polyglot 0.3.4 → 0.3.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MDFmYzRhODVkODQ1MzIwYmI5ZDZkN2QxMDg3ZjRkOGExODFmMmNjZg==
4
+ ZTA1MjU3ZDc3NGIwNjEzM2UwZTNjMzQ5NDM5ODFhMDUwZjE0NmIzOA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MWQ5OWQ3MjYyNDQyYTEyYzk0NTEzMTM2ZGZiMzk3NjVkMjMyMjY1MQ==
6
+ MzgxMzRjNmZmYTIxZGE5ZTZmYjQxNmEyZTZlY2Y5NGU5ZGJiYTQwOQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZWU1MDE3ODg3NTE2ZTNiYzFmZDk1YWZhYWM5OWY4OTIxNjI2MGQyZWZjMTA5
10
- ODJkNjJlMDViZTcwMGVhYWU1YjRjYjhjYTRhMjI3N2ZmMjcwZjRhOWI1NmVj
11
- MGQ3YjkwMzJmZjY3OTUwYTdkYzRjZWIyZGJjODdhZTEzYmZjODI=
9
+ ZTRiNTYyZTBkYjQ1MmU5NWExOTU4ZmMxOGJjYjFkYmUxMDA2ZjY3OTIwMjI0
10
+ ZTNiZjQxZTNkMGE2OTEzNzNiZDNhM2EwNjM5NzhmNDQwMGI4NjA4ZTlkYWI0
11
+ YjMwOTExMzlkMTg4YjM3OWI0MWY1NzYyMDI5ZTEwMGZjOGE4MDE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MTQ5YzRiNDM1MDkzYjA0NzliNGJhMmY2MWEyZTBiMWFjNzliMzM1M2MxNzJl
14
- NzRlMDUyYTBmZjk0NDMxZGM1YzMxYjdhYTJlM2ZmNDBjNDgwNWEzMjFkNTQw
15
- ZDE3ZWJmODY2NzE2MDlkNjIzNGFkNWYwYTNhZmJmN2ExMzIyODk=
13
+ N2M4M2Y5MmJhNzk0NDgyNzE5M2QxOGJlY2QzZWIzZTY3ZjQxMTY2ZDMyY2M3
14
+ ODc2NTRiYmQyMDdlNTdkNzQ2MTQyNDE3M2UwZTllNGZhZTE4OTQwNTc3ZDVk
15
+ ZDNjZDM0MTdiNTJiNTY0MjgwZjUzNDdkODkyZWM3MzBhYjEyMzY=
@@ -40,7 +40,7 @@ module Polyglot
40
40
  end
41
41
 
42
42
  def self.load(*a, &b)
43
- file = a[0].to_str
43
+ file = a[0].to_s
44
44
  return if @loaded[file] # Check for $: changes or file time changes and reload?
45
45
  begin
46
46
  source_file, loader = Polyglot.find(file, *a[1..-1], &b)
@@ -2,7 +2,7 @@ module Polyglot #:nodoc:
2
2
  module VERSION #:nodoc:
3
3
  MAJOR = 0
4
4
  MINOR = 3
5
- TINY = 4
5
+ TINY = 5
6
6
 
7
7
  STRING = [MAJOR, MINOR, TINY].join('.')
8
8
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: polyglot
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.4
4
+ version: 0.3.5
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Clifford Heath
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-02-18 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-05-30 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies: []
13
13
  description: ! '
14
14