polyglot 0.3.3 → 0.3.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ MDFmYzRhODVkODQ1MzIwYmI5ZDZkN2QxMDg3ZjRkOGExODFmMmNjZg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ MWQ5OWQ3MjYyNDQyYTEyYzk0NTEzMTM2ZGZiMzk3NjVkMjMyMjY1MQ==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZWU1MDE3ODg3NTE2ZTNiYzFmZDk1YWZhYWM5OWY4OTIxNjI2MGQyZWZjMTA5
10
+ ODJkNjJlMDViZTcwMGVhYWU1YjRjYjhjYTRhMjI3N2ZmMjcwZjRhOWI1NmVj
11
+ MGQ3YjkwMzJmZjY3OTUwYTdkYzRjZWIyZGJjODdhZTEzYmZjODI=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ MTQ5YzRiNDM1MDkzYjA0NzliNGJhMmY2MWEyZTBiMWFjNzliMzM1M2MxNzJl
14
+ NzRlMDUyYTBmZjk0NDMxZGM1YzMxYjdhYTJlM2ZmNDBjNDgwNWEzMjFkNTQw
15
+ ZDE3ZWJmODY2NzE2MDlkNjIzNGFkNWYwYTNhZmJmN2ExMzIyODk=
@@ -24,7 +24,9 @@ module Polyglot
24
24
 
25
25
  def self.find(file, *options, &block)
26
26
  is_absolute = Pathname.new(file).absolute?
27
- (is_absolute ? [""] : $:).each{|lib|
27
+ is_dot_relative = file =~ /\.[\/\\]/
28
+ paths = is_absolute ? [''] : Array(is_dot_relative ? '.' : nil) + $:
29
+ paths.each do |lib|
28
30
  base = is_absolute ? "" : lib+File::SEPARATOR
29
31
  # In Windows, repeated SEPARATOR chars have a special meaning, avoid adding them
30
32
  matches = Dir["#{base}#{file}{,.#{@registrations.keys*',.'}}"]
@@ -33,7 +35,7 @@ module Polyglot
33
35
  if path = matches[0]
34
36
  return [ path, @registrations[path.gsub(/.*\./,'')]]
35
37
  end
36
- }
38
+ end
37
39
  return nil
38
40
  end
39
41
 
@@ -2,7 +2,7 @@ module Polyglot #:nodoc:
2
2
  module VERSION #:nodoc:
3
3
  MAJOR = 0
4
4
  MINOR = 3
5
- TINY = 3
5
+ TINY = 4
6
6
 
7
7
  STRING = [MAJOR, MINOR, TINY].join('.')
8
8
  end
metadata CHANGED
@@ -1,15 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: polyglot
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.3
5
- prerelease:
4
+ version: 0.3.4
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Clifford Heath
9
8
  autorequire:
10
9
  bindir: bin
11
10
  cert_chain: []
12
- date: 2011-11-01 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-02-18 00:00:00.000000000 Z
13
12
  dependencies: []
14
13
  description: ! '
15
14
 
@@ -34,26 +33,25 @@ files:
34
33
  homepage: http://github.com/cjheath/polyglot
35
34
  licenses:
36
35
  - MIT
36
+ metadata: {}
37
37
  post_install_message:
38
38
  rdoc_options: []
39
39
  require_paths:
40
40
  - lib
41
41
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
42
- none: false
43
42
  requirements:
44
43
  - - ! '>='
45
44
  - !ruby/object:Gem::Version
46
45
  version: '0'
47
46
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
48
- none: false
49
47
  requirements:
50
48
  - - ! '>='
51
49
  - !ruby/object:Gem::Version
52
50
  version: '0'
53
51
  requirements: []
54
52
  rubyforge_project:
55
- rubygems_version: 1.8.10
53
+ rubygems_version: 2.2.2
56
54
  signing_key:
57
- specification_version: 3
55
+ specification_version: 4
58
56
  summary: Augment 'require' to load non-Ruby file types
59
57
  test_files: []