sabcio_ovh_savoni 1.54.0 → 1.55.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MWJiMzYxZGY2MDA0ZjZlMjQ5MGQxM2RjY2Q5ZWZkZjFkZGNmNzUzOQ==
4
+ MTRlYjJjZjg0YTdhZWY1NjJhNzEwMzExOTJiZDVhY2RiNGYyMGVlZQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MWQ1ZmViZDBkYzBjYjg2MGNiNGIyZDM0YzNkNzYxYmI0NjdhNDRmZg==
6
+ NThhMmEzZWQxMjExMzA5YmQ5NjVkZDM3ZjllN2Y5YTdlNGI4ZWFjNg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OWE4YjgyNjllNGI4MWFlNGYwYTE3ZDJhYTQwZmQ2ZTU0MDJkZWFmNmFlMDE3
10
- MjEzNzExNTY2YjgyZjJhNWEzOGVlZDhlMmU4OTVlYTYxYzY0MDE5ZjNjM2Yy
11
- Y2U5ZGU1OTY2N2EwYTI1MDllMjc3MmIzNGRiNDQ4NTc0ODFjMTQ=
9
+ MzllMzcwY2Q4ZTJmY2Y2ZjhhMTBkNjU4ZTMzZTBmMzZiMDA2YmJhMTc3NTgx
10
+ NTFiMmEwZTQ1ZThiZDg5MzgyMzAyYWNiMjFjZDU0ODdmYzk3MTk1MDM5MjA1
11
+ MzUwNGJjMjc2NTQyZDgyMzI0MjAyZWU3Njc5ZTg4NjMzMGE0YjI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NjQyMTQ2ZTNiMDI4NTA0ZGFlODk0NmFhY2MxY2E4NWRhMTcxODkzNTIyYzgz
14
- N2M3YzIxZmRjNGNhODIzYjk4NDYxNzk2ZDMwMGM2MWVmNmY2NTUxNjM4YmJj
15
- NDMwNjFjNTJmNDVhZmFjY2UzZDZmZmQxMWFlOGI2OGQyOTIwODI=
13
+ MDBkY2NiNmU3ZTNmMzgxZWVkODRiNmFmOWMzNGJlZDRmYTc3MTM4Y2IyNjZh
14
+ M2E3NWIzYWE0MDhhNzU4MzEwYmUwYmRiYmYzMmU1YzM4YTUzOGUyY2M2ZWVj
15
+ ZTk2NmQwNzg5ZTE0MGU1YTg0NDcwNGM0ZmJhYTM3MDJlZTQzMGQ=
@@ -3,9 +3,7 @@ class OvhSavoni::ResponseBuilder
3
3
  # Build a Response class
4
4
  def self.build(r,action)
5
5
  if r.is_a?(Hash) # Build the class from the hash
6
- const = "OvhSavoniResponse_#{action}"
7
-
8
- klass=Struct.new(const,*r.keys)
6
+ klass=Struct.new(*r.keys)
9
7
  build_class(klass,action)
10
8
 
11
9
  ret = klass.new(*r.values) # Instanciate the class
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module OvhSavoni
2
- VERSION = "1.54.0"
2
+ VERSION = "1.55.0"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: sabcio_ovh_savoni
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.54.0
4
+ version: 1.55.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Thibault Poncelet
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-05-17 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-05-25 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rspec
@@ -53,7 +53,7 @@ dependencies:
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: 2.2.5
55
55
  description: Super easy access to OVH SoAPI for Ruby >1.9
56
- email: thibaultponcelet@gmail.com
56
+ email: wojtczaksebastian@gmail.com
57
57
  executables: []
58
58
  extensions: []
59
59
  extra_rdoc_files: []