openc3-tool-cmdtlmserver 5.0.10 → 5.0.11

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: 07663abffc9bd5c326c0ad45bf57053c4a4b40cf72a316b9a6e8715447b4de5c
4
- data.tar.gz: 0aa374fec303f96c5e9b64e895e4a98947bc84182ff14f652ed5c04eec570c1b
3
+ metadata.gz: 6b2a13d3d089e91c8a573f7d95f16c2cf9356a1d82af0946e85c6e8715d73754
4
+ data.tar.gz: 0ac3614c56a5c758b5919bb91c25fa8195bd7f9ba2cbc70970eb4cd55229b334
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: ef63f61cb003e5e45c2c9d8e4fcaee6d418ff30e712e3dd7b97dbff7163b87fa2703dea8e53294d32016c7762e53bb8252df6a445381c8873b204939dcdc099f
7
- data.tar.gz: 2f727c357aba14392d7e68e110b98ed7685915f9f18950535b9d86f4422ff1caa6cd0d581f7629938e1cd93cc1f08dee77a6c0878a2e51058e89830f71e56af0
6
+ metadata.gz: cee517def577a381ace719f20965290b7529bc6e74b4b09e6b8178cec6cf16b6720c751a882f0f5005b0d6b579fff97b78638242c28f9a618c2310fb1974a1e6
7
+ data.tar.gz: b89f28e9a4ba42453688ac797d0c60c92cecd061ac13733c236e9fc9665c389ed10cfa54c8965ba1385016135c5f9871e690148b54758533e5c21e399e09cf52
@@ -1 +1 @@
1
- {"version":3,"file":"js/108.js","mappings":"w+DAAA,IAAIA,EAAS,WAAiB,WAAC,IAAIC,GAAG,WAACC,MAAKC,GAAE,WAACF,EAAIG,MAAMD,IAAG,OAA9B,WAAqCA,EAAG,SAAS,CAACA,EAAG,eAAe,CAACF,EAAII,GAAG,IAAIJ,EAAIK,GAAGL,EAAIM,KAAKC,QAAQ,gBAAgBL,EAAG,YAAYA,EAAG,eAAe,CAACM,MAAM,CAAC,cAAc,cAAc,MAAQ,SAAS,cAAc,GAAG,eAAe,IAAIC,MAAM,CAACC,MAAOV,EAAIW,OAAQC,SAAS,SAAUC,GAAK,sBAACb,EAAIW,OAAOE,CAAI,EAACC,WAAW,aAAa,GAAGZ,EAAG,eAAe,CAACM,MAAM,CAAC,QAAUR,EAAIe,QAAQ,MAAQf,EAAIM,KAAK,OAASN,EAAIW,OAAO,cAAcX,EAAIgB,UAAU,iBAAiB,GAAG,eAAe,CAAEC,oBAAqB,CAAC,GAAI,IAAK,IAAK,mBAAmB,GAAG,aAAa,GAAG,YAAY,oBAAoBC,YAAYlB,EAAImB,GAAG,CAAC,CAACC,IAAI,eAAeC,GAAG,YAAkB,IAAPC,EAAO,EAAPA,KAAQ,OAAD,sBAAQ,CAACpB,EAAG,QAAQ,CAACM,MAAM,CAAC,MAAQ,GAAG,MAAQ,UAAU,SAAWR,EAAIuB,iBAAiBC,GAAG,CAAC,MAAQ,SAASC,GAAQ,OAAD,sBAAQzB,EAAI0B,kBAAkBJ,EAAM,IAAG,CAACtB,EAAII,GAAG,IAAIJ,EAAIK,GAAGiB,EAAKK,SAAS,OAAQ,GAAE,CAACP,IAAI,iBAAiBC,GAAG,YAAkB,IAAPC,EAAO,EAAPA,KAAQ,OAAD,sBAAQ,CAACpB,EAAG,OAAO,CAAC0B,MAAMN,EAAKO,gBAAgB,CAAC7B,EAAII,GAAG,IAAIJ,EAAIK,GAAGiB,EAAKQ,WAAW,OAAQ,QAAO,EAC7/B,EACGC,GAAe,WAAG,I,klbC+DtB,OACAC,OAAAA,CAAAA,EAAAA,GACAC,MAAAA,CACAC,MAAAA,OACAC,OAAAA,QAEA7B,KANA,WAOA,OADA,sBACA,CACAK,OAAAA,GACAL,KAAAA,GACAiB,iBAAAA,EACAR,QAAAA,CACA,CAAAqB,KAAAA,OAAA1B,MAAAA,QACA,CACA0B,KAAAA,uBACA1B,MAAAA,UACA2B,UAAAA,EACAC,YAAAA,GAEA,CAAAF,KAAAA,YAAA1B,MAAAA,aACA,CAAA0B,KAAAA,UAAA1B,MAAAA,WACA,CAAA0B,KAAAA,YAAA1B,MAAAA,aACA,CAAA0B,KAAAA,YAAA1B,MAAAA,aACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,YACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,YACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,YACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,aAGA,EACA6B,QAAAA,CAEAvB,UAFA,SAEAwB,EAAAC,EAAAC,GAiDA,OAjDA,sBACAF,EAAAA,MAAAA,SAAAA,EAAAA,GAAA,sBACA,yCACA,wBACA,oBAEA,GAJA,WAIA,iBAEA,GAFA,yBAEA,sCACA,QACA,CACA,OAHA,cAFA,WAKA,GAMA,0BACA,8CACA,IACA,2BACA,KAVA,0BACA,+CACA,IACA,0BACA,GASA,0CAEA,GAFA,0BAEA,uCACA,QACA,CACA,OAHA,cAFA,YAKA,GAGA,0BACA,2BAJA,0BAEA,yBAIA,CAEA,GAFA,0BAEA,YAGA,OAHA,cAFA,YAKA,GAGA,0BACA,YAJA,0BAEA,WALA,yBAUA,CACA,IAhDA,YAiDA,CACA,EACAd,kBArDA,SAqDAJ,GAAA,uBACA,wBADA,YAEA,yDACA,qCACA,2BACA,sCAEA,EACAqB,OA7DA,WA6DA,WACA,GADA,uBACA,8EADA,YAEA,2EACA,UADA,gBAAI,EAAJ,UAEAC,GAFA,IAEA,0CACA,qBACA,qBAFA,YAGA,iDACAjB,EAAAA,UADA,YAEAE,EAAAA,iBACA,yEACAF,EAAAA,aADA,YAEAE,EAAAA,iBACA,2BACAF,EAAAA,SADA,YAEAE,EAAAA,eAXA,YAaA,aACAgB,KAAAA,EAAAA,GACAlB,QAAAA,EACAE,eAAAA,EACAC,UAAAA,EAAAA,GACAgB,QAAAA,EAAAA,GACAC,UAAAA,EAAAA,GACAC,UAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,IAEA,CA5BA,2CA6BA,oBACA,GACA,IC7LwR,I,UCOpRC,GAAY,OACd,EACAtD,EACAgC,GACA,EACA,KACA,KACA,MAIF,EAAesB,EAAiB,O,mBCfhCC,EAAOC,QAAUC,OAAOC,IAAM,SAAYC,EAAGC,GAE3C,OAAOD,IAAMC,EAAU,IAAND,GAAW,EAAIA,IAAM,EAAIC,EAAID,GAAKA,GAAKC,GAAKA,CAC/D,C,oCCLA,IAAIC,EAAO,EAAQ,KACfC,EAAgC,EAAQ,MACxCC,EAAW,EAAQ,MACnBC,EAAoB,EAAQ,MAC5BC,EAAyB,EAAQ,MACjCC,EAAY,EAAQ,MACpBC,EAAW,EAAQ,MACnBC,EAAY,EAAQ,MACpBC,EAAa,EAAQ,MAGzBP,EAA8B,UAAU,SAAUQ,EAAQC,EAAcC,GACtE,MAAO,CAGL,SAAgBC,GACd,IAAIC,EAAIT,EAAuB/D,MAC3ByE,EAAWX,EAAkBS,QAAUG,EAAYR,EAAUK,EAAQH,GACzE,OAAOK,EAAWd,EAAKc,EAAUF,EAAQC,GAAK,IAAIG,OAAOJ,GAAQH,GAAQH,EAASO,GACpF,EAGA,SAAUI,GACR,IAAIC,EAAKhB,EAAS7D,MACd8E,EAAIb,EAASW,GACbG,EAAMT,EAAgBD,EAAcQ,EAAIC,GAE5C,GAAIC,EAAIC,KAAM,OAAOD,EAAItE,MAEzB,IAAIwE,EAAoBJ,EAAGK,UACtBlB,EAAUiB,EAAmB,KAAIJ,EAAGK,UAAY,GACrD,IAAIC,EAAShB,EAAWU,EAAIC,GAE5B,OADKd,EAAUa,EAAGK,UAAWD,KAAoBJ,EAAGK,UAAYD,GAC9C,OAAXE,GAAmB,EAAIA,EAAO3C,KACvC,EAEJ,G,irFChBA,QACER,MAAO,CACLoD,gBAAiB,CACfC,QAAS,MAGbhF,KANa,WAOX,OADK,sBACE,CACLiF,QAAS,KACTC,IAAK,KAER,EACDC,QAZa,WAYH,sBACRxF,KAAKuF,IAAM,IAAIE,EAAAA,CAChB,EACDC,QAfa,WAeH,sBACR1F,KAAK2F,eACN,EACDC,cAlBa,WAkBG,sBACM,MAAhB5F,KAAKsF,SAAiB,yBACxBO,cAAc7F,KAAKsF,SADK,WAExBtF,KAAKsF,QAAU,MAFjB,aAID,EACDQ,MAAO,CAELV,gBAAiB,SAAUW,EAAQC,GAAQ,sBACzChG,KAAK2F,eACN,GAEHrD,QAAS,CACPqD,cADO,WACS,iCACM,MAAhB3F,KAAKsF,SAAiB,yBACxBO,cAAc7F,KAAKsF,SADK,WAExBtF,KAAKsF,QAAU,MAFjB,cADc,YAKdtF,KAAKsF,QAAUW,aAAY,WAAM,uBAC/B,EAAKvD,QACN,GAAE1C,KAAKoF,gBACT,G,wIC3DU,SAASc,EAA2BC,EAAGC,GACpD,IAAIC,EAAuB,qBAAXC,QAA0BH,EAAEG,OAAOC,WAAaJ,EAAE,cAElE,IAAKE,EAAI,CACP,GAAIG,MAAMC,QAAQN,KAAOE,GAAKK,EAAAA,EAAAA,GAA2BP,KAAOC,GAAkBD,GAAyB,kBAAbA,EAAE7F,OAAqB,CAC/G+F,IAAIF,EAAIE,GACZ,IAAIM,EAAI,EAEJC,EAAI,WAAe,EAEvB,MAAO,CACLC,EAAGD,EACHE,EAAG,WACD,OAAIH,GAAKR,EAAE7F,OAAe,CACxB0E,MAAM,GAED,CACLA,MAAM,EACNvE,MAAO0F,EAAEQ,KAEZ,EACDI,EAAG,SAAWC,GACZ,MAAMA,CACP,EACDC,EAAGL,EAEN,CAED,MAAM,IAAIM,UAAU,wIACrB,CAED,IAEIC,EAFAC,GAAmB,EACnBC,GAAS,EAEb,MAAO,CACLR,EAAG,WACDR,EAAKA,EAAG1C,KAAKwC,EACd,EACDW,EAAG,WACD,IAAIQ,EAAOjB,EAAGkB,OAEd,OADAH,EAAmBE,EAAKtC,KACjBsC,CACR,EACDP,EAAG,SAAWS,GACZH,GAAS,EACTF,EAAMK,CACP,EACDP,EAAG,WACD,IACOG,GAAoC,MAAhBf,EAAG,WAAmBA,EAAG,WAGnD,CAJD,QAGE,GAAIgB,EAAQ,MAAMF,CACnB,CACF,EAEJ,C","sources":["webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue?e694","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue?cd05","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/../../node_modules/core-js/internals/same-value.js","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/../../node_modules/core-js/modules/es.string.search.js","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/Updater.js","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/../../node_modules/@babel/runtime/helpers/esm/createForOfIteratorHelper.js"],"sourcesContent":["var render = function render(){var _vm=this,_c=_vm._self._c;return _c('v-card',[_c('v-card-title',[_vm._v(\" \"+_vm._s(_vm.data.length)+\" Interfaces \"),_c('v-spacer'),_c('v-text-field',{attrs:{\"append-icon\":\"mdi-magnify\",\"label\":\"Search\",\"single-line\":\"\",\"hide-details\":\"\"},model:{value:(_vm.search),callback:function ($$v) {_vm.search=$$v},expression:\"search\"}})],1),_c('v-data-table',{attrs:{\"headers\":_vm.headers,\"items\":_vm.data,\"search\":_vm.search,\"custom-sort\":_vm.sortTable,\"items-per-page\":10,\"footer-props\":{ itemsPerPageOptions: [10, 20, -1] },\"calculate-widths\":\"\",\"multi-sort\":\"\",\"data-test\":\"interfaces-table\"},scopedSlots:_vm._u([{key:\"item.connect\",fn:function({ item }){return [_c('v-btn',{attrs:{\"block\":\"\",\"color\":\"primary\",\"disabled\":_vm.buttonsDisabled},on:{\"click\":function($event){return _vm.connectDisconnect(item)}}},[_vm._v(\" \"+_vm._s(item.connect)+\" \")])]}},{key:\"item.connected\",fn:function({ item }){return [_c('span',{class:item.connectedClass},[_vm._v(\" \"+_vm._s(item.connected)+\" \")])]}}])})],1)\n}\nvar staticRenderFns = []\n\nexport { render, staticRenderFns }","<!--\n# Copyright 2022 Ball Aerospace & Technologies Corp.\n# All Rights Reserved.\n#\n# This program is free software; you can modify and/or redistribute it\n# under the terms of the GNU Affero General Public License\n# as published by the Free Software Foundation; version 3 with\n# attribution addendums as found in the LICENSE.txt\n#\n# This program is distributed in the hope that it will be useful,\n# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n# GNU Affero General Public License for more details.\n\n# Modified by OpenC3, Inc.\n# All changes Copyright 2022, OpenC3, Inc.\n# All Rights Reserved\n-->\n\n<template>\n <v-card>\n <v-card-title>\n {{ data.length }} Interfaces\n <v-spacer />\n <v-text-field\n v-model=\"search\"\n append-icon=\"mdi-magnify\"\n label=\"Search\"\n single-line\n hide-details\n />\n </v-card-title>\n <v-data-table\n :headers=\"headers\"\n :items=\"data\"\n :search=\"search\"\n :custom-sort=\"sortTable\"\n :items-per-page=\"10\"\n :footer-props=\"{ itemsPerPageOptions: [10, 20, -1] }\"\n calculate-widths\n multi-sort\n data-test=\"interfaces-table\"\n >\n <template v-slot:item.connect=\"{ item }\">\n <v-btn\n block\n color=\"primary\"\n :disabled=\"buttonsDisabled\"\n @click=\"connectDisconnect(item)\"\n >\n {{ item.connect }}\n </v-btn>\n </template>\n <template v-slot:item.connected=\"{ item }\">\n <span :class=\"item.connectedClass\">\n {{ item.connected }}\n </span>\n </template>\n </v-data-table>\n </v-card>\n</template>\n\n<script>\nimport Updater from './Updater'\n\nexport default {\n mixins: [Updater],\n props: {\n tabId: Number,\n curTab: Number,\n },\n data() {\n return {\n search: '',\n data: [],\n buttonsDisabled: false,\n headers: [\n { text: 'Name', value: 'name' },\n {\n text: 'Connect / Disconnect',\n value: 'connect',\n sortable: false,\n filterable: false,\n },\n { text: 'Connected', value: 'connected' },\n { text: 'Clients', value: 'clients' },\n { text: 'Tx Q Size', value: 'tx_q_size' },\n { text: 'Rx Q Size', value: 'rx_q_size' },\n { text: 'Tx Bytes', value: 'tx_bytes' },\n { text: 'Rx Bytes', value: 'rx_bytes' },\n { text: 'Cmd Pkts', value: 'cmd_pkts' },\n { text: 'Tlm Pkts', value: 'tlm_pkts' },\n ],\n }\n },\n methods: {\n // Custom sort algorithm to allow the connected column to be sorted by CONNECTED first\n sortTable(items, index, isDesc) {\n items.sort((a, b) => {\n for (let i = 0; i < index.length; i++) {\n let column = index[i]\n let desc = isDesc[i]\n\n if (column === 'connected') {\n // Items are the same so continue to let subsequent column sorts apply\n if (a[column] === b[column]) {\n continue\n }\n if (!desc) {\n if (a[column] === 'CONNECTED') {\n return -1\n } else {\n return 1\n }\n } else {\n if (a[column] === 'CONNECTED') {\n return 1\n } else {\n return -1\n }\n }\n } else if (column === 'name') {\n // Items are the same so continue to let subsequent column sorts apply\n if (a[column] === b[column]) {\n continue\n }\n if (!desc) {\n // Strings so use localeCompare to sort\n return a[column].localeCompare(b[column])\n } else {\n return b[column].localeCompare(a[column])\n }\n } else {\n // Items are the same so continue to let subsequent column sorts apply\n if (a[column] === b[column]) {\n continue\n }\n if (!desc) {\n // The rest of the columns are numbers so just subtract to sort\n return a[column] - b[column]\n } else {\n return b[column] - a[column]\n }\n }\n }\n })\n return items\n },\n connectDisconnect(item) {\n this.buttonsDisabled = true\n if (item.connected === 'DISCONNECTED') {\n this.api.connect_interface(item.name)\n } else {\n this.api.disconnect_interface(item.name)\n }\n },\n update() {\n if (this.tabId != this.curTab) return\n this.api.get_all_interface_info().then((info) => {\n this.data = [] // Clear the old data\n for (let int of info) {\n let connect = null\n let connectedClass = null\n if (int[1] == 'DISCONNECTED') {\n connect = 'Connect'\n connectedClass = 'openc3-white'\n } else if (int[1] == 'CONNECTED') {\n connect = 'Disconnect'\n connectedClass = 'openc3-green'\n } else {\n connect = 'Cancel'\n connectedClass = 'openc3-red'\n }\n this.data.push({\n name: int[0],\n connect: connect,\n connectedClass: connectedClass,\n connected: int[1],\n clients: int[2],\n tx_q_size: int[3],\n rx_q_size: int[4],\n tx_bytes: int[5],\n rx_bytes: int[6],\n cmd_pkts: int[7],\n tlm_pkts: int[8],\n })\n }\n this.buttonsDisabled = false\n })\n },\n },\n}\n</script>\n","import mod from \"-!../../../../../node_modules/thread-loader/dist/cjs.js!../../../../../node_modules/babel-loader/lib/index.js??clonedRuleSet-40.use[1]!../../../../../node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/index.js??vue-loader-options!./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"; export default mod; export * from \"-!../../../../../node_modules/thread-loader/dist/cjs.js!../../../../../node_modules/babel-loader/lib/index.js??clonedRuleSet-40.use[1]!../../../../../node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/index.js??vue-loader-options!./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"","import { render, staticRenderFns } from \"./InterfacesTab.vue?vue&type=template&id=63d01c9d&\"\nimport script from \"./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"\nexport * from \"./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"\n\n\n/* normalize component */\nimport normalizer from \"!../../../../../node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/runtime/componentNormalizer.js\"\nvar component = normalizer(\n script,\n render,\n staticRenderFns,\n false,\n null,\n null,\n null\n \n)\n\nexport default component.exports","// `SameValue` abstract operation\n// https://tc39.es/ecma262/#sec-samevalue\n// eslint-disable-next-line es-x/no-object-is -- safe\nmodule.exports = Object.is || function is(x, y) {\n // eslint-disable-next-line no-self-compare -- NaN check\n return x === y ? x !== 0 || 1 / x === 1 / y : x != x && y != y;\n};\n","'use strict';\nvar call = require('../internals/function-call');\nvar fixRegExpWellKnownSymbolLogic = require('../internals/fix-regexp-well-known-symbol-logic');\nvar anObject = require('../internals/an-object');\nvar isNullOrUndefined = require('../internals/is-null-or-undefined');\nvar requireObjectCoercible = require('../internals/require-object-coercible');\nvar sameValue = require('../internals/same-value');\nvar toString = require('../internals/to-string');\nvar getMethod = require('../internals/get-method');\nvar regExpExec = require('../internals/regexp-exec-abstract');\n\n// @@search logic\nfixRegExpWellKnownSymbolLogic('search', function (SEARCH, nativeSearch, maybeCallNative) {\n return [\n // `String.prototype.search` method\n // https://tc39.es/ecma262/#sec-string.prototype.search\n function search(regexp) {\n var O = requireObjectCoercible(this);\n var searcher = isNullOrUndefined(regexp) ? undefined : getMethod(regexp, SEARCH);\n return searcher ? call(searcher, regexp, O) : new RegExp(regexp)[SEARCH](toString(O));\n },\n // `RegExp.prototype[@@search]` method\n // https://tc39.es/ecma262/#sec-regexp.prototype-@@search\n function (string) {\n var rx = anObject(this);\n var S = toString(string);\n var res = maybeCallNative(nativeSearch, rx, S);\n\n if (res.done) return res.value;\n\n var previousLastIndex = rx.lastIndex;\n if (!sameValue(previousLastIndex, 0)) rx.lastIndex = 0;\n var result = regExpExec(rx, S);\n if (!sameValue(rx.lastIndex, previousLastIndex)) rx.lastIndex = previousLastIndex;\n return result === null ? -1 : result.index;\n }\n ];\n});\n","/*\n# Copyright 2022 Ball Aerospace & Technologies Corp.\n# All Rights Reserved.\n#\n# This program is free software; you can modify and/or redistribute it\n# under the terms of the GNU Affero General Public License\n# as published by the Free Software Foundation; version 3 with\n# attribution addendums as found in the LICENSE.txt\n#\n# This program is distributed in the hope that it will be useful,\n# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n# GNU Affero General Public License for more details.\n\n# Modified by OpenC3, Inc.\n# All changes Copyright 2022, OpenC3, Inc.\n# All Rights Reserved\n*/\n\nimport { OpenC3Api } from '@openc3/tool-common/src/services/openc3-api'\n\nexport default {\n props: {\n refreshInterval: {\n default: 1000,\n },\n },\n data() {\n return {\n updater: null,\n api: null,\n }\n },\n created() {\n this.api = new OpenC3Api()\n },\n mounted() {\n this.changeUpdater()\n },\n beforeDestroy() {\n if (this.updater != null) {\n clearInterval(this.updater)\n this.updater = null\n }\n },\n watch: {\n // eslint-disable-next-line no-unused-vars\n refreshInterval: function (newVal, oldVal) {\n this.changeUpdater()\n },\n },\n methods: {\n changeUpdater() {\n if (this.updater != null) {\n clearInterval(this.updater)\n this.updater = null\n }\n this.updater = setInterval(() => {\n this.update()\n }, this.refreshInterval)\n },\n },\n}\n","import unsupportedIterableToArray from \"./unsupportedIterableToArray.js\";\nexport default function _createForOfIteratorHelper(o, allowArrayLike) {\n var it = typeof Symbol !== \"undefined\" && o[Symbol.iterator] || o[\"@@iterator\"];\n\n if (!it) {\n if (Array.isArray(o) || (it = unsupportedIterableToArray(o)) || allowArrayLike && o && typeof o.length === \"number\") {\n if (it) o = it;\n var i = 0;\n\n var F = function F() {};\n\n return {\n s: F,\n n: function n() {\n if (i >= o.length) return {\n done: true\n };\n return {\n done: false,\n value: o[i++]\n };\n },\n e: function e(_e) {\n throw _e;\n },\n f: F\n };\n }\n\n throw new TypeError(\"Invalid attempt to iterate non-iterable instance.\\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.\");\n }\n\n var normalCompletion = true,\n didErr = false,\n err;\n return {\n s: function s() {\n it = it.call(o);\n },\n n: function n() {\n var step = it.next();\n normalCompletion = step.done;\n return step;\n },\n e: function e(_e2) {\n didErr = true;\n err = _e2;\n },\n f: function f() {\n try {\n if (!normalCompletion && it[\"return\"] != null) it[\"return\"]();\n } finally {\n if (didErr) throw err;\n }\n }\n };\n}"],"names":["render","_vm","this","_c","_self","_v","_s","data","length","attrs","model","value","search","callback","$$v","expression","headers","sortTable","itemsPerPageOptions","scopedSlots","_u","key","fn","item","buttonsDisabled","on","$event","connectDisconnect","connect","class","connectedClass","connected","staticRenderFns","mixins","props","tabId","curTab","text","sortable","filterable","methods","items","index","isDesc","update","info","name","clients","tx_q_size","rx_q_size","tx_bytes","rx_bytes","cmd_pkts","tlm_pkts","component","module","exports","Object","is","x","y","call","fixRegExpWellKnownSymbolLogic","anObject","isNullOrUndefined","requireObjectCoercible","sameValue","toString","getMethod","regExpExec","SEARCH","nativeSearch","maybeCallNative","regexp","O","searcher","undefined","RegExp","string","rx","S","res","done","previousLastIndex","lastIndex","result","refreshInterval","default","updater","api","created","OpenC3Api","mounted","changeUpdater","beforeDestroy","clearInterval","watch","newVal","oldVal","setInterval","_createForOfIteratorHelper","o","allowArrayLike","it","Symbol","iterator","Array","isArray","unsupportedIterableToArray","i","F","s","n","e","_e","f","TypeError","err","normalCompletion","didErr","step","next","_e2"],"sourceRoot":""}
