rspec-rails 2.99.0.rc1 → 2.99.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +14 -6
  2. data/Changelog.md +5 -0
  3. data/lib/rspec/rails/version.rb +1 -1
  4. metadata +46 -46
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: b93f5ce3e1a3da43f65e8a266e931ddae467fef5
4
- data.tar.gz: 1a2ff9f79df901ae083e7ae865143979e092322a
5
- SHA512:
6
- metadata.gz: 767517cd2fd72a646b645c72efbaf023889e26e92137399f44e35730fb7bfa18aae11aff2bdf3e7ad945866d5cda166047e7f36518eba3645972aad9921a2c14
7
- data.tar.gz: 95f96d3834dd209ca27e2926b8a62c984da753d9e2ea38bd3632fb06afd6cb3885c4b5075caf2c9420968b20cfd61fc80142403ca2c5cd82731bda1a529289a9
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NWRkMzI4YTZjMTIzZTAwMjgxY2YwY2YyYmZkNDU2MzJmOTRlYTk5ZQ==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ MjRmYTc3YzgwZTQ2ZWU2NDc0NDU3ODk3MWUwYzgyNjY4MTE0OWIyNQ==
7
+ !binary "U0hBNTEy":
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ Yjk4Y2EyNGU1ODBlODRhNGYwZTE3NzIzMzFiYjkxMWQ1YjBiM2I3ZDc2YzMx
10
+ YmE0NTkwYTJjYmJmYzI2NTQ1Y2YzYThjNzFhZDczMDBkODgwMmRlYzQyZTI5
11
+ MjYzYjRjZmRjYzQ5OTg0ZWI0YTNlYmRjNmNkNWVhZmUzZWJlMjE=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ZDBkZmE3NjIwNTFhOWUyYzRmODAyZGYyNmI3YTJkODUzZTNjMzQxZTQ5NDU5
14
+ YjViMWU2MTQzZGVlMzliNmUyMTA3OTA5MDc0NWFkYTFjM2I2Njg0YjJhZjUy
15
+ NTRlMGY4OThlNjI5NWIzYjM3ZDZmNzRhZTNhOTViY2Y0YzBkZWI=
@@ -1,3 +1,8 @@
1
+ ### 2.99.0 / 2014-06-01
2
+ [Full Changelog](http://github.com/rspec/rspec-rails/compare/v2.99.0.rc1...v2.99.0)
3
+
4
+ No changes. Just taking it out of pre-release.
5
+
1
6
  ### 2.99.0.rc1 / 2014-05-18
2
7
  [Full Changelog](http://github.com/rspec/rspec-rails/compare/v2.99.0.beta2...v2.99.0.rc1)
3
8
 
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  module RSpec
2
2
  module Rails
3
3
  module Version
4
- STRING = '2.99.0.rc1'
4
+ STRING = '2.99.0'
5
5
  end
6
6
  end
7
7
  end
metadata CHANGED
@@ -1,181 +1,181 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: rspec-rails
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.99.0.rc1
4
+ version: 2.99.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - David Chelimsky
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-05-18 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-06-01 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ">="
17
+ - - ! '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '3.0'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ">="
24
+ - - ! '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '3.0'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: activemodel
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ">="
31
+ - - ! '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '3.0'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ">="
38
+ - - ! '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '3.0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: actionpack
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ">="
45
+ - - ! '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '3.0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ">="
52
+ - - ! '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '3.0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: railties
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ">="
59
+ - - ! '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '3.0'
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ">="
66
+ - - ! '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '3.0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: rspec-core
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - '='
73
+ - - ~>
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
- version: 2.99.0.rc1
75
+ version: 2.99.0
76
76
  type: :runtime
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - '='
80
+ - - ~>
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
- version: 2.99.0.rc1
82
+ version: 2.99.0
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: rspec-expectations
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - '='
87
+ - - ~>
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
- version: 2.99.0.rc1
89
+ version: 2.99.0
90
90
  type: :runtime
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - '='
94
+ - - ~>
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
- version: 2.99.0.rc1
96
+ version: 2.99.0
97
97
  - !ruby/object:Gem::Dependency
98
98
  name: rspec-mocks
99
99
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - '='
101
+ - - ~>
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
- version: 2.99.0.rc1
103
+ version: 2.99.0
104
104
  type: :runtime
105
105
  prerelease: false
106
106
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
107
  requirements:
108
- - - '='
108
+ - - ~>
109
109
  - !ruby/object:Gem::Version
110
- version: 2.99.0.rc1
110
+ version: 2.99.0
111
111
  - !ruby/object:Gem::Dependency
112
112
  name: rspec-collection_matchers
113
113
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
114
114
  requirements:
115
- - - ">="
115
+ - - ! '>='
116
116
  - !ruby/object:Gem::Version
117
117
  version: '0'
118
118
  type: :runtime
119
119
  prerelease: false
120
120
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
121
121
  requirements:
122
- - - ">="
122
+ - - ! '>='
123
123
  - !ruby/object:Gem::Version
124
124
  version: '0'
125
125
  - !ruby/object:Gem::Dependency
126
126
  name: rake
127
127
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
128
128
  requirements:
129
- - - "~>"
129
+ - - ~>
130
130
  - !ruby/object:Gem::Version
131
131
  version: 10.0.0
132
132
  type: :development
133
133
  prerelease: false
134
134
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
135
135
  requirements:
136
- - - "~>"
136
+ - - ~>
137
137
  - !ruby/object:Gem::Version
138
138
  version: 10.0.0
139
139
  - !ruby/object:Gem::Dependency
140
140
  name: cucumber
141
141
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
142
142
  requirements:
143
- - - "~>"
143
+ - - ~>
144
144
  - !ruby/object:Gem::Version
145
145
  version: 1.3.5
146
146
  type: :development
147
147
  prerelease: false
148
148
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
149
149
  requirements:
150
- - - "~>"
150
+ - - ~>
151
151
  - !ruby/object:Gem::Version
152
152
  version: 1.3.5
153
153
  - !ruby/object:Gem::Dependency
154
154
  name: aruba
155
155
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
156
156
  requirements:
157
- - - "~>"
157
+ - - ~>
158
158
  - !ruby/object:Gem::Version
159
159
  version: 0.4.11
160
160
  type: :development
161
161
  prerelease: false
162
162
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
163
163
  requirements:
164
- - - "~>"
164
+ - - ~>
165
165
  - !ruby/object:Gem::Version
166
166
  version: 0.4.11
167
167
  - !ruby/object:Gem::Dependency
168
168
  name: ZenTest
169
169
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
170
170
  requirements:
171
- - - "~>"
171
+ - - ~>
172
172
  - !ruby/object:Gem::Version
173
173
  version: 4.9.5
174
174
  type: :development
175
175
  prerelease: false
176
176
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
177
177
  requirements:
178
- - - "~>"
178
+ - - ~>
179
179
  - !ruby/object:Gem::Version
180
180
  version: 4.9.5
181
181
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -196,14 +196,14 @@ dependencies:
196
196
  name: capybara
197
197
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
198
198
  requirements:
199
- - - ">="
199
+ - - ! '>='
200
200
  - !ruby/object:Gem::Version
201
201
  version: 2.0.0
202
202
  type: :development
203
203
  prerelease: false
204
204
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
205
205
  requirements:
206
- - - ">="
206
+ - - ! '>='
207
207
  - !ruby/object:Gem::Version
208
208
  version: 2.0.0
209
209
  description: RSpec for Rails
@@ -212,12 +212,6 @@ executables: []
212
212
  extensions: []
213
213
  extra_rdoc_files: []
214
214
  files:
215
- - ".document"
216
- - ".yardopts"
217
- - Capybara.md
218
- - Changelog.md
219
- - License.txt
220
- - README.md
221
215
  - lib/autotest/rails_rspec2.rb
222
216
  - lib/generators/rspec.rb
223
217
  - lib/generators/rspec/controller/controller_generator.rb
@@ -282,30 +276,36 @@ files:
282
276
  - lib/rspec/rails/version.rb
283
277
  - lib/rspec/rails/view_assigns.rb
284
278
  - lib/rspec/rails/view_rendering.rb
279
+ - README.md
280
+ - License.txt
281
+ - Changelog.md
282
+ - Capybara.md
283
+ - .yardopts
284
+ - .document
285
285
  homepage: http://github.com/rspec/rspec-rails
286
286
  licenses:
287
287
  - MIT
288
288
  metadata: {}
289
289
  post_install_message:
290
290
  rdoc_options:
291
- - "--charset=UTF-8"
291
+ - --charset=UTF-8
292
292
  require_paths:
293
293
  - lib
294
294
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
295
295
  requirements:
296
- - - ">="
296
+ - - ! '>='
297
297
  - !ruby/object:Gem::Version
298
298
  version: '0'
299
299
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
300
300
  requirements:
301
- - - ">"
301
+ - - ! '>='
302
302
  - !ruby/object:Gem::Version
303
- version: 1.3.1
303
+ version: '0'
304
304
  requirements: []
305
305
  rubyforge_project: rspec
306
- rubygems_version: 2.2.2
306
+ rubygems_version: 2.0.7
307
307
  signing_key:
308
308
  specification_version: 4
309
- summary: rspec-rails-2.99.0.rc1
309
+ summary: rspec-rails-2.99.0
310
310
  test_files: []
311
311
  has_rdoc: