rails_default_url_options 2.1.0 → 3.0.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MWE2OTMwOWNhOTk5OWM5MDdlODU2Nzg2NjdiNjhlNDU5MTlkNDU3YQ==
4
+ NWUzZjBiNDIzYzI1MjdlZGYyMTUyYjgwMTc4ZTgzZmI2MTg1ODI1Yg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MzQwYzA2NTBiZjJjY2QxNjUzMTIwNjU5MDRmNzQ0MmQyNGM2ZTc2Yg==
6
+ MWRlZDc0ZDNmNzE3ZjkzMzRjOTIyMWUwZjNmMDEyOTNlOTE1N2FmNQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- Yzg0YjQ1NzI4ODBiOWMwYzY4Y2QxNzNiZjBkMzRiZWU4MTc1YmQ3YjA1ZmZk
10
- MTZlODhiZTA2MmEzZDJhODg1Yjg0Mjg2MjA5ZmJlYTM3YjRiZDRmNjFmOWRh
11
- MzY2YTA4MTBlMGNlZDkzZWYyNGQzZThlYThhY2NlNDJkMjBlYjc=
9
+ YjUwZWVkMGIxNDE3N2M5NWY3OWZjMzdmODYyYWE4OTE1OGViMDA4MzJiNTZk
10
+ ZDJlZjU3N2FhMjMxZGZlZWU2M2RkNjc4YTYxYzRkZjA2ZjhkNjJjNmYxYjEx
11
+ MThlNjUxZjE0YzIxOTE3MzI3YjBhNDVhNmM2NzRmMGU3ZTc2YjQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NDFiYjQ3NzhiZjIxZTE3M2Y1ZTFmYWRjZGQwMjVmZDE3ZDM1MmExZDI3MGM2
14
- Yzc4NzU1NmM0ZDg3MWYxMjEzOGQzMjc4MDAwMGMzYjI4YjFjNTlmNTE0MWRj
15
- YWNjYzZjNzIyYjhjZmZkNDNhMjY3MDQ3NzE3NWM5NGExYTBjM2M=
13
+ MWI1N2E5OWNmYmE3NjkzZTQ1YWYzY2U0ODYxODg4NTY4NTBkOWNiNjIyNTc1
14
+ MDk5ZjNiZDFhODFkOTBlZWMyNzNiNThjYTYxYTllOTQ0NjQ0OTBkYWFiM2Nl
15
+ NDVhNjgzMDlkZTM0YTFmMDMyZmNlMWI4MjQ1NGJhZTM2ZDZmODc=
@@ -24,14 +24,14 @@
24
24
  # with this approach you will always generate absolute links for mailers and,
25
25
  # when those emails are triggered from an http request they will be sent
26
26
  # pointing back to that server. note that this also means emails sent in
27
- # development will correctly point back to http://0.0.0.0:3000, etc.
27
+ # development will correctly point back to http://127.0.0.1:3000, etc.
28
28
 
29
29
  unless defined?(DefaultUrlOptions)
30
30
 
31
31
  DefaultUrlOptions = Hash.new
32
32
 
33
33
  def DefaultUrlOptions.version
34
- '2.1.0'
34
+ '3.0.0'
35
35
  end
36
36
 
37
37
  def DefaultUrlOptions.dependencies
@@ -144,7 +144,7 @@ if defined?(Rails)
144
144
  #
145
145
  def DefaultUrlOptions.install_before_filter!
146
146
  DefaultUrlOptions.configure(
147
- :host => '0.0.0.0',
147
+ :host => '127.0.0.1',
148
148
  :port => 3000
149
149
  ) unless DefaultUrlOptions.configured?
150
150
 
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "rails_default_url_options"
6
- spec.version = "2.1.0"
6
+ spec.version = "3.0.0"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "rails_default_url_options"
9
9
  spec.description = "description: rails_default_url_options kicks the ass"
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: rails_default_url_options
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.1.0
4
+ version: 3.0.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-12 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-12-26 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies: []
13
13
  description: ! 'description: rails_default_url_options kicks the ass'
14
14
  email: ara.t.howard@gmail.com