select2-rails 3.5.6 → 3.5.7

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZjBiOTk1MWJlOTkyZmQ4MWE3OTQ3ZGFmMTYyMjA0NTY5MmIxNmU0NQ==
4
+ NjY4MjZjYThmNDQ2ZmMyNzA1YWY5NzJlNWY0MmQ1N2VmODEzODYyZA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MGU5OGUwYTUxMTY5YWU3OTkzMWYyNmFiZTdkM2JlMzA0ODZiMGQzYg==
6
+ NjFmOTI2ZTlhNzBhYzI4OTEzNjQzMjg2YzdiZTliZDUxYjE5MDdhZg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MjY0OWJlNmIzNTU0M2Q2MWE4MWE1YmIwMjYwODIzNWEyNjI5MGIwMzQ4ZGIy
10
- NWUxMjM1MmUwMjYxODhjNWEyYzAyZWE5MzJmMDEyMzUzMDdhMzRhZjIwOThm
11
- ZGMxYWJkNTI1NjgyMmI1ZDFlNDUyMzhhN2Y4MzM3M2E2YzM1OTI=
9
+ N2ViNDEyYzRiMzNiNzdkM2M0MTViYmJiMzdkZjgyYWFlMDY2NWIzMTRjNWY1
10
+ NTZhZTAzOWE1ZmJkNTNmYzg0Yzg0NWE2ZTgyMTJmYTAwMzk5MmQxYTZhNzFh
11
+ ZDc0MzE2YWJiZTllNzY2MzMxN2I1YmQzMGE5ODFjNThjMjQzZmY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YjliNjcxYTI1MzdiYzI0MTgyMjJmNWVkMjg0NDRkYWY1YjE5MjE3NzI5ZjU1
14
- ZTBlMTg5MjI3Y2RmYmIxNGM0MzE4MzIzM2YyYzgyYTQ0NTdlNDk0YTEwMjhm
15
- YjNkMDZiN2VhZGY2ZWM1YWIxODAwM2RkMWI1OTA0MmI1OTA5MjA=
13
+ MGI5OWQyMmJjNDMzZDI0ZTA1YjRmMDJiMTFmY2NlNzc0YjU4MzBmZTEwNTkx
14
+ MTdjNzY2M2E3MGI5ODlkMmFlZjgyZTQyN2ExMTkwYjdjYjhlNzYwYzU0ZDE3
15
+ ODg3ODIzODBkMjRkYTRkMGFiN2M0ZjJlOGZkZWY5MmZlYTI4ZDM=
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  /*
2
2
  Copyright 2012 Igor Vaynberg
3
3
 
4
- Version: 3.4.7 Timestamp: Wed Apr 30 19:28:03 EDT 2014
4
+ Version: 3.4.8 Timestamp: Thu May 1 09:50:32 EDT 2014
5
5
 
6
6
  This software is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "Apache License") or the GNU
7
7
  General Public License version 2 (the "GPL License"). You may choose either license to govern your
@@ -524,9 +524,9 @@ the specific language governing permissions and limitations under the Apache Lic
524
524
  var isFunc = $.isFunction(data);
525
525
  return function (query) {
526
526
  var t = query.term, filtered = {results: []};
527
- var result = $(isFunc ? data(query) : data);
527
+ var result = isFunc ? data(query) : data;
528
528
  if ($.isArray(result)) {
529
- $(isFunc ? data() : data).each(function () {
529
+ $(result).each(function () {
530
530
  var isObject = this.text !== undefined,
531
531
  text = isObject ? this.text : this;
532
532
  if (t === "" || query.matcher(t, text)) {
@@ -2,7 +2,7 @@
2
2
  //= depend_on_asset "select2-spinner.gif"
3
3
  //= depend_on_asset "select2x2.png"
4
4
  /*
5
- Version: 3.4.7 Timestamp: Wed Apr 30 19:28:03 EDT 2014
5
+ Version: 3.4.8 Timestamp: Thu May 1 09:50:32 EDT 2014
6
6
  */
7
7
  .select2-container {
8
8
  margin: 0;
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Select2
2
2
  module Rails
3
- VERSION = "3.5.6"
3
+ VERSION = "3.5.7"
4
4
  end
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: select2-rails
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 3.5.6
4
+ version: 3.5.7
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Rogerio Medeiros