rspec-system 2.6.0 → 2.7.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: 53c1e505cedc7e77105136f17ffce867f00fc007
4
- data.tar.gz: 3bfff0443416ff446e1cdd14c5fb12c9eec6121e
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NGU4MmVjZjZmYTE4MjRmMTIxZDgxNzI0NWRjNzI2MDNkNDdlYWE3Mw==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ ZmEzYjVhNDFmZTIxMmMyNGM2Mjk5MzJkMGEyMmU4ZWRmMTJlNDA5YQ==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: c1da1f38adcf52f28afffd07ad06694e82b73afd17ae678786e5e4e166ea045d1f08951f22a0e9bbdba5b407c54f07e6c02c8a281a1c2535b476c8ea9b827634
7
- data.tar.gz: 1e4fab285717d34a3e585bf172af018d1ddb9936c71c5e8859f997850746714acdd11c015775a52ad3db9bde2053390b2c50cae2dd203697644fe4773e658aeb
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ MWUyNjUwMmQ5ZjQ5N2IyNmY1NGY2YjI5NTQ3MGQ2NmUzODg5NGU3MzQ5ZWM0
10
+ ZjIwYTBkMTBmODQ0ZTBmZDBmZTc0MzgwNzVkMGYxMTQ4M2M2NTVmYjI1YWJk
11
+ ZTczYTU3MjkwZWNiMTQwYzNjNDAyMzIyNDZjMTI4NGUxNjg1YWQ=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ZWFlZjljNzk0ODY4NGY4ZTAxZTFjNzYyYTE0MzliMzZhZTRkODRjZDMzNzYz
14
+ NmQxMTJiMGI2ODAxNDBkNDllMzkxYzA5MWRjMjkyM2U0MWZjMjYyMjQ1Yjcw
15
+ MGE3OWQ0YTMwMDAyOTZjZmYwY2NkMzE4YTdmZDQyZWExOGZmMmY=
@@ -1,3 +1,15 @@
1
+ 2.7.0
2
+ =====
3
+
4
+ This is a minor feature release that provides the necessary settings for a
5
+ linked clone when cloning images in VSphere.
6
+
7
+ #### Detail Changes
8
+
9
+ * Use vsphere linked cloning (Ken Barber)
10
+
11
+ -------------------------------
12
+
1
13
  2.6.0
2
14
  =====
3
15
 
@@ -135,7 +135,10 @@ module RSpecSystem
135
135
  rp = dc.find_compute_resource(vmconf[:cluster]).
136
136
  resourcePool.
137
137
  traverse(vmconf[:rpool])
138
- relocateSpec = RbVmomi::VIM.VirtualMachineRelocateSpec(:pool => rp)
138
+ relocateSpec = RbVmomi::VIM.VirtualMachineRelocateSpec(
139
+ :diskMoveType => :moveChildMostDiskBacking,
140
+ :pool => rp
141
+ )
139
142
  spec = RbVmomi::VIM.VirtualMachineCloneSpec(
140
143
  :location => relocateSpec,
141
144
  :powerOn => true,
@@ -2,7 +2,7 @@
2
2
  Gem::Specification.new do |s|
3
3
  # Metadata
4
4
  s.name = "rspec-system"
5
- s.version = "2.6.0"
5
+ s.version = "2.7.0"
6
6
  s.authors = ["Ken Barber"]
7
7
  s.email = ["info@puppetlabs.com"]
8
8
  s.homepage = "https://github.com/puppetlabs/rspec-system"
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: rspec-system
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.6.0
4
+ version: 2.7.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ken Barber
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-11-04 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-11-05 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rspec
@@ -184,12 +184,12 @@ require_paths:
184
184
  - resources
185
185
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
186
186
  requirements:
187
- - - '>='
187
+ - - ! '>='
188
188
  - !ruby/object:Gem::Version
189
189
  version: 1.8.7
190
190
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
191
191
  requirements:
192
- - - '>='
192
+ - - ! '>='
193
193
  - !ruby/object:Gem::Version
194
194
  version: '0'
195
195
  requirements: []