1
+ {"version":3,"file":"js/108.js","mappings":"w+DAAA,IAAIA,EAAS,WAAiB,WAAC,IAAIC,GAAG,WAACC,MAAKC,GAAE,WAACF,EAAIG,MAAMD,IAAG,OAA9B,WAAqCA,EAAG,SAAS,CAACA,EAAG,eAAe,CAACF,EAAII,GAAG,IAAIJ,EAAIK,GAAGL,EAAIM,KAAKC,QAAQ,gBAAgBL,EAAG,YAAYA,EAAG,eAAe,CAACM,MAAM,CAAC,cAAc,cAAc,MAAQ,SAAS,cAAc,GAAG,eAAe,IAAIC,MAAM,CAACC,MAAOV,EAAIW,OAAQC,SAAS,SAAUC,GAAK,sBAACb,EAAIW,OAAOE,CAAI,EAACC,WAAW,aAAa,GAAGZ,EAAG,eAAe,CAACM,MAAM,CAAC,QAAUR,EAAIe,QAAQ,MAAQf,EAAIM,KAAK,OAASN,EAAIW,OAAO,cAAcX,EAAIgB,UAAU,iBAAiB,GAAG,eAAe,CAAEC,oBAAqB,CAAC,GAAI,IAAK,IAAK,mBAAmB,GAAG,aAAa,GAAG,YAAY,oBAAoBC,YAAYlB,EAAImB,GAAG,CAAC,CAACC,IAAI,eAAeC,GAAG,YAAkB,IAAPC,EAAO,EAAPA,KAAQ,OAAD,sBAAQ,CAACpB,EAAG,QAAQ,CAACM,MAAM,CAAC,MAAQ,GAAG,MAAQ,UAAU,SAAWR,EAAIuB,iBAAiBC,GAAG,CAAC,MAAQ,SAASC,GAAQ,OAAD,sBAAQzB,EAAI0B,kBAAkBJ,EAAM,IAAG,CAACtB,EAAII,GAAG,IAAIJ,EAAIK,GAAGiB,EAAKK,SAAS,OAAQ,GAAE,CAACP,IAAI,iBAAiBC,GAAG,YAAkB,IAAPC,EAAO,EAAPA,KAAQ,OAAD,sBAAQ,CAACpB,EAAG,OAAO,CAAC0B,MAAMN,EAAKO,gBAAgB,CAAC7B,EAAII,GAAG,IAAIJ,EAAIK,GAAGiB,EAAKQ,WAAW,OAAQ,QAAO,EAC7/B,EACGC,GAAe,WAAG,I,klbC+DtB,OACAC,OAAAA,CAAAA,EAAAA,GACAC,MAAAA,CACAC,MAAAA,OACAC,OAAAA,QAEA7B,KANA,WAOA,OADA,sBACA,CACAK,OAAAA,GACAL,KAAAA,GACAiB,iBAAAA,EACAR,QAAAA,CACA,CAAAqB,KAAAA,OAAA1B,MAAAA,QACA,CACA0B,KAAAA,uBACA1B,MAAAA,UACA2B,UAAAA,EACAC,YAAAA,GAEA,CAAAF,KAAAA,YAAA1B,MAAAA,aACA,CAAA0B,KAAAA,UAAA1B,MAAAA,WACA,CAAA0B,KAAAA,YAAA1B,MAAAA,aACA,CAAA0B,KAAAA,YAAA1B,MAAAA,aACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,YACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,YACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,YACA,CAAA0B,KAAAA,WAAA1B,MAAAA,aAGA,EACA6B,QAAAA,CAEAvB,UAFA,SAEAwB,EAAAC,EAAAC,GAiDA,OAjDA,sBACAF,EAAAA,MAAAA,SAAAA,EAAAA,GAAA,sBACA,yCACA,wBACA,oBAEA,GAJA,WAIA,iBAEA,GAFA,yBAEA,sCACA,QACA,CACA,OAHA,cAFA,WAKA,GAMA,0BACA,8CACA,IACA,2BACA,KAVA,0BACA,+CACA,IACA,0BACA,GASA,0CAEA,GAFA,0BAEA,uCACA,QACA,CACA,OAHA,cAFA,YAKA,GAGA,0BACA,2BAJA,0BAEA,yBAIA,CAEA,GAFA,0BAEA,YAGA,OAHA,cAFA,YAKA,GAGA,0BACA,YAJA,0BAEA,WALA,yBAUA,CACA,IAhDA,YAiDA,CACA,EACAd,kBArDA,SAqDAJ,GAAA,uBACA,wBADA,YAEA,yDACA,qCACA,2BACA,sCAEA,EACAqB,OA7DA,WA6DA,WACA,GADA,uBACA,8EADA,YAEA,2EACA,UADA,gBAAI,EAAJ,UAEAC,GAFA,IAEA,0CACA,qBACA,qBAFA,YAGA,iDACAjB,EAAAA,UADA,YAEAE,EAAAA,iBACA,yEACAF,EAAAA,aADA,YAEAE,EAAAA,iBACA,2BACAF,EAAAA,SADA,YAEAE,EAAAA,eAXA,YAaA,aACAgB,KAAAA,EAAAA,GACAlB,QAAAA,EACAE,eAAAA,EACAC,UAAAA,EAAAA,GACAgB,QAAAA,EAAAA,GACAC,UAAAA,EAAAA,GACAC,UAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,GACAC,SAAAA,EAAAA,IAEA,CA5BA,2CA6BA,oBACA,GACA,IC7LwR,I,UCOpRC,GAAY,OACd,EACAtD,EACAgC,GACA,EACA,KACA,KACA,MAIF,EAAesB,EAAiB,O,mBCfhCC,EAAOC,QAAUC,OAAOC,IAAM,SAAYC,EAAGC,GAE3C,OAAOD,IAAMC,EAAU,IAAND,GAAW,EAAIA,IAAM,EAAIC,EAAID,GAAKA,GAAKC,GAAKA,CAC/D,C,oCCLA,IAAIC,EAAO,EAAQ,KACfC,EAAgC,EAAQ,MACxCC,EAAW,EAAQ,MACnBC,EAAoB,EAAQ,MAC5BC,EAAyB,EAAQ,MACjCC,EAAY,EAAQ,MACpBC,EAAW,EAAQ,MACnBC,EAAY,EAAQ,MACpBC,EAAa,EAAQ,MAGzBP,EAA8B,UAAU,SAAUQ,EAAQC,EAAcC,GACtE,MAAO,CAGL,SAAgBC,GACd,IAAIC,EAAIT,EAAuB/D,MAC3ByE,EAAWX,EAAkBS,QAAUG,EAAYR,EAAUK,EAAQH,GACzE,OAAOK,EAAWd,EAAKc,EAAUF,EAAQC,GAAK,IAAIG,OAAOJ,GAAQH,GAAQH,EAASO,GACpF,EAGA,SAAUI,GACR,IAAIC,EAAKhB,EAAS7D,MACd8E,EAAIb,EAASW,GACbG,EAAMT,EAAgBD,EAAcQ,EAAIC,GAE5C,GAAIC,EAAIC,KAAM,OAAOD,EAAItE,MAEzB,IAAIwE,EAAoBJ,EAAGK,UACtBlB,EAAUiB,EAAmB,KAAIJ,EAAGK,UAAY,GACrD,IAAIC,EAAShB,EAAWU,EAAIC,GAE5B,OADKd,EAAUa,EAAGK,UAAWD,KAAoBJ,EAAGK,UAAYD,GAC9C,OAAXE,GAAmB,EAAIA,EAAO3C,KACvC,EAEJ,G,irFChBA,QACER,MAAO,CACLoD,gBAAiB,CACfC,QAAS,MAGbhF,KANa,WAOX,OADK,sBACE,CACLiF,QAAS,KACTC,IAAK,KAER,EACDC,QAZa,WAYH,sBACRxF,KAAKuF,IAAM,IAAIE,EAAAA,CAChB,EACDC,QAfa,WAeH,sBACR1F,KAAK2F,eACN,EACDC,cAlBa,WAkBG,sBACM,MAAhB5F,KAAKsF,SAAiB,yBACxBO,cAAc7F,KAAKsF,SADK,WAExBtF,KAAKsF,QAAU,MAFjB,aAID,EACDQ,MAAO,CAELV,gBAAiB,SAAUW,EAAQC,GAAQ,sBACzChG,KAAK2F,eACN,GAEHrD,QAAS,CACPqD,cADO,WACS,iCACM,MAAhB3F,KAAKsF,SAAiB,yBACxBO,cAAc7F,KAAKsF,SADK,WAExBtF,KAAKsF,QAAU,MAFjB,cADc,YAKdtF,KAAKsF,QAAUW,aAAY,WAAM,uBAC/B,EAAKvD,QACN,GAAE1C,KAAKoF,gBACT,G,wIC3DU,SAASc,EAA2BC,EAAGC,GACpD,IAAIC,EAAuB,qBAAXC,QAA0BH,EAAEG,OAAOC,WAAaJ,EAAE,cAElE,IAAKE,EAAI,CACP,GAAIG,MAAMC,QAAQN,KAAOE,GAAKK,EAAAA,EAAAA,GAA2BP,KAAOC,GAAkBD,GAAyB,kBAAbA,EAAE7F,OAAqB,CAC/G+F,IAAIF,EAAIE,GACZ,IAAIM,EAAI,EAEJC,EAAI,WAAe,EAEvB,MAAO,CACLC,EAAGD,EACHE,EAAG,WACD,OAAIH,GAAKR,EAAE7F,OAAe,CACxB0E,MAAM,GAED,CACLA,MAAM,EACNvE,MAAO0F,EAAEQ,KAEZ,EACDI,EAAG,SAAWC,GACZ,MAAMA,CACP,EACDC,EAAGL,EAEN,CAED,MAAM,IAAIM,UAAU,wIACrB,CAED,IAEIC,EAFAC,GAAmB,EACnBC,GAAS,EAEb,MAAO,CACLR,EAAG,WACDR,EAAKA,EAAG1C,KAAKwC,EACd,EACDW,EAAG,WACD,IAAIQ,EAAOjB,EAAGkB,OAEd,OADAH,EAAmBE,EAAKtC,KACjBsC,CACR,EACDP,EAAG,SAAWS,GACZH,GAAS,EACTF,EAAMK,CACP,EACDP,EAAG,WACD,IACOG,GAAoC,MAAhBf,EAAG,WAAmBA,EAAG,WAGnD,CAJD,QAGE,GAAIgB,EAAQ,MAAMF,CACnB,CACF,EAEJ,C","sources":["webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue?e694","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/InterfacesTab.vue?cd05","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/../../node_modules/core-js/internals/same-value.js","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/../../node_modules/core-js/modules/es.string.search.js","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/./src/tools/CmdTlmServer/Updater.js","webpack://@openc3/tool-cmdtlmserver/../../node_modules/@babel/runtime/helpers/esm/createForOfIteratorHelper.js"],"sourcesContent":["var render = function render(){var _vm=this,_c=_vm._self._c;return _c('v-card',[_c('v-card-title',[_vm._v(\" \"+_vm._s(_vm.data.length)+\" Interfaces \"),_c('v-spacer'),_c('v-text-field',{attrs:{\"append-icon\":\"mdi-magnify\",\"label\":\"Search\",\"single-line\":\"\",\"hide-details\":\"\"},model:{value:(_vm.search),callback:function ($$v) {_vm.search=$$v},expression:\"search\"}})],1),_c('v-data-table',{attrs:{\"headers\":_vm.headers,\"items\":_vm.data,\"search\":_vm.search,\"custom-sort\":_vm.sortTable,\"items-per-page\":10,\"footer-props\":{ itemsPerPageOptions: [10, 20, -1] },\"calculate-widths\":\"\",\"multi-sort\":\"\",\"data-test\":\"interfaces-table\"},scopedSlots:_vm._u([{key:\"item.connect\",fn:function({ item }){return [_c('v-btn',{attrs:{\"block\":\"\",\"color\":\"primary\",\"disabled\":_vm.buttonsDisabled},on:{\"click\":function($event){return _vm.connectDisconnect(item)}}},[_vm._v(\" \"+_vm._s(item.connect)+\" \")])]}},{key:\"item.connected\",fn:function({ item }){return [_c('span',{class:item.connectedClass},[_vm._v(\" \"+_vm._s(item.connected)+\" \")])]}}])})],1)\n}\nvar staticRenderFns = []\n\nexport { render, staticRenderFns }","<!--\n# Copyright 2022 Ball Aerospace & Technologies Corp.\n# All Rights Reserved.\n#\n# This program is free software; you can modify and/or redistribute it\n# under the terms of the GNU Affero General Public License\n# as published by the Free Software Foundation; version 3 with\n# attribution addendums as found in the LICENSE.txt\n#\n# This program is distributed in the hope that it will be useful,\n# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n# GNU Affero General Public License for more details.\n\n# Modified by OpenC3, Inc.\n# All changes Copyright 2022, OpenC3, Inc.\n# All Rights Reserved\n-->\n\n<template>\n <v-card>\n <v-card-title>\n {{ data.length }} Interfaces\n <v-spacer />\n <v-text-field\n v-model=\"search\"\n append-icon=\"mdi-magnify\"\n label=\"Search\"\n single-line\n hide-details\n />\n </v-card-title>\n <v-data-table\n :headers=\"headers\"\n :items=\"data\"\n :search=\"search\"\n :custom-sort=\"sortTable\"\n :items-per-page=\"10\"\n :footer-props=\"{ itemsPerPageOptions: [10, 20, -1] }\"\n calculate-widths\n multi-sort\n data-test=\"interfaces-table\"\n >\n <template v-slot:item.connect=\"{ item }\">\n <v-btn\n block\n color=\"primary\"\n :disabled=\"buttonsDisabled\"\n @click=\"connectDisconnect(item)\"\n >\n {{ item.connect }}\n </v-btn>\n </template>\n <template v-slot:item.connected=\"{ item }\">\n <span :class=\"item.connectedClass\">\n {{ item.connected }}\n </span>\n </template>\n </v-data-table>\n </v-card>\n</template>\n\n<script>\nimport Updater from './Updater'\n\nexport default {\n mixins: [Updater],\n props: {\n tabId: Number,\n curTab: Number,\n },\n data() {\n return {\n search: '',\n data: [],\n buttonsDisabled: false,\n headers: [\n { text: 'Name', value: 'name' },\n {\n text: 'Connect / Disconnect',\n value: 'connect',\n sortable: false,\n filterable: false,\n },\n { text: 'Connected', value: 'connected' },\n { text: 'Clients', value: 'clients' },\n { text: 'Tx Q Size', value: 'tx_q_size' },\n { text: 'Rx Q Size', value: 'rx_q_size' },\n { text: 'Tx Bytes', value: 'tx_bytes' },\n { text: 'Rx Bytes', value: 'rx_bytes' },\n { text: 'Cmd Pkts', value: 'cmd_pkts' },\n { text: 'Tlm Pkts', value: 'tlm_pkts' },\n ],\n }\n },\n methods: {\n // Custom sort algorithm to allow the connected column to be sorted by CONNECTED first\n sortTable(items, index, isDesc) {\n items.sort((a, b) => {\n for (let i = 0; i < index.length; i++) {\n let column = index[i]\n let desc = isDesc[i]\n\n if (column === 'connected') {\n // Items are the same so continue to let subsequent column sorts apply\n if (a[column] === b[column]) {\n continue\n }\n if (!desc) {\n if (a[column] === 'CONNECTED') {\n return -1\n } else {\n return 1\n }\n } else {\n if (a[column] === 'CONNECTED') {\n return 1\n } else {\n return -1\n }\n }\n } else if (column === 'name') {\n // Items are the same so continue to let subsequent column sorts apply\n if (a[column] === b[column]) {\n continue\n }\n if (!desc) {\n // Strings so use localeCompare to sort\n return a[column].localeCompare(b[column])\n } else {\n return b[column].localeCompare(a[column])\n }\n } else {\n // Items are the same so continue to let subsequent column sorts apply\n if (a[column] === b[column]) {\n continue\n }\n if (!desc) {\n // The rest of the columns are numbers so just subtract to sort\n return a[column] - b[column]\n } else {\n return b[column] - a[column]\n }\n }\n }\n })\n return items\n },\n connectDisconnect(item) {\n this.buttonsDisabled = true\n if (item.connected === 'DISCONNECTED') {\n this.api.connect_interface(item.name)\n } else {\n this.api.disconnect_interface(item.name)\n }\n },\n update() {\n if (this.tabId != this.curTab) return\n this.api.get_all_interface_info().then((info) => {\n this.data = [] // Clear the old data\n for (let int of info) {\n let connect = null\n let connectedClass = null\n if (int[1] == 'DISCONNECTED') {\n connect = 'Connect'\n connectedClass = 'openc3-white'\n } else if (int[1] == 'CONNECTED') {\n connect = 'Disconnect'\n connectedClass = 'openc3-green'\n } else {\n connect = 'Cancel'\n connectedClass = 'openc3-red'\n }\n this.data.push({\n name: int[0],\n connect: connect,\n connectedClass: connectedClass,\n connected: int[1],\n clients: int[2],\n tx_q_size: int[3],\n rx_q_size: int[4],\n tx_bytes: int[5],\n rx_bytes: int[6],\n cmd_pkts: int[7],\n tlm_pkts: int[8],\n })\n }\n this.buttonsDisabled = false\n })\n },\n },\n}\n</script>\n","import mod from \"-!../../../../../node_modules/thread-loader/dist/cjs.js!../../../../../node_modules/babel-loader/lib/index.js??clonedRuleSet-40.use[1]!../../../../../node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/index.js??vue-loader-options!./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"; export default mod; export * from \"-!../../../../../node_modules/thread-loader/dist/cjs.js!../../../../../node_modules/babel-loader/lib/index.js??clonedRuleSet-40.use[1]!../../../../../node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/index.js??vue-loader-options!./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"","import { render, staticRenderFns } from \"./InterfacesTab.vue?vue&type=template&id=63d01c9d&\"\nimport script from \"./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"\nexport * from \"./InterfacesTab.vue?vue&type=script&lang=js&\"\n\n\n/* normalize component */\nimport normalizer from \"!../../../../../node_modules/@vue/vue-loader-v15/lib/runtime/componentNormalizer.js\"\nvar component = normalizer(\n script,\n render,\n staticRenderFns,\n false,\n null,\n null,\n null\n \n)\n\nexport default component.exports","// `SameValue` abstract operation\n// https://tc39.es/ecma262/#sec-samevalue\n// eslint-disable-next-line es/no-object-is -- safe\nmodule.exports = Object.is || function is(x, y) {\n // eslint-disable-next-line no-self-compare -- NaN check\n return x === y ? x !== 0 || 1 / x === 1 / y : x != x && y != y;\n};\n","'use strict';\nvar call = require('../internals/function-call');\nvar fixRegExpWellKnownSymbolLogic = require('../internals/fix-regexp-well-known-symbol-logic');\nvar anObject = require('../internals/an-object');\nvar isNullOrUndefined = require('../internals/is-null-or-undefined');\nvar requireObjectCoercible = require('../internals/require-object-coercible');\nvar sameValue = require('../internals/same-value');\nvar toString = require('../internals/to-string');\nvar getMethod = require('../internals/get-method');\nvar regExpExec = require('../internals/regexp-exec-abstract');\n\n// @@search logic\nfixRegExpWellKnownSymbolLogic('search', function (SEARCH, nativeSearch, maybeCallNative) {\n return [\n // `String.prototype.search` method\n // https://tc39.es/ecma262/#sec-string.prototype.search\n function search(regexp) {\n var O = requireObjectCoercible(this);\n