speckle 0.1.12 → 0.1.13

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZjI1MDJlZmI5YzExYjgxNDQ0YjZjMzYxYjY1ZGM5NzU5YWU1MDRkYw==
4
+ ZGY0ZTgyOTljZjAxYzIxYmNlZjgxMzI2YjFkZjI1MDJjYWUwMTQxZg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NzMwNTdhNWVkZDcwMmQwMmZlNWUyOGI4YmE0YzJhZmY4MzY4MjBlNg==
6
+ NjNmMDBjMWQwMGIyNzgyNzVmZDE2NzRkN2JlYjFhNmMyZWMzNmM0YQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- YWJkZDE2YTA0ODU4YzdiOGVkZDYzMjdkZTQ4NjgzYWQzZjcwMzgzNzQwMmQ3
10
- ZWNmOWQwMjlhZDdmMWY1YTMwYzhlNGMzMzY2ZGM4ZDg1OGExMTlkNzRlNzI2
11
- MTAxZmNjYzAwZjY1NGQxMzhmNzUzNTU0ODMxOTVmMmE4MGVlYTY=
9
+ MmY5MTYyZjFiYjFiMTExMWY0MzFmMWJkYzhjMTIxOGRlMTU3MWJlNmNlMzYx
10
+ ZDZjZTllNWJiMWI1ODk1MmY1MGNkYjRiY2NiZWYxNTA0NzczZTFkMDcyNGQw
11
+ NzQ5MzYzNDdlZTM2NGY3NjM0NjU3MTI2MmNmOGZjY2M5MzdmN2E=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZWQ0ZjQxNDIyNDY1NDRmYWE5M2Y5NTUxMDM1MjNjYTBlNzM2OGRjZjQzYTg3
14
- M2QxYTY2ZmEzYmEwOWIwNzU4YWY5NjJjM2EwYmM3ZTU3Nzk2YzdmMzI5OGVh
15
- OGJiYjQxYWY1MGQxM2VmNDc1NzQyMzIyMmNhMDY3OGFjNzZhODg=
13
+ ZjljYjNjYTc4NDU2NWUwZDkzMGI3NWFmMTg0YTA0YWNlMTcyZDRlMTYwZmEy
14
+ YTA2MGJhNjM2ZTBlNzI2OGZhNTZiYTczNTQxYzU0NGZmMzIyZTZkMzFlMjcw
15
+ NTY2MWY2MzUyOTFiMjU5MTBlNTFmMzUxOTZlZjFjYWFkYzFiODE=
@@ -4,11 +4,11 @@ class DictKeyMatcher
4
4
  end
5
5
 
6
6
  defm failure_message_for_match(expected, actual)
7
- return "expected dict to have key #{actual}"
7
+ return "expected object to have key “#{expected}"
8
8
  end
9
9
 
10
10
  defm failure_message_for_mismatch(expected, actual)
11
- return "expected dict to not have key #{actual}"
11
+ return "expected object to not have key “#{expected}"
12
12
  end
13
13
  end
14
14
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Speckle
2
- VERSION = "0.1.12"
2
+ VERSION = "0.1.13"
3
3
  end
@@ -16,4 +16,5 @@ class DictKeyMatcherSpec
16
16
  box = {}
17
17
  expect(box).to_not_have_key('red')
18
18
  end
19
+
19
20
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: speckle
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.12
4
+ version: 0.1.13
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darshan Sawardekar
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-08-27 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-08-31 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: riml