skm 0.1.2 → 0.1.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. data/bin/skm +17 -3
  2. data/lib/skm/version.rb +1 -1
  3. metadata +41 -5
  4. checksums.yaml +0 -15
data/bin/skm CHANGED
@@ -112,8 +112,22 @@ def cmd_list(argv, keys_dir)
112
112
  EOS
113
113
  end
114
114
  Dir.foreach(keys_dir) do |f|
115
- puts f if File.directory?("#{keys_dir}/#{f}") and f != '.' and f != '..' and
116
- (File.exists? "#{keys_dir}/#{f}/id_rsa" or File.exists? "#{keys_dir}/#{f}/id_dsa")
115
+ if File.directory?("#{keys_dir}/#{f}") and f != '.' and f != '..'
116
+
117
+ # Check id_rsa and id_dsa. prepend with a "*" if ~/.ssh/id_rsa or ~/.ssh/id_dsa is equal to the one we are listing
118
+ ['id_rsa', 'id_dsa'].each do |id|
119
+ if File.exists? "#{keys_dir}/#{f}/#{id}"
120
+ if File.exists?("#{DOT_SSH_DIR}/#{id}") and
121
+ FileUtils.compare_file("#{keys_dir}/#{f}/#{id}", "#{DOT_SSH_DIR}/#{id}")
122
+ print '* '
123
+ else
124
+ print ' '
125
+ end
126
+ puts f
127
+ break
128
+ end
129
+ end
130
+ end
117
131
  end
118
132
  end
119
133
 
@@ -150,7 +164,7 @@ def cmd_show(argv, keys_dir)
150
164
  end
151
165
 
152
166
 
153
- SUB_COMMANDS = %w(create list use)
167
+ SUB_COMMANDS = %w(create list show use)
154
168
  global_opts = Trollop::options do
155
169
  version "#{SshKeyManager::VERSION::STRING} (C) 2013 Hong Xu"
156
170
 
@@ -4,7 +4,7 @@ module SshKeyManager #:nodoc:#
4
4
  module VERSION
5
5
  MAJOR = 0
6
6
  MINOR = 1
7
- TINY = 2
7
+ TINY = 3
8
8
 
9
9
  STRING = [MAJOR, MINOR, TINY].compact.join('.')
10
10
  end
metadata CHANGED
@@ -1,18 +1,20 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: skm
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.2
4
+ version: 0.1.3
5
+ prerelease:
5
6
  platform: ruby
6
7
  authors:
7
8
  - Hong Xu
8
9
  autorequire:
9
10
  bindir: bin
10
11
  cert_chain: []
11
- date: 2013-05-15 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2013-05-25 00:00:00.000000000 Z
12
13
  dependencies:
13
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
15
  name: trollop
15
16
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
+ none: false
16
18
  requirements:
17
19
  - - ~>
18
20
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -20,10 +22,43 @@ dependencies:
20
22
  type: :runtime
21
23
  prerelease: false
22
24
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
+ none: false
23
26
  requirements:
24
27
  - - ~>
25
28
  - !ruby/object:Gem::Version
26
29
  version: '2.0'
30
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
31
+ name: rake
32
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
33
+ none: false
34
+ requirements:
35
+ - - ~>
36
+ - !ruby/object:Gem::Version
37
+ version: 10.0.4
38
+ type: :development
39
+ prerelease: false
40
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
41
+ none: false
42
+ requirements:
43
+ - - ~>
44
+ - !ruby/object:Gem::Version
45
+ version: 10.0.4
46
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
47
+ name: rspec
48
+ requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
49
+ none: false
50
+ requirements:
51
+ - - ~>
52
+ - !ruby/object:Gem::Version
53
+ version: 2.13.0
54
+ type: :development
55
+ prerelease: false
56
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
+ none: false
58
+ requirements:
59
+ - - ~>
60
+ - !ruby/object:Gem::Version
61
+ version: 2.13.0
27
62
  description: ''
28
63
  email: hong@topbug.net
29
64
  executables:
@@ -38,25 +73,26 @@ files:
38
73
  homepage: https://github.com/xuhdev/skm#readme
39
74
  licenses:
40
75
  - BSD
41
- metadata: {}
42
76
  post_install_message:
43
77
  rdoc_options: []
44
78
  require_paths:
45
79
  - lib
46
80
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
81
+ none: false
47
82
  requirements:
48
83
  - - ! '>='
49
84
  - !ruby/object:Gem::Version
50
85
  version: '0'
51
86
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
87
+ none: false
52
88
  requirements:
53
89
  - - ! '>='
54
90
  - !ruby/object:Gem::Version
55
91
  version: '0'
56
92
  requirements: []
57
93
  rubyforge_project:
58
- rubygems_version: 2.0.3
94
+ rubygems_version: 1.8.25
59
95
  signing_key:
60
- specification_version: 4
96
+ specification_version: 3
61
97
  summary: Manage Multiple ssh keys
62
98
  test_files: []
checksums.yaml DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ZjRiOGRjZDZlMzI1ODg2MWNkYWFiZmYwNjAwM2M3Y2Q3Y2FhZmUwNg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- ZjA3OWViMTZiMmFhMzdjOTBmYWZkZGMzZjdiNmZiOGIxYTMyM2YwMw==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- OTgyZTU0ZTQ3MjUzYzFhNzFlYzA5YTk5NTUzYTQ2ZWYzZTY5M2EwNjZiOGNj
10
- NDUwMTY2MzMxYWFmN2E0MTdjMzFhMzJlMjRlZTkxMTlhZmI3MmZhYjE1OTg3
11
- MGM5ZWQyYjQ1MDAzNjQ2MTdjZDdjYjRhNTgxOGFkODBiY2U4ZGE=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- ZTAyZWEyYmNkYTBlMDAyNmJkNjkxNGU3ZTk1MGZhNDEyOWRlNzNjZmE3Zjhk
14
- Mjc1NTM3OTFmNjFlN2U5NTk5OTVjZjEyZDExZjZmZjBkMjYzMjYxMDU0MjVk
15
- OGQ1NDdmNGY1YzgxMzQ3OThiMjEzY2M1NTMxZWM4N2FhMTUxNGY=