var searcher = isNullOrUndefined(regexp) ? undefined : getMethod(regexp, SEARCH);\n return searcher ? call(searcher, regexp, O) : new RegExp(regexp)[SEARCH](toString(O));\n },\n // `RegExp.prototype[@@search]` method\n // https://tc39.es/ecma262/#sec-regexp.prototype-@@search\n function (string) {\n var rx = anObject(this);\n var S = toString(string);\n var res = maybeCallNative(nativeSearch, rx, S);\n\n if (res.done) return res.value;\n\n var previousLastIndex = rx.lastIndex;\n if (!sameValue(previousLastIndex, 0)) rx.lastIndex = 0;\n var result = regExpExec(rx, S);\n if (!sameValue(rx.lastIndex, previousLastIndex)) rx.lastIndex = previousLastIndex;\n return result === null ? -1 : result.index;\n }\n ];\n});\n","/*\n# Copyright 2022 Ball Aerospace & Technologies Corp.\n# All Rights Reserved.\n#\n# This program is free software; you can modify and/or redistribute it\n# under the terms of the GNU Affero General Public License\n# as published by the Free Software Foundation; version 3 with\n# attribution addendums as found in the LICENSE.txt\n#\n# This program is distributed in the hope that it will be useful,\n# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n# GNU Affero General Public License for more details.\n\n# Modified by OpenC3, Inc.\n# All changes Copyright 2022, OpenC3, Inc.\n# All Rights Reserved\n*/\n\nimport { OpenC3Api } from '@openc3/tool-common/src/services/openc3-api'\n\nexport default {\n props: {\n refreshInterval: {\n default: 1000,\n },\n },\n data() {\n return {\n updater: null,\n api: null,\n }\n },\n created() {\n this.api = new OpenC3Api()\n },\n mounted() {\n this.changeUpdater()\n },\n beforeDestroy() {\n if (this.updater != null) {\n clearInterval(this.updater)\n this.updater = null\n }\n },\n watch: {\n // eslint-disable-next-line no-unused-vars\n refreshInterval: function (newVal, oldVal) {\n this.changeUpdater()\n },\n },\n methods: {\n changeUpdater() {\n if (this.updater != null) {\n clearInterval(this.updater)\n this.updater = null\n }\n this.updater = setInterval(() => {\n this.update()\n }, this.refreshInterval)\n },\n },\n}\n","import unsupportedIterableToArray from \"./unsupportedIterableToArray.js\";\nexport default function _createForOfIteratorHelper(o, allowArrayLike) {\n var it = typeof Symbol !== \"undefined\" && o[Symbol.iterator] || o[\"@@iterator\"];\n\n if (!it) {\n if (Array.isArray(o) || (it = unsupportedIterableToArray(o)) || allowArrayLike && o && typeof o.length === \"number\") {\n if (it) o = it;\n var i = 0;\n\n var F = function F() {};\n\n return {\n s: F,\n n: function n() {\n if (i >= o.length) return {\n done: true\n };\n return {\n done: false,\n value: o[i++]\n };\n },\n e: function e(_e) {\n throw _e;\n },\n f: F\n };\n }\n\n throw new TypeError(\"Invalid attempt to iterate non-iterable instance.\\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.\");\n }\n\n var normalCompletion = true,\n didErr = false,\n err;\n return {\n s: function s() {\n it = it.call(o);\n },\n n: function n() {\n var step = it.next();\n normalCompletion = step.done;\n return step;\n },\n e: function e(_e2) {\n didErr = true;\n err = _e2;\n },\n f: function f() {\n try {\n if (!normalCompletion && it[\"return\"] != null) it[\"return\"]();\n } finally {\n if (didErr) throw err;\n }\n }\n };\n}"],"names":["render","_vm","this","_c","_self","_v","_s","data","length","attrs","model","value","search","callback","$$v","expression","headers","sortTable","itemsPerPageOptions","scopedSlots","_u","key","fn","item","buttonsDisabled","on","$event","connectDisconnect","connect","class","connectedClass","connected","staticRenderFns","mixins","props","tabId","curTab","text","sortable","filterable","methods","items","index","isDesc","update","info","name","clients","tx_q_size","rx_q_size","tx_bytes","rx_bytes","cmd_pkts","tlm_pkts","component","module","exports","Object","is","x","y","call","fixRegExpWellKnownSymbolLogic","anObject","isNullOrUndefined","requireObjectCoercible","sameValue","toString","getMethod","regExpExec","SEARCH","nativeSearch","maybeCallNative","regexp","O","searcher","undefined","RegExp","string","rx","S","res","done","previousLastIndex","lastIndex","result","refreshInterval","default","updater","api","created","OpenC3Api","mounted","changeUpdater","beforeDestroy","clearInterval","watch","newVal","oldVal","setInterval","_createForOfIteratorHelper","o","allowArrayLike","it","Symbol","iterator","Array","isArray","unsupportedIterableToArray","i","F","s","n","e","_e","f","TypeError","err","normalCompletion","didErr","step","next","_e2"],"sourceRoot":""}