speckle 0.1.29 → 0.1.30

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZmEyNDllMWQyM2VmNmRlMWJlMWMwMjk4MjcwMGRiYjNiZjMwYTlkZg==
4
+ N2E0YzY5Y2ZiM2U0NGMxMGM3MTU1ZDNiNDE3YTA5ZDcxNmRjYTg3ZQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NmRkMGFmNjYzZWY0MmE2ZmFjZWI5N2MyYTY0YzE4MTFmNDVjZGE5Zg==
6
+ YzU3YzM3ZWMzNDRlOGViNzZiMDY2NWFlYTQwYTZmYWIxY2NiNTA2OQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- Yjc3M2VkMWJiMTZmZmU3M2E5YzBkOGM0YThkZjRmODQ0YWRjM2FkYWNjYWMw
10
- NTMzMjFlYTRhMjY3MDNhZDQwZTQ4ZjIxY2UyNDA2ZTk5MDA0OTdmZjVhY2Jh
11
- NDU0YjZlNmJmZjZhM2IwYWQzYTBlZjdkZDUxYmEyYzQ1ZDFmZmQ=
9
+ ZDI4YjIzOGE5YjkxMGZjYzllOTJlMTIyNmYzZjUwNDZkMWM1NjM5OGEzNDJm
10
+ NWJkODYxNDc5OWYzY2RmZjg3MjcxMzE2NTU1ZTFkMzJiYTlhOTBlOTRkMDVh
11
+ ZWMxNmJkYjRmYjU5Y2NiNTg0NjMyNWJhNTVmYjlmMTQ1YzkzZWE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OWI5ZjE0MThiNzZmNDYwZGY3MjQ2YWQxZGFlYjU3ZDNkYzVkNzVjNzgyYjk5
14
- M2MzNTQ5Zjc1YWRjYjRlMmFiYzBjYzczNjkzMWVmOGYzOGZmNmZhYjY4MmFj
15
- MTYzNTZlMGE2ZGZkMTE2ZThkYWRhODEzYjIyMWE1OWExY2Y2ZTM=
13
+ ZTgwNDRjYjNmMWNmYjhkOTY5ODRlYTcxZjBiOGM4YmI3NWE4ZWRmOTRjMjhl
14
+ ZDU5YmE0YjZiODM1NDIyZjRkNzQ1ODRmMmE1M2I1MmRlY2QxNDc0MTYzMTg3
15
+ ZDE2NDMxNzRjZjA5N2JmZTMxMjNkMTM3M2JmMmVjMzllNzg1Zjg=
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.29"
2
+ VERSION = "0.1.30"
3
3
  end
data/speckle.gemspec CHANGED
@@ -21,12 +21,12 @@ Gem::Specification.new do |s|
21
21
 
22
22
  s.required_ruby_version = '>= 1.9.2'
23
23
 
24
- s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.9'
25
- s.add_dependency 'rake', '~> 10.1.0'
26
- s.add_dependency 'bundler', '~> 1.3'
24
+ s.add_dependency 'riml', '~> 0.4.0'
25
+ s.add_dependency 'rake', '~> 10.2.2'
26
+ s.add_dependency 'bundler', '~> 1.6'
27
27
 
28
- s.add_development_dependency 'rspec-core', '~> 2.14.0'
29
- s.add_development_dependency 'rspec-expectations', '~> 2.14.0'
30
- s.add_development_dependency 'rspec-mocks', '~> 2.14.0'
28
+ s.add_development_dependency 'rspec-core', '~> 2.14.8'
29
+ s.add_development_dependency 'rspec-expectations', '~> 2.14.5'
30
+ s.add_development_dependency 'rspec-mocks', '~> 2.14.6'
31
31
 
32
32
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.29
4
+ version: 0.1.30
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-01-13 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-03-30 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: riml
@@ -16,84 +16,84 @@ dependencies:
16
16
  requirements:
17
17
  - - ~>
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 0.3.9
19
+ version: 0.4.0
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
24
  - - ~>
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 0.3.9
26
+ version: 0.4.0
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rake
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
31
  - - ~>
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
- version: 10.1.0
33
+ version: 10.2.2
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
38
  - - ~>
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
- version: 10.1.0
40
+ version: 10.2.2
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: bundler
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
45
  - - ~>
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
- version: '1.3'
47
+ version: '1.6'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
52
  - - ~>
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
- version: '1.3'
54
+ version: '1.6'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: rspec-core
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
59
  - - ~>
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
- version: 2.14.0
61
+ version: 2.14.8
62
62
  type: :development
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
66
  - - ~>
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
- version: 2.14.0
68
+ version: 2.14.8
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: rspec-expectations
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
73
  - - ~>
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
- version: 2.14.0
75
+ version: 2.14.5
76
76
  type: :development
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
80
  - - ~>
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
- version: 2.14.0
82
+ version: 2.14.5
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: rspec-mocks
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
87
  - - ~>
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
- version: 2.14.0
89
+ version: 2.14.6
90
90
  type: :development
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
94
  - - ~>
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
- version: 2.14.0
96
+ version: 2.14.6
97
97
  description: Behaviour driven framework for testing vim scripts written in Riml
98
98
  email: darshan@sawardekar.org
99
99
  executables: