omniauth-shibboleth 1.1.0 → 1.1.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MTU0ZTZkMzMxZTFiMzM1OWU3YWNiMTRmZjMzYjJiZTA0MGUxMTIxMA==
4
+ Mzk2YmNiYmFkMWM4YzA5ZGFkMWJkNzYzNzFhNjM4MTY2MjI1Y2IzZQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NGQ3ZDY0NDQ1Mzg4N2MyYzQyNThhOTBjMTIzOGE3ZTRkNjI4ZWQ1Mg==
6
+ NmU0MzE3ZDc4YzBjMjA4ZDZhNjhkMGI1MmZmZDkyNGRjMTU2ZDcyOA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZDdhYjA1MTkyYTVhYzg0ZDMxZDY2NWUzZjIwZmViMDQxZGVlN2U3ODU0YmM2
10
- YjE5NzJlZWYzNGEzNWY4MDc5MGI2ZjYwMzYwZTM2ODk2ODEzN2M5Y2NhNmJh
11
- MWE5MWMwMDgwYmMyZWFmYzI5YTU4YjZmZDFiOTgwNmQ0ZjcyZGQ=
9
+ ZWNhNDI1ZTg2YTNhNjRhMjJkNDU4ZmJjMGE3MDM0OTZlZWVhMGNkZTVjZWJk
10
+ ZWFmNTJjYWYzOWE1YTA1ODFjMjUxY2ZmYmExOTU4MTdlOWU4OWNiMDFhZjJk
11
+ NzY2MmY4NTFmODUxNTNlZGMzODkwN2MxMTc0NzRiMTgzMjQwNTE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MjU0NTdkNDUxOTZlM2Y4OGExMDg5YzEwYmUzNDZhNTczZDFhMWNjYzllNTVk
14
- ZDg5YmIzNTEwMmFiMGI0OWZiODVjNzQ0MDNhMjFlNTA5Mzk1ZDZlMmJlN2Yz
15
- YzA4NWMzNTczMTc0YThjMGVlMGYyN2E1MmQ5Y2FlMGJhZmQwMGU=
13
+ MGJjY2RmZWQzZjJlNzgzYmQ3YTdiNTA2YTNjMzFhYjZkYmYzMGUzYWMyNWM4
14
+ Yjc2NTkyNmYxYjU2NWI3OTdkODIyN2RkZjBjYzc4MWEyZGIyMTAzN2VlOTUz
15
+ NzE1NWRkNWZhNDUyNjQ3NTEzN2MyNTNhYzQyMmUzNGQ3NTM5MWY=
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module OmniAuth
2
2
  module Shibboleth
3
- VERSION = "1.1.0"
3
+ VERSION = "1.1.1"
4
4
  end
5
5
  end
@@ -6,7 +6,9 @@ Gem::Specification.new do |gem|
6
6
 
7
7
  gem.add_development_dependency 'rack-test'
8
8
  gem.add_development_dependency 'rake'
9
- gem.add_development_dependency 'rspec', '~> 2.8'
9
+ gem.add_development_dependency 'rspec', '>= 2.8'
10
+
11
+ gem.license = 'MIT'
10
12
 
11
13
  gem.authors = ["Toyokazu Akiyama"]
12
14
  gem.email = ["toyokazu@gmail.com"]
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: omniauth-shibboleth
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.1.0
4
+ version: 1.1.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Toyokazu Akiyama
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-10-30 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-11-01 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: omniauth
@@ -56,14 +56,14 @@ dependencies:
56
56
  name: rspec
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ~>
59
+ - - ! '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '2.8'
62
62
  type: :development
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ~>
66
+ - - ! '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '2.8'
69
69
  description: OmniAuth Shibboleth strategies for OmniAuth 1.x
@@ -83,7 +83,8 @@ files:
83
83
  - spec/omniauth/strategies/shibboleth_spec.rb
84
84
  - spec/spec_helper.rb
85
85
  homepage: ''
86
- licenses: []
86
+ licenses:
87
+ - MIT
87
88
  metadata: {}
88
89
  post_install_message:
89
90
  rdoc_options: []