sluggable_jeff 0.1.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +15 -0
  2. data/lib/sluggable_jeff.rb +45 -0
  3. metadata +43 -0
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ YWI3OTAwMzE4OTJiN2RkZmY1M2IxYzk1OTA5MTlkYTE0M2QyN2FlZg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ N2E4N2U4ZDkxYTk5ZTEyYzhkY2ZiOTdkNGY1OTQ3MjBiNTEyNDM2Zg==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ OGVkOTZiMDE5N2U3ZjMzY2NhYmY2OWQ5NGJkZTgyZGE5ZmMzM2U3MTA2ZmJk
10
+ ZGNhYTMzNDAyZjQ4OGNhZDgzYWMxMDE4YTc4ODUwOTI0ZTBkYTg3ODgxYWEz
11
+ Mjc4YzI1OTQyYzhiODBiYTA5NjgxZWQ4ZTMyMjc3YTQ4NGU2Nzc=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ NzlhNjBlNjAxYjI3M2RjOTcwZWYxNmJhNWUzNzI1ZDdlZjgyZDVhNzQ1M2Ni
14
+ ZmE3ZmM1Yzg5ODVmYWQyM2FmZDA4ODcyMmJlNzcxYjJjNjM3NDAzNWE3ZDQ3
15
+ YWNiYzNlNWQ2MDExYWVlNzIzMGI1Y2UyMjlhYmIxMzI4MTA2YTE=
@@ -0,0 +1,45 @@
1
+ module SluggableJeff
2
+ extend ActiveSupport::Concern
3
+
4
+ included do
5
+ before_save :generate_slug!
6
+ class_attribute :slug_column
7
+ end
8
+
9
+ def to_param
10
+ self.slug
11
+ end
12
+
13
+ def generate_slug!
14
+ the_slug = to_slug(self.send(self.class.slug_column.to_sym))
15
+ existingItem = self.class.find_by slug: the_slug
16
+ count = 2
17
+ while existingItem && existingItem != self
18
+ the_slug = append_suffix(the_slug, count)
19
+ existingItem = self.class.find_by slug: the_slug
20
+ count += 1
21
+ end
22
+ self.slug = the_slug.downcase
23
+ end
24
+
25
+ def append_suffix(str, count)
26
+ if str.split('-').last.to_i != 0
27
+ return str.split('-').slice(0...-1).join('-') + "-" + count.to_s
28
+ else
29
+ return str + "-" + count.to_s
30
+ end
31
+ end
32
+
33
+ def to_slug(name)
34
+ str = name.strip
35
+ str.gsub! /\s*[^A-Za-z0-9]\s*/, '-'
36
+ str.gsub! /-+/,"-"
37
+ str.downcase
38
+ end
39
+
40
+ module ClassMethods
41
+ def sluggable_column(column_name)
42
+ self.slug_column = column_name
43
+ end
44
+ end
45
+ end
metadata ADDED
@@ -0,0 +1,43 @@
1
+ --- !ruby/object:Gem::Specification
2
+ name: sluggable_jeff
3
+ version: !ruby/object:Gem::Version
4
+ version: 0.1.0
5
+ platform: ruby
6
+ authors:
7
+ - Jeff Scott
8
+ autorequire:
9
+ bindir: bin
10
+ cert_chain: []
11
+ date: 2014-03-26 00:00:00.000000000 Z
12
+ dependencies: []
13
+ description: A sample slugging gem.
14
+ email: test@gmail.com
15
+ executables: []
16
+ extensions: []
17
+ extra_rdoc_files: []
18
+ files:
19
+ - lib/sluggable_jeff.rb
20
+ homepage: http://github.com
21
+ licenses: []
22
+ metadata: {}
23
+ post_install_message:
24
+ rdoc_options: []
25
+ require_paths:
26
+ - lib
27
+ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
28
+ requirements:
29
+ - - ! '>='
30
+ - !ruby/object:Gem::Version
31
+ version: '0'
32
+ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
33
+ requirements:
34
+ - - ! '>='
35
+ - !ruby/object:Gem::Version
36
+ version: '0'
37
+ requirements: []
38
+ rubyforge_project:
39
+ rubygems_version: 2.2.1
40
+ signing_key:
41
+ specification_version: 4
42
+ summary: A slugging gem
43
+ test_files: []