open4 1.3.3 → 1.3.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YTM2ZTNmNzUxMDkwZWM4YzQ2NjdhOGU5MjdjOGRhY2Y1ODIyMzhkYg==
4
+ ZTUyNzE3MzczYmM1N2M5ZTQ0MWY0ZTkxMGM2NDcwODQzZWU3YjBkZg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZTM2NTNmMDEyZWFkMTA2MDM3OTE4YmZjOWE3ZmFiNDE0MGI2OTVkOA==
6
+ NDU2NWRlNGIxZjg5OGZmYjA5OGZhNDhhMTBiZDI2NTEyYzgxMTc5ZQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MTY0ZDVjOTMyNjU4ZjMwZjIxOGNiNGEzYzQ2MjRjMGRmZDgyYjU1NGIwNTc0
10
- MDkwMjU2NjRiYzc4ZjMyOTA3NjAyMmQ5ZjJkYTgzMGQwYWIyZDk1ODBkM2Zj
11
- MzUzYjIxYzg5ODdlYzFmMWJiNTc3NjljZWI3ZmNhNzJhNzM5ODI=
9
+ ZDJjMzYwZjA5OGY5ODI2MDA3YzY5MmVkZjNjYjYzYTQyMjIzNmRjNzk3NDZi
10
+ NjRiMDExNjZjZDBkMWM5MWY0ZTlmNTYxNDRlODQ5NTNjMjk3YzcyNTYzYzU0
11
+ ZGIxYTNiZjc0MjdkY2JkZmNkYWIxYWY1MDlmY2RmYTdmZTUyZDk=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YWJhZDFkNDUwYTczNDgzOGU1ZjEyMGMwZjg5MDMwOThhYWM5Yjg2NmUwYTkw
14
- ZTdlYjc4ZjRhYzM2MjQ5MDBhNDYxZTkzMjgzYzRjZWI3ZjM1MjIxNGQ5OTFl
15
- NzNhNjY5NmQzNDczMTg0NzI3YzFmNTg4MmJhNjhkODZjOTI3YzQ=
13
+ MzkxZDc2ODhjMjk4ZDEwMzM0YjIxYzEyYThiYTg3YmRlOTljYmRiOGUzMGY2
14
+ NTU0NmM4OTg2OTRlNDYwODMzMmU5ODA5OTkzNmYzMTgxYmIzY2ZlNGQ1NzE4
15
+ ZmY3ZDNlZmRmYzRiYmE2MGM0MDgxYjJhYWZkZTZhM2Q4ZmIyMzM=
@@ -4,7 +4,7 @@ require 'timeout'
4
4
  require 'thread'
5
5
 
6
6
  module Open4
7
- VERSION = '1.3.3'
7
+ VERSION = '1.3.4'
8
8
  def Open4.version() VERSION end
9
9
 
10
10
  def Open4.description
@@ -183,9 +183,9 @@ module Open4
183
183
 
184
184
  begin
185
185
  @argv.each do |a, b|
186
- @threads << Thread.new(*a) do |*a|
186
+ @threads << Thread.new(*a) do |*_a|
187
187
  begin
188
- b[*a]
188
+ b[*_a]
189
189
  ensure
190
190
  killall rescue nil if $!
191
191
  @done.push Thread.current
@@ -214,9 +214,9 @@ module Open4
214
214
 
215
215
  def new_thread *a, &b
216
216
  cur = Thread.current
217
- Thread.new(*a) do |*a|
217
+ Thread.new(*a) do |*_a|
218
218
  begin
219
- b[*a]
219
+ b[*_a]
220
220
  rescue Exception => e
221
221
  cur.raise e
222
222
  end
@@ -229,8 +229,8 @@ module Open4
229
229
  keys, default, _ = args
230
230
  catch(:opt) do
231
231
  [keys].flatten.each do |key|
232
- [key, key.to_s, key.to_s.intern].each do |key|
233
- throw :opt, opts[key] if opts.has_key?(key)
232
+ [key, key.to_s, key.to_s.intern].each do |_key|
233
+ throw :opt, opts[_key] if opts.has_key?(_key)
234
234
  end
235
235
  end
236
236
  default
@@ -259,19 +259,19 @@ module Open4
259
259
  q = Queue.new
260
260
  th = nil
261
261
 
262
- timer_set = lambda do |t|
263
- th = new_thread{ to(t){ q.pop } }
262
+ timer_set = lambda do |_t|
263
+ th = new_thread{ to(_t){ q.pop } }
264
264
  end
265
265
 
266
- timer_cancel = lambda do |t|
266
+ timer_cancel = lambda do |_t|
267
267
  th.kill if th rescue nil
268
268
  end
269
269
 
270
270
  timer_set[t]
271
271
  begin
272
- src.each do |buf|
272
+ src.each do |_buf|
273
273
  timer_cancel[t]
274
- send_dst[buf]
274
+ send_dst[_buf]
275
275
  timer_set[t]
276
276
  end
277
277
  ensure
@@ -342,17 +342,17 @@ module Open4
342
342
 
343
343
  te = ThreadEnsemble.new c
344
344
 
345
- te.add_thread(i, stdin) do |i, stdin|
346
- relay stdin, i, stdin_timeout
347
- i.close rescue nil
345
+ te.add_thread(i, stdin) do |_i, _stdin|
346
+ relay _stdin, _i, stdin_timeout
347
+ _i.close rescue nil
348
348
  end
349
349
 
350
- te.add_thread(o, stdout) do |o, stdout|
351
- relay o, stdout, stdout_timeout
350
+ te.add_thread(o, stdout) do |_o, _stdout|
351
+ relay _o, _stdout, stdout_timeout
352
352
  end
353
353
 
354
- te.add_thread(e, stderr) do |o, stderr|
355
- relay e, stderr, stderr_timeout
354
+ te.add_thread(e, stderr) do |_o, _stderr| # HACK: I think this is a bug
355
+ relay e, _stderr, stderr_timeout
356
356
  end
357
357
 
358
358
  te.run
@@ -386,7 +386,7 @@ module Open4
386
386
  else
387
387
  argv.push opts
388
388
  end
389
- thread = Thread.new(arg, argv){|arg, argv| spawn arg, *argv}
389
+ thread = Thread.new(arg, argv){|_arg, _argv| spawn _arg, *_argv}
390
390
  sc = class << thread; self; end
391
391
  sc.module_eval {
392
392
  define_method(:pid){ @pid ||= q.pop }
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "open4"
6
- spec.version = "1.3.3"
6
+ spec.version = "1.3.4"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "open4"
9
9
  spec.description = "open child process with handles on pid, stdin, stdout, and stderr: manage child processes and their io handles easily."
@@ -28,11 +28,11 @@ Gem::Specification::new do |spec|
28
28
  "samples/stdin_timeout.rb",
29
29
  "samples/timeout.rb",
30
30
  "test",
31
+ "test/lib",
32
+ "test/lib/test_case.rb",
31
33
  "test/pfork4_test.rb",
32
34
  "test/popen4_test.rb",
33
35
  "test/popen4ext_test.rb",
34
- "test/support",
35
- "test/support/test_case.rb",
36
36
  "white_box",
37
37
  "white_box/leak.rb"]
38
38
 
data/rakefile CHANGED
@@ -32,7 +32,7 @@ def run_tests!(which = nil)
32
32
 
33
33
  test_rbs.each_with_index do |test_rb, index|
34
34
  testno = index + 1
35
- command = "#{ This.ruby } -w -I ./lib -I ./test/lib #{ test_rb }"
35
+ command = "#{ This.ruby } -rubygems -w -I ./lib -I ./test/lib #{ test_rb }"
36
36
 
37
37
  puts
38
38
  say(div, :color => :cyan, :bold => true)
@@ -13,7 +13,7 @@ module Open4
13
13
  class MyError < RuntimeError; end
14
14
 
15
15
  def on_mri?
16
- ::Config::CONFIG['ruby_install_name'] == 'ruby'
16
+ ::RbConfig::CONFIG['ruby_install_name'] == 'ruby'
17
17
  end
18
18
 
19
19
  def wait_status(cid)
@@ -51,7 +51,7 @@ class PFork4Test < TestCase
51
51
  fun = lambda { $stdout.write Process.pid }
52
52
  cid_in_block = nil
53
53
  cid_in_fun = nil
54
- status = pfork4(fun) do |cid, _, stdout, _|
54
+ pfork4(fun) do |cid, _, stdout, _|
55
55
  cid_in_block = cid
56
56
  cid_in_fun = stdout.read.to_i
57
57
  end
@@ -8,7 +8,7 @@ class POpen4Test < TestCase
8
8
 
9
9
  def test_unknown_command_propagates_exception
10
10
  err = assert_raises(*UNKNOWN_CMD_ERRORS) { popen4 UNKNOWN_CMD }
11
- assert_match /#{UNKNOWN_CMD}/, err.to_s if on_mri?
11
+ assert_match(/#{UNKNOWN_CMD}/, err.to_s) if on_mri?
12
12
  end
13
13
 
14
14
  def test_exception_propagation_avoids_zombie_child_process
@@ -31,7 +31,7 @@ class POpen4Test < TestCase
31
31
  cmd = %{ruby -e "STDOUT.print Process.pid"}
32
32
  cid_in_block = nil
33
33
  cid_in_fun = nil
34
- status = popen4(cmd) do |cid, _, stdout, _|
34
+ popen4(cmd) do |cid, _, stdout, _|
35
35
  cid_in_block = cid
36
36
  cid_in_fun = stdout.read.to_i
37
37
  end
@@ -9,7 +9,7 @@ class POpen4Test < TestCase
9
9
 
10
10
  def test_unknown_command_propagates_exception
11
11
  err = assert_raises(*UNKNOWN_CMD_ERRORS) { popen4ext true, UNKNOWN_CMD }
12
- assert_match /#{UNKNOWN_CMD}/, err.to_s if on_mri?
12
+ assert_match(/#{UNKNOWN_CMD}/, err.to_s) if on_mri?
13
13
  end
14
14
 
15
15
  def test_exception_propagation_avoids_zombie_child_process
@@ -32,7 +32,7 @@ class POpen4Test < TestCase
32
32
  cmd = %{ruby -e "STDOUT.print Process.pid"}
33
33
  cid_in_block = nil
34
34
  cid_in_fun = nil
35
- status = popen4ext(true, cmd) do |cid, _, stdout, _|
35
+ popen4ext(true, cmd) do |cid, _, stdout, _|
36
36
  cid_in_block = cid
37
37
  cid_in_fun = stdout.read.to_i
38
38
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: open4
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.3.3
4
+ version: 1.3.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-03-03 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-05-15 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies: []
13
13
  description: ! 'open child process with handles on pid, stdin, stdout, and stderr:
14
14
  manage child processes and their io handles easily.'
@@ -32,10 +32,10 @@ files:
32
32
  - samples/spawn.rb
33
33
  - samples/stdin_timeout.rb
34
34
  - samples/timeout.rb
35
+ - test/lib/test_case.rb
35
36
  - test/pfork4_test.rb
36
37
  - test/popen4_test.rb
37
38
  - test/popen4ext_test.rb
38
- - test/support/test_case.rb
39
39
  - white_box/leak.rb
40
40
  homepage: https://github.com/ahoward/open4
41
41
  licenses: