parasut_rails 0.2.0 → 0.2.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YmRhZWJiZjNkNjI3OTdmNTNlMmJhNzk4NTNhMDRkMDdhN2Q3NjNmZg==
4
+ NWUzNTFjNzViZTc1NzUyOTlhZjBhNWI0MjFmNTI0NjIxY2E5ZGQzOQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MjMyYjNkMDkwYzc2NjNhZjFlZjkyODcyYjc3ODM0YzgxY2ZhYzIyYQ==
6
+ NjFmM2YzYWEwZmQ2NDlkZDA3Njk0YTQ2YTE3NWE1YjJjNjVlOGVkNA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OTU4YzliNDdlYmZiNDU5ZGE3NmVkMTY4MzA1MDdhOTFlMzM0MmFhYmIxMjAx
10
- ZGIyMzgzMWJiMjZkNTE5ZWE4NzIyM2MyN2NiNTYwOTBhZGIyYzZhOTYyODQw
11
- MGJjMzE3OTZlYTg0OWYyZTBjMWZhMmVlZjE0NjFiNDQ4YzE5MzY=
9
+ MGQzNTUxMDAwNTI5ZmM2NmNiMzVjMDA1NDgxZTMzY2FkNzNhYjcxNGI1M2U1
10
+ Y2ExN2NkNDBjOGQ4OTk4Njc5NGE1OWUyN2Y0ZGQzY2ZjNWU5ZjA2NTU1NmJl
11
+ YmI3MDM2MjFlMTRmNDNlMDI1ZGM2MjY5ODYxMTI1OWU5NzkzZGM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MmY1ZjljYzQ1MTU2YTFhZjY3Y2JlZWM4NzVhNDIyNWIzOWYyOWE0YTU3NzMw
14
- YWM5MTA1MzgyM2NiMWNjMjEyZTcxZjQwZGViMDVjZTVjMWNjMmVlOWVmZTYz
15
- MzVjNmYzNzZkZDQwMzZkN2JhNWQyZjI5ZDQyMjBmYjdhODA2OTU=
13
+ ZmE1N2U5YWY4YjVlNTNjMDlkMDBjNDM1ODVmZjFhNzZkODJiY2Q3OTM1YjM3
14
+ YzI4N2NiMzUyOWJkMDVlOTljMjg3YjA5Y2VkZTgxMjJkNjNmNmZiYzE4M2Zk
15
+ MjE2MzBmZWNlOTRlYjcyMTkxNWRiNDllYTA4MGViNDNjZmU4YjA=
data/.gitignore CHANGED
@@ -7,3 +7,4 @@
7
7
  /pkg/
8
8
  /spec/reports/
9
9
  /tmp/
10
+ *.gemfile.lock
data/Appraisals CHANGED
@@ -1,9 +1,11 @@
1
1
  appraise 'rails3.2' do
2
2
  gem 'rails', '~> 3.2.21'
3
+ gem 'sass-rails'
3
4
  end
4
5
 
5
6
  appraise 'rails4.1' do
6
7
  gem 'rails', '~> 4.1.9'
8
+ gem 'sass-rails'
7
9
  gem 'spring'
8
10
  end
9
11
 
@@ -12,6 +14,7 @@ appraise 'rails4.2' do
12
14
  end
13
15
 
14
16
  appraise "rails5.0" do
15
- gem "activerecord", "~> 5.0.0"
16
- gem "railties", "~> 5.0.0"
17
+ gem 'activerecord', '~> 5.0.0'
18
+ gem 'railties', '~> 5.0.0'
19
+ gem 'rspec-rails', '~> 3.5.0.beta4'
17
20
  end
data/Gemfile CHANGED
@@ -4,3 +4,13 @@ source 'https://rubygems.org'
4
4
  gemspec
5
5
 
6
6
  gem 'appraisal'
7
+ gem 'coveralls'
8
+ gem 'aruba', '~> 0.14.2'
9
+ gem 'cucumber', '1.3.19'
10
+ gem 'coffee-rails'
11
+ gem "jquery-rails"
12
+ gem "rake"
13
+ gem "rspec-rails"
14
+ gem "uglifier"
15
+
16
+ gem 'sqlite3', platforms: :ruby
data/Rakefile CHANGED
@@ -1,6 +1,23 @@
1
- require "bundler/gem_tasks"
2
- require "rspec/core/rake_task"
1
+ require 'bundler/setup'
2
+ require 'bundler/gem_tasks'
3
+ require 'cucumber/rake/task'
3
4
 
4
- RSpec::Core::RakeTask.new(:spec)
5
+ Cucumber::Rake::Task.new(:cucumber) do |t|
6
+ t.fork = true
7
+ t.cucumber_opts = ['--format', (ENV['CUCUMBER_FORMAT'] || 'progress')]
8
+ end
5
9
 
6
- task :default => :spec
10
+ require 'appraisal'
11
+
12
+ desc 'Run the test suite'
13
+ task :default do |t|
14
+ if ENV['BUNDLE_GEMFILE'] =~ /gemfiles/
15
+ exec 'rake cucumber'
16
+ else
17
+ Rake::Task['appraise'].execute
18
+ end
19
+ end
20
+
21
+ task :appraise => ['appraisal:install'] do |t|
22
+ exec 'rake appraisal'
23
+ end
data/bin/setup CHANGED
@@ -1,8 +1,16 @@
1
- #!/usr/bin/env bash
2
- set -euo pipefail
3
- IFS=$'\n\t'
4
- set -vx
1
+ #!/usr/bin/env sh
5
2
 
3
+ # Run this script immediately after cloning the codebase.
4
+
5
+ # Exit if any subcommand fails
6
+ set -e
7
+
8
+ # Set up Ruby dependencies via Bundler
6
9
  bundle install
7
10
 
8
- # Do any other automated setup that you need to do here
11
+ # Add binstubs to PATH in ~/.zshenv like this:
12
+ # export PATH=".git/safe/../../bin:$PATH"
13
+ mkdir -p .git/safe
14
+
15
+ # Set up Appraisal to help us test against multiple Rails versions
16
+ bundle exec appraisal install
@@ -3,6 +3,16 @@
3
3
  source "https://rubygems.org"
4
4
 
5
5
  gem "appraisal"
6
+ gem "coveralls"
7
+ gem "aruba", "~> 0.14.2"
8
+ gem "cucumber", "1.3.19"
9
+ gem "coffee-rails"
10
+ gem "jquery-rails"
11
+ gem "rake"
12
+ gem "rspec-rails"
13
+ gem "uglifier"
14
+ gem "sqlite3", :platforms => :ruby
6
15
  gem "rails", "~> 3.2.21"
16
+ gem "sass-rails"
7
17
 
8
18
  gemspec :path => "../"
@@ -3,7 +3,17 @@
3
3
  source "https://rubygems.org"
4
4
 
5
5
  gem "appraisal"
6
+ gem "coveralls"
7
+ gem "aruba", "~> 0.14.2"
8
+ gem "cucumber", "1.3.19"
9
+ gem "coffee-rails"
10
+ gem "jquery-rails"
11
+ gem "rake"
12
+ gem "rspec-rails"
13
+ gem "uglifier"
14
+ gem "sqlite3", :platforms => :ruby
6
15
  gem "rails", "~> 4.1.9"
16
+ gem "sass-rails"
7
17
  gem "spring"
8
18
 
9
19
  gemspec :path => "../"
@@ -3,6 +3,15 @@
3
3
  source "https://rubygems.org"
4
4
 
5
5
  gem "appraisal"
6
+ gem "coveralls"
7
+ gem "aruba", "~> 0.14.2"
8
+ gem "cucumber", "1.3.19"
9
+ gem "coffee-rails"
10
+ gem "jquery-rails"
11
+ gem "rake"
12
+ gem "rspec-rails"
13
+ gem "uglifier"
14
+ gem "sqlite3", :platforms => :ruby
6
15
  gem "rails", "~> 4.2.0"
7
16
 
8
17
  gemspec :path => "../"
@@ -3,6 +3,15 @@
3
3
  source "https://rubygems.org"
4
4
 
5
5
  gem "appraisal"
6
+ gem "coveralls"
7
+ gem "aruba", "~> 0.14.2"
8
+ gem "cucumber", "1.3.19"
9
+ gem "coffee-rails"
10
+ gem "jquery-rails"
11
+ gem "rake"
12
+ gem "rspec-rails", "~> 3.5.0.beta4"
13
+ gem "uglifier"
14
+ gem "sqlite3", :platforms => :ruby
6
15
  gem "activerecord", "~> 5.0.0"
7
16
  gem "railties", "~> 5.0.0"
8
17
 
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- require 'parasut_rails'
1
+ require 'parasut'
2
2
  require 'rails'
3
3
 
4
4
  module ParasutRails
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module ParasutRails
2
- VERSION = "0.2.0"
2
+ VERSION = "0.2.1"
3
3
  end
@@ -32,8 +32,4 @@ Gem::Specification.new do |spec|
32
32
 
33
33
  spec.add_runtime_dependency 'railties', '>= 3.0.0'
34
34
  spec.add_runtime_dependency 'parasut'
35
- spec.add_development_dependency "bundler", "~> 1.13"
36
- spec.add_development_dependency "rake", "~> 10.0"
37
- spec.add_development_dependency "rspec", "~> 3.0"
38
- spec.add_development_dependency 'coveralls'
39
35
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: parasut_rails
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.2.0
4
+ version: 0.2.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Dunya Kirkali
@@ -39,62 +39,6 @@ dependencies:
39
39
  - - ! '>='
40
40
  - !ruby/object:Gem::Version
41
41
  version: '0'
42
- - !ruby/object:Gem::Dependency
43
- name: bundler
44
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
45
- requirements:
46
- - - ~>
47
- - !ruby/object:Gem::Version
48
- version: '1.13'
49
- type: :development
50
- prerelease: false
51
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
52
- requirements:
53
- - - ~>
54
- - !ruby/object:Gem::Version
55
- version: '1.13'
56
- - !ruby/object:Gem::Dependency
57
- name: rake
58
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
59
- requirements:
60
- - - ~>
61
- - !ruby/object:Gem::Version
62
- version: '10.0'
63
- type: :development
64
- prerelease: false
65
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
66
- requirements:
67
- - - ~>
68
- - !ruby/object:Gem::Version
69
- version: '10.0'
70
- - !ruby/object:Gem::Dependency
71
- name: rspec
72
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
73
- requirements:
74
- - - ~>
75
- - !ruby/object:Gem::Version
76
- version: '3.0'
77
- type: :development
78
- prerelease: false
79
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
80
- requirements:
81
- - - ~>
82
- - !ruby/object:Gem::Version
83
- version: '3.0'
84
- - !ruby/object:Gem::Dependency
85
- name: coveralls
86
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
87
- requirements:
88
- - - ! '>='
89
- - !ruby/object:Gem::Version
90
- version: '0'
91
- type: :development
92
- prerelease: false
93
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
94
- requirements:
95
- - - ! '>='
96
- - !ruby/object:Gem::Version
97
- version: '0'
98
42
  description: Parasut api for rails
99
43
  email:
100
44
  - dunyakirkali@ahtung.co