open4 1.3.2 → 1.3.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (5) hide show
  1. checksums.yaml +8 -8
  2. data/lib/open4.rb +2 -2
  3. data/open4.gemspec +2 -2
  4. data/rakefile +2 -2
  5. metadata +3 -3
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NDIwYzkzZTQ4MTE2YTZmM2UxMDk4ZWQ0MmQxOWU4NzliODhlY2JjZg==
4
+ YTM2ZTNmNzUxMDkwZWM4YzQ2NjdhOGU5MjdjOGRhY2Y1ODIyMzhkYg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZmNjNGI5MWQwNGM1MWVhN2Y2NDlhYTc4MTIxZTI4YzIwZjc4ZTA1Zg==
6
+ ZTM2NTNmMDEyZWFkMTA2MDM3OTE4YmZjOWE3ZmFiNDE0MGI2OTVkOA==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZWNmYjIwMGVhYzM0ZTc2N2E3YTFmY2JjYjNjYTllYzQ1M2Q0NTI0ZWZhNTAw
10
- NjdhNDQ4OWRhNTMzZTcwYWQ3ZTI1MDYzZGEwOGZkZDA5ZDljNzM4N2Y3Yzk2
11
- Njk4MTE3YWQ2ZWUxMTA5NjA2ZjE3NWUxMDYzMWMyNWUyZjUwMWY=
9
+ MTY0ZDVjOTMyNjU4ZjMwZjIxOGNiNGEzYzQ2MjRjMGRmZDgyYjU1NGIwNTc0
10
+ MDkwMjU2NjRiYzc4ZjMyOTA3NjAyMmQ5ZjJkYTgzMGQwYWIyZDk1ODBkM2Zj
11
+ MzUzYjIxYzg5ODdlYzFmMWJiNTc3NjljZWI3ZmNhNzJhNzM5ODI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OTdmYjhiZjhmOTRhOWM0OTI4MDY4ZDM3OWU2NjQ1OGNiMWI4ZGU0N2FiODJk
14
- ZTkzNzExNTk5MWZiOTA1OGI2NmViYmQ1ZDA1MmEyM2E1M2I0Y2IzY2E1NGJj
15
- NjJmMzYxYWJhNGU5YjJiZWUzMzZmZDFmNWUwZTU5ZGVkYTA4YTA=
13
+ YWJhZDFkNDUwYTczNDgzOGU1ZjEyMGMwZjg5MDMwOThhYWM5Yjg2NmUwYTkw
14
+ ZTdlYjc4ZjRhYzM2MjQ5MDBhNDYxZTkzMjgzYzRjZWI3ZjM1MjIxNGQ5OTFl
15
+ NzNhNjY5NmQzNDczMTg0NzI3YzFmNTg4MmJhNjhkODZjOTI3YzQ=
@@ -4,7 +4,7 @@ require 'timeout'
4
4
  require 'thread'
5
5
 
6
6
  module Open4
7
- VERSION = '1.3.2'
7
+ VERSION = '1.3.3'
8
8
  def Open4.version() VERSION end
9
9
 
10
10
  def Open4.description
@@ -226,7 +226,7 @@ module Open4
226
226
 
227
227
  def getopts opts = {}
228
228
  lambda do |*args|
229
- keys, default, ignored = args
229
+ keys, default, _ = args
230
230
  catch(:opt) do
231
231
  [keys].flatten.each do |key|
232
232
  [key, key.to_s, key.to_s.intern].each do |key|
@@ -3,11 +3,11 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "open4"
6
- spec.version = "1.3.2"
6
+ spec.version = "1.3.3"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "open4"
9
9
  spec.description = "open child process with handles on pid, stdin, stdout, and stderr: manage child processes and their io handles easily."
10
- spec.license = "same as ruby's"
10
+ spec.license = "Ruby"
11
11
 
12
12
  spec.files =
13
13
  ["LICENSE",
data/rakefile CHANGED
@@ -4,7 +4,7 @@ This.email = "ara.t.howard@gmail.com"
4
4
  This.homepage = "https://github.com/ahoward/#{ This.lib }"
5
5
 
6
6
  task :license do
7
- open('LICENSE', 'w'){|fd| fd.puts "same as ruby's"}
7
+ open('LICENSE', 'w'){|fd| fd.puts "Ruby"}
8
8
  end
9
9
 
10
10
  task :default do
@@ -93,7 +93,7 @@ task :gemspec do
93
93
  test_files = "test/#{ lib }.rb" if File.file?("test/#{ lib }.rb")
94
94
  summary = object.respond_to?(:summary) ? object.summary : "summary: #{ lib } kicks the ass"
95
95
  description = object.respond_to?(:description) ? object.description : "description: #{ lib } kicks the ass"
96
- license = object.respond_to?(:license) ? object.license : "same as ruby's"
96
+ license = object.respond_to?(:license) ? object.license : "Ruby"
97
97
 
98
98
  if This.extensions.nil?
99
99
  This.extensions = []
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: open4
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.3.2
4
+ version: 1.3.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-02-22 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-03-03 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies: []
13
13
  description: ! 'open child process with handles on pid, stdin, stdout, and stderr:
14
14
  manage child processes and their io handles easily.'
@@ -39,7 +39,7 @@ files:
39
39
  - white_box/leak.rb
40
40
  homepage: https://github.com/ahoward/open4
41
41
  licenses:
42
- - same as ruby's
42
+ - Ruby
43
43
  metadata: {}
44
44
  post_install_message:
45
45
  rdoc_options: []