pullentity-client 0.0.3 → 0.0.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MGU2ODQ0YjlkYTVmM2MwZGM3NGI4MTkzMWUxNDBmZGIzYTJiYTUyYw==
4
+ ZTk3ZTc3OGE0MzU4MDZlYzIyMTZmODg5MTBmOGQ5ZjUzYWU3Mjc1OA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- N2Q5M2M2NjI4ZTFjNjg2NDRlMzUxOTNhOTcxMTA3NDA5NWIzNzQ5Nw==
6
+ ZDgwYTk2NWFmYWQ3YTc5YTY4NWNjMjk1YjkxZDg3ODY5YjgwNDg4Nw==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZmE5MGNhMjhjMGJmYzk2ZDU2MDVhMjZhMmU5ZTQ4NWE4YjM2NmI5ODE5ZWI4
10
- Y2NiMzc3M2YxZjkzYjA1NTk1NzQ3MTE4NjAyZWFkNWI5NTdhMTg3NTUwNjAx
11
- NWQ5ZDVhNTNjMmFmMzFhMjc4NDNmNGM1YjBhNWQ1YjlkNzQ5ZmE=
9
+ OTQ1N2IxZDkxYTI0NzA3MDE4N2JmZmIyM2EwMzRhNzZiYzBiZTNjMWQwY2Ri
10
+ NjgxYmQ3ZDE3OWY5NzM1ZTRmMzg2Y2ZiZDdmMDQ3ZjUwZWE4OTQ3YjRkNThh
11
+ MWI4Y2EzMWMxZjc1Njg3NWRhOTkzZWQxNjQ0ZWFjMzkwMzdiYjM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- M2RiNmQyZDcwMWM0NmEwNjc2NTgyN2ZmNjk0Zjc4YjQ1MzhjNjg2MGNhZTI5
14
- NDBiYTFjOGI0NTQwYTUyMDU5OWQ2ZWE2YjJmNWQwZTA0MTI2YjY0NGNhMmU5
15
- NjQ1MTYwNTI4NzI0MTUwZTIzNDU2YjExNjllMzFkM2VjZmVkOWU=
13
+ MDUzZjgxZDYzMzMyMGE0Y2FhYWE5ZTFhNDlmOGVhNzNiNGZhNDViNWY0OTJh
14
+ ZDdjYmM2MjM1Y2I5ZGQ4YzExNzM4YWY4Mjg4NGI2ZDQyNWVmN2VlMTRlOGZj
15
+ NjVkM2RjNTMxNWNmM2ZmNmM1MzkwNmUyMWVlZjlhYWUzOTdkNDA=
data/README.md CHANGED
@@ -57,3 +57,8 @@ Export and install the theme for your site.
57
57
  # TODO
58
58
 
59
59
  1. upload assets.
60
+ 2. import data
61
+ 3. setup task (login + select site)
62
+ 4. make default task
63
+ 5. load remote data
64
+ 6. use mustache server side
@@ -38,7 +38,7 @@ module Pullentity
38
38
  @js = Nokogiri::HTML(File.open(location.join("build/views/shared/js.html")).readlines.join("")).css("script").first.content
39
39
  @head = File.open(location.join("build/views/shared/head.html")).readlines.join("")
40
40
  @css = Nokogiri::HTML(File.open(location.join("build/views/shared/css.html")).readlines.join("")).css("style").first.content
41
- @layout = File.open(location.join("build/views/shared/body.html")).readlines.join("")
41
+ @layout = Nokogiri::HTML(File.open(location.join("build/views/shared/body.html")).readlines.join("")).css("script").first.content
42
42
  @list = File.open(location.join("build/views/list.html")).readlines.join("")
43
43
  end
44
44
 
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Pullentity
2
2
  module Client
3
- VERSION = "0.0.3"
3
+ VERSION = "0.0.4"
4
4
  end
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: pullentity-client
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.3
4
+ version: 0.0.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - miguel michelson