method_source 0.8.2pre1 → 0.8.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +6 -14
  2. data/lib/method_source/version.rb +1 -1
  3. metadata +12 -13
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- YWEzYjc2NGU3MmVkYzY0MTM3NGI1ZTJjODY2M2U2NzRjZGIwYmE4MA==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- MTg4YjcwNWFkZDhjNjE4MWFlZTg4ZmI5ZTNmZDI1YWU1NmY3MDNhYg==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- M2QxNTA0MzVjMWRmMThjN2RhZjY3ZjNiOWJhMTYzMGE1ZmE1ZTYyM2FlNjlh
10
- YTI4YTUyMDViNzJiNjUwMTVhY2Q2M2FmZDFkMTgxNzcxYjZkZjQ3ZjRjZjYx
11
- OGU4YjQ2MGIzMmEwNTI1YTZlOGIwODMzZDg5ZWVhZmRlYTZlN2Y=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- Y2ZmMjgxZDY5YTkzMTgzMzg0NDFlOGFmZmJlOTgwY2M0OWMzM2U1N2I3MGI0
14
- N2FiZjE0ODNjMWZjMzYwODkwMmMzZTkwOWQyYTQyY2JlZGFiZmRiYTUxZWI0
15
- ZDA4NjVkZjcyNGZmYmE2YTdkODIxMWI2ODVlNzI3ODYwOGM4NDc=
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 1e3ceddabc464d5453097a8c60ed8250ff7c0459
4
+ data.tar.gz: c002c999c368493393f55670cc014fae332364a6
5
+ SHA512:
6
+ metadata.gz: a29c92a32800423eddce9e4cb5ec13c9e50bdafacf634c08908e331baeb602be8655781bf464f9dbc87c74fb80e7ce4919dd63efcff67cdf1f57445259afb3bf
7
+ data.tar.gz: def76a2656612ce913098502cea143eb8a56263904a87ae27fe95f9f4d43b93aa0444ac7ad2023c4b381a14a3614cf6b5400f6abbc25f8b03bcee1206c6a5e76
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module MethodSource
2
- VERSION = "0.8.2pre1"
2
+ VERSION = "0.8.2"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: method_source
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.8.2pre1
4
+ version: 0.8.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - John Mair (banisterfiend)
@@ -11,33 +11,33 @@ cert_chain: []
11
11
  date: 2013-07-27 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
+ name: bacon
14
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
15
16
  requirements:
16
17
  - - ~>
17
18
  - !ruby/object:Gem::Version
18
19
  version: 1.1.0
19
- name: bacon
20
+ type: :development
21
+ prerelease: false
20
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
21
23
  requirements:
22
24
  - - ~>
23
25
  - !ruby/object:Gem::Version
24
26
  version: 1.1.0
25
- type: :development
26
- prerelease: false
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
+ name: rake
28
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
29
30
  requirements:
30
31
  - - ~>
31
32
  - !ruby/object:Gem::Version
32
33
  version: '0.9'
33
- name: rake
34
+ type: :development
35
+ prerelease: false
34
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
35
37
  requirements:
36
38
  - - ~>
37
39
  - !ruby/object:Gem::Version
38
40
  version: '0.9'
39
- type: :development
40
- prerelease: false
41
41
  description: retrieve the sourcecode for a method
42
42
  email: jrmair@gmail.com
43
43
  executables: []
@@ -68,18 +68,17 @@ require_paths:
68
68
  - lib
69
69
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
70
70
  requirements:
71
- - - ! '>='
71
+ - - '>='
72
72
  - !ruby/object:Gem::Version
73
- version: !binary |-
74
- MA==
73
+ version: '0'
75
74
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
76
75
  requirements:
77
- - - ! '>'
76
+ - - '>='
78
77
  - !ruby/object:Gem::Version
79
- version: 1.3.1
78
+ version: '0'
80
79
  requirements: []
81
80
  rubyforge_project:
82
- rubygems_version: 2.0.6
81
+ rubygems_version: 2.0.2
83
82
  signing_key:
84
83
  specification_version: 4
85
84
  summary: retrieve the sourcecode for a method