s3_website 1.6.8 → 1.6.9

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +5 -13
  2. data/changelog.md +4 -0
  3. data/s3_website.gemspec +9 -9
  4. metadata +45 -45
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ODMzNTUyZTcyNTMyMzk4NDJkYmM3ODE1MjI5NjI3MmYwZGNiZWY4ZQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- NGM0MjBhYmIyNDMxNjYwMGYxZTEzYTI5MzQ1NzBhYTVlNGVkZGE0Mg==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: a5577f878d0414875bba098f2f9fd79b738bec04
4
+ data.tar.gz: bf397c9d29d0b9e857c59bca94e6b5a7829ea5ed
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- OTgzZjIxZjMyOTVkMWVhZDQ5NDc1ZmQyMGE2NmE5MWYzMTgxYjNkYTRmZmEx
10
- OTM5MmQyOWQwY2YzYWUyMWNiMDI0YTZkODlmNTFlMWI4OTA4MmQ4MzRlNzU4
11
- YWM2MjA3MTc1ZjhmNDE2NWE2ODI3OWIyN2E4ZjBmNmRlODk5YmM=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- NzBlZmU2NTdhYzA2YTI4Y2E0YzVlOWJiYjliYTkzYTdkMjZkNGQxZDNmYjNi
14
- NzgwMDNmZjlkZDk4MDBkYmIwMWI0ZDdhZDMxODRmNmQ2OWIzNWJiNzM3MTE2
15
- NTcxYWY1NmI5NjhiMmNjNGZjYjhjNzU3ZDNkMTg4NGMxM2ZjZmQ=
6
+ metadata.gz: 351b5a5d8a6b677feaacbdeabbae10afc3a0e5d745d8d963f96e0c566d466f50ee241636349b4dfecfcd9e6660b02835db56b1f40e150103cec08c4e0083e7f5
7
+ data.tar.gz: a6c9b7f017a9be6057c35ac8611f10d748b8e7fa11eb5cc0d94693fd674a2ed50cca94ccd2d3413d3c9fc8e091f6c2404ade25d8621f19aa62f002f14eae2798
data/changelog.md CHANGED
@@ -2,6 +2,10 @@
2
2
 
3
3
  This project uses [Semantic Versioning](http://semver.org).
4
4
 
5
+ ## 1.6.9
6
+
7
+ * Fix Digest::Digest deprecation warn on Ruby 2.1.0
8
+
5
9
  ## 1.6.8
6
10
 
7
11
  * Fix content-type problem
data/s3_website.gemspec CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@ $:.push File.expand_path("../lib", __FILE__)
3
3
 
4
4
  Gem::Specification.new do |s|
5
5
  s.name = "s3_website"
6
- s.version = "1.6.8"
6
+ s.version = "1.6.9"
7
7
  s.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  s.authors = ["Lauri Lehmijoki"]
9
9
  s.email = ["lauri.lehmijoki@iki.fi"]
@@ -17,7 +17,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
17
17
 
18
18
  s.default_executable = %q{s3_website}
19
19
 
20
- s.add_dependency 'aws-sdk', '~> 1.8.5'
20
+ s.add_dependency 'aws-sdk', '1.33.0'
21
21
  s.add_dependency 'filey-diff', '~> 1.4.3'
22
22
  s.add_dependency 'simple-cloudfront-invalidator', '~> 1'
23
23
  s.add_dependency 'erubis', '~> 2.7.0'
@@ -25,13 +25,13 @@ Gem::Specification.new do |s|
25
25
  s.add_dependency 'thor', '= 0.18.1'
26
26
  s.add_dependency 'configure-s3-website', '= 1.5.2'
27
27
 
28
- s.add_development_dependency 'rspec'
29
- s.add_development_dependency 'rspec-expectations'
30
- s.add_development_dependency 'cucumber'
31
- s.add_development_dependency 'aruba', '~> 0.5.1'
32
- s.add_development_dependency 'rake'
33
- s.add_development_dependency 'vcr', '~> 2.5.0'
34
- s.add_development_dependency 'webmock', '~> 1.8.0'
28
+ s.add_development_dependency 'rspec', '2.14.0'
29
+ s.add_development_dependency 'rspec-expectations', '2.14.4'
30
+ s.add_development_dependency 'cucumber', '1.3.10'
31
+ s.add_development_dependency 'aruba', '0.5.3'
32
+ s.add_development_dependency 'rake', '10.1.1'
33
+ s.add_development_dependency 'vcr', '2.8.0'
34
+ s.add_development_dependency 'webmock', '1.16.1'
35
35
 
