omnifocus-pivotaltracker 1.2.0 → 1.2.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- YTViNzlhNmIxOWY4NGY3MWZmNTc1MWIxODFlNWE1MGE0NTJiNTA3Mw==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- MTdkYTVhODIyN2RmODI1OWE3NjUyODJmYTZhOTI1ZTg0ZmUyMzY5Yg==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 28b8142d7b9893512e46b0ab480a04de6990a44e
4
+ data.tar.gz: 7c58518f57c7988679caf810f21ce5aac2f300b9
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- YmEyMDNkZjA5MDhkMzY2YjMyMTk2NDgyMjFiY2U0Y2E5YzY1ODM3MDI1YzQ3
10
- ODY3M2Q3OThhOTlkODdiN2NlYjJlMjYzODVhYjlmOGZjMjFjMzM3ODkzYzZh
11
- OTAwNzI3NzExYTFmM2FkN2MzNjdmMTcwODhmYTQxMDlhZWZhYWQ=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- MGUyYzUwNjM5ODk5YmJhMTJmYjNkZjIwOTk3ZjEwNjY5ODk4YTYyOWYzYjBj
14
- NGExOTJjYmFhOTcyYjJkNGY4M2QyZjBlNjM3OGEzOTgxYjBkOTdhZTZiYmIx
15
- OTQ2OTIwMThlMGU3Yzc4MTQ5ZmU4ODA3NTA0MGNkMzA4YjMzYzM=
6
+ metadata.gz: 2ee89c03fd3124891c4b8678502fd8954d026809273dcf8ce672e9b9a111bf92f4ba2f8caecc3d631eb18541ec1b0102ebbf09c7861d2e02c3b6b76d51f9c6be
7
+ data.tar.gz: b670f7310f8e2bded57bd68fdae210a6f6f26a36635a64415a7dd95e98eb7885832bea396632fcb2b3bd31fdb11cdeb769d1d2aafa9d88be57dc5e5bfa1e1528
@@ -11,7 +11,7 @@ module OmniFocus::Pivotaltracker
11
11
  config = YAML.load(File.read(path)) rescue nil
12
12
 
13
13
  unless config then
14
- config = { :token => "TOKEN", :user_name => "Full name, initials or unique part of the user's name" }
14
+ config = { :token => "TOKEN, get yours from https://www.pivotaltracker.com/profile", :user_name => "Full name, initials or unique part of the user's name" }
15
15
 
16
16
  File.open(path, "w") { |f|
17
17
  YAML.dump(config, f)
@@ -50,7 +50,7 @@ module OmniFocus::Pivotaltracker
50
50
  def fetch_stories(token, project_id, user_name)
51
51
  url = "https://www.pivotaltracker.com/services/v5/projects/#{project_id}/stories?filter=" +
52
52
  "mywork:#{CGI.escape(user_name)}" +
53
- "%20state:unscheduled,unstarted,started,rejected"
53
+ "%20state:unscheduled,planned,unstarted,started,rejected"
54
54
 
55
55
  JSON.parse(open(url, "X-TrackerToken" => token).read)
56
56
  end
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  require "omnifocus"
2
2
 
3
3
  module OmniFocus::Pivotaltracker
4
- VERSION = "1.2.0"
4
+ VERSION = "1.2.1"
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,27 +1,27 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: omnifocus-pivotaltracker
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.2.0
4
+ version: 1.2.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Vesa Vänskä
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-05-27 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-01-31 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: omnifocus
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - ">="
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: 2.0.0
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ! '>='
24
+ - - ">="
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: 2.0.0
27
27
  description: Plugin for omnifocus gem to provide Pivotal Tracker BTS synchronization.
@@ -31,7 +31,7 @@ executables: []
31
31
  extensions: []
32
32
  extra_rdoc_files: []
33
33
  files:
34
- - .gitignore
34
+ - ".gitignore"
35
35
  - Gemfile
36
36
  - LICENSE
37
37
  - README.md
@@ -48,19 +48,18 @@ require_paths:
48
48
  - lib
49
49
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
50
50
  requirements:
51
- - - ! '>='
51
+ - - ">="
52
52
  - !ruby/object:Gem::Version
53
53
  version: '0'
54
54
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
55
55
  requirements:
56
- - - ! '>='
56
+ - - ">="
57
57
  - !ruby/object:Gem::Version
58
58
  version: '0'
59
59
  requirements: []
60
60
  rubyforge_project:
61
- rubygems_version: 2.1.6
61
+ rubygems_version: 2.2.2
62
62
  signing_key:
63
63
  specification_version: 4
64
64
  summary: Plugin for omnifocus gem to provide Pivotal Tracker BTS synchronization.
65
65
  test_files: []
66
- has_rdoc: