searchlogic 2.5.18 → 2.5.19

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- NjQyOWJkNzM4NDgzYjRmY2E2ZmRjZmIwNWE4ZjE1ZGRmNWExYWRmOQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- OTJmYWJiYjJmYTk2YzFlOTljNDM2Njk1MjY5NTliOWEyOTIxNTg2MA==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 9f864b236c2dc4226146369b7231f7d83d895e35
4
+ data.tar.gz: 0b59222c85aa6367414d20842c9845146b21e42c
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- Mjc1NTdjY2VjZTZlNTI4NzIwYWViMGI4MDQ4YWM2OWQ4ZTg3NDM4NjRjNGQy
10
- ZTUzZjZiYzU1YjUyNjQxYjk5OTU2OGVmMWFjNzIyZjA2YjcyNWViOTgwMTIz
11
- MTE1OGY5ZmIzNzgyYTQ0NWY4YmQxZjI0NWUzMDYwYjAyMzQyZmE=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- YmYxMmVlYjk4YWIwMWMxYzYyYWM5MDQ0YWZjYzVjNTI4ZmZmZTJjZjUxMWU3
14
- YWM3ZDY2OTY5NDZlMjA3NThlZDZiNmU1ZTc3YTczYjU3YzNkYjA2MjQ0Zjdj
15
- ZTUyODM3ODgxNzE3NzM5Y2VjNjUzNWI1Y2Y4NzcwMDg5OTgwMTg=
6
+ metadata.gz: a7b667cbce3a1ebd1e278a3f1a232a52c208b6d0f21456db2a58006ebe1e4cab8ec01c559b331a9d6210effea033023aa72694fb088dc492d179ebb8deb406be
7
+ data.tar.gz: 898cc067511831ac102fd3004dd2726466a03fcf5a77ff7cf0be9c2e03f70377d5e7b3823a1cc7a00f705ab2b35951b7a199e17291d254de1c5af70fb578a5e7
@@ -1 +1 @@
1
- 1.9.3-p448
1
+ 2.1.2
@@ -35,7 +35,7 @@ module Searchlogic
35
35
  elsif name.to_s =~ /^order$/
36
36
  {}
37
37
  end
38
- rescue ActiveRecord::StatementInvalid
38
+ rescue ::ActiveRecord::StatementInvalid
39
39
  end
40
40
 
41
41
  def create_ordering_conditions(column)
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Searchlogic
2
- VERSION = "2.5.18"
2
+ VERSION = "2.5.19"
3
3
  end
@@ -16,9 +16,9 @@ Gem::Specification.new do |s|
16
16
  s.add_dependency 'activesupport', '~> 2.3.12'
17
17
  s.add_development_dependency 'rspec', '~> 1.3.1'
18
18
  s.add_development_dependency 'timecop', '~> 0.5.9.1'
19
- s.add_development_dependency 'sqlite3'
19
+ s.add_development_dependency 'sqlite3', '~> 1.3.8'
20
20
  s.add_development_dependency 'appraisal', '0.4.1'
21
- s.add_development_dependency 'pry'
21
+ s.add_development_dependency 'pry', '>= 0'
22
22
 
23
23
 
24
24
  s.files = `git ls-files`.split("\n")
metadata CHANGED
@@ -1,85 +1,85 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: searchlogic
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.5.18
4
+ version: 2.5.19
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ben Johnson
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-07-11 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-09-03 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activerecord
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ~>
17
+ - - "~>"
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: 2.3.12
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ~>
24
+ - - "~>"
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: 2.3.12
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: activesupport
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ~>
31
+ - - "~>"
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: 2.3.12
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ~>
38
+ - - "~>"
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: 2.3.12
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: rspec
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ~>
45
+ - - "~>"
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: 1.3.1
48
48
  type: :development
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ~>
52
+ - - "~>"
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: 1.3.1
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: timecop
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ~>
59
+ - - "~>"
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: 0.5.9.1
62
62
  type: :development
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ~>
66
+ - - "~>"
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: 0.5.9.1
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: sqlite3
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - ! '>='
73
+ - - "~>"
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
- version: '0'
75
+ version: 1.3.8
76
76
  type: :development
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - ! '>='
80
+ - - "~>"
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
- version: '0'
82
+ version: 1.3.8
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: appraisal
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -98,14 +98,14 @@ dependencies:
98
98
  name: pry
99
99
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - ! '>='
101
+ - - ">="
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
103
  version: '0'
104
104
  type: :development
105
105
  prerelease: false
106
106
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
107
  requirements:
108
- - - ! '>='
108
+ - - ">="
109
109
  - !ruby/object:Gem::Version
110
110
  version: '0'
111
111
  description: Searchlogic makes using ActiveRecord named scopes easier and less repetitive.
@@ -115,8 +115,8 @@ executables: []
115
115
  extensions: []
116
116
  extra_rdoc_files: []
117
117
  files:
118
- - .gitignore
119
- - .ruby-version
118
+ - ".gitignore"
119
+ - ".ruby-version"
120
120
  - Appraisals
121
121
  - Gemfile
122
122
  - Gemfile.lock
@@ -182,17 +182,17 @@ require_paths:
182
182
  - lib
183
183
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
184
184
  requirements:
185
- - - ! '>='
185
+ - - ">="
186
186
  - !ruby/object:Gem::Version
187
187
  version: '0'
188
188
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
189
189
  requirements:
190
- - - ! '>='
190
+ - - ">="
191
191
  - !ruby/object:Gem::Version
192
192
  version: '0'
193
193
  requirements: []
194
194
  rubyforge_project:
195
- rubygems_version: 2.3.0
195
+ rubygems_version: 2.2.2
196
196
  signing_key:
197
197
  specification_version: 4
198
198
  summary: Searchlogic makes using ActiveRecord named scopes easier and less repetitive.