speckle 0.1.30 → 0.1.31

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- N2E0YzY5Y2ZiM2U0NGMxMGM3MTU1ZDNiNDE3YTA5ZDcxNmRjYTg3ZQ==
4
+ Nzg4NTFjNzI5Yjc1NDkzZWYwMzhkODExYTJkNTNkMDA0ZWE4N2VmOA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YzU3YzM3ZWMzNDRlOGViNzZiMDY2NWFlYTQwYTZmYWIxY2NiNTA2OQ==
6
+ ZTU0OWQwMTI0Y2FmNjhlZTk5YzE1ZTQwOTMyM2VhNTdmZGI5NTk2ZA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZDI4YjIzOGE5YjkxMGZjYzllOTJlMTIyNmYzZjUwNDZkMWM1NjM5OGEzNDJm
10
- NWJkODYxNDc5OWYzY2RmZjg3MjcxMzE2NTU1ZTFkMzJiYTlhOTBlOTRkMDVh
11
- ZWMxNmJkYjRmYjU5Y2NiNTg0NjMyNWJhNTVmYjlmMTQ1YzkzZWE=
9
+ ZmJkOWE1NjAxZGVhMjY2MGU5MDYyNjMzZmNjNmVjMzE5MzY3ODI5NTk3NGZm
10
+ ZTc3ZDVlYjA5NjU4ODczMGUwMmQwMTRjZGJlMTE3NWNhMzQxNzlhMjhkNTgz
11
+ YTlkYTZkYzdlYTFkZDgyY2M2YmYwZTRjZjQzMWVlZGU4ZjZiYjY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZTgwNDRjYjNmMWNmYjhkOTY5ODRlYTcxZjBiOGM4YmI3NWE4ZWRmOTRjMjhl
14
- ZDU5YmE0YjZiODM1NDIyZjRkNzQ1ODRmMmE1M2I1MmRlY2QxNDc0MTYzMTg3
15
- ZDE2NDMxNzRjZjA5N2JmZTMxMjNkMTM3M2JmMmVjMzllNzg1Zjg=
13
+ OWRjODBmZDAyY2NjY2U1OTFhZDFhMzM4NjU5MDkyYThiNDJjM2ZlNGUxY2Y5
14
+ ZDBjZWM3ZjU3YzIxYzYzOTM1NzMwMWNkZjc2MWZlNzRlNWI2NWZlNTg2MTU3
15
+ NThkMzA0ZDllNTE1OGU1M2ZkNzEzOGZjZTQ3NmRkYzdiNmM3NmU=
data/.travis.yml CHANGED
@@ -1,4 +1,6 @@
1
1
  language: ruby
2
+ before_install:
3
+ - gem install bundler
2
4
  rvm:
3
5
  - 1.9.2
4
6
  - 1.9.3
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,5 +1,13 @@
1
1
  # Changelog
2
2
 
3
+ ### 0.1.31
4
+
5
+ * Fixes travis for bundler 1.6
6
+
7
+ ### 0.1.30
8
+
9
+ * Upgrades to riml 0.4.0
10
+
3
11
  ### 0.1.29
4
12
 
5
13
  * Upgrades to riml 0.3.9
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.30"
2
+ VERSION = "0.1.31"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.30
4
+ version: 0.1.31
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar