minitest-test 1.0.0 → 1.1.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ZjE2NWUwNThjNDA1M2NjMDU0YjE2ZGQ5MjVjMDFlOTQ2MzExNmM2YQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- NzI2MDU5ZmIxZjU0MGM4NjhhOGQ0MTllMWI0OTVmMzAxZDM5ZTNlOQ==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- MjgzYzAwMzJlNjY4MmIwNjBjOTAyMTliOWZkZWUxOWVkYzdmZGQ0MGZkYjhk
10
- YTE3MTJmNmIxYjcwMjFhMGFjNWZiOWM0MWQzNzVjNGY2Yzc1NDcxYjkyYWVi
11
- YjY0MjYxMzhlOTk5ZGE0MzY2YmY1ZGYyZGY5NDQxZTA4NjBiNzE=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- YzkzYzlmOGRiYTk3Y2IxNTg4NjAzNTVmMjAzZGE0OWU1ZWMzY2IzY2ZmZTkx
14
- NDAzZjUwNGI5MjQ2ZGRiNWZkODVhZDhmMDFjMzk3ZGE5YzU2YTVkZmRmMTRh
15
- ODZlNmM4NDVhMTM0ZmU1ZWYzMDFlMDUzNTkwMTRjZDUwZjg4OGY=
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 753d1471332ca3475a7f058f06bb5ab831d971dc
4
+ data.tar.gz: e3a0b232b83b62d04779ae0f3e3199a6a6282192
5
+ SHA512:
6
+ metadata.gz: 7fd53106cbdfff2b9c9d7339a0f4ad3db7fd9111d8afc4136cf9bff60f6e96b002c6a25abfdc710bf1248f2c4a503e7a34c364584e027178f9b9c0afc4137ee2
7
+ data.tar.gz: bccee3f8672e0e82a0b56bc485c9e614eb33f67508f6d68fbd1472407e23f67410582b2e54511f25a87ae47ec6a5c4404278025304c2e2b261e484eb018c0dfd
@@ -4,5 +4,8 @@ Minitest = MiniTest unless defined? Minitest
4
4
  Minitest::Test = MiniTest::Unit::TestCase unless defined? Minitest::Test
5
5
 
6
6
  class Minitest::Test
7
- VERSION = "1.0.0"
7
+ alias_method :assertions, :_assertions
8
+ alias_method :assertions=, :_assertions=
9
+
10
+ VERSION = "1.1.0"
8
11
  end
@@ -1,21 +1,23 @@
1
1
  # -*- encoding: utf-8 -*-
2
+ # stub: minitest-test 1.1.0.20131220153402 ruby lib
2
3
 
3
4
  Gem::Specification.new do |s|
4
5
  s.name = "minitest-test"
5
- s.version = "1.0.0.20130606101040"
6
+ s.version = "1.1.0.20131220153402"
6
7
 
7
8
  s.required_rubygems_version = Gem::Requirement.new(">= 0") if s.respond_to? :required_rubygems_version=
8
9
  s.authors = ["Mike Moore"]
9
- s.date = "2013-06-06"
10
+ s.date = "2013-12-20"
10
11
  s.description = "Minitest 5 test API in MiniTest 4"
11
12
  s.email = ["mike@blowmage.com"]
12
13
  s.extra_rdoc_files = ["History.rdoc", "Manifest.txt", "README.rdoc"]
13
14
  s.files = [".autotest", ".gemtest", "History.rdoc", "Manifest.txt", "README.rdoc", "Rakefile", "lib/minitest.rb", "lib/minitest/test.rb", "minitest-test.gemspec", "test/minitest/test_test.rb"]
14
15
  s.homepage = "http://blowmage.com/minitest-test"
16
+ s.licenses = ["MIT"]
15
17
  s.rdoc_options = ["--main", "README.rdoc"]
16
18
  s.require_paths = ["lib"]
17
19
  s.rubyforge_project = "minitest-test"
18
- s.rubygems_version = "2.0.3"
20
+ s.rubygems_version = "2.1.11"
19
21
  s.summary = "Minitest::Test for MiniTest 4"
20
22
  s.test_files = ["test/minitest/test_test.rb"]
21
23
 
@@ -25,15 +27,15 @@ Gem::Specification.new do |s|
25
27
  if Gem::Version.new(Gem::VERSION) >= Gem::Version.new('1.2.0') then
26
28
  s.add_runtime_dependency(%q<minitest>, ["~> 4.0"])
27
29
  s.add_development_dependency(%q<rdoc>, ["~> 4.0"])
28
- s.add_development_dependency(%q<hoe>, ["~> 3.6"])
30
+ s.add_development_dependency(%q<hoe>, ["~> 3.7"])
29
31
  else
30
32
  s.add_dependency(%q<minitest>, ["~> 4.0"])
31
33
  s.add_dependency(%q<rdoc>, ["~> 4.0"])
32
- s.add_dependency(%q<hoe>, ["~> 3.6"])
34
+ s.add_dependency(%q<hoe>, ["~> 3.7"])
33
35
  end
34
36
  else
35
37
  s.add_dependency(%q<minitest>, ["~> 4.0"])
36
38
  s.add_dependency(%q<rdoc>, ["~> 4.0"])
37
- s.add_dependency(%q<hoe>, ["~> 3.6"])
39
+ s.add_dependency(%q<hoe>, ["~> 3.7"])
38
40
  end
39
41
  end
metadata CHANGED
@@ -1,22 +1,16 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: minitest-test
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.0
4
+ version: 1.1.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Mike Moore
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-10-29 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-20 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
- prerelease: false
15
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
16
- requirements:
17
- - - ~>
18
- - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: '4.0'
20
14
  name: minitest
21
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
22
16
  requirements:
@@ -24,13 +18,13 @@ dependencies:
24
18
  - !ruby/object:Gem::Version
25
19
  version: '4.0'
26
20
  type: :runtime
27
- - !ruby/object:Gem::Dependency
28
21
  prerelease: false
29
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
30
23
  requirements:
31
24
  - - ~>
32
25
  - !ruby/object:Gem::Version
33
26
  version: '4.0'
27
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
34
28
  name: rdoc
35
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
36
30
  requirements:
@@ -38,20 +32,26 @@ dependencies:
38
32
  - !ruby/object:Gem::Version
39
33
  version: '4.0'
40
34
  type: :development
41
- - !ruby/object:Gem::Dependency
42
35
  prerelease: false
43
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
44
37
  requirements:
45
38
  - - ~>
46
39
  - !ruby/object:Gem::Version
47
- version: '3.6'
40
+ version: '4.0'
41
+ - !ruby/object:Gem::Dependency
48
42
  name: hoe
49
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
50
44
  requirements:
51
45
  - - ~>
52
46
  - !ruby/object:Gem::Version
53
- version: '3.6'
47
+ version: '3.7'
54
48
  type: :development
49
+ prerelease: false
50
+ version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
+ requirements:
52
+ - - ~>
53
+ - !ruby/object:Gem::Version
54
+ version: '3.7'
55
55
  description: Minitest 5 test API in MiniTest 4
56
56
  email:
57
57
  - mike@blowmage.com
@@ -73,7 +73,8 @@ files:
73
73
  - minitest-test.gemspec
74
74
  - test/minitest/test_test.rb
75
75
  homepage: http://blowmage.com/minitest-test
76
- licenses: []
76
+ licenses:
77
+ - MIT
77
78
  metadata: {}
78
79
  post_install_message:
79
80
  rdoc_options:
@@ -83,17 +84,17 @@ require_paths:
83
84
  - lib
84
85
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
85
86
  requirements:
86
- - - ! '>='
87
+ - - '>='
87
88
  - !ruby/object:Gem::Version
88
89
  version: '0'
89
90
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
90
91
  requirements:
91
- - - ! '>='
92
+ - - '>='
92
93
  - !ruby/object:Gem::Version
93
94
  version: '0'
94
95
  requirements: []
95
96
  rubyforge_project: minitest-test
96
- rubygems_version: 2.0.3
97
+ rubygems_version: 2.1.11
97
98
  signing_key:
98
99
  specification_version: 4
99
100
  summary: Minitest::Test for MiniTest 4