sass-json-vars 0.2.0 → 0.2.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: d4ce9ac9d7f27e142c4220cb100d7e2b14c6ea8a
4
- data.tar.gz: 2dfca0a31019e3e0850c6e6907d33aef2e73febe
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ MzJiZmUzZjIxODQ1YzNhOTc1NDU1OWYzZTQxOGVmNGYzZDA4ZjZhNg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ ODFhYzM4ZDIxODU1ZWE5NWM3MzU4MDFkMmFkYzY5MWIyYmNjYjQ4YQ==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: 9bf0243a85026b1f841e25a2bcae4fd029e6989c300076e889a31a00b55be05ccab63cbcaed3f9e2b680546d98bcd036fa8f1d49f79be503bd80a4025399dd2d
7
- data.tar.gz: 7499e303158c6f7f9497cccaf25359121a9e011f3bf26ebdb47f6090d50e341c8180bd983d2d1d53fd875553b3703b907b7bfec35cfee70213e67faa69629d7a
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ NWIzMGMxZmUxYThmMThlZWM1NTI1NGYzNDZjYWQxMjBiNWRiZWRhMGE2MmZi
10
+ ODE3ZjhiZjgwY2ZjMzg1Y2VmNGQ5MjVkZGNiNzdmOWZjMDdlMGNkYzgyYTE5
11
+ NjE1OGUxMzllNDM3NDI0MjQ2MTEwZTRmZGIzMDc5OTAzZGEwZTk=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ZGI5YzMyYTZkOTVjZTA5ODdmZTFmMWYzYjM4ZmQ0MzY5YzljOTFlYzhmMDQ4
14
+ MjJlMDM5ZTQwNWNiZmY0OTBlYjQ0YjJhYzk3YTcxN2I4ODQ1OGJmYzhjNzk0
15
+ YjI1MGM1YWEyZDJhZDk5ODQyMzgyNTRkNjg3Y2ZmMGMwYzhiMDA=
@@ -1,4 +1,4 @@
1
1
  module SassJSONVars; end
2
2
 
3
- require 'sass-json-vars/importer';
4
- require 'sass-json-vars/monkeypatch';
3
+ require 'sass-json-vars/importer'
4
+ require 'sass-json-vars/monkeypatch'
@@ -4,19 +4,23 @@ require 'json'
4
4
  class SassJSONVars::Importer < Sass::Importers::Filesystem
5
5
 
6
6
  def watched_file?(uri)
7
- filename =~ /\.json$/ && filename.start_with?(root + File::SEPARATOR)
7
+ uri =~ /\.json$/ && uri.start_with?(root + File::SEPARATOR)
8
8
  end
9
9
 
10
10
  def extensions
11
11
  {'json' => :scss}
12
12
  end
13
13
 
14
+ def json?(name)
15
+ File.extname(name) == '.json'
16
+ end
17
+
14
18
  def find(name, options)
15
- File.extname(name) == '.json' ? super(name, options) : nil
19
+ super(name, options) if json? name
16
20
  end
17
21
 
18
22
  def find_relative(name, base, options)
19
- File.extname(name) == '.json' ? super(name, base, options) : nil
23
+ super(name, base, options) if json? name
20
24
  end
21
25
 
22
26
  def sass_engine(uri, options)
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module SassJSONVars
2
- VERSION = "0.2.0"
2
+ VERSION = "0.2.1"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: sass-json-vars
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.2.0
4
+ version: 0.2.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Nate Hunzaker
@@ -14,14 +14,14 @@ dependencies:
14
14
  name: sass
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - '>='
17
+ - - ! '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '3.1'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - '>='
24
+ - - ! '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '3.1'
27
27
  description: Allows the use of JSON to declare variables with @import 'file.json'.
@@ -57,17 +57,17 @@ require_paths:
57
57
  - lib
58
58
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
59
59
  requirements:
60
- - - '>='
60
+ - - ! '>='
61
61
  - !ruby/object:Gem::Version
62
62
  version: '0'
63
63
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
64
64
  requirements:
65
- - - '>='
65
+ - - ! '>='
66
66
  - !ruby/object:Gem::Version
67
67
  version: '0'
68
68
  requirements: []
69
69
  rubyforge_project:
70
- rubygems_version: 2.2.2
70
+ rubygems_version: 2.2.1
71
71
  signing_key:
72
72
  specification_version: 4
73
73
  summary: Allows the use of JSON to declare variables with @import 'file.json'.