36
36
  s.files = `git ls-files`.split("\n")
37
37
  s.test_files = `git ls-files -- {test,spec,features}/*`.split("\n")
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: s3_website
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.6.8
4
+ version: 1.6.9
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Lauri Lehmijoki
@@ -14,56 +14,56 @@ dependencies:
14
14
  name: aws-sdk
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ~>
17
+ - - '='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 1.8.5
19
+ version: 1.33.0
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ~>
24
+ - - '='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 1.8.5
26
+ version: 1.33.0
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: filey-diff
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ~>
31
+ - - "~>"
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: 1.4.3
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ~>
38
+ - - "~>"
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: 1.4.3
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: simple-cloudfront-invalidator
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ~>
45
+ - - "~>"
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '1'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ~>
52
+ - - "~>"
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '1'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: erubis
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ~>
59
+ - - "~>"
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: 2.7.0
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ~>
66
+ - - "~>"
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: 2.7.0
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -112,101 +112,101 @@ dependencies:
112
112
  name: rspec
113
113
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
114
114
  requirements:
115
- - - ! '>='
115
+ - - '='
116
116
  - !ruby/object:Gem::Version
117
- version: '0'
117
+ version: 2.14.0
118
118
  type: :development
119
119
  prerelease: false
120
120
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
121
121
  requirements:
122
- - - ! '>='
122
+ - - '='
123
123
  - !ruby/object:Gem::Version
124
- version: '0'
124
+ version: 2.14.0
125
125
  - !ruby/object:Gem::Dependency
126
126
  name: rspec-expectations
127
127
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
128
128
  requirements:
129
- - - ! '>='
129
+ - - '='
130
130
  - !ruby/object:Gem::Version
131
- version: '0'
131
+ version: 2.14.4
132
132
  type: :development
133
133
  prerelease: false
134
134
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
135
135
  requirements:
136
- - - ! '>='
136
+ - - '='
137
137
  - !ruby/object:Gem::Version
138
- version: '0'
138
+ version: 2.14.4
139
139
  - !ruby/object:Gem::Dependency
140
140
  name: cucumber
141
141
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
142
142
  requirements:
143
- - - ! '>='
143
+ - - '='
144
144
  - !ruby/object:Gem::Version
145
- version: '0'
145
+ version: 1.3.10
146
146
  type: :development
147
147
  prerelease: false
148
148
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
149
149
  requirements:
150
- - - ! '>='
150
+ - - '='
151
151
  - !ruby/object:Gem::Version
152
- version: '0'
152
+ version: 1.3.10
153
153
  - !ruby/object:Gem::Dependency
154
154
  name: aruba
155
155
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
156
156
  requirements:
157
- - - ~>
157
+ - - '='
158
158
  - !ruby/object:Gem::Version
159
- version: 0.5.1
159
+ version: 0.5.3
160
160
  type: :development
161
161
  prerelease: false
162
162
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
163
163
  requirements:
164
- - - ~>
164
+ - - '='
165
165
  - !ruby/object:Gem::Version
166
- version: 0.5.1
166
+ version: 0.5.3
167
167
  - !ruby/object:Gem::Dependency
168
168
  name: rake
169
169
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
170
170
  requirements:
171
- - - ! '>='
171
+ - - '='
172
172
  - !ruby/object:Gem::Version
173
- version: '0'
173
+ version: 10.1.1
174
174
  type: :development
175
175
  prerelease: false
176
176
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
177
177
  requirements:
178
- - - ! '>='
178
+ - - '='
179
179
  - !ruby/object:Gem::Version
180
- version: '0'
180
+ version: 10.1.1
181
181
  - !ruby/object:Gem::Dependency
182
182
  name: vcr
183
183
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
184
184
  requirements:
185
- - - ~>
185
+ - - '='
186
186
  - !ruby/object:Gem::Version
187
- version: 2.5.0
187
+ version: 2.8.0
188
188
  type: :development
189
189
  prerelease: false
190
190
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
191
191
  requirements:
192
- - - ~>
192
+ - - '='
193
193
  - !ruby/object:Gem::Version
194
- version: 2.5.0
194
+ version: 2.8.0
195
195
  - !ruby/object:Gem::Dependency
196
196
  name: webmock
197
197
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
198
198
  requirements:
199
- - - ~>
199
+ - - '='
200
200
  - !ruby/object:Gem::Version
201
- version: 1.8.0
201
+ version: 1.16.1
202
202
  type: :development
203
203
  prerelease: false
204
204
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
205
205
  requirements:
206
- - - ~>
206
+ - - '='
207
207
  - !ruby/object:Gem::Version
208
- version: 1.8.0
209
- description: ! "\n Sync website files, set redirects, use HTTP performance optimisations,
208
+ version: 1.16.1
209
+ description: "\n Sync website files, set redirects, use HTTP performance optimisations,
210
210
  deliver via\n CloudFront.\n "
211
211
  email:
212
212
  - lauri.lehmijoki@iki.fi
@@ -215,8 +215,8 @@ executables:
215
215
  extensions: []
216
216
  extra_rdoc_files: []
217
217
  files:
218
- - .gitignore
219
- - .travis.yml
218
+ - ".gitignore"
219
+ - ".travis.yml"
220
220
  - Gemfile
221
221
  - LICENSE
222
222
  - README.md
@@ -355,17 +355,17 @@ require_paths:
355
355
  - lib
356
356
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
357
357
  requirements:
358
- - - ! '>='
358
+ - - ">="
359
359
  - !ruby/object:Gem::Version
360
360
  version: '0'
361
361
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
362
362
  requirements:
363
- - - ! '>='
363
+ - - ">="
364
364
  - !ruby/object:Gem::Version
365
365
  version: '0'
366
366
  requirements: []
367
367
  rubyforge_project:
368
- rubygems_version: 2.1.9
368
+ rubygems_version: 2.2.2
369
369
  signing_key:
370
370
  specification_version: 4
371
371
  summary: Manage your S3 website