speckle 0.1.27 → 0.1.28

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MzQwM2I1M2QyNDM1ZWVhY2M4MGZiNzU5MGY0NmQyMzI3MjVhMDlmMQ==
4
+ NGRhMTBhNTk3OGIzOWUwOTViMjZiOWE0MzY4MjFkNTIxODJiNzRiNA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OTNhMWFlZTY4NTBmNzJiMjI1OGI1OTdhYmNhYzU1NjVjZjY3OGU4OQ==
6
+ YzhmMDZhYmU5ZTYzZDA1OGE4NDRmN2VlZWQ1Mzk2MjA5ZmE5MmY4OQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OGFjNDRlMzI1YjVkY2E2MDJiNmU1MDE1ZTRhMDdiNjE5YTBhYmFhOTQ4MzA1
10
- ZTcwMGNlZDY2ZGQ1NzBhZjU1YjNmYjVkZjkzM2YxZmM0OTVlOGFjZDU2ZGJk
11
- YTFiN2FmYWExYTFjZWZjMGY5OWUyNGFkNzUyNGMxODg5ZGU3ZDk=
9
+ ZWE0ZWNiNThjNDRmZjNkN2NiZDNhZTZjNzQ5YjQ4ZDJmN2FjNjA5MWUzYmRi
10
+ M2ZkMDFlNzczOTdhODFkNDZhZjJjMGE4YzI2Mzk4MzZjMmM0NGJjOWM3MGVi
11
+ NDg1NjY4ZGVkNWZhNzI4YTU5MjNiNTIzMWIyZDg1NjE3NzYwM2E=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MWNhNGRkZmEwNzM2NWJiOWQ0NTcxZjU5YTMyZjAxNzMxNDJkNGE1N2U3ZmZm
14
- ZTYzM2FmZjllNTc1ZGJjNmI1MTIxMzExMWFiNDAwZGMzNDBjNTJlZTI5ZWI5
15
- OGUyYTQzOWUzZWM2NjY1YmM4ZTNmYWM2OWI2NDBlMzM1Y2FkNTM=
13
+ ZWFmZTgwOTY2MDI2ZDVmMmEzYjQzN2YyYTYzNDQyYWE1NWYyODE2NjMwZDgw
14
+ MDZkMjM1NDg5ZjFlN2MxYWEyYTc2OGEwNWZkOTY3NWI2MmNmOGNiNDJkZmM2
15
+ YmQxYTQ1OTkwOGNkMzE5YTE4MDhmM2FkZDA1MTFhNzgwOWI1MmY=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,5 +1,9 @@
1
1
  # Changelog
2
2
 
3
+ ### 0.1.28
4
+
5
+ * Upgrades to riml 0.3.7
6
+
3
7
  ### 0.1.27
4
8
 
5
9
  * Fixes build_riml_path for empty directories.
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.27"
2
+ VERSION = "0.1.28"
3
3
  end
data/speckle.gemspec CHANGED
@@ -21,7 +21,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
21
21
 
22
22
  s.required_ruby_version = '>= 1.9.2'
23
23
 
24
- s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.6'
24
+ s.add_dependency 'riml', '~> 0.3.7'
25
25
  s.add_dependency 'rake', '~> 10.1.0'
26
26
  s.add_dependency 'bundler', '~> 1.3'
27
27
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.27
4
+ version: 0.1.28
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-11-10 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-11-19 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: riml
@@ -16,14 +16,14 @@ dependencies:
16
16
  requirements:
17
17
  - - ~>
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 0.3.6
19
+ version: 0.3.7
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
24
  - - ~>
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 0.3.6
26
+ version: 0.3.7
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rake
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement