metanorma-rsd 1.4.6 → 1.4.7

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: a2f5e7c53b654ca587a2e0dee5e465895f576c0476f980e83de06a58d0475406
4
- data.tar.gz: 71fb697002831c0431ab71fac38d762f67334c2232e6ba074e6f3581c83580b1
3
+ metadata.gz: 802756f03295166bbb32dd6b0dfc244f6f64c1ba98dd9808263eb179b99b2b7c
4
+ data.tar.gz: c84e0af4dc2d037bb15c615a20e7efc86de190958eadf3674d5475baf154b456
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: 26e04a9edc4c3b9769d1f4b96234c225d01acd2e8da592dca1e9d3a41d005ffbb83c04cbfc190b0616f6acfbf6fb3bd8c0add70c2d21072b76a9c58189b125ca
7
- data.tar.gz: 7d43664c157b3d1860cbd7f97a20f634410cf8536937da17e23fb1ae92fbc521bf9ac2c38abdbe5fa88c5cb71922cb9ad7bb5adc7aa9de5ad3528f4ecd7ef3a9
6
+ metadata.gz: 4c986c7e7f17108553e7f5096ae77c0fe457479af7c8b10f5af0d20b076350af888627908605cb044f278834a935eaba7138be0f229544fbbcd196df95b87794
7
+ data.tar.gz: 9c96fec2b774c12fb73652f5e500fbb0d6b551618f9805a30a0961581753d193869f5ddb3756739a8619cb42eb7a64e92d22318b728728c10ea665dbbc48c94b
@@ -6,15 +6,23 @@ on:
6
6
  push:
7
7
  branches: [ master ]
8
8
  pull_request:
9
+ paths-ignore:
10
+ - .github/workflows/ubuntu.yml
11
+ - .github/workflows/windows.yml
9
12
 
10
13
  jobs:
11
14
  test-macos:
12
15
  name: Test on Ruby ${{ matrix.ruby }} macOS
13
16
  runs-on: macos-latest
17
+ continue-on-error: ${{ matrix.experimental }}
14
18
  strategy:
15
19
  fail-fast: false
16
20
  matrix:
17
21
  ruby: [ '2.6', '2.5', '2.4' ]
22
+ experimental: [false]
23
+ include:
24
+ - ruby: '2.7'
25
+ experimental: true
18
26
  steps:
19
27
  - uses: actions/checkout@master
20
28
  - name: Use Ruby
@@ -6,15 +6,23 @@ on:
6
6
  push:
7
7
  branches: [ master ]
8
8
  pull_request:
9
+ paths-ignore:
10
+ - .github/workflows/macos.yml
11
+ - .github/workflows/windows.yml
9
12
 
10
13
  jobs:
11
14
  test-linux:
12
15
  name: Test on Ruby ${{ matrix.ruby }} Ubuntu
13
16
  runs-on: ubuntu-latest
17
+ continue-on-error: ${{ matrix.experimental }}
14
18
  strategy:
15
19
  fail-fast: false
16
20
  matrix:
17
21
  ruby: [ '2.6', '2.5', '2.4' ]
22
+ experimental: [false]
23
+ include:
24
+ - ruby: '2.7'
25
+ experimental: true
18
26
  steps:
19
27
  - uses: actions/checkout@master
20
28
  - name: Use Ruby
@@ -6,15 +6,23 @@ on:
6
6
  push:
7
7
  branches: [ master ]
8
8
  pull_request:
9
+ paths-ignore:
10
+ - .github/workflows/macos.yml
11
+ - .github/workflows/ubuntu.yml
9
12
 
10
13
  jobs:
11
14
  test-windows:
12
15
  name: Test on Ruby ${{ matrix.ruby }} Windows
13
16
  runs-on: windows-latest
17
+ continue-on-error: ${{ matrix.experimental }}
14
18
  strategy:
15
19
  fail-fast: false
16
20
  matrix:
17
21
  ruby: [ '2.6', '2.5', '2.4' ]
22
+ experimental: [false]
23
+ include:
24
+ - ruby: '2.7'
25
+ experimental: true
18
26
  steps:
19
27
  - uses: actions/checkout@master
20
28
  - name: Use Ruby
@@ -88,7 +88,7 @@
88
88
  <text/>
89
89
  </element>
90
90
  </define>
91
- <define name="LocalizedString">
91
+ <define name="LocalizedString1">
92
92
  <optional>
93
93
  <!-- multiple languages and scripts possible: comma delimit them if so -->
94
94
  <attribute name="language"/>
@@ -98,6 +98,16 @@
98
98
  </optional>
99
99
  <text/>
100
100
  </define>
101
+ <define name="LocalizedString">
102
+ <choice>
103
+ <ref name="LocalizedString1"/>
104
+ <oneOrMore>
105
+ <element name="variant">
106
+ <ref name="LocalizedString1"/>
107
+ </element>
108
+ </oneOrMore>
109
+ </choice>
110
+ </define>
101
111
  <!--
102
112
  Unlike UML, change type to format: type is overloaded
103
113
  Would be need if plain were default value and could omit the attribute
@@ -121,7 +131,7 @@
121
131
  </optional>
122
132
  <ref name="LocalizedStringOrXsAny"/>
123
133
  </define>
124
- <define name="LocalizedStringOrXsAny">
134
+ <define name="LocalizedStringOrXsAny1">
125
135
  <optional>
126
136
  <!-- multiple languages and scripts possible: comma delimit them if so -->
127
137
  <attribute name="language"/>
@@ -136,6 +146,16 @@
136
146
  </choice>
137
147
  </oneOrMore>
138
148
  </define>
149
+ <define name="LocalizedStringOrXsAny">
150
+ <choice>
151
+ <ref name="LocalizedStringOrXsAny1"/>
152
+ <oneOrMore>
153
+ <element name="variant">
154
+ <ref name="LocalizedStringOrXsAny1"/>
155
+ </element>
156
+ </oneOrMore>
157
+ </choice>
158
+ </define>
139
159
  <define name="contributor">
140
160
  <element name="contributor">
141
161
  <zeroOrMore>
@@ -42,13 +42,16 @@ $('#toggle').on('click', function(){
42
42
  </script>
43
43
 
44
44
  <script>
45
- /**
46
- * AnchorJS - v4.1.0 - 2017-09-20
47
- * https://github.com/bryanbraun/anchorjs
48
- * Copyright (c) 2017 Bryan Braun; Licensed MIT
49
- */
50
- !function(A,e){"use strict";"function"==typeof define&&define.amd?define([],e):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=e():(A.AnchorJS=e(),A.anchors=new A.AnchorJS)}(this,function(){"use strict";return function(A){function e(A){A.icon=A.hasOwnProperty("icon")?A.icon:"",A.visible=A.hasOwnProperty("visible")?A.visible:"hover",A.placement=A.hasOwnProperty("placement")?A.placement:"right",A.ariaLabel=A.hasOwnProperty("ariaLabel")?A.ariaLabel:"Anchor",A.class=A.hasOwnProperty("class")?A.class:"",A.truncate=A.hasOwnProperty("truncate")?Math.floor(A.truncate):64}function t(A){var e;if("string"==typeof A||A instanceof String)e=[].slice.call(document.querySelectorAll(A));else{if(!(Array.isArray(A)||A instanceof NodeList))throw new Error("The selector provided to AnchorJS was invalid.");e=[].slice.call(A)}return e}function i(){if(null===document.head.querySelector("style.anchorjs")){var A,e=document.createElement("style");e.className="anchorjs",e.appendChild(document.createTextNode("")),void 0===(A=document.head.querySelector('[rel="stylesheet"], style'))?document.head.appendChild(e):document.head.insertBefore(e,A),e.sheet.insertRule(" .anchorjs-link { opacity: 0; text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; }",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(" *:hover > .anchorjs-link, .anchorjs-link:focus { opacity: 1; }",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(" [data-anchorjs-icon]::after { content: attr(data-anchorjs-icon); }",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(' @font-face { font-family: "anchorjs-icons"; src: url(data:n/a;base64,AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMg8yG2cAAAE4AAAAYGNtYXDp3gC3AAABpAAAAExnYXNwAAAAEAAAA9wAAAAIZ2x5ZlQCcfwAAAH4AAABCGhlYWQHFvHyAAAAvAAAADZoaGVhBnACFwAAAPQAAAAkaG10eASAADEAAAGYAAAADGxvY2EACACEAAAB8AAAAAhtYXhwAAYAVwAAARgAAAAgbmFtZQGOH9cAAAMAAAAAunBvc3QAAwAAAAADvAAAACAAAQAAAAEAAHzE2p9fDzz1AAkEAAAAAADRecUWAAAAANQA6R8AAAAAAoACwAAAAAgAAgAAAAAAAAABAAADwP/AAAACgAAA/9MCrQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwABAAAAAwBVAAIAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCQAGQAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAg//0DwP/AAEADwABAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAACgAAxAAAAAwAAAAMAAAAcAAEAAwAAABwAAwABAAAAHAAEADAAAAAIAAgAAgAAACDpy//9//8AAAAg6cv//f///+EWNwADAAEAAAAAAAAAAAAAAAAACACEAAEAAAAAAAAAAAAAAAAxAAACAAQARAKAAsAAKwBUAAABIiYnJjQ3NzY2MzIWFxYUBwcGIicmNDc3NjQnJiYjIgYHBwYUFxYUBwYGIwciJicmNDc3NjIXFhQHBwYUFxYWMzI2Nzc2NCcmNDc2MhcWFAcHBgYjARQGDAUtLXoWOR8fORYtLTgKGwoKCjgaGg0gEhIgDXoaGgkJBQwHdR85Fi0tOAobCgoKOBoaDSASEiANehoaCQkKGwotLXoWOR8BMwUFLYEuehYXFxYugC44CQkKGwo4GkoaDQ0NDXoaShoKGwoFBe8XFi6ALjgJCQobCjgaShoNDQ0NehpKGgobCgoKLYEuehYXAAAADACWAAEAAAAAAAEACAAAAAEAAAAAAAIAAwAIAAEAAAAAAAMACAAAAAEAAAAAAAQACAAAAAEAAAAAAAUAAQALAAEAAAAAAAYACAAAAAMAAQQJAAEAEAAMAAMAAQQJAAIABgAcAAMAAQQJAAMAEAAMAAMAAQQJAAQAEAAMAAMAAQQJAAUAAgAiAAMAAQQJAAYAEAAMYW5jaG9yanM0MDBAAGEAbgBjAGgAbwByAGoAcwA0ADAAMABAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAH//wAP) format("truetype"); }',e.sheet.cssRules.length)}}this.options=A||{},this.elements=[],e(this.options),this.isTouchDevice=function(){return!!("ontouchstart"in window||window.DocumentTouch&&document instanceof DocumentTouch)},this.add=function(A){var n,o,s,a,r,c,h,l,u,d,f,p=[];if(e(this.options),"touch"===(f=this.options.visible)&&(f=this.isTouchDevice()?"always":"hover"),A||(A="h2, h3, h4, h5, h6"),0===(n=t(A)).length)return this;for(i(),o=document.querySelectorAll("[id]"),s=[].map.call(o,function(A){return A.id}),r=0;r<n.length;r++)if(this.hasAnchorJSLink(n[r]))p.push(r);else{if(n[r].hasAttribute("id"))a=n[r].getAttribute("id");else if(n[r].hasAttribute("data-anchor-id"))a=n[r].getAttribute("data-anchor-id");else{u=l=this.urlify(n[r].textContent),h=0;do{void 0!==c&&(u=l+"-"+h),c=s.indexOf(u),h+=1}while(-1!==c);c=void 0,s.push(u),n[r].setAttribute("id",u),a=u}a.replace(/-/g," "),(d=document.createElement("a")).className="anchorjs-link "+this.options.class,d.href="#"+a,d.setAttribute("aria-label",this.options.ariaLabel),d.setAttribute("data-anchorjs-icon",this.options.icon),"always"===f&&(d.style.opacity="1"),""===this.options.icon&&(d.style.font="1em/1 anchorjs-icons","left"===this.options.placement&&(d.style.lineHeight="inherit")),"left"===this.options.placement?(d.style.position="absolute",d.style.marginLeft="-1em",d.style.paddingRight="0.5em",n[r].insertBefore(d,n[r].firstChild)):(d.style.paddingLeft="0.375em",n[r].appendChild(d))}for(r=0;r<p.length;r++)n.splice(p[r]-r,1);return this.elements=this.elements.concat(n),this},this.remove=function(A){for(var e,i,n=t(A),o=0;o<n.length;o++)(i=n[o].querySelector(".anchorjs-link"))&&(-1!==(e=this.elements.indexOf(n[o]))&&this.elements.splice(e,1),n[o].removeChild(i));return this},this.removeAll=function(){this.remove(this.elements)},this.urlify=function(A){var t=/[& +$,:;=?@"#{}|^~[`%!'<>\]\.\/\(\)\*\\]/g;return this.options.truncate||e(this.options),A.trim().replace(/\'/gi,"").replace(t,"-").replace(/-{2,}/g,"-").substring(0,this.options.truncate).replace(/^-+|-+$/gm,"").toLowerCase()},this.hasAnchorJSLink=function(A){var e=A.firstChild&&(" "+A.firstChild.className+" ").indexOf(" anchorjs-link ")>-1,t=A.lastChild&&(" "+A.lastChild.className+" ").indexOf(" anchorjs-link ")>-1;return e||t||!1}}}); </script>
51
-
45
+ // @license magnet:?xt=urn:btih:d3d9a9a6595521f9666a5e94cc830dab83b65699&dn=expat.txt Expat
46
+ //
47
+ // AnchorJS - v4.2.2 - 2020-04-20
48
+ // https://www.bryanbraun.com/anchorjs/
49
+ // Copyright (c) 2020 Bryan Braun; Licensed MIT
50
+ //
51
+ // @license magnet:?xt=urn:btih:d3d9a9a6595521f9666a5e94cc830dab83b65699&dn=expat.txt Expat
52
+ !function(A,e){"use strict";"function"==typeof define&&define.amd?define([],e):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=e():(A.AnchorJS=e(),A.anchors=new A.AnchorJS)}(this,function(){"use strict";return function(A){function f(A){A.icon=A.hasOwnProperty("icon")?A.icon:"",A.visible=A.hasOwnProperty("visible")?A.visible:"hover",A.placement=A.hasOwnProperty("placement")?A.placement:"right",A.ariaLabel=A.hasOwnProperty("ariaLabel")?A.ariaLabel:"Anchor",A.class=A.hasOwnProperty("class")?A.class:"",A.base=A.hasOwnProperty("base")?A.base:"",A.truncate=A.hasOwnProperty("truncate")?Math.floor(A.truncate):64,A.titleText=A.hasOwnProperty("titleText")?A.titleText:""}function p(A){var e;if("string"==typeof A||A instanceof String)e=[].slice.call(document.querySelectorAll(A));else{if(!(Array.isArray(A)||A instanceof NodeList))throw new Error("The selector provided to AnchorJS was invalid.");e=[].slice.call(A)}return e}this.options=A||{},this.elements=[],f(this.options),this.isTouchDevice=function(){return!!("ontouchstart"in window||window.DocumentTouch&&document instanceof DocumentTouch)},this.add=function(A){var e,t,i,n,o,s,a,r,c,h,l,u,d=[];if(f(this.options),"touch"===(l=this.options.visible)&&(l=this.isTouchDevice()?"always":"hover"),0===(e=p(A=A||"h2, h3, h4, h5, h6")).length)return this;for(!function(){if(null!==document.head.querySelector("style.anchorjs"))return;var A,e=document.createElement("style");e.className="anchorjs",e.appendChild(document.createTextNode("")),void 0===(A=document.head.querySelector('[rel="stylesheet"],style'))?document.head.appendChild(e):document.head.insertBefore(e,A);e.sheet.insertRule(".anchorjs-link{opacity:0;text-decoration:none;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale}",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(":hover>.anchorjs-link,.anchorjs-link:focus{opacity:1}",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule("[data-anchorjs-icon]::after{content:attr(data-anchorjs-icon)}",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule('@font-face{font-family:anchorjs-icons;src:url(data:n/a;base64,AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMg8yG2cAAAE4AAAAYGNtYXDp3gC3AAABpAAAAExnYXNwAAAAEAAAA9wAAAAIZ2x5ZlQCcfwAAAH4AAABCGhlYWQHFvHyAAAAvAAAADZoaGVhBnACFwAAAPQAAAAkaG10eASAADEAAAGYAAAADGxvY2EACACEAAAB8AAAAAhtYXhwAAYAVwAAARgAAAAgbmFtZQGOH9cAAAMAAAAAunBvc3QAAwAAAAADvAAAACAAAQAAAAEAAHzE2p9fDzz1AAkEAAAAAADRecUWAAAAANQA6R8AAAAAAoACwAAAAAgAAgAAAAAAAAABAAADwP/AAAACgAAA/9MCrQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwABAAAAAwBVAAIAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCQAGQAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAg//0DwP/AAEADwABAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAACgAAxAAAAAwAAAAMAAAAcAAEAAwAAABwAAwABAAAAHAAEADAAAAAIAAgAAgAAACDpy//9//8AAAAg6cv//f///+EWNwADAAEAAAAAAAAAAAAAAAAACACEAAEAAAAAAAAAAAAAAAAxAAACAAQARAKAAsAAKwBUAAABIiYnJjQ3NzY2MzIWFxYUBwcGIicmNDc3NjQnJiYjIgYHBwYUFxYUBwYGIwciJicmNDc3NjIXFhQHBwYUFxYWMzI2Nzc2NCcmNDc2MhcWFAcHBgYjARQGDAUtLXoWOR8fORYtLTgKGwoKCjgaGg0gEhIgDXoaGgkJBQwHdR85Fi0tOAobCgoKOBoaDSASEiANehoaCQkKGwotLXoWOR8BMwUFLYEuehYXFxYugC44CQkKGwo4GkoaDQ0NDXoaShoKGwoFBe8XFi6ALjgJCQobCjgaShoNDQ0NehpKGgobCgoKLYEuehYXAAAADACWAAEAAAAAAAEACAAAAAEAAAAAAAIAAwAIAAEAAAAAAAMACAAAAAEAAAAAAAQACAAAAAEAAAAAAAUAAQALAAEAAAAAAAYACAAAAAMAAQQJAAEAEAAMAAMAAQQJAAIABgAcAAMAAQQJAAMAEAAMAAMAAQQJAAQAEAAMAAMAAQQJAAUAAgAiAAMAAQQJAAYAEAAMYW5jaG9yanM0MDBAAGEAbgBjAGgAbwByAGoAcwA0ADAAMABAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAH//wAP) format("truetype")}',e.sheet.cssRules.length)}(),t=document.querySelectorAll("[id]"),i=[].map.call(t,function(A){return A.id}),o=0;o<e.length;o++)if(this.hasAnchorJSLink(e[o]))d.push(o);else{if(e[o].hasAttribute("id"))n=e[o].getAttribute("id");else if(e[o].hasAttribute("data-anchor-id"))n=e[o].getAttribute("data-anchor-id");else{for(c=r=this.urlify(e[o].textContent),a=0;void 0!==s&&(c=r+"-"+a),a+=1,-1!==(s=i.indexOf(c)););s=void 0,i.push(c),e[o].setAttribute("id",c),n=c}(h=document.createElement("a")).className="anchorjs-link "+this.options.class,h.setAttribute("aria-label",this.options.ariaLabel),h.setAttribute("data-anchorjs-icon",this.options.icon),this.options.titleText&&(h.title=this.options.titleText),u=document.querySelector("base")?window.location.pathname+window.location.search:"",u=this.options.base||u,h.href=u+"#"+n,"always"===l&&(h.style.opacity="1"),""===this.options.icon&&(h.style.font="1em/1 anchorjs-icons","left"===this.options.placement&&(h.style.lineHeight="inherit")),"left"===this.options.placement?(h.style.position="absolute",h.style.marginLeft="-1em",h.style.paddingRight="0.5em",e[o].insertBefore(h,e[o].firstChild)):(h.style.paddingLeft="0.375em",e[o].appendChild(h))}for(o=0;o<d.length;o++)e.splice(d[o]-o,1);return this.elements=this.elements.concat(e),this},this.remove=function(A){for(var e,t,i=p(A),n=0;n<i.length;n++)(t=i[n].querySelector(".anchorjs-link"))&&(-1!==(e=this.elements.indexOf(i[n]))&&this.elements.splice(e,1),i[n].removeChild(t));return this},this.removeAll=function(){this.remove(this.elements)},this.urlify=function(A){return this.options.truncate||f(this.options),A.trim().replace(/\'/gi,"").replace(/[& +$,:;=?@"#{}|^~[`%!'<>\]\.\/\(\)\*\\\n\t\b\v]/g,"-").replace(/-{2,}/g,"-").substring(0,this.options.truncate).replace(/^-+|-+$/gm,"").toLowerCase()},this.hasAnchorJSLink=function(A){var e=A.firstChild&&-1<(" "+A.firstChild.className+" ").indexOf(" anchorjs-link "),t=A.lastChild&&-1<(" "+A.lastChild.className+" ").indexOf(" anchorjs-link ");return e||t||!1}}});
53
+ // @license-end
54
+ </script>
52
55
  <script>
53
56
  /*
54
57
  $(document).ready(function() {
@@ -2,10 +2,6 @@ require "metanorma/processor"
2
2
 
3
3
  module Metanorma
4
4
  module Rsd
5
- def self.fonts_used
6
- ["SourceSansPro-Light", "SourceSerifPro", "SourceCodePro-Light", "HanSans"]
7
- end
8
-
9
5
  class Processor < Metanorma::Generic::Processor
10
6
  def configuration
11
7
  Metanorma::Rsd.configuration
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Metanorma
2
2
  module Rsd
3
- VERSION = "1.4.6"
3
+ VERSION = "1.4.7"
4
4
  end
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: metanorma-rsd
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.4.6
4
+ version: 1.4.7
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ribose Inc.
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: exe
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2020-05-13 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2020-05-26 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: htmlentities
@@ -235,7 +235,6 @@ files:
235
235
  - lib/isodoc/rsd/html/logo.svg
236
236
  - lib/isodoc/rsd/html/rsd.scss
237
237
  - lib/isodoc/rsd/html/scripts.html
238
- - lib/isodoc/rsd/html/scripts.pdf.html
239
238
  - lib/isodoc/rsd/html/word_rsd_intro.html
240
239
  - lib/isodoc/rsd/html/word_rsd_titlepage.html
241
240
  - lib/isodoc/rsd/html/wordstyle.scss
@@ -1,72 +0,0 @@
1
- <script>
2
- //TOC generation
3
- $('#toc').toc({
4
- 'selectors': toclevel(), //elements to use as headings
5
- 'container': 'main', //element to find all selectors in
6
- 'smoothScrolling': true, //enable or disable smooth scrolling on click
7
- 'prefix': 'toc', //prefix for anchor tags and class names
8
- 'onHighlight': function(el) {}, //called when a new section is highlighted
9
- 'highlightOnScroll': false, //add class to heading that is currently in focus
10
- 'highlightOffset': 100, //offset to trigger the next headline
11
- 'anchorName': function(i, heading, prefix) { //custom function for anchor name
12
- return prefix+i;
13
- },
14
- 'headerText': function(i, heading, $heading) { //custom function building the header-item text
15
- return $heading.text();
16
- },
17
- 'itemClass': function(i, heading, $heading, prefix) { // custom function for item class
18
- return $heading[0].tagName.toLowerCase();
19
- }
20
- });
21
-
22
- </script>
23
-
24
- <script>
25
- //TOC toggle animation
26
- $('#toggle').on('click', function(){
27
- if( $('nav').is(':visible') ) {
28
- $('nav').animate({ 'left': '-353px' }, 'slow', function(){
29
- $('nav').hide();
30
- });
31
- $('.container').animate({ 'padding-left': '31px' }, 'slow');
32
- }
33
- else {
34
- $('nav').show();
35
- $('nav').animate({ 'left': '0px' }, 'slow');
36
- $('.container').animate({ 'padding-left': '360px' }, 'slow');
37
- }
38
- });
39
- </script>
40
-
41
- <script>
42
- // Scroll to top button
43
- window.onscroll = function() {scrollFunction()};
44
-
45
- function scrollFunction() {
46
- if (document.body.scrollTop > 100 || document.documentElement.scrollTop > 100) {
47
- document.getElementById("myBtn").style.display = "block";
48
- } else {
49
- document.getElementById("myBtn").style.display = "none";
50
- }
51
- }
52
-
53
- // When the user clicks on the button, scroll to the top of the document
54
- function topFunction() {
55
- document.body.scrollTop = 0;
56
- document.documentElement.scrollTop = 0;
57
- }
58
- </script>
59
-
60
- <script>
61
- /*
62
- $(document).ready(function() {
63
- $('[id^=toc]').each(function ()
64
- {
65
- var currentToc = $(this);
66
- var url = window.location.href;
67
- currentToc.wrap("<a href='" + url + "#" + currentToc.attr("id") + "' </a>");
68
- });
69
- });
70
- */
71
- </script>
72
-