shelly 0.4.0.pre → 0.4.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MGM5NmViNjFlMWRiMzQ2OWRhMmRmNjdmZjA2OTc3YmI0M2JmYWUxNg==
4
+ N2YwOTIzMzE5M2NiZWVkMTEwMWY5YWYxYjdjZThkMTNhODJhNTUzYw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- N2RlN2M5NzMyMjNmNjcyMjdhMzFlMThiOGQzZWE5NDBlMjBmNzUzZg==
6
+ Nzg1NGJjZWRmYmE4ZjEwOGY1MzI0MGVjZTI3ZGEzY2Q4NDhlM2RjYg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OGM5NGFjMTY5MWYyZWI1MmU4MmQ0NWU3Nzc0ZWJhNDEwMzViZWFiMzBlZjhl
10
- NGRlMmRmZTc1NjZkMTM1ZTM4MmU1ZTcwMDFlYTQ3M2VlNWUyOWEzN2UwNWE0
11
- NjdjYzRmYTczYjFkNzZlYTNmMDE2ZmQ0YjkzOTM3ZWVhZDFmN2I=
9
+ MDY4OWM4MDExNWJmMTI4ZWJiODE0MzRmZDY0ZmI2ZDgyMzMxZjZhZTczOTY4
10
+ MjQ0ZDU1Y2Y2NzZmM2VlMjU2ZjlhOTQ5MWQ1M2MwOTQ2YTU3ZDdlOGQ3MmU5
11
+ NWNkNDQ2NmM5YzRmYjRhMTQwMjNhNzg5ODZmYWFhM2Q0Yjk4NDA=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZGQxNThkYTZjMTgxNGFkYzAzNGJhNGNlY2RkZDM0NWNkMTljOWM0N2UwYWYy
14
- M2YxNTlmNmM2ZTkwMGM3OTA0OTZhZTdmZjk0NjZjNWJmNGVlMjZhM2IzODJj
15
- YWM0ZmEyY2E2ZjY5N2U2ZmM2ZWQ3NmY4MGY0MTRmZjc5Y2NmYzg=
13
+ YzJiNWY1ZmViNzI1OWZlY2E5MDMwYzExNjVhMDA1Y2QzZTA2Yzg0NTBkYTA3
14
+ ZjBlM2MyZDhiM2I4NzVhMzQ3ZjIxYTgwMTc5MjA0OWJjNjJiODEwZDc1NTVh
15
+ OTE1NTA3NDBhNWM5NzYxNTllZjViOGI2ODIyYjlkODc1NWYwNWE=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- ## 0.4.0.pre / 2013-08-12
1
+ ## 0.4.0 / 2013-08-13
2
2
 
3
3
  * [feature] Added `shelly organization add` to create new organizations
4
4
  * [improvement] Create organization and cloud separately
@@ -430,7 +430,7 @@ Wait until cloud is in 'turned off' state and try again.}
430
430
 
431
431
  def ask_for_code_name
432
432
  default_code_name = default_name_from_dir_name
433
- code_name = ask("Cloud code name (#{default_name_from_dir_name} - default):")
433
+ code_name = ask("Cloud code name (#{default_code_name} - default):")
434
434
  code_name.blank? ? default_code_name : code_name
435
435
  end
436
436
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Shelly
2
- VERSION = "0.4.0.pre"
2
+ VERSION = "0.4.0"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: shelly
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.4.0.pre
4
+ version: 0.4.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Shelly Cloud team
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-08-12 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-08-13 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rspec
@@ -321,9 +321,9 @@ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
321
321
  version: '0'
322
322
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
323
323
  requirements:
324
- - - ! '>'
324
+ - - ! '>='
325
325
  - !ruby/object:Gem::Version
326
- version: 1.3.1
326
+ version: '0'
327
327
  requirements: []
328
328
  rubyforge_project: shelly
329
329
  rubygems_version: 2.0.3