rspec-rails 3.0.0 → 3.0.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZWQwZWViNzVjNjdjMDJmODRmM2FlNTIzZmM2YjNkZGEyMjc3YjRjMg==
4
+ NmI5YmM2MDE1ZWZhNDVjMTgxMTZhMDhmZTJjYzVjOWFiMDVjM2I2YQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ODAwMTJlMTc0Zjk1MjhjYzk4YmU4YjBiODBkMTMzOTM0ZjBmZDJkNw==
6
+ ZDRjOTk1Yzc4OGU1MTE0NmEzMTFiMTViZWEyODFkNGU3Y2RlNDY5ZA==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MDMwMDMwNmE5ODQzNDVhOGZkZTAyNjhiNTJhYTkzMWE3NGY1MTBlZmU0YjM0
10
- MGRiYWI5YjljZTE2MTY3MTU1MTNhMjk5YmU1ZTM0MDcwNmUxZmM3NTFkOWU1
11
- YzhjMWVlMDM0YTE5YTcwMTBkMGFmYzI1ZWIxOTFjNzg3YzUxYmM=
9
+ YWM1YWQzOGEwMDI3YjdjZWEyNGU0ZGYxMmZiZDAxMWViNmJlYWI1NDE1N2I0
10
+ OWY1YThiYjFkZDYwMzg5ZmJjNTVmZGMxNjVkZjFjMGIzYTY1NWQ3MzdjNzIx
11
+ YmE0Y2UzYTE5Y2JhZjkwNGE3ZjZjNzFlNWQ0ZGJjMTQ5NTIzNWY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OTI1ZmFmYjMwNTA0YWU3NzRjNWFkNjlkNThiYjBmYzI5MDAyYWJiYzA2Y2Y3
14
- YTFiYzFiZjg0YWFhNTEyNWZhZDgyYTExMmFkZWE1OWQ0YmM4YTA5OGUzNjQz
15
- MzQ0ZmVhMTVlMDQyYzBkY2JkZmQxYWYzZmZkODU4NGRkZmM3MTY=
13
+ YjVmZWE0MTVmN2Y2YjY3ZmE4Yjc4YWQyMWZlNDViNmU5YTFlODhhNDUwYTQw
14
+ NDJjNGM1MzllMmMyMjYyZDZkZmEyOWU2MTYzZGMyMDMxNDZkNDAxYWZlMmQx
15
+ ZDk4OTkzOTY3ODkzNjYwOWEzMzE1NTliMGEwMTYyNjM1MWRkMjM=
Binary file
data.tar.gz.sig CHANGED
Binary file
@@ -1,3 +1,10 @@
1
+ ### 3.0.1 / 2014-06-02
2
+ [Full Changelog](http://github.com/rspec/rspec-rails/compare/v3.0.0...v3.0.1)
3
+
4
+ Bug Fixes:
5
+
6
+ * Fix missing require in `rails g rspec:install`. (Sam Phippen)
7
+
1
8
  ### 3.0.0 / 2014-06-01
2
9
  [Full Changelog](http://github.com/rspec/rspec-rails/compare/v3.0.0.rc1...v3.0.0)
3
10
 
data/README.md CHANGED
@@ -12,7 +12,7 @@ Add `rspec-rails` to **both** the `:development` and `:test` groups in the
12
12
 
13
13
  ```ruby
14
14
  group :development, :test do
15
- gem 'rspec-rails', '~> 3.0.0.beta'
15
+ gem 'rspec-rails', '~> 3.0.0'
16
16
  end
17
17
  ```
18
18
 
@@ -1,3 +1,5 @@
1
+ require "rspec/support"
2
+ require "rspec/core"
1
3
  RSpec::Support.require_rspec_core "project_initializer"
2
4
 
3
5
  module Rspec
@@ -3,7 +3,7 @@ module RSpec
3
3
  # Version information for RSpec Rails.
4
4
  module Version
5
5
  # Current version of RSpec Rails, in semantic versioning format.
6
- STRING = '3.0.0'
6
+ STRING = '3.0.1'
7
7
  end
8
8
  end
9
9
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: rspec-rails
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 3.0.0
4
+ version: 3.0.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - David Chelimsky
@@ -291,6 +291,6 @@ rubyforge_project: rspec
291
291
  rubygems_version: 2.0.7
292
292
  signing_key:
293
293
  specification_version: 4
294
- summary: rspec-rails-3.0.0
294
+ summary: rspec-rails-3.0.1
295
295
  test_files: []
296
296
  has_rdoc:
metadata.gz.sig CHANGED
Binary file