rails_view 2.2.0 → 2.3.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. data/lib/rails_view.rb +8 -1
  2. data/rails_view.gemspec +1 -1
  3. metadata +8 -5
  4. checksums.yaml +0 -15
data/lib/rails_view.rb CHANGED
@@ -2,7 +2,7 @@ require 'rails' unless defined?(::Rails)
2
2
  require 'action_controller' unless defined?(::ActionController)
3
3
 
4
4
  class View
5
- VERSION = '2.2.0'
5
+ VERSION = '2.3.0'
6
6
 
7
7
  def View.version
8
8
  View::VERSION
@@ -70,6 +70,13 @@ class View
70
70
  end
71
71
 
72
72
  def View.render(*args)
73
+ options = args.extract_options!.to_options!
74
+ args.push(options)
75
+
76
+ unless options.has_key?(:layout)
77
+ options[:layout] = false
78
+ end
79
+
73
80
  Array(View.controller{ render(*args) }).join.html_safe
74
81
  end
75
82
  end
data/rails_view.gemspec CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "rails_view"
6
- spec.version = "2.2.0"
6
+ spec.version = "2.3.0"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "rails_view"
9
9
  spec.description = "description: rails_view kicks the ass"
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,15 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: rails_view
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.2.0
4
+ version: 2.3.0
5
+ prerelease:
5
6
  platform: ruby
6
7
  authors:
7
8
  - Ara T. Howard
8
9
  autorequire:
9
10
  bindir: bin
10
11
  cert_chain: []
11
- date: 2015-10-25 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2016-01-06 00:00:00.000000000 Z
12
13
  dependencies: []
13
14
  description: ! 'description: rails_view kicks the ass'
14
15
  email: ara.t.howard@gmail.com
@@ -25,25 +26,27 @@ files:
25
26
  homepage: https://github.com/ahoward/rails_view
26
27
  licenses:
27
28
  - same as ruby's
28
- metadata: {}
29
29
  post_install_message:
30
30
  rdoc_options: []
31
31
  require_paths:
32
32
  - lib
33
33
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
34
+ none: false
34
35
  requirements:
35
36
  - - ! '>='
36
37
  - !ruby/object:Gem::Version
37
38
  version: '0'
38
39
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
40
+ none: false
39
41
  requirements:
40
42
  - - ! '>='
41
43
  - !ruby/object:Gem::Version
42
44
  version: '0'
43
45
  requirements: []
44
46
  rubyforge_project: codeforpeople
45
- rubygems_version: 2.0.3
47
+ rubygems_version: 1.8.23.2
46
48
  signing_key:
47
- specification_version: 4
49
+ specification_version: 3
48
50
  summary: rails_view
49
51
  test_files: []
52
+ has_rdoc:
checksums.yaml DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ZDkwYmNhNjY2ZWU1MDNkNmZmMWRlNWQ3OTIwODI4Mjg3NjIwNTI3Yg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- NGFjNzIwZjljYmYxNjgxMWQ5ZWQyYzZkZDQwMjViYTg1YTEzMThmZg==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- OGVmZTI4NGIxNWFkNmNiYzljNGY2NmQyYjlmZTc2OGRhMDM3YjJkODIzNjY3
10
- NDFmYzA1ZjM4NDI5YmUwOTg0NWExNmMwZDIyMDI0MzFmMWU5YmZlMzcxYmU1
11
- ZWQwMWI5M2ZmMWE4YmRiOGFmNTQ3ZTNhYzIxMjkzYzJkYjdkMDM=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- MzAyYTIyZTAxMzhmNDhiMTkxYzRhMmZlMjE5NzJiOWZhM2ViMWVhYWM2OWM3
14
- NDE4Njc5ZjIwMDllMjM3YmJiMmRhNWFhZjZlYmY5MmZhYzU3MzI0OWRmOGRi
15
- YjE3YmM0N2QyODJlM2NiYzBlZDZlYjgxZjY3ODBhY2RjZmRjMGU=