speckle 0.1.28 → 0.1.29

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NGRhMTBhNTk3OGIzOWUwOTViMjZiOWE0MzY4MjFkNTIxODJiNzRiNA==
4
+ ZmEyNDllMWQyM2VmNmRlMWJlMWMwMjk4MjcwMGRiYjNiZjMwYTlkZg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YzhmMDZhYmU5ZTYzZDA1OGE4NDRmN2VlZWQ1Mzk2MjA5ZmE5MmY4OQ==
7
- !binary "U0hBNTEy":
6
+ NmRkMGFmNjYzZWY0MmE2ZmFjZWI5N2MyYTY0YzE4MTFmNDVjZGE5Zg==
7
+ SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZWE0ZWNiNThjNDRmZjNkN2NiZDNhZTZjNzQ5YjQ4ZDJmN2FjNjA5MWUzYmRi
10
- M2ZkMDFlNzczOTdhODFkNDZhZjJjMGE4YzI2Mzk4MzZjMmM0NGJjOWM3MGVi
11
- NDg1NjY4ZGVkNWZhNzI4YTU5MjNiNTIzMWIyZDg1NjE3NzYwM2E=
9
+ Yjc3M2VkMWJiMTZmZmU3M2E5YzBkOGM0YThkZjRmODQ0YWRjM2FkYWNjYWMw
10
+ NTMzMjFlYTRhMjY3MDNhZDQwZTQ4ZjIxY2UyNDA2ZTk5MDA0OTdmZjVhY2Jh
11
+ NDU0YjZlNmJmZjZhM2IwYWQzYTBlZjdkZDUxYmEyYzQ1ZDFmZmQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZWFmZTgwOTY2MDI2ZDVmMmEzYjQzN2YyYTYzNDQyYWE1NWYyODE2NjMwZDgw
14
- MDZkMjM1NDg5ZjFlN2MxYWEyYTc2OGEwNWZkOTY3NWI2MmNmOGNiNDJkZmM2
15
- YmQxYTQ1OTkwOGNkMzE5YTE4MDhmM2FkZDA1MTFhNzgwOWI1MmY=
13
+ OWI5ZjE0MThiNzZmNDYwZGY3MjQ2YWQxZGFlYjU3ZDNkYzVkNzVjNzgyYjk5
14
+ M2MzNTQ5Zjc1YWRjYjRlMmFiYzBjYzczNjkzMWVmOGYzOGZmNmZhYjY4MmFj
15
+ MTYzNTZlMGE2ZGZkMTE2ZThkYWRhODEzYjIyMWE1OWExY2Y2ZTM=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,5 +1,9 @@
1
1
  # Changelog
2
2
 
3
+ ### 0.1.29
4
+
5
+ * Upgrades to riml 0.3.9
6
+
3
7
  ### 0.1.28
4
8
 
5
9
  * Upgrades to riml 0.3.7
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.28"
2
+ VERSION = "0.1.29"
3
3
  end
data/speckle.gemspec CHANGED
@@ -21,7 +21,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
21
21
 
22
22
  s.required_ruby_version = '>= 1.9.2'
23
23
 
24
- s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.7'
24
+ s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.9'
25
25
  s.add_dependency 'rake', '~> 10.1.0'
26
26
  s.add_dependency 'bundler', '~> 1.3'
27
27
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.28
4
+ version: 0.1.29
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-11-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-01-13 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: riml
@@ -16,14 +16,14 @@ dependencies:
16
16
  requirements:
17
17
  - - ~>
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 0.3.7
19
+ version: 0.3.9
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
24
  - - ~>
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 0.3.7
26
+ version: 0.3.9
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rake
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -213,7 +213,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
213
213
  version: '0'
214
214
  requirements: []
215
215
  rubyforge_project:
216
- rubygems_version: 2.0.5
216
+ rubygems_version: 2.2.0
217
217
  signing_key:
218
218
  specification_version: 4
219
219
  summary: Compiles *_spec.riml spec files into *.vim files and runs them inside vim