2JmOTBhYjMwMGM5NDIyNmUxYmE5MTllNmE3ZDNmMWEzNjll
11
+ MDY3NDc4MzU4ZDdlNGRhYjZjMTdiNTY0MGVlMjhkZmZiNjg5Yzk=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ZmI2YzQyNDUxZWNjOGRmMjE0NjhiOGNjYTg4NjRlZjU2NDIxMjkyMmZmMzEx
14
+ YjBmZDA5MmZhY2RmODEzODk1NGY3ZmJmNjRhNWZjYmM5OTExYmY1MGI2OTNl
15
+ YmFjOTkwOTk4MjBmYmY4YWJkYTc5YWFiOTE2ZjE4MzgxYTBmODk=
@@ -5,7 +5,7 @@ A Ruby client for {StatsD}[https://github.com/etsy/statsd]
5
5
  = Installing
6
6
 
7
7
  Bundler:
8
- gem "statsd-ruby", :require => "statsd"
8
+ gem "statsd-ruby"
9
9
 
10
10
  = Basic Usage
11
11
 
@@ -0,0 +1 @@
1
+ require 'statsd'
@@ -362,7 +362,7 @@ describe Statsd do
362
362
 
363
363
  it "should create a new socket when used in a new thread" do
364
364
  sock = @statsd.send(:socket)
365
- Thread.new { Thread.current[:statsd_socket].wont_equal sock }.join
365
+ Thread.new { Thread.current[:statsd_socket] }.value.wont_equal sock
366
366
  end
367
367
 
368
368
  end
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  # -*- encoding: utf-8 -*-
2
2
 
3
- Gem::Specification.new("statsd-ruby", "1.2.0") do |s|
3
+ Gem::Specification.new("statsd-ruby", "1.2.1") do |s|
4
4
  s.authors = ["Rein Henrichs"]
5
5
  s.email = "reinh@reinh.com"
6
6
 
metadata CHANGED
@@ -1,92 +1,79 @@
1
- --- !ruby/object:Gem::Specification
1
+ --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: statsd-ruby
3
- version: !ruby/object:Gem::Version
4
- hash: 31
5
- prerelease:
6
- segments:
7
- - 1
8
- - 2
9
- - 0
10
- version: 1.2.0
3
+ version: !ruby/object:Gem::Version
4
+ version: 1.2.1
11
5
  platform: ruby
12
- authors:
6
+ authors:
13
7
  - Rein Henrichs
14
8
  autorequire:
15
9
  bindir: bin
16
10
  cert_chain: []
17
-
18
- date: 2013-01-04 00:00:00 Z
19
- dependencies:
20
- - !ruby/object:Gem::Dependency
11
+ date: 2013-06-12 00:00:00.000000000 Z
12
+ dependencies:
13
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
21
14
  name: minitest
22
- prerelease: false
23
- requirement: &id001 !ruby/object:Gem::Requirement
24
- none: false
25
- requirements:
26
- - - ">="
27
- - !ruby/object:Gem::Version
28
- hash: 15
29
- segments:
30
- - 3
31
- - 2
32
- - 0
15
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
+ requirements:
17
+ - - ! '>='
18
+ - !ruby/object:Gem::Version
33
19
  version: 3.2.0
34
20
  type: :development
35
- version_requirements: *id001
36
- - !ruby/object:Gem::Dependency
37
- name: yard
38
21
  prerelease: false
39
- requirement: &id002 !ruby/object:Gem::Requirement
40
- none: false
41
- requirements:
42
- - - ">="
43
- - !ruby/object:Gem::Version
44
- hash: 3
45
- segments:
46
- - 0
47
- version: "0"
22
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
+ requirements:
24
+ - - ! '>='
25
+ - !ruby/object:Gem::Version
26
+ version: 3.2.0
27
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
28
+ name: yard
29
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
+ requirements:
31
+ - - ! '>='
32
+ - !ruby/object:Gem::Version
33
+ version: '0'
48
34
  type: :development
49
- version_requirements: *id002
50
- - !ruby/object:Gem::Dependency
51
- name: simplecov
52
35
  prerelease: false
53
- requirement: &id003 !ruby/object:Gem::Requirement
54
- none: false
55
- requirements:
56
- - - ">="
57
- - !ruby/object:Gem::Version
58
- hash: 15
59
- segments:
60
- - 0
61
- - 6
62
- - 4
36
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
+ requirements:
38
+ - - ! '>='
39
+ - !ruby/object:Gem::Version
40
+ version: '0'
41
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
42
+ name: simplecov
43
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
+ requirements:
45
+ - - ! '>='
46
+ - !ruby/object:Gem::Version
63
47
  version: 0.6.4
64
48
  type: :development
65
- version_requirements: *id003
66
- - !ruby/object:Gem::Dependency
67
- name: rake
68
49
  prerelease: false
69
- requirement: &id004 !ruby/object:Gem::Requirement
70
- none: false
71
- requirements:
72
- - - ">="
73
- - !ruby/object:Gem::Version
74
- hash: 3
75
- segments:
76
- - 0
77
- version: "0"
50
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
+ requirements:
52
+ - - ! '>='
53
+ - !ruby/object:Gem::Version
54
+ version: 0.6.4
55
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
56
+ name: rake
57
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
+ requirements:
59
+ - - ! '>='
60
+ - !ruby/object:Gem::Version
61
+ version: '0'
78
62
  type: :development
79
- version_requirements: *id004
63
+ prerelease: false
64
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
+ requirements:
66
+ - - ! '>='
67
+ - !ruby/object:Gem::Version
68
+ version: '0'
80
69
  description: A Ruby StatsD client (https://github.com/etsy/statsd)
81
70
  email: reinh@reinh.com
82
71
  executables: []
83
-
84
72
  extensions: []
85
-
86
- extra_rdoc_files:
73
+ extra_rdoc_files:
87
74
  - LICENSE.txt
88
75
  - README.rdoc
89
- files:
76
+ files:
90
77
  - .document
91
78
  - .gitignore
92
79
  - .travis.yml
@@ -94,44 +81,36 @@ files:
94
81
  - LICENSE.txt
95
82
  - README.rdoc
96
83
  - Rakefile
84
+ - lib/statsd-ruby.rb
97
85
  - lib/statsd.rb
98
86
  - spec/helper.rb
99
87
  - spec/statsd_spec.rb
100
88
  - statsd-ruby.gemspec
101
89
  homepage: https://github.com/reinh/statsd
102
- licenses:
90
+ licenses:
103
91
  - MIT
92
+ metadata: {}
104
93
  post_install_message:
105
94
  rdoc_options: []
106
-
107
- require_paths:
95
+ require_paths:
108
96
  - lib
109
- required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
110
- none: false
111
- requirements:
112
- - - ">="
113
- - !ruby/object:Gem::Version
114
- hash: 3
115
- segments:
116
- - 0
117
- version: "0"
118
- required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
119
- none: false
120
- requirements:
121
- - - ">="
122
- - !ruby/object:Gem::Version
123
- hash: 3
124
- segments:
125
- - 0
126
- version: "0"
97
+ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
98
+ requirements:
99
+ - - ! '>='
100
+ - !ruby/object:Gem::Version
101
+ version: '0'
102
+ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
103
+ requirements:
104
+ - - ! '>='
105
+ - !ruby/object:Gem::Version
106
+ version: '0'
127
107
  requirements: []
128
-
129
108
  rubyforge_project:
130
- rubygems_version: 1.8.24
109
+ rubygems_version: 2.0.3
131
110
  signing_key:
132
- specification_version: 3
111
+ specification_version: 4
133
112
  summary: A Ruby StatsD client
134
- test_files:
113
+ test_files:
135
114
  - spec/helper.rb
136
115
  - spec/statsd_spec.rb
137
116
  has_rdoc: