ro 1.4.4 → 1.4.6

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MTE4MjY1YjY5NjQzNjBkMzFmOTIzYjlkYTJkMzUzODc5NDVjYmNlNg==
4
+ NGU2NmU2NTUwNTgxZmM3OTUwYzYzNmFiZWQ3NzMyYzc3YmE0ODM2OQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- Nzc2ZGZlMDYzNDY3NWUxODkzZmQzNTRjOTYwNmNhN2Y5MzBlNjMwZQ==
6
+ YWM3ZjJhOWRmMWZiZWRlZmFmZWMzNTM1NzRlNzNkZTFkZmMxMzFmZA==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MmMyMDQ4OTIyYTAwMGU3MDNiOTVjN2M5ZjQzYTgxZTY4MGMwZmYxZjE5ZTky
10
- YjVlNjU5NjM0ZThmYzVlNDM5OGVjZDkzMzM0NTE0ZDE5N2U2ZGQ2M2MyYWMy
11
- YTIzMjg3ZGYwNzRmNWFmMTNlMjk2Y2MyYTUxZWVmNzU0YTk2Mzk=
9
+ NmQ3Y2U2NTk3NWJhM2MyY2E0MmE2NWRkZWMwOGUwMGI3ZjMwZjgyNjI1ZjZk
10
+ NjI1NTJmZWExMzQ5YmY4M2ExZDUwZTE2OTI5NWY3YjM4ODkxNDk1YTc3ZDYw
11
+ NTZmODg5MjRlYTQzN2MxZGY1NGQxNDk3N2ZlODA5OWNiMGIxMjQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZmRmNjNlZmNjMWFiN2ViNGQxYTkyNGVhNjVmNDkyNmNlYzhiYzVkNTc1MGYx
14
- MDU5ZDI2NTUwN2UyOTRhZDdkZDk4ZDRhZjQ0M2JjODAzMTE4YWMwOGFmNTky
15
- MGE1OTk4NWE1YjU5MGQ2OGM1YWUxMmMyMzY2NTRkNDU1NmRiNjc=
13
+ ODU5MWMwODIyNTM0NzdhMmFlMjczNjUyNWZjMTdmYzFkMmEwYmMwMWY0ZWUw
14
+ NTQ5NTE3ZTU0NzUyZTcyM2QyNTFhOTUzYWNlMjhkMzE4Y2JhZjJlMWYwMDM5
15
+ MGY4NDQxNzQ4NzcwMWIwZDA2MWE3NDFhYzgzOTIyNmJhNTBlMjM=
data/README.md CHANGED
@@ -130,7 +130,7 @@ it features:
130
130
  ro is the *perfect* companion to a site built by a static site generator such
131
131
  as middleman (http://middlemanapp.com/). especially a middleman site with a
132
132
  companion rails' application doing concurrent modifications of the site's
133
- content... ;-)
133
+ content... (ref: http://dojo4.com/blog/static-is-the-new-black) ;-)
134
134
 
135
135
 
136
136
  INSTALL
data/lib/ro.rb CHANGED
@@ -10,7 +10,7 @@
10
10
 
11
11
  #
12
12
  module Ro
13
- Version = '1.4.4' unless defined?(Version)
13
+ Version = '1.4.6' unless defined?(Version)
14
14
 
15
15
  def version
16
16
  Ro::Version
@@ -204,7 +204,7 @@
204
204
  end
205
205
 
206
206
  def Ro.accurate_expand_asset_urls(html, node)
207
- doc = Nokogiri::HTML(html)
207
+ doc = Nokogiri::HTML.fragment(html)
208
208
 
209
209
  doc.traverse do |element|
210
210
  if element.respond_to?(:attributes)
@@ -223,7 +223,7 @@
223
223
  end
224
224
  end
225
225
 
226
- doc.xpath('//body').inner_html.strip
226
+ doc.to_s.strip
227
227
  end
228
228
 
229
229
  def Ro.sloppy_expand_asset_urls(html, node)
@@ -133,6 +133,10 @@ module Ro
133
133
  @node.attributes
134
134
  end
135
135
 
136
+ def persisted?
137
+ true
138
+ end
139
+
136
140
  #
137
141
  def prefix
138
142
  self.class.prefix
@@ -146,6 +150,10 @@ module Ro
146
150
  def method_missing(method, *args, &block)
147
151
  node.send(method, *args, &block)
148
152
  end
153
+
154
+ def respond_to?(method)
155
+ super || node.respond_to?(method)
156
+ end
149
157
  end
150
158
  end
151
159
 
@@ -4,7 +4,7 @@ module Ro
4
4
  super(Ro.realpath(root.to_s))
5
5
  ensure
6
6
  raise ArgumentError.new("root=#{ root.inspect }") if root.nil?
7
- raise ArgumentError.new("root=#{ root.inspect }") unless test(?d, root)
7
+ raise ArgumentError.new("root=#{ root.inspect }") unless test(?d, self)
8
8
  end
9
9
 
10
10
  def root
data/ro.gemspec CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "ro"
6
- spec.version = "1.4.4"
6
+ spec.version = "1.4.6"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "ro"
9
9
  spec.description = "description: ro kicks the ass"
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ro
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.4.4
4
+ version: 1.4.6
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-02-24 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-07-18 